Välittäjän vaihtajan (lyhyt) muistilista

Joskus eteen voi osua tilanne, että arvopaperisäilytys on siirrettävä syystä tai toisesta välittäjältä toiselle. Arvopaperivälittäjää vaihtaessa on syytä pitää tietyt perusasiat mielessä, koska yksinkertaisilla jipoilla (ja tällä muistilistalla) voit parhaimmassa tapauksessa välttää maksamasta ylimääräistä ja säästät aikaa.

Olen listannut mielestäni 10 parasta vinkkiä arvopaperivälittäjän vaihtajalle.

Ennen varsinaisen “muuttoilmoituksen” (= siirtovaltakirjan antamista) tekoa kannattaa tietysti selvittää mahdollisimman tarkasti omat tarpeet, sijoittajaprofiili ja sijoitusstrategia: millaista palvelua todellisuudessa kaipaat ja mistä olet valmis todellisuudessa maksamaan. Sijoituspalveluyrityksiä on nykyisin Suomessakin moneen junaan, joten jokaiselle sijoittajalle ja säästäjälle on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Nordnet tarjoaa asiakkailleen monipuolisen kuukausimaksuttoman palvelu- ja tuotevalikoiman, joten erilaisten sijoittajien tarpeet tulevat hyvin katetuiksi. Nordnet tarjoaa lukuisia markkinapaikkoja, Suomen mittakaavassa hyvin laajan rahastovalikoiman ja runsaasti erilaisia lisäpalveluita.

Nämä sekalaiset vinkit eivät etene missään erityisessä järjestyksessä, vaan ne kannattaa vain pitää yleisesti mielessä arvopaperisäilytystä siirtäessä tai sen siirtoa harkitessasi.

1. Maksaako arvopapereiden säilytys jotain?

Tilinhoitajayhteisöillä ja arvopaperivälittäjillä on hyvin erilaiset hinnastorakenteet, joten ennen siirtoa kannattaa selvittää hyvissä ajoin etukäteen tietyt arvopapereiden siirtoihin tai erilaisiin peruspalveluihin liittyvät kustannukset.

Hannu Kaskinen on Taloustaito-lehdessä (2/2012) ilmestyneessä artikkelissa luetellut joitakin tilinhoitajayhteisöiden peruspalveluita, joiden hinnat (kaupankäyntipalkkioiden lisäksi) on minusta tärkeä selvittää hyvissä ajoin etukäteen: (1) koko suomalaisen arvo-osuustilin siirto; (2) kotimaisten, pohjoismaisten ja ulkomaisten arvopapereiden poissiirtäminen; (3) tili-/arvopaperiote; ja (4) lopetetun asiakkuuden raportit.

Suurin osa suomalaisista tilinhoitajayhteisöistä ja arvopaperivälittäjistä veloittaa (suomalaisosakkeista) kuukausittaisen säilytysmaksun, mutta tämä ei välttämättä ole koko totuus. Lisäkustannuksia voivat aiheuttaa myös muun muassa ulkomaisten arvopapereiden säilyttäminen, erikoiset yhtiötapahtumat, erilaiset osakemuutokset-/muunnokset. Nordnetissä arvopapereiden säilytys on maksutonta ja säilytysmaksua ei veloiteta.

Jos toisaalta huomaat, että joidenkin arvopapereiden säilytys ei nykyisessä tilinhoitajayhteisössäsi maksa mitään, mutta arvopapereiden siirto maksaa ja päälle tulee mahdollinen tulevaisuuden säilytyspalkkio, niin näitä nimenomaisia arvopapereita ei välttämättä kannata siirtää uudelle palveluntarjoajalle.

2. Maksaako arvopapereiden siirto jotain jossain päässä ja miten se hoidetaan?

Koko suomalaisen arvo-osuustilin siirto uudelle (suomalaiselle) tilinhoitajayhteisölle on pääsääntöisesti maksutonta, kun arvopapereiden siirtopyyntö annetaan vastaanottavalle taholle. Vastaanottava taho saattaa sinulta kuitenkin laskuttaa Euroclearin vastaanottajalta perimän siirtopalkkion. Koko arvo-osuustilin siirto vie viisi pankkipäivää. Nordnet ei veloita mitään koko suomalaisen arvo-osuustilin siirrosta mihinkään suuntaan.

Toisaalta on hyvin yleistä siirtää nykyisestä tilinhoitajayhteisöstä myös yksittäisiä (suomalaisia) arvopapereita toiselle tilinhoitajayhteisölle. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi lainavakuuksia (panttaus) järjesteltäessä. Yksittäisten arvo-osuuksien siirto käsitellään sen saapuessa ja se vie keskimäärin n. 1-3 pankkipäivää. Tällainen siirtopyyntö annetaan luovuttavalle taholle, joka suorittaa arvopapereiden yksittäissiirrot vastaanottavalle taholle suoraan.

Ulkomaisten arvopapereiden tapauksessa siirto-ohjeet ovat hyvin kirjavia. Nordnetissä ulkomaisten arvopapereiden siirto tapahtuu useimmiten kolmessa vaiheessa: (1) asiakas toimittaa Nordnetille siirtovaltakirjan ja tarvittaessa muuta dokumentaatiota (asiakas on ilmoittanut vastaanottajalle/luovuttajalle halunsa siirtää arvopapereita Nordnetiin/-stä; (2) Nordnet on yhteydessä asiakkaan nimeämään osapuoleen ja toimittaa selvitysohjeet; (3) asiakkaalta voidaan pyytää lisätietoja TAI arvopaperit siirretään suoraan. Ulkomaisten arvopapereiden siirto on usein tapauskohtaista, joten siirtoajoissa on paljon vaihtelua. Ulkomaisten arvopapereiden siirrosta Nordnet ei pääsääntöisesti veloita vastaanottavana tahona mitään.

Selvitä luovuttavasta ja vastaanottavasta tilinhoitajayhteisöstä suomalainen arvo-osuustilinumero, joka koostuu 19 numerosta. Älä lähetä “säilytys- tai asiakasnumeroita”, vaan pidä huolta, että sinulla onhallussasi 19 numeroa pitkä numerosarja.

Siirrettävillä arvopapereille ei kannata käydä kauppaa sen jälkeen, kun olet ananut siirtovaltuutuksen vastaanottavalle taholle. Siirto voi lykkääntyä/keskeytyä, jos osakkeilla käy kauppaa kesken siirtoprosessin.

3. Siirtokelvottomat omistukset ja kaupankäyntimahdollisuudet

Selvitä vaihtoehdot, mitä voit tehdä esimerkiksi niille rahastoille ja joukkovelkakirjoille, joita et voi siirtää uudelle arvopaperivälittäjällesi. Myytkö ne? Säilytätkö ne vanhalla palveluntarjoajalla? Varmista lisäksi, että siirtämilläsi rahoitusvälineillä voi käydä kauppaa myös uudella välittäjälläsi, sillä kaikilla välittäjillä ei ole tarjolla samanlaisia kaupankäyntiyhteyksiä. Toisaalta esimerkiksi ulkomainen välittäjä ei välttämättä tarjoa mahdollisuutta ostaa suomalaisarvopapereita tiettyjen laillisten rajoitteiden vuoksi.

Esimerkiksi Nordnetiin et voi siirtää ulkopuolelta perinteisiä sijoitusrahasto-osuuksia, mutta ETF-omistukset siirtyvät toki vaivatta ja kaupankäyntikin onnistuu helposti useimmilla markkinoilla. Suurin osa suomalaisvälittäjistä tarjoaa mahdollisuuden käydä kauppaa ETF-tuotteilla, mutta rajoitteita voi toki olla.

Jos sinulla on hallussasi paperimuotoisia osakekirjoja, niin selvitä, missä näiden osakekirjojen muutaminen arvo-osuuksiksi on mahdollista. Välittäjäsi ei välttämättä suorita jälkivaihtoja, joten osakkeet on vaihdettava arvo-osuuksiksi ensin jossain muualla ja tämän jälkeen ne voi siirtää säilytykseen johonkin muualle.

4. Oletko tallentanut vuositiliotteet, tilitapahtumat, kaupankäyntilaskelmat, osinko- ja maksuraportit jne. itsellesi talteen?

Taloustaito-lehdessä ilmestyneessä artikkelissa huomautettiin aiheellisesti, että myös entinen asiakas saa useimmiten palvelua vanhasta pankistaan tai tilinhoitajayhteisöstään. Suosittelen tästä huolimatta ottamaan kaikki raportit talteen hyvissä ajoin etukäteen, koska myöhemmin erilaisten raporttien saaminen voi sekä maksaa että olla kiven alla, toisin sanoen jotakin raporttia ei enää ole asiakkuuden lopettamisen jälkeen tarjolla, vaikka itse tilitapahtumat saisitkin yhtenä raporttina.

Ota kaikki mahdollinen raportointi talteen. Varmista, että sinulla on ainakin hankintatiedot ja myyntivoitto-/tappiolaskelmat.

5. Suomalaisen verojärjestelmän ihanuudet ja kamaluudet

Jos harkitset arvopapereiden siirtoa ulkomailta Suomeen tai Suomesta ulkomaille, ja olet Suomessa verovelvollinen, niin huomioithan muun muassa hankintameno-olettaman, luovutusjärjestyksen ja FiFo-periaatteen, osakeannin erikoisuudet, edestakaiset myynnit jne. Esimerkiksi jenkkivälittäjä ei välttämättä pysty kaikista hienouksista huolimatta tarjoamaan sinulle verotuksellisesti oikeanlaista raportointikehikkoa, joten vähintään Excel-taidot kannattaa pitää kohtuullisella tasolla.

Ulkomaisten välittäjien tapauksessa joudut todennäköisesti myös toimittamaan veroaineistoa verottajalle ja huolehtimaan raportointityöstä pitkälti itse, kun taas suomalainen arvopaperivälittäjä toimittaa tiedot verottajalle automaattisesti. Molemmissa tapauksissa on omat hyvät ja huonot puolensa.

6. Rahavarojen siirto välittäjältä toiselle

Eri arvopaperivälittäjien valtakirjat ovat hyvin erilaisia ja asiakkaalta vaadittu omatoimisuus vaihtelee. Tavallisesti arvopapereiden siirtopyyntö ei sisällä rahavarojen siirtopyyntöä, joten huomioithan sen, että rahavarat on useimmiten siirrettävä erillisellä pyynnöllä. Pyyntö on suositeltavaa antaa suoraan arvopaperivälittäjälle ja pyytää tekemään siirto heidän ohjeidensa mukaisesti omalle vastatilillesi.

Esimerkiksi Nordnetiin voit siirtää monenlaista valuuttaa (EUR, SEK, NOK, DKK, USD, CAD), mutta kullekin valuuttatilille on omat siirto-ohjeensa. EUR-määräisen valuuttatilisiirron voit tehdä helposti, mutta ulkomaisten valuuttojen siirtoihin kannattaa pyytää useimmiten apua suoraan asiakaspalvelusta. Kansainvälisiin rahansiirtoihin sisältyy usein tilinhoitajayhteisöstä riippumattomia välittäjäpankkeista riippuvia kustannuksia.

7. Hankintatiedot – päivät, erät ja hinnat

Arvopaperit siirtyvät selvitysjärjestelmässä yhtenä klönttinä, joten niiden siirtyessä mukana menee vain lukumäärä ja tuotetunnus. Tästä syystä onkin hyvin suositeltavaa ottaa FiFo-mallinen ostoeräraportti ulos luovuttavan tilinhoitajayhteisön järjestelmästä ennen arvopapereiden siirtoa, koska muussa tapauksessa sen saaminen voi jäädä vain haaveeksi.

Nykyisin kuitit ja tositteet on verottajan vuoksi säilytettävä varsin pitkän aikaa, joten en luottaisi siihen, että ne ovat vielä vuosikymmenenkin kuluttua tarvittaessa saatavilla. Muinaisten ostojen osalta luovutustilanteessa voi hyödyntää joko 20% hankintameno-olettamaa alle 10 vuoden omistuksille ja 40% hankintameno-olettamaa vähintään 10 vuotta pidetyille omistuksille (TVL 46§).

Jos välittäjä voi kirjata siirretyt ostoerät raporteille kohdilleen, se on hyvä lisä. Tavallisesti ostoeräkirjaukset maksavat jonkin nimellisen summan, mutta tavallisesti se on vaivan väärti, vaikka sinänsä tietojen korjaaminen ei ole vaikeaa myöskään verottajan nettijärjestelmässä.

8. Aiemman säilytyksen lopettaminen

Kun salkkusi siirtyy pois luovuttavasta tilinhoitajayhteisöstä, niin muista myös halutessasi lopettaa arvopaperi-/säilytyspalvelut samaisella palveluntarjoajalla. Osingot maksetaan aina sinne, missä osakkeet ovat osingon täsmäytyspäivänä.

Varmista myös ennen asiakkuuden lopetusta, että kaikki mahdolliset lisäpalvelulaskutukset ja säilytysmaksut tulevat hoidetuiksi.

Pyydä tarvittaessa luovuttavasta tilinhoitajayhteisöstä myös “loppuyhteenveto” (= tiliote).

9. Onko siirtotoimenpiteet suoritettu oikein?

Jos siirto on suoritettu 1:1-periaatteella, niin varmista, että kaikki täsmää molemmissa päissä eli luovuttavan tahon päästä kaikki on siirretty ja vastaanottavassa päässä kaikki on kirjattu. Jos olet pyytänyt siirtämään rahavarat, niin varmista, että eurot ovat euroja ja taalat taaloja.

10. Siirron viimeistelyt

Björn Wahlroosin mukaan jaloillaan äänestäminen on eräs inhimillisistä perusoikeuksista, ja näinhän asia tietysti on. Arvopaperivälittäjä on kuitenkin viime kädessä sijoittajan palvelija, joten asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen on kaiken toiminnan lähtökohta. Syy arvopaperisäilytyksen siirtoon voi olla joko vapaaehtoinen (esim. lainapantti) tai pakollinen (esim. työnantaja vaatii), joten muutama sana palautetta voi olla paikallaan. Jokainen tekee kuitenkin omaa työtään ja silloin tällöin jokin miellyttävä kohtaaminen on saattanut jäädä mieleen.

Asiakkaalla ei käytännössä ole selitys-/tilintekovelvollisuutta omista liikkeistään entiselle arvopaperivälittäjälleen, mutta jokainen erinomaisuuteen pyrkivä palveluntarjoaja kuuntelee mielellään asiakkaidensa palautetta. Asiakkaan lähtö ei kuitenkaan yleensä liity vain yksittäiseen tapahtumaan tai valitukseen, vaan sitä edeltää usein jokin muu asia. Syy voi olla käytännössä aivan mikä tahansa. Asiakkaan poistuminen on siis käytännössä eräs tärkeimmistä palautekanavista, joka palvelee tarkasti määriteltyä tarkoitusta.

Entinen palveluntarjoaja varmasti arvostaa palautettasi ennen asiakassuhteen päättymistä, joten olisi mukava, jos uhraisit minuutin-pari kirjoittaaksesi heille muutaman ranskalaisen viivan.

10+. Ole yhteydessä asiakaspalveluun, jos jokin asia herättää kysymyksiä

Jos jokin asia ihmetyttää tai kummastuttaa esimerkiksi osakkeiden siirtämisessä tai hinnastossa, niin ole rohkeasti yhteydessä asiakaspalveluun ja kysy.

Lue lisää:

Taloustaito 2/2012: Huolehdi tietosi talteen, jos vaihdat pankkia (Hannu Kaskinen)
Satu Nousiainen & Sirpa Sundeberg: Sijoituspalveluopas. FINVA.

Olen saanut tätä juttua kirjoitaessani hyviä vinkkejä Nordnet Suomen Back Office -tiimiltä.

 

/Thomas Brand

 

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

KL22 Marraskuu, 2012

Lisäisin vielä ainakin seuraavan selvitettävän asian:

11. Hankintatietojen oikaiseminen tietyissä erityistapauksissa (esim. tiedoissa virhe osakesplitin jälkeen, pörssistä ostetut henkilöstöoptiot merkattu osakkeiksi, jne)

Selvitä, voitko itse päivittää arvopaperin hankintahintaa ja/tai -päivämäärää. Vaihtoehtoisesti päivittääkö tilinhoitajayhteisö manuaalisesti tietoja ja mihin hintaan.

Thomas Brand22 Marraskuu, 2012Tuon mainitsemasi asian voisi lisätä seitsemännen kohdan alle omana teemanaan, mutta muuten aiheellinen huomio.


Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
16.07.2015 14:58

Tässä on hyvä alleviivata, että Nordnet veloittaa siis koko arvo-osuustilin siirron yhteydessä itsestä selvästä ostoerien kirjaamisesta 50€/tili (mainittu ainoastaan hinnastossa). Mielestäni tuo ei ole missään nimessä nimellinen korvaus triviaalista toimistotyöstä tässä tapauksessa. Erikoinen tapa toivottaa uudet asiakkaat tervetulleiksi?