Vihamielinen yritysvaltaus umpikujassa?

Suomalaisilla pörssiyhtiöillä ei ole tapana turvautua vihamielisiin yritysvaltauksiin. Yritysjärjestelyjen toteuttaminen asiallisesti neuvotellen ja molempien osapuolten edut huomioon ottaen, on ylivoimaisesti järkevämpi toimintatapa. Tästä huolimatta olemme lähes kaksi vuotta saaneet seurata omituista Anvia-Elisa -näytelmää, jossa valtaajan likaisiltakaan tempuilta ei ole säästytty.

Elisa on alkusyksystä 2014 piirittänyt Finnet-liiton suurinta jäsentä ja Suomen neljänneksi suurinta operaattoria, pohjalaista Anviaa. Alueellisten operaattoreiden haukkaaminen ei ole Elisalle mikään uusi ilmiö, sillä suuren markkinaosuuden omaavalle kotimarkkinayritykselle on kovin vähän muita kasvumahdollisuuksia. Aikaisemmista yritysvaltauksista poiketen Anvian valtaus on lähes kahden vuoden aherruksen jälkeen tuottanut vaivaiset noin 40 prosentin omistuksen. Suurieleisistä elkeistään huolimatta Elisa on siis edelleen vähemmistöomistajana, koska Anvian osake-enemmistö on muilla osakkeenomistajilla.

Nukkuvien osakkeenomistajien lukumäärä on kuitenkin valitettavan suuri, joten Elisa pystyy isännöimään Anvian yhtiökokouksia. Näin se myös teki Anvian varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.5.2016 ja pyrkinee samaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.6.2016. Alun perin ylimääräisen yhtiökokouksen piti luoda edellytykset Elisan saneleman ostosopimuksen toteuttamiselle. Nyt näyttää siltä, että surkuhupaisan ja Elisan maineen kannalta surkean tarinan loppusanat pyritään kirjoittamaan uusiksi. DNAn pääomistaja Finda Oy on tehnyt Anvia Telecom Oy:stä ostotarjouksen, joka on Elisan tarjousta huomattavasti parempi Anvian osakkeenomistajien kannalta. Ylimääräisestä yhtiökokouksesta on kehkeytymässä uusi jännitysnäytelmä, jonka loppu on vielä hämärän peitossa.

Päivä ennen Anvian varsinaista yhtiökokousta 31.5.2016 kerrottiin yllättäen, että Elisa ja Anvia olivat sopineet, että Anvian telecom-liiketoiminta (Anvia Telecom Oy:n lisäksi neljä Anvian tytäryhtiötä) siirtyy Elisalle 107 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppahinnasta 31 miljoonaa maksettaisiin käteisenä ja loput pääasiassa siten, että Anvialle palautuisi Elisan omistamat yhtiön osakkeet. Tynkä-Anvialle jäisi sopimuksen mukaan pienehkö IT-toiminta sekä mittava sijoitusvarallisuus, joka koostuu mm. kiinteistöomaisuudesta sekä DNAn ja Findan osakkeista. Anvian neuvotteluasema oli heikko, joten sopimusta voinee pitää varsin edullisena Elisan kannalta.

Sopimus muutti Anvian varsinaisen yhtiökokouksen luonnetta. Sopimuksen mukaan Elisa irtaantuisi kokonaan Anviasta. Siitä huolimatta Anvian koko hallintoneuvosto uusittiin vastoin yhtiöjärjestystä, jonka mukaan vain kolmasosa valitaan vuosittain kolmeksi vuodeksi. Uusi hallintoneuvosto koostuu kymmenestä elisalaisesta, kymmenestä muusta Elisan ehdottamasta henkilöstä ja vain kymmenestä Anvian edusta aidosti kiinnostuneesta henkilöstä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Elisa voi siis halutessaan sanella, kuka istuu Anvian hallituksessa, ja käytännössä näin neuvotella itsensä kanssa Anvian telecom-liiketoiminnan myynnistä.Vielä on ennenaikaista ennustaa, miten Elisan valtausyritys päättyy. Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että häviäjiä tulee olemaan paljon. Viime kädessä pohjalaiset menettävät eniten, kun alueen vahva operaattori Anvia katoaa. Elisan kanssa solmitun sopimuksen seurauksena anvialaisten kohtalo olisi ankea riippumatta siitä, siirtyvätkö he Elisan palvelukseen tai jäisivät tynkä-Anviaan. Anvian osakkeenomistajien loppusaldo olisi hieman vähemmän synkkä, mikäli mittava sijoitusvarallisuus jäisi tynkä-Anviaan.

DNAn pääomistaja Finda Oy on 14.6.2016 tarjonnut 120 miljoonaa euroa Anvia Telecom Oy:n koko osakekannasta. Hinta on täysin linjassa sen kanssa, mistä Finda ja Anvia sopivat maaliskuussa, kun Findalle piti siirtyä 42 prosenttia Anvia Telecomista. Tämän kaupan Elisa onnistui estämään. Findan tarjous on selkeästi parempi kuin Elisan tarjous sekä Anvian osakkeenomistajien että henkilökunnan kannalta. Anvian hallituksen tulee luonnollisesti hyväksyä osakkeenomistajien kannalta paras vaihtoehto.

Mikä on Elisan seuraava siirto? Luottamalla siihen, että suuri osa Anvian osakkeenomistajista ei ole paikalla Elisa voi ylimääräisessä yhtiökokouksessa ajaa väkisin läpi oman tarjouksensa vastoin Anvian osakkeenomistajien etua. Elisa voi toki myös vaihtaa Anvian hallituksen ja sitä kautta pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon oman esityksensä hyväksi. Tällainen toiminta ei luonnollisestikaan parantaisi Elisan jo valmiiksi tärveltyä mainetta pohjalaisten keskuudessa eikä se olisi myöskään riskitön, sillä kuka tahansa osakkeenomistaja voisi ajaa vahingonkorvauskannetta hallitusta ja sen jäseniä vastaan siitä, että paras tarjous hylätään.

Järkevin vaihtoehto Elisan kannalta olisi luonnollisesti oman tarjouksen parantaminen. Rahallisesti se tuskin olisi ongelma eikä se muuttaisi sitä tosiasiaa, että Anvian telecom-liiketoiminnan hankinta olisi edelleen hyvin edullinen Elisan kannalta. Arvovaltasyyt voivat olla tällaisen menettelyn esteenä. Koko Anvia-operaatio alkaa näyttää parhaimmillaankin vain Pyrrhoksen voitolta Elisan kannalta eikä tarjouskilpailu Anviasta ainakaan lisäisi Elisan johtajien arvostusta.

Viimeinen luku Elisan toteuttamassa vihamielisessä yritysvaltauksessa on siis vielä kirjoittamatta. Kuitenkin voidaan jo laatia yhteenveto tästä operaatiosta, joka tuntuu omineen piirteitä pikemminkin itärajan takaa kuin suomalaisesta pörssimaailmasta. Koko jupakka on ainutlaatuinen eikä pääosan esittäjät ansaitse tyylipisteitä. Elisan toimista on jätetty Vaasan poliisille tutkintapyyntö, joten aikanaan selviää, onko toimittu “vain” epämoraalisesti tai mahdollisesti myös lainvastaisesti.

Yritysvaltauksen lähtölaukaus ammuttiin elo-syyskuussa 2014, kun Ilkka-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Matti Korkiatupa keräsi myyntikonsortion, jonka seurauksena Elisasta tuli 16 prosentin omistaja Anviassa. Korkiatupa oli silloin Anvian hallituksen jäsen ja hänen yhtiönsä Anvian suurin omistaja. Julkisuuteen kerrottiin, että myyjät olivat saaneet 2.000 euroa osaketta kohti. On syytä epäillä, ettei tämä ole koko totuus. Anvian osakkeiden kirjanpitoarvo oli myyntikonsortioon kuuluneessa Katternö Groupissa lähes 2.600 euroa ja varman tiedon mukaan osakkeiden myynnistä ei tarvinnut kirjata tappiota.

Sen jälkeen Elisa on järjestänyt useita “julkisia ostotarjouksia” 2.000 euron hinnasta. Nämä ostotarjoukset eivät kuitenkaan ole noudattaneet arvopaperimarkkinalain vaatimuksia. Samoin Elisan ylin johto on useita kertoja väittänyt sekä julkisuudessa että Elisan omassa yhtiökokouksessa, ettei kenellekään ole maksettu 2.000 euroa enemmän Anvian osakkeista. Tämä väite on totuudenvastainen. Olen henkilökohtaisesti keskustellut useiden henkilöiden kanssa, joille on maksettu enemmän. Minulle on niinikään näytetty asiaan liittyviä asiakirjoja.

Myös Kauppalehti (4.5.2016) kertoo useisiin lähteisiin viitaten, että Elisa on tarjonnut pohjalaisen Anvian osakkeista 2.000 euroa enemmän. Osakeyhtiölaki edellyttää, että kaikkia omistajia kohdellaan tasa-arvoisesti. Kauppalehden haastattelema juristi piti mahdollisena, että julkisen tarjoushinnan saaneet omistajat voisivat vaatia Elisalta vahingonkorvauksia tai että heidän kauppansa voitaisiin tuomita pätemättömäksi.

Takertuminen valheeseen tarjoushinnasta tuntuu turhalta, koska arvopaperimarkkinalaki koskee julkisesti noteerattuja yhtiöitä. Pörssiaikeistaan huolimatta Anvia ei ole listattu yhtiö. Lakia rikkomatta Elisa olisi ilmeisesti voinut tunnustaa maksaneensa enemmän Anvian suuromistajille kuin pienomistajille. Tämä olisi ehkä ollut jopa ymmärrettävää, vaikka ei olisi ollut lain hengen mukaista.

Elisan maaliskuun yhtiökokouksessa väitettiin myös, ettei Elisa käytä bulvaaneja Anvian osakkeita hankkiessaan. Tämäkin väite on totuudenvastainen kuten Kauppalehtikin kertoi 4.5.2016. Usein toistunut toimintamalli näyttää olevan, että suuromistajalle on maksettu virallisen 2.000 euron hinnan lisäksi lisähinta välikäden kautta, joista ainakin maalahtelaisesta yhtiöstä OnePoi Oy:stä on selvää näyttöä.

Kuntapuolellakin osakemyynnit herättävät kysymyksiä. Seinäjoen saamasta todellisesta hinnasta löytynee lisävalaistusta salaiseksi julistetusta Elisan ja kaupungin välisestä sopimuksesta. Sen verran epäilyttäviä hajatietoja on tästä “salaisesta lisäpöytäkirjasta”, että sisällön pitäisi ehdottomasti saada päivänvaloon. Lapua puolestaan tyytyi muka 2.000 euroon, vaikka toinen ostajataho tarjosi selvästi enemmän. Tosin eriävän mielipiteen mukaan osakekauppaa käsiteltiin erittäin salamyhkäisellä tavalla eikä kaupan kaikkia yksityiskohtia kerrottu edes päätöksentekijöille.

Elisan yhtiökokouksessa maaliskuun lopussa väitettiin myös, ettei Elisa alentuisi hankkimaan Anvian osakkeita ottamalla yhteyttä ihmisiin puhelimitse tai tekemällä kotikäyntejä. Sadat tai pikemminkin tuhannet pohjalaiset tietävät, että yhtiön toimitusjohtaja joko valehteli tai oli hämmästyttävän epätietoinen alaistensa toimista. Elisan toimihenkilöt ovat soittaessaan olleet usein hyvin töykeitä ja pyrkineet painostamaan uhriaan luopumaan Anvian osakkeista. Iltalehti kertoi 6.5.2016, että Elisasta oli eräälle henkilölle soitettu peräti 15 kertaa. Soittajat ovat myös olleet innokkaita tunkeutumaan ihmisten koteihin. Ikäihmiset ovat usein olleet tämän puhelin- ja kotihäirinnän kohteina. Ilmeisesti heitä on pidetty helppoina uhreina.

Elisa on pyrkinyt saamaan Anvian osakkeenomistajat myymään osakkeitaan levittämällä harhaanjohtavaa tietoa yhtiöstä. Elisan toimihenkilöt lähipiireineen tehtailivat alkuvuonna kymmeniä häväistyskirjoituksia lähinnä Ilkka-Yhtymä Oy:n lehtiin. Elisa on myös vaikeuttanut Anvian ja sen johdon toimintaa ehkä kiusantekomielessä synnytetyillä oikeusprosesseilla. Tästä on aiheutunut Anvialle huomattavia kuluja ja johdolle vaikeuksia keskittyä liiketoimintaan.

Arvopaperimarkkinalaki kieltää hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisen menettelyn ja totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisen arvopaperien markkinoinnin tai vaihdannan yhteydessä. Siltä osin Elisan yritysvaltaus toimii varoittavana esimerkkinä siitä, kuinka alas hyvämaineinen pörssiyhtiö voi vajota, kun yhtiön hallitus ei näytä hoitavan velvollisuuttaan valvoa yritysjohdon edesottamuksia.

Kim Lindström

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
5 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
15.06.2016 00:06

Eikö Lindström olisi aika jo lopettaa oman arvovaltasi romuttaminen ja lopettaa tämä Elisan kiihkomielinen arvostelu?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
15.06.2016 11:20

Mieluummin lisää tällaista, kaikki vaan julki! Eihän tuollainen toiminta voi olla hyväksyttävää edes osakkeenomistajien mielestä.

Nimetön
Nimetön
15.06.2016 12:49

Lindströmin kummallinen ristiretki epäonnistui täten täydellinen.

Jos täällä esitetyt väitteet pitäisivät kaikilta osin paikkansa, niin miksei ole lähtenyt rikostutkinta käyntiin?

Nimetön
Nimetön
15.06.2016 20:37

Hyvä että asiasta uskalletaan kirjoittaa. Ihmettelin itsekin elisan ylimielisyyttä, röyhkeyttä ja valehtelua jo PPO/KYMP/Telekarelia -yritysvaltauksen aikana. Siihen ei edes olisi ollut tarvetta kun saivat heti niin murskaavan osake-enemmistön. Tuo sikailu tuntuu olevan kiinteä osa elisan yrityskulttuuria.

Nimetön
Nimetön
16.06.2016 14:57

Jotaan mätää tässä on notta. Henkilöstötilaasuus on anvialaasille maanantaina Elisan toimesta, ja kaupaa ei ole erees löyty lukkohon.