Siirry pääsisältöön

Vain digitaalinen liiketoiminta kannattelee Alma Mediaa

Helsingin pörssissä noteeratuista mediayhtiöistä sijoituskohteena tämän hetken osakekurssein varteenotettavin, Alma Media, raportoi tilikauden 2014 tuloksensa ja tulevan kevään voitonjakoehdotuksensa viime perjantaina. Alma Medialle on tunnusomaista vahva ja trendinomainen panostus sähköiseen liiketoimintaan, joten tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti paitsi yhtiön mennyttä vuotta, myös keskipitkän aikavälin edistymistä digiliiketoiminnoissa.

Vastikään päättyneellä tilikaudella 2014 Alma Median liikevaihto laski 1,6 prosenttia tilikauden 2013 tasolta. TNS Ad Intelligencen seurannassa olevissa medioissa mediamainonta laski viime vuonna 3,5 prosenttia vertailukaudesta, joten yhtiön suoritusta voidaan pitää torjuntavoittona.

Alma Median sisällä viime vuoden yleiskuva jakautuu kahtia: yhtäältä sisältöliikevaihto laski painetun median levikkien laskusta johtuen 4,5 prosenttia, mutta toisaalta mainosmyynnin liikevaihto notkahti ainoastaan 0,6 prosenttia. Mainosmyyntiä tuki verkkomainosmyynnin 9,4 prosentin kasvu vuodentakaisesta, siinä missä painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 7,8 prosenttia.

Jo näistä karkeaa yleiskuvaa antavista yhteenvedoista on mahdollista päätellä, kuinka valtava on digitaalisen liiketoiminnan merkitys elinkelpoisen ja ennen kaikkea kannattavan medialiiketoiminnan ylläpitämisessä, niin tänään kuin huomenna. Tietysti paras kombinaatio kaikkien sidosryhmien kannalta on tavoitella mallia, jossa printin ja digin edut yhdistyvät taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Tuloskunto laski liikevaihtoa nopeammin

Vuonna 2014 Alma Median liikevoitto ilman kertaeriä laski 11,5 prosenttia 21,4 miljoonaan euroon, johtuen nimenomaan siitä, ettei digitaalinen liiketoiminta vielä riittänyt kompensoimaan muiden osa-alueiden supistumista. Leimallista viime vuoden kehityskaarelle on, että Suomessa liiketoiminnot sujuivat erityisesti painetun median osalta alta riman. Alakulosta voi karkeasti allokoida puolet toimialan yleisille haasteille digitalisaatioon liittyen, toisen puolen kotimaan vaikealle taloustilanteelle.

Sijoittajan näkökulmasta tarkastellen ostokohteesta täytyy löytyä jokin ulottuvuus, jonka varaan kasvutarina voidaan rakentaa. Alma Median kohdalla se on sähköinen liiketoiminta. Konsernin digitaalisten tuotteiden ja palveluiden liikevaihto kasvoi vuonna 2014 kokonaiset 12 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan vielä riittänyt kompensoimaan täysin muiden segmenttien liikevaihdon laskua, mutta sekin aika koittaa.

Korostamisen arvoista on, että Alma Median digitaalinen mainosmyynti miltei saavutti painetun median mainosmyynnin tason viime vuonna. Siinäkin sähköinen bisnes menee muutaman kvartaalin kuluttua ohi niin, että heilahtaa.

Kuvaan seuraavassa Alma Median sähköisen liiketoiminnan absoluuttisen kasvun.

amdigiliikevaihto

Alma Median digitaalisen liiketoiminnan koko 2008–2014 (miljoonaa euroa)

Edeltävään viitaten Alma Median digiliiketoiminta on kasvanut euromääräisesti tarkasteltuna 115,9 prosenttia tilikaudesta 2008. Tïlikaudesta 2008 alkaen Alma Median sähköinen liiketoiminta on kasvanut keskimäärin 13,7 prosenttia vuodessa. Lukema sisältää yhteenlaskettuna sekä orgaanisen että yritysostoin tuetun kasvun.

Digitaalisen liiketoiminnan kehitystä kannattaa kuitenkin seurata myös osuutena konsernitason liikevaihdosta. Tämä antaa viitteen siitä, milloin tuloskäyrä alkaa sojottaa konsernitasolla samaan suuntaan kuin digibisneksen kasvun kulmakerroin.

Digitaalisen liiketoiminnan osuus on kehittynyt Alma Median tapauksessa vuodesta 2008 alkaen seuraavasti.

amdigiosuus

Alma Median digitaalisen liiketoiminnan osuus 2008–2014 (prosenttia liikevaihdosta)

Digitaalisen liiketoiminnan osuus Alma Median liikevaihdosta on jo 32 prosenttia. Viimeisten seitsemän vuoden aikana digin osuus on kasvanut poikkeuksetta joka tilikausi Alma Median portfoliossa. Huomionarvoista kuitenkin on, että finanssikriisissä vuonna 2009 myös digitoiminnot supistuivat, mutta niiden suhteellinen osuus kasvoi painettujen mediasegmenttien lahotessa selvästi nopeammin.

Tänään Alma Media ei ole kaukana tilanteesta, jossa sen digitaalisten palveluiden liikevaihdon kasvu kompensoi täysin painetun median liikevaihdon pudotuksen. Samanaikainen kustannuskuri muodostaa yhtiön tuloslaskelmaan merkittävän vivun ylöspäin: prosentin kasvu kotimaan mediamainontaan kasvattaa Alma Median liikevoittoa 1,6 miljoonaa euroa. Toisin sanoen joka prosentti kohentaa mediakonsernin liikevoittoa yli seitsemän prosenttia.

Digitaalista liiketoimintaa kasvatettaneen lähiaikoina yritysostoin

Alma Median digitaalisen liiketoiminnan vuotuinen kasvutavoite on 15 prosenttia. Kahden viime vuoden aikana tästä on jääty selvästi: tilikaudella 2013 kasvu jäi 8,4 prosenttiin ja tilikaudella 2014 se oli hieman ripeämmät 11,9 prosenttia.

Sijoittajan tulee pyrkiä kriittiseen tarkasteluun sen suhteen, mitä digitaalisen liiketoiminnan segmentti on syönyt. Yleisellä tasolla mediasektori kelpaa hyväksi huonoksi esimerkiksi, kun yhtiöiden hallitukset reivaavat uudessa maailmassa kasvusuunnitelmiaan. Lähtökohtanahan on, että digibisneksen suhteellinen osuus myynnistä kasvaa käsien päällä istuessakin perinteisten tukijalkojen vajotessa, eikä sen merkityksen kasvua voida pitää vielä itsessään saavutuksena. Oikeustoimikelpoinen sijoittaja ei mene retkuun, jos julkilausutuissa kasvusuunnitelmissa mainitaan vain liettualaisen kaivurinvuokrauspalvelun kaltaisia kasvualoja.

Positiivista on, että Alma Media on saanut vähennettyä korollisia nettovelkojaan selvästi viime vuosineljännesten aikana. Tilikauden 2014 lopussa konsernilla oli korollista nettovelkaa 71,1 miljoonaa euroa – vuotta aiemmin vastaava lukema oli 97,6 miljoonaa euroa. Velan takaisinmaksu on johtanut nettovelkaantumisasteen tuntuvaan laskuun tilikauden 2013 lopun 110,5 prosentista tilikauden 2014 päätöshetken 68,5 prosenttiin.

Ottaen huomioon Suomen vaisun yleistaloudellisen kehityksen ja siitä johtuvan painetun medialiiketoiminnan lähiaikoina jatkuvan alakulon, tulee Alma Media todennäköisesti aktivoitumaan sähköisen liiketoiminnan osalta yrityskauppamarkkinoilla vuonna 2015. Vahvistunut tase antaa tähän hyvät lähtökohdat.

Mitä jää sijoittajalle?

Sijoittajan perspektiivistä yhtiön osakkeessa piilee arvostuskertoimien nousun mahdollisuus, kun digitaalinen liiketoiminta kasvattaa suhteellista osuuttaan lähemmäs puolta koko liiketoiminnasta. Suurimmat kysymysmerkit ja vaikeudet liittyvät arvioon sähköisten toimintojen kestävästä kannattavuustasosta ja kilpailuasemasta.

Kommentoin jo kuluvan vuoden alussa, että Alma Median osakkeen nykyhinnoittelu muistuttaa arvo-osaketta. Tämän päivän Alma-sijoittaja saa paitsi verrattain hyväkuntoisella taseella ja tuoreella painokalustolla varustetun mediatalon, myös hyvin edullisesti hinnoitellun option kotimaisen mediamainonnan suhdannekäänteeseen kohti valoisampia aikoja. Painetussa mediassa ei ole paluuta entisaikojen kullanvuolentaan, mutta sitä ei ole osakkeeseen enää hetkeen hinnoiteltukaan.

Toimialan pysyvistä haasteista ja kotimarkkinoiden nykyhetken heikosta hapesta huolimatta Alma Media ei ole millään mittarilla kriisiyhtiö, vaikka sen osakekurssin usean viime vuoden kurssikäyrästä voisi näinkin päätellä. Rakettimaista nousua ei kannata lyhyellä tähtäimellä odottaa, koska yhtiö kertoi viime perjantaina tulevaisuuden näkymikseen laskevan liikevaihdon ja -voiton alkaneen tilikauden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kaikessa pessimismissään tämä kuitenkin jättää yhtiölle mahdollisuuden positiiviseen yllätykseen vuoden edetessä.

Ennen suhdannekäänteen mahdollista toteutumista Alma-sijoittaja saa osakkeen nykyhintaan suhteutettuna neljän prosentin tulovirran keväällä. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksetaan pääoman palautusta 0,12 euroa osaketta kohden.

Mikäli mediamainonnan suhdanne piristyy edes alkaneen vuoden jälkipuoliskolla, on Alma Medialla nähdäkseni kaikki edellytykset maksaa keväällä 2016 jopa 0,20 euron osakekohtainen osinko. Kuten todettua, arviossa on riippuvuus suhdannenäkymiin ja myös yhtiön aktiivisuuteen yrityskauppamarkkinoilla, mikä saattaa korvamerkitä osan tuotoista. Toteutuessaan Alma Median “normalisoituva osinko” tuottaisi jo miltei seitsemän prosenttia vuodessa nykyhinnoin tehdylle sijoitukselle.

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista tekstissä mainittujen yhtiöiden osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Luís Ferreira / Foter / CC BY-NC-ND

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit