Siirry pääsisältöön

Voittajaosakkeita neljällä kriteerillä?

Kun markkinoilta on vaikeaa löytää ilmeistä ostettavaa, voi aikaa käyttää uusien näkökulmien etsimiseen muilta oppimalla. Vaikka en ole koskaan sijoittanut rahastoon, puhumattakaan indeksirahastosta, luin tällä viikolla jo neljännen kerran Burton G. Malkielin sijoitusklassikon Sattuman kauppaa Wall Streetillä. Kirja on puheenvuoro indeksisijoittamisen puolesta, mutta siitä huolimatta siinä esitellään lyhyesti myös muutamia osakevalintasääntöjä riskinsietokykyiselle sijoittajalle.

Malkielin teoksen kokonaiskuva ohjaa tavanomaista yksityissijoittajaa kohti ”tylsää” indeksisijoittamisen strategiaa, ei kohti osakepoimintaa. Teokseen listatut neljä osakevalintasääntöä saattavat Malkielin mukaan sopia korkeintaan heille, jotka ”haluavat hyödyntää omia askelsarjojaan ja järkeään hyvien osakkeiden etsimiseen osalla sijoitusvarallisuudestaan”.

Nämä osakevalintasäännöt ovat seuraavat:

1) Keskity yhtiöihin, joiden tulos kasvaa pörssin keskimääräistä nopeammin vähintään seuraavat viisi vuotta

Lyhyessä juoksussa osake kuin osake voi nousta tai laskea, kunhan jokin sijoittajataho kohdistaa siihen katseensa. Tai markkinoilla ylipäätään arvioidaan osakkeen taustalla oleva liiketoiminta uudessa valossa kollektiivisesti. Varsinkin vähävaihtoisten yhtiöiden osakkeet voivat heilua pienenkin porukan päähänpistosta (joskus perustellustikin), siinä missä keskisuurten ja suurten yhtiöiden kursseja liikuttelevat päivän tai kahden sisällä usein esimerkiksi suurten eläkesijoittajien tai osakerahastojen sijoituspäätökset.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä – kun puhutaan noin viiden vuoden mittaisesta sijoitushorisontista – osakekurssin pääsuunnan määrittää yleensä yhtiön pääoman tuoton ja osakekohtaisen tuloksen kehitys, eivät muiden sijoittajien sijoituspäätökset. Mitä enemmän yhtiö tekee tulosta per osake ja mitä pääomatehokkaammin temppu toteutuu, sitä enemmän yhtiö voi lähtökohtaisesti jakaa osinkoja – ja sitä arvokkaampi on yhtiön osake, koska omistajien passiiviset tulot kohoavat osingonjaon kasvun tahdissa.

Sijoittamisessa tuulilasi on aina sumeampi kuin peruutuspeili, mutta pyrkimyksenä pitäisi Malkielin mukaan olla aina vähintään seuraavien viiden vuoden aikajänteelle piirtyvä reipas yhtiökohtainen tuloskasvu.

2) Älä koskaan maksa laatuyhtiöstäkään liikaa

Osakesijoittajan on mahdotonta ennustaa pörssissä osakekurssin pohjaa tai huippua tarkasti. Sen sijaan hänen on mahdollista arvioida melko tarkasti sellainen hetki, kun osakkeella käydään kauppaa ali tai yli kohtuullisen arvostustason. Arvostustason, joka lasketaan suhteuttamalla osakkeen markkinahinta yhtiön suoritustasoa kuvaaviin reaalisiin tekijöihin, kuten tulokseen, pääoman tuottotasoon tai osinkoon. Kokonaan eri asia on se, miten pystyisi ennustamaan ali- tai yliarvostuksen poistumisen. Se vaatii yleensä markkinoille jonkinlaisen ns. katalyytin tai triggerin ja näistä puhuttaessa ollaan jälleen riskisillä vesillä.

Malkielin neuvon mukaan sijoittajan tulee sijoittaa laadukkaisiin, kasvaviin ja osingonmaksukykyisiin yhtiöihin, mutta mielellään ennen kuin muut sijoittajat havaitsevat nämä ulottuvuudet ja mielellään silloin, kun laatuosake hinnoitellaan lähelle pörssin keskiarvoa tai ainakaan paljoa sen yli. Toisin sanoen laadusta ei pidä hullaantua liikaa maksamalla huikeita p/e-kertoimia tai tyytymällä prosentin osinkotuottoon. Silloin sijoittaja omistaisi kyllä laadukasta bisnestä, mutta mahdollisesti heikoilla tuotto-odotuksilla varustettuna. Sijoittajan pitää siis ostaa yhtiötä, joka on laadukkaampi kuin markkinoilla jo luullaan.

3) Osta osakkeita, joiden kasvutarina voi houkutella muita sijoittajia pilvilinnan rakennustalkoisiin

Malkiel painottaa psykologisten tekijöiden merkitystä osakkeen hinnoittelussa, erityisesti lyhyessä juoksussa. Hänen mukaansa ihmiset eivät ole tietokoneita vaan heillä on tunne-elämä. Ihmisiä ohjaavat Malkielin mukaan ahneus ja uhkapelihimo sekä kurssikäyrän seuraamisen tuottamat toiveet ja pelkotilat.

Hän linjaa, että osa yhtiöistä kohoaa lauman silmissä kiinnostavammiksi kuin toiset yhtiöt. Tämä voi nostaa osakkeen arvostuskertoimia ainakin hetkellisesti, luoden tilapäisen kuplailmiön. Onko valitsemasi yhtiön kasvutarina siis sellainen, joka todennäköisesti saavuttaa rahastettavissa olevan yleisön sijoittajasuosion?

4) Käy niin vähän kauppaa kuin mahdollista

Malkielin viimeinen teesi on tärkeä elementti sijoittajalle pitkän aikavälin tuottojen maksimoinnissa. Kaupankäynti kasvattaa paitsi kaupankäyntikuluja, myös verorasituksia sijoitusaikana, jolloin korkoa korolle -ilmiö saattaa menettää voimiaan, koska sijoittaja ei saa kasvatettua tuottojaan ”myös verottajalle korvamerkitylle osalle kurssinousua”. Verotuksen osalta tosin parhaillaan uutisotsikoissa ja sijoituskeskustelun aallonharjalla oleva osakesäästötili tarjoaa merkittävän helpotuksen osakesijoitusten vaihtamisen tehokkuuden osalta.

Kustannustason pitämiseksi kurissa Malkiel toteaa, että ”pidä voittajat, myy häviäjät”. Näin salkkuun kumuloituu keskimäärin menestyvien yhtiöiden valikoima ja osakemyynneistä lankeaa vain harvoin suuria myyntivoittovaroja maksuun. Rajusti yksinkertaistaen Malkiel tavallaan suosii mieluummin sitä, että sijoittaja vähitellen nostaa keskihankintahintaansa, eikä ”perinteiseen tapaan” pyri sitä laskemaan – varsinkaan tilanteissa, joissa kurssilasku perustuu yhtiökohtaisten fundamenttien heikentymiseen eikä niinkään markkinatilanteeseen.

”En suosittele liiallista kärsivällisyyttä tappiotilanteissa”, Malkiel toteaa. Tosin hän myöntää lopuksi, että yleisessä pörssikuplassa kannattaa usein keventää myös parhaita sijoituksia.

Sijoituskirjojen joulumyynti on alkanut!

Pikkuguru-uutuuskirjan hinta on 29,90 euroa (sisältäen alv:n ja postikulut Suomessa). Pikkuguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös vaihtoehtoisesti osana sijoituskirjapakettia, jonka kirjat sisältävät pyynnöstä myös signeerauksen.

Tilaa Pikkuguru tästä linkistä. Lisätietoa sijoituskirjapaketista löydät täältä.

Teksti referoi vapaasti suomennetuin sanamuodoin Malkielin alkuperäistä klassikkoteosta, eikä se ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Malkielin alkuperäisteoksen hengen mukaisesti edes osakevalintasäännöt eivät välttämättä johda sijoittajaa keskinkertaista parempiin tuloksiin tehokkaiden markkinoiden vuoksi. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa.Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo bymypubliclandsonFoter.com/CC BY

Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.