Warren Buffettin menestyksen avaimet

Tänä viikonloppuna ehkä maailman tunnetuin sijoittaja Warren Buffett julkaisee jälleen vuosikirjeensä kanssasijoittajille. Mitkä ovat aiempien kirjeiden keskeiset opit?

Buffettin uuden kirjeen julkaisemista voi seurata tästä linkistä.Sieltä löytyy myös hänen vanhemmat kirjeensä.

Warren Buffettista ja hänen sijoitusfilosofiastaan on tietenkin kirjoitettu myös useita kansankielisiä sijoitusteoksia, joista valitettavasti valtaosa löytyy ainoastaan englanniksi. Muutaman kerran vuosien varrella olen hänen pääajatuksiaan referoinut myös blogissa.

Buffettin valtaisa menestys on teoksissa pyritty tiivistämään muutamaan prinsiippiin. Näin on tehnyt myös Jay Steele teoksessa Master of the market. Listaan tässä merkinnässä valikoivasti hänen kirjassaan esittämät kahdeksan menestyksen avainta osakemarkkinoilla.

1. Tunne numerot ja niiden merkitys

Sijoitustoiminnassa tarvittavat tunnusluvut jakautuvat yhtiöstä kertoviin ja osakkeen hinnoittelua kuvaaviin numeroihin.

Yhtiön tunnusluvut kertovat, miten itse yhtiö menestyy, kuinka se kasvaa ja kannattaa sekä miten yritystoiminnan käytössä olevat varat tuottavat. Ne kertovat, kuinka laadukas liiketoiminta on kyseessä. Yhtiökohtaiset tunnusluvut kertovat sijoittajalle yhtiöstä ja sen laadusta, vaikka pörssi laitettaisiin kiinni vuosikausiksi.

Osakekohtaiset tunnusluvut kertovat, miten yhtiön laatu on arvostettu osakemarkkinoilla. Ne viestivät sijoittajalle, paljonko laadusta joutuu maksamaan esimerkiksi suhteessa yhtiön myyntiin (P/S), tulokseen (P/E) ja nettovarallisuuteen (P/BV). Yhtiön arvostusta voidaan verrata myös osinkoon (D/P)

Keskeisin ymmärtämisen arvoinen asia on, että hyvä yhtiö ei ole automaattisesti hyvä sijoitus, jos kaikki laatu on jo osakkeen hinnassa. Toinen keskeinen asia on, että mikään yksittäinen tunnusluku ei kerro yhtiön tai sijoituksen laadusta aukottomasti.

Paras lopputulos syntyy vain ja ainoastaan tunnuslukuja yhdistelemällä. Vaikeimmat laskutoimitukset ovat kuitenkin vain yksinkertaista jakolaskua, eli aivan peruslaskutoimituksia.

Warren Buffett onkin huhujen mukaan todennut, että mikäli sijoitustoiminta olisi kiinni ainoastaan matemaattisista kyvyistä, hän olisi palannut jo kauan sitten lehdenjakajaksi.

2. Sijoita vain sellaiseen, minkä ymmärrät

Warren Buffett sijoittaa vain sellaiseen, minkä hän kykenee henkilökohtaisesti ymmärtämään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Buffett haluaa sisäistää kohtuullisella tarkkuudella yhtiön ansaintamallin. Jos hän ei käsitä toimialan tulonmuodostusta tai yhtiön keskimääräistä parempaa kilpailuasemaa alalla, hän ei katso voivansa myöskään arvioida riittävällä tarkkuudella käsillä olevan liiketoiminnan tulevia tuottoja osakkeen arvonmäärityksen perustaksi.

Todennäköisesti tämän kriteerin vuoksi moni Buffettin suursijoitus on kohdistunut ajan mittaan kuluttajatuoteyhtiöihin, joiden tavaramerkit notkuvat markettien hyllyillä täynnä hinnoitteluvoimaa.

3. Seuraa arvon, älä hinnan kehitystä

Buffettin lausuntoja kärjistäen pörssi kertoo lyhyellä aikavälillä varmuudella vain yhtiön osakkeen välittömästi rahaksi vaihdettavan markkinahinnan, mutta ei välttämättä aina yhtiön pitkän aikavälin arvoa. Buffettin sijoitusriski rakentuu yhtiön menestyksen kautta. Sen sijaan kurssikäyrän perusteella sijoittavan riski voi realisoitua erityisesti lyhyellä aikavälillä muiden sijoittajien toimien perusteella.

Näkökulman mukaan menestyvän sijoittajan keskeisin tehtävä on etsiä ja löytää osakemarkkinoilta ajoittaisia tilanteita, joissa yhtiön hinta ja arvo poikkeavat toisistaan merkittävästi. Hinta on tässä yhteydessä se, minkä sijoittaja osakkeestaan maksaa. Arvo on puolestaan se, minkä hän osakkeestaan saa.

Sijoittajan tuleekin Buffettin mukaan nähdä osake pitkäjänteisenä osuutena yhtiöstä, eikä jatkuvasti vaihdannassa olevana pelipaperina: Kuka voisi kuvitella ostavansa yhtiön pois pörssistä vain siksi, että sen hinta on noussut lähihistoriassa? Tällöin ostaja ei enää näkisi osakkeen tulevia kurssinoteerauksia päivittäin pörssissä, koska koko yhtiö poistuisi markkinoilta ostotarjouksella. Eikö silloin olisi parempi, että osakkeen hinta olisi kehittynyt yhtiön todellista arvoa vaatimattomammin lähihistoriassa?

On kuitenkin korostettava, että osakemarkkinoilla yhtiöt hinnoitellaan pääsääntöisesti varsin tehokkaasti myös lyhyellä aikavälillä, kuten rahoitusteoria antaa olettaa. Näin sijoittajan mahdollisuus käydä erityisen kannattavaa osakekauppaa muodostuu lyhyellä aikavälillä ilmenevistä muutoksista tehokkuuden asteessa – ei niinkään siitä, että tehokkaiden markkinoiden teoria olisi väärä tai täysin harhaanjohtava.

4. Säilytä aina turvamarginaali

Sijoitustoiminnassa takuuvarmasti tapahtuvien analyysivirheiden haitallisten vaikutusten eliminointiin on mahdollistapanostaa tietoisesti. Sijoittaja voi hyödyntää erityisesti ostotoimeksiannoissaan niin sanottua turvamarginaalia (margin of safety).

Käsite on arvosijoittajille tuttu jo Benjamin Grahamin varhaisista teksteistä ja sillä viitataan yleensä yrityksen arvioidusta todellisesta arvosta tehtyyn alennukseen ennen lopullista ostotoimeksiannon tekemistä.

5. Innostu sijoittamisesta fanaattisesti

Kun innostut sijoitustoiminnasta, tutustut todennäköisesti ostokohteisiin yhtiökohtaisella tasolla. Tällöin voit Buffettin mukaan madaltaa osakesijoitukseen kohdistuvaa riskiä liiketoiminnan ansaintapotentiaalia koskevan ymmärryksen lisääntymisen kautta.

Laatuyhtiöitä pitkäjänteisesti omistava sijoittaja kohtaakin osakkeen lyhyen aikavälin kurssiriskistä poikkeavia riskejä, joista keskeisimpiä ovat inflaatio sekä osinkoverotuksen ja yhtiön osingonjakopotentiaalin muutokset sijoitusaikana. Näiden riskitekijöiden minimointi edellyttää itse yhtiön, sen johtamisen, liiketoimintaympäristön ja kilpailuedun analyysiä.

6. Vältä suosittuja osakkeita

Buffettin filosofian mukaan menestyvä sijoittaja haluaa ostaa laadukkaita pörssiyhtiöitä. Tämä ei ole kuitenkaan sama asia kuin ostaa muodikkaita yhtiöitä, jotka ovat sijoittajien huulilla ja markkinakeskustelun kuumimmalla huipulla. Muotiosakkeiden sijaan menestyvä sijoittaja etsii yhtiöitä, jotka kykenevät hyvään kannattavuuteen suhdanteesta – ja vallitsevasta muotisuuntauksesta – riippumatta.

7. Ymmärrä korkoa korolle -tekijän merkitys

Pörssi on lyhyellä aikavälillä sijoittajien kollektiivisen tunnemaailman vuoristorata, mutta pitkällä aikavälillä markkinamekanismi toimii kuin vaaka, joka punnitsee jokaisen yhtiön tosiasiallisen kehityksen. Jos yhtiö menestyy suhdanteiden yli, seuraa perässä todennäköisesti myös osakekurssi.

Hetkelliset alamäet ovat hyvä tilaisuus sijoittaa salkkuun tuloutuneet osinkorahat takaisin laatuyhtiöön. Mitä enemmän kurssi tilapäisesti laskee, sitä enemmän sijoittaja saa uusia osakkeita osinkotuloillaan. Kun laatuyhtiön osakekohtainen osinko kasvaa pitkällä aikavälillä ja sijoittajan salkussa olevien laatuyhtiön osakkeiden lukumäärä kohoaa vuodesta toiseen, pääsee korkoa korolle -tekijä vauhtiin.

8. Tiedä, milloin kannattaa sijoittaa

Osakemarkkinoilla ei tehdä rahaa sijoittamalla hyvään yhtiöön. Menestyvä sijoittaja voittaa sijoittamalla yhtiöön, joka on parempi kuin markkinoilla yleisesti luullaan. Osakkeen arvostustaso ostohetkellä määrittelee yhtiön tulevaisuutta kohtaan jo ladatut kasvuodotukset. Osakkeenomistajan sijoitustuotto ei siis muodostu ainoastaan yhtiön tosiasiallisesta kasvusta – tärkeää on lisäksi toteutuvan kasvun ja osakkeeseen jo ostohetkellä hinnoitellun kasvun erotus. Ostot kannattaa tästä syystä tehdä yleensä silloin, kun epävarmuus tulevaisuudesta on suurinta ja analyytikoiden ennustehaarukka on leveimmillään.

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät gurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä?Laatuguru-uutuuskirja esittelee laatuyhtiöstrategian kantavat periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

TILAA LAATUGURU TÄSTÄ LINKISTÄ

->SIIRRYKIRJAN ESITTELYSIVUILLE

Laatuguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös osana neljän sijoituskirjan pakettia, joka sisältää signeerauksen tai omistuskirjoituksen.

Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Osakkeen kokonaistuotto voi olla osingosta huolimatta rajustikin negatiivinen esimerkiksi kurssimuutoksesta johtuen. Myös ehdotettu osinko voi jäädä kokonaan hyväksymättä yhtiökokouksessa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Nichole Renee / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.