”Verovapaa” ei ole aina verovapaata

Omaisuuden luovutusvoitot ovat Suomessa verottomia, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa. Moni piensijoittaja on hyödyntänyt tätä sääntöä minimoidakseen veronsa, mutta viime vuonna monet joutuivat maksamaan veroa myös siinä tapauksessa että luovutushinnat alittivat 1 000 euroa. Käsittelimme aihetta lyhyesti uudessa kirjassamme ”Onnistu osakemarkkinoilla” ja suosittelimme kaikille, joiden verottomia myyntejä ei ole hyväksytty, jättämään oikaisuvaatimuksen ja myöhemmin tarpeen vaatiessa verovalituksen samasta asiasta. Olemme kuitenkin huomanneet, että moni tarvitsee enemmän yksityiskohtia voidakseen jättää oikaisuvaatimus.

Verohallinto on helmikuussa 2011 antamassaan päätöksessä rajoittanut pääomanpalautuksia koskevaa ilmoitusvelvollisuutta. Jos pääomanpalautuksia ja luovutushintoja on yhteensä enintään 1 000 euroa, niitä ei tarvitse ilmoittaa verottajalle. Moni verotoimisto on ilmeisesti tulkinnut tämän niin, että luovutusvoitoista joutuu maksamaan veroa, jos pääomanpalautusten ja luovutushintojen yhteismäärä ylittää 1 000 euroa, vaikka yhteenlasketut luovutushinnat alittaisivatkin tuon määrän. Mielestämme verottajan äsken kuvattu tulkinta on väärä ja yksipuolinen verottajan eduksi. Emme usko, että verottajan tulkinta pitää oikeuskäsittelyssä, mutta koko ongelmasta pääsee luonnollisesti eroon huolehtimalla siitä, että luovutushinnat ja pääomanpalautukset ovat yhteensä alle 1 000 euroa.

Tuloverolain 2 luvun 48 § 6 momentissa sanotaan verovapaista luovutusvoitoista:

”Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa.”

Osakeyhtiölain 13 luvun 1 § määrittää sallitut yhtiön varojenjakotavat. Ensimmäisessä kohdassa sanotaan, että yhtiö voi jakaa varojaan osakkeenomistajilleen:

”1) voitonjaosta (osinko) ja varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta”

Toisin sanoen osakeyhtiölaki rinnastaa varojen jakamisen vapaan oman pääoman rahastosta osinkojen kanssa. Varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta voi olla joko osinkoa tai pääomanpalautusta riippuen siitä mistä varoista varat maksetaan. Yhtiön jakaessa varojaan kyse ei siis ole omaisuuden luovuttamisesta ja siksi uskomme verotoimistojen tulkinnan olevan vastoin voimassa olevaa lakia.

Osinkojen ja pääomanpalautuksien verotus eroaa toisistaan, vaikka molemmissa on kyse yhtiön varojen jakamisesta. Osingot ovat 70 prosenttisesti veronalaisia tuloja sinä vuonna kun ne maksetaan. Pääomanpalautukset taas ovat täysimääräisesti veronalaista tuloa, mutta vero lankeaa maksettavaksi vasta osakkeita myytäessä. Verotus tapahtuu siten, että hankintahintaa alennetaan pääomanpalautuksien määrällä, koska kyseessä on alkuperäisen sijoituspääoman palautuksesta ja siksi sillä ei ole mitään tekemistä luovutushinnan kanssa.

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

Juppe27 Tammikuu, 2012
 
Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Hyvä, että joku avasi tätä enemmän ja latasi pöytää perustelut. Pitää laittaa lapsen kohdalla oikaisuvaatimus verottajalle vetämään.
 
Astron28 Tammikuu, 2012
 
Perustelut ontuvat.

Turha valittaa pääomanpalautusten käsittelystä verotuksessa.

Pääomanpalautus lasketaan mukaan maksuvuoden luovutushintoihin – eikä siinä ole mitään epäselvää.

kelo29 Tammikuu, 2012
 
Käytän tilaisuutta hyväkseni ja kommentoin kirjassa esillä ollut casea, jossa pörssistä ostettuilla Ilkan merkintäoikeuksilla merkittyjen osakkeiden verotus meni väärin kun osakkeet myytiin. Kirjan sivulla 356 tuodaan esiin, että vika olisi ollut verottajan tietojärjestelmässä. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että vika on ollut arvopaperivälittäjän tietojärjestelmässä, kun sieltä on ilmoitettu verottajalle virheellistä tietoa. Hankintahinnan ilmoittaa arvopaperivälittäjä ja verottaja käyttää tätä saamaansa tietoa.
Tyttäreni eQ:ssa olleeseen salkkuun ostettiin myös Ilkan merkintäoikeuksia. Niiden verotus on mennyt myynnin jälkeen oikein. eQ osasi asiansa!!!
Samaan salkkuun, joka nyt on Nordnetissä, ostettiin Aspon merkintäoikeuksia, jotka sittemmin vaihdettiin osakkeiksi. NN:n salkkuraportti kertoo osakkeiden hankinhinnaksi 0 euroa! Ruotsalainen NN ei osaa suomalaista verotusta!!!
Omassa FIMissa olevassa salkussa vastaavien tapausten hankintahinnat ovat menneet aina oikein, viimeisimpänä Ålansbanken.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit