Siirry pääsisältöön

Vastuullisesti Euroopan osakemarkkinoille – mikä on teemaan sopiva ja kustannustehokas rahasto?

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan varojen allokoimista yhtiöihin tai sijoitustuotteisiin, joissa on huomioitu ympäristöasiat, yhteiskuntavastuu ja hallintotapa.

Vastuullisen sijoittamisen suosio on kasvanut huimasti viime vuosien aikana. Arvion mukaan vastuullisuusteemalla sijoitettujen varojen kokonaissumma oli Euroopassa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa yhteensä noin 35,3 biljoonaa dollaria vuonna 2020. Vastuullinen sijoittaminen on erityisen suosittua Euroopassa. Vanhan mantereen rahastojen osuus on peräti noin 70 prosenttia kaikista vastuullisuusteemalla sijoittavista rahastoista.

Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita, että tuotoista pitäisi tinkiä. Lukuisissa tutkimuksissa on huomattu, että yhtiöiden vastuullisuustekojen ja taloudellisen menestyksen välillä on positiivinen korrelaatio. Siispä vastuullisesti toimivien yhtiöiden joukosta on löydettävissä tulevia tuottohelmiä. Vastuullisesta sijoittamisesta saatavien tuottojen tutkiminen on kuitenkin vaikeata ja sen vuoksi tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Vaihtelua selittää aikajaksojen erot sekä yhtenäisen vastuullisuuspistekäytännön puuttuminen. Maailmassa on ainakin 125 ESG-pisteitä antavaa toimijaa, mutta ei yhdenmukaista käytäntöä niiden keskuudessa.

Yli 10 vuotta vanhat tutkimukset osoittavat vastuullisen sijoittamisen alisuoriutuvan suhteessa markkinaan. Tuoreempien tutkimusten perusteella vastuullisesta sijoittamisesta on sitä vastoin saatavissa markkinoita korkeampia tuottoja. Viime vuosien vahva menestys selittyy varsinkin vastuullisten sijoituskohteiden suosion kasvulla. Investment Metrics tutki vastuullisten sijoituskohteiden tuottoja eri markkinapaikoilla. Tutkimuksen mukaan vastuullisella sijoittamisella saavutettiin peräti 12 prosenttia markkinoita korkeampi tuotto Euroopassa. Yhdysvalloissa puolestaan ylituottoa ei havaittu.

Sijoittaja pääsee mukaan vastuullisuusteemaan Nordnetin rahastolla

Vastuullisen sijoittamisen suosion odotetaan jatkavan vahvaa kasvua Euroopassa. Saksan liittopäivien vaalitulos ennakoi ilmastonmuutosasioihin perehtyvää hallitusta, jossa myös vihreät on todennäköisesti mukana.

Vastuullisen sijoittamisen kasvuun pääsee mukaan esimerkiksi Nordnetin Indeksi Eurooppa ESG -rahastolla. Rahaston tuottokehitys seuraa MSCI Europe ESG Leaders -indeksiä. Indeksiin on valikoitu suuria ja keskisuuria yhtiöitä, joilla on korkeat pisteet ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hallintatapaan liittyvistä tekijöistä. MSCI Europe ESG Leaders -indeksistä on suljettu pois tiettyjä toimialoja kuten alkoholi, aseteollisuus, uhkapelit ja fossiilisten polttoaineiden tuotanto. MSCI Europe ESG Leaders -indeksi on maltillisen markkinariskin kohde, sillä usealla indeksissä merkittävällä painolla olevalla yhtiöllä on vahva tase ja kannattavuus. Kyseiset kohteet ovat defensiivisiä laatuyhtiöitä, joiden beetakerroin on matala.

Eurooppa ESG -rahastolla saa kattavan hajautuksen, sillä indeksissä on yhtiöitä 15:sta Euroopan maasta. Suurimmat painot ovat Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Sveitsissä. Indeksin suurimmat yksittäiset yhtiöt ovat teknologia- ja terveydenhoitoalalta. Ne ovat ASML Holding, Roche, AstraZeneca, Novo Nordisk ja SAP.

Vastuullinen sijoittaminen on tuonut korkean riskikorjatun tuoton Euroopassa

MSCI Europe ESG Leaders -indeksi on voittanut viimeisen viiden ja 10 vuoden aikana tuoton suhteen MSCI Europe -indeksin, joka on käytännössä verrokki ilman, että vastuullisuustekijät on erikseen huomioitu.

Viimeisen viiden vuoden aikana elokuun loppuun saakka MSCI Europe ESG Leaders -indeksin kokonaistuotto oli 10,22 prosenttia vuodessa, kun MSCI Europe -indeksin tuotto jäi 9,47 prosenttiin. Edellisen 10 vuoden aikana vuosituotot olivat 11,30 prosenttia ja 10,22 prosenttia. Myös riski huomioiden vastuullisuus on kannattanut. MSCI Europe ESG Leaders -indeksin Sharpen luku oli selvästi korkeampi niin viiden kuin 10 vuoden sijoitushorisontilla.

Vielä lopuksi pari sanaa arvostustasoista. Sijoittaja joutuu maksamaan korkeampaa arvostusta vastuullisista kohteista. MSCI Europe ESG Leaders -indeksin P/E-luku ja P/B-luku ovat MSCI Europe -indeksiä korkeammat. Indeksien P/E-lukujen ero oli elokuun lopussa noin 8 prosenttia ja P/B-lukujen 14 prosenttia. Arvostustasoero johtunee vastuullisen indeksin suuremmasta painosta teknologia- ja terveydenhoitoalan yhtiöissä. Siispä MSCI Europe ESG Leaders -indeksissä on ripaus enemmän laatuyhtiöpainoa. Se nostaa arvostusta, mutta tuo turvaa osakemarkkinoiden turbulenssien varalta.

Lue lisää vastuullisten rahastojen valitsemisesta ja Nordnetin uudesta vastuullisuussuodattimesta, jolla voit etsiä vastuullisia sijoituskohteita →

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Henri Huovinen
Henri Huovinen

Henri Huovinen on lehtori (liiketoiminta), sijoitusalan asiantuntija ja yrittäjä.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit