Uusi salkkuyhtiö

Aloitin tällä viikolla osto-ohjelman eräässä OMXH:n parhaista yhtiöistä, jonka osakkeita en ole koskaan aiemmin omistanut arvostustason vuoksi. Olen maininnut yhtiön aiemmin tänä vuonna yhdeksi potentiaalisista ostokohteistani. Yhtiötä ja sen liiketoimintaa on esitelty myös laadukkaimpia kotimaisia pörssiyhtiöitä koskevassa kirjoitussarjassani.

Tuorein salkkuyhtiö on siis Tikkurila, jota käsittelin yleisellä tasolla viime elokuussa. Tuolloin arvioin, että tulen ostamaan yhtiön osakkeita P/BV tasoon 3. Viimeisimmän osavuosikatsauksen perusteella Tikkurilan oma pääoma osaketta kohden nousi Q3/12 loppuun mennessä tasolle 4,80 EUR. Kertolaskusääntöjä soveltamalla kolmen kerroin antaa ostojen aloitushinnaksi 14,40 EUR per osake. Joulukuun ensimmäisen viikon aikana suorittamani Tikkurila-ostot ovat tulleet salkkuun keskihankintahinnalla 14,21 EUR per osake.

Lyhyesti muotoiltuna olen kiinnostunut Tikkurilasta seuraavien tekijöiden summana:

a) Vakiintunut ja vahva markkina-asema ”terveillä markkinoilla”
b) Vakaa ja ”osingonmaksuhaluinen” omistajarakenne
c) Ydinliiketoiminnan vallihauta ja toimialan suotuisat ajurit
d) Tuotteiden ja palveluiden ajaton tarve, yhtiöllä historiaa tasan 150 vuotta
e) Alhainen riippuvuus suhdannesyklistä, rakentamisen hiipuessa korjausrakentamista
f) Yritysjohdon laatu, tuotteiden kappalemääräinen markkinaosuus vasta tuloksenteon jälkeen
g) Kyky tuottaa korkeita pääoman tuottoja ilman järjetöntä velkavipua
h) Kasvava ja vuodesta toiseen ”varma” osingonmaksupotentiaali
i) Taseen konservatiivisuus, nettovelkaisuusaste (gearing) laskenut huomattavasti listautumisesta
j) Mahdollisuus investoida voittovaroja ydinliiketoiminnan kasvuun, kilpailu- ja skaalaedut
k) Potentiaalinen takeover-kohde yritysostorintamalla
l) Vähäinen teknologinen riski
m) Kehittyvien markkinoiden alati kasvava ja merkittävä osuus liiketoiminnasta

Miten nämä tekijät sitten muuttuvat numeroiksi? Tikkurila julkisti viime kuussa uudet taloudelliset tavoitteensa. Tiedotteen mukaan yhtiön tavoitteena on vuoteen 2018 mennessä:

a) kasvattaa liikevaihto 1 miljardiin euroon
b) nostaa suhteellinen kannattavuus liikevoittomarginaalin (EBIT-%) osalta yli 12 prosenttiin
c) saavuttaa yli 20 prosentin sidotun pääoman tuotto (ROCE)
d) säilyttää konservatiivinen taserakenne; nettovelkaantumisaste alle 70 prosenttia

Vuonna 2011 Tikkurilan liikevaihto oli 643,7 mEUR. Tästä volyymistä kertyi liikevoittoa yhteensä 9,7 prosenttia ja sidotun pääoman tuotto jäi aavistuksen alle tavoitetason 19,4 prosenttiin. Sen sijaan taseen nettovelkaantuneisuutta kuvaava gearing on jo nyt tavoitteeseen nähden ihanteellisesti noin 40-50 prosentin välimaastossa, mikä osaltaan puoltaa vahvan osinkovirran säilymistä.

Uudet taloudelliset tavoitteet merkitsevät sitä, että yhtiö tähtää keskimäärin +7,5 prosentin vuotuiseen liikevaihdon kasvuun seuraavien kuuden vuoden aikana. Aiemman taustaselvitykseni perusteella Tikkurilan liikevaihdon kasvu ajanjaksolla 1996 – 2011 on toteutunut tasolla +6,4% vuodessa, joten rima on asetettu varsin korkealle. Todennäköisesti kasvua tullaan hankkimaan epäorgaanisesti yritysostoin, koska yhtiöllä on tavoiteasetantaan nähden varaa velkaantua jonkin verran. Omistajan näkökulmasta sopii toivoa, että Erkki Järvinen malttaa huomioida liikevaihdon kasvattamisessa myös kasvun aiheuttamat kustannukset.

Myös EBIT-marginaalin osalta uusi tavoitetaso on suorastaan haastava. Edellisen viisivuotisjakson aikana vastaava indikaattori on toteutunut seuraavasti:

2007 10,3%
2008 9,1%
2009 9,5%
2010 10,1%
2011 9,7%

Uuden taloudellisen tavoitteen mukaan sama marginaali tulisi nostaa seuraavan viisivuotiskauden loppuun mennessä yli 12 prosentin tasolle. Jos sekä myynnin kasvattaminen että suhteellisen kannattavuuden nostaminen onnistuvat suunnitellusti, on Tikkurilan osake kirjoitushetkellä todella halpa suhteessa yhtiön kannattavaan kasvuun. Miljardin euron liikevaihdolla ja mainitulla liikevoittomarginaalilla yhtiö tekisi vuonna 2018 yli 120 miljoonaa euroa liikevoittoa. Vuonna 2012 Tikkurilan liikevoitto ylittää annetun ohjeistuksen mukaan hienoisesti 70 miljoonaa euroa, joten yhtiön johto näkee kasvubaanaa kauas horisonttiin.

Jos kaikki etenee suunnitellusti, saavat Tikkurilan osakkeenomistajat jo muutaman vuoden kuluttua kaksinumeroista tulostuottoa (E/P) tämän päivän hankintahintaan nähden. Tämä tarkoittaa, että yhtiön tuloskasvu laskee sijoittajan omaan hankinta-arvoon lasketun voittokertoimen (P/E) alle kymmenen tasolle. Toisin sanoen yhtiön liiketoiminnan generoima nettotulos siis kasvaa, mutta sijoittajan oma hankintahinta pysyy luonnollisesti ennallaan. Tällä hetkellä osake maksaa konsensusennusteen mukaan 14 vuoden tuloksen verran, mikä on mielestäni edullinen arvostustaso yhtiön laatuun ja stabiiliin luonteeseen nähden. Nettovelat huomioiden myös velaton P/E asettuu kohtuulliselle 16 tasolle täyden tilikauden 2012 konsensusluvuista laskettuna.

Tunnuslukujen ja taloudellisten tavoitteiden tarkastelun yhteydessä on syytä korostaa, että kyse on osin ennusteista – siksi konservatiivinen sijoittaja arvioi, miltä sijoittajan tuotto näyttäisi yhtiön mahdollisesti jäädessä maalaamistaan tulevaisuutta koskevista arvioistaan. Esimerkiksi suhteellisen kannattavuuden jäädessä nykyiselle 10 prosentin keskimääräiselle tasolle suhteessa liikevaihtoon ja myynnin kasvuvauhdin taantuessa vain hieman reiluun viiteen prosenttiin vuodessa, olisi yhtiön liikevoitto vuonna 2018 noin 90 miljoonaa euroa. Tässäkin skenaariossa yhtiö voisi jakaa euron osakekohtaista osinkoa nykyiselle osakemäärälleen (yli 7 prosentin tuottoa suhteessa nykyiseen osakekurssiin), joten sijoitustulos ei olisi lähelläkään katastrofia.

Tietysti on olemassa huomattavasti heikommankin skenaarion mahdollisuus, mutta mielestäni havainnollistava esimerkki antaa viitteitä osakkeen edullisesta hinnoittelusta myös maltillisempien kasvuodotusten laskukaavoilla. Toisaalta tulevaisuuden toteutuessa jokseenkin suunnitellusti, voi yhtiö maksaa osakekohtaista osinkoa viiden vuoden päästä noin 10 prosenttia tämän päivän hankintahinnalle – säilyttäen silti samanaikaisesti potentiaalinsa kasvattaa ydinliiketoimintojaan tulorahoituksen turvin.

Osinkoteemaa soveltamalla lienee sopivaa rakentaa merkinnän lopuksi aasinsilta edelliseen, lyhyen aikavälin osinkoja koskevaan kirjoitukseeni. Inderes ennustaa, että Tikkurila jakaa ensi keväänä osakekohtaista osinkoa 0,80 EUR. Kun tämän jakaa osakkeen nykyisellä kurssitasolla, saadaan laskimesta 5,6 prosentin efektiivinen osinkotuotto. Se on mielestäni erinomainen taso luonteeltaan kohtuullisen stabiiliksi osinkotuotoksi omaan hankintahintaan jo sijoitushetkellä, kun huomioidaan

a) yhtiön osingonjakosuhteen jääminen selvästi – joskaan ei huomattavasti – alle sadan prosentin
b) yhtiön liiketoiminnan pitkän aikavälin ajurit osakekohtaisen osingon kasvattamiseksi

Hieman keveänä ja jopa leikkimielisenä argumenttina onkin mahdollista todeta, että Tikkurila on koko pörssihistoriansa ajan kasvattanut maksamaansa osakekohtaista osinkoa vuosittain. Olen aiemmin todennut, että laadukas liiketoiminta tuottaa omistajilleen kasvavan tuoton ilman tarvetta merkittäville lisäinvestoinneille. Parhaita yhtiöitä tulisi näin ollen arvioida esittämällä kysymys, kuinka paljon liiketoiminnat voivat jakaa omistajilleen rahaa elinikänään. Loistava liiketoiminta tuottaa tämän summan verrattain pienellä riskiprofiililla ja suurella todennäköisyydellä. Mielestäni Tikkurila kuuluu ehdottomasti tähän kategoriaan ja olen valmistautunut lisäostoihin, jos osakkeen hinta vajoaa edelleen yhtiöstä itsestään riippumattomista syistä.

Ps. Kaksi viikkoa sitten julkaistua sijoituskirjaani on jälleen saatavilla ilman toimitusviivettä. Ensimmäinen tuotantoerä myytiin loppuun julkistustilaisuuden jälkeen kolmessa vuorokaudessa, mutta Hansaprint käynnisti ystävällisesti painokoneen uudelleen pikavauhdilla. Joulua ajatellen tilaukset tulee jättää viimeistään ensi viikon sunnuntaina 16.12. Kirjan esittely- ja tilaussivulle voi edetä tästä linkistä. Koska jokainen kirja lähtee matkaan käsieni kautta, on “Muuta”-kentässä mahdollista pyytää esimerkiksi omistuskirjoitusta tai joulutervehdystä. Mittavan kysynnän ja suurimpien kotimaisten kirjakauppaketjujen esittämien vaatimusten vuoksi kirjan jakelua laajennetaan tämän viikon aikana myös perinteisiin kirjakauppoihin.

Kirjoittaja omistaa kirjoitushetkellä Tikkurilan osakkeita. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Kirjoittaja on julkaissut sijoituskirjan Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen.

 

Photo credit: velo_city / Foter / CC BY-NC-ND

 

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

P4 Joulukuu, 2012

Erittäin kokenut valinta pitkään salkkuun. Onnittelen.

Mitä mieltä siitä, että Tikkurilan liikevaihto on junnannut paikallaan viisi vuotta putkeen ajalla 2007-2011?

Mitä mieltä siitä, että Tikkurilan liikevaihto korreloi aika hyvin BKT:n kasvun kanssa ja “new normal” ei näytä mitenkään huikealta?

Mitä mieltä siitä, että Tikkurilan P/B=3 ei kuitenkaan anna kauheasti lattiaa, jos kannattavuus (ROE) tosta heikkenee?

Mitä mieltä siitä, että käytännössä koko vuoden 2012 tuloksen pelasti ilmeisestikin aika räikeät hinnankorotukset ja suotuisat valuuttakurssit?

Mitä mieltä Tikkurilan vuoden 2013 liikevaihdosta/tuloksesta: parempi vai heikompi kuin 2012?

Mitä mieltä siitä, että ensiteoksesi on myynyt niin hyvin?

-P

Seppo4 Joulukuu, 2012Mitä mieltä siitä, että tässä ei ole mitään mieltä?
Nelly5 Joulukuu, 2012Kiitos taas hyvästä kirjoituksesta! Jäin miettimään mikä mahtaa olla ennusteesi Tikkurilan tulevasta ROE-tasosta. Ilmeisesti se on todella korkea, sillä olet valmis ostamaan P/B:llä 3. Tikkurilan tulisi saavuttaa tulevaisuudessa pysyvästi 30 % ROE, jotta sijoittaja saisi kaksinumeroisen tulostuoton. Olen ymmärtänyt, että tuottovaatimuksesi on kohtalaisen korkea, joten ihmettelen ostoasi nykyisellä hinnalla. En siis ainakaan itse usko, että Tikkurilan kestävä ROE voisi olla lähellekään noilla tasoilla. Kovalla vivulla se toki onnistuisi, mutta samalla yhtiön riskiprofiili nousisi merkittävästi.
Jukka Oksaharju6 Joulukuu, 2012P: Ensimmäiseen kysymykseen löydän vastauksen toisesta kysymyksestäsi: Tikkurilan top line ei ole kasvanut merkittävästi viidessä vuodessa, koska Euroopassa BKT:n kehitys on edelleen ainakin reaalisesti alhaisempi kuin vuonna 2007. P/BV:n ja ROE:n osalta olen samoilla linjoilla, minkä vuoksi ostoja tulee olla valmis jatkamaan. Keskeinen oletukseni toki on, että yhtiön ROE ei ole tällä hetkellä poikkeuksellisen korkea. Kysyt myös kuluvan vuoden kehityksestä: en osaa ottaa juurikaan kantaa näin lyhyen aikavälin tulosmuuttujiin. Valuuttakurssit tulevat ja menevät, joten se osa tuloskasvusta tulee putsata liiketoiminnan todellisen kehityksen analyysissä. Mielestäni on hyvä, että yhtiö korottaa hintojaan puolustaakseen kannattavuuttaan. Siihen taisin merkinnässä viitatakin volyymipohjaisen markkinaosuuden lievän laskun yhteydessä. Ensi vuonna Tikkurilan liikevaihto kasvanee, mutta tulos säilynee tämän vuoden tasolla. Sijoituskirjani osalta täytyy mennä eteenpäin nöyrällä asenteella ja kiittää kaikkia tähän asti saamastani luottamuksesta.
Jukka Oksaharju6 Joulukuu, 2012Nelly: Todella hyviä huomioita. Näen case Tikkurilan samoin kuin toiseksi suurimman ulkomaisen sijoituskohteeni Coca-Colan. Molemmat ovat vakaita ja kuluttajaorientoineita “osinkoyhtiöitä”. Kummastakaan ei saa uskoakseni juuri koskaan suoraan pörssistä kaksinumeroista tulostuottoa johtuen stabiilista luonteesta ja liiketoiminnan vallihaudasta. Tikkurilan osalta ROE on keskimäärin 20% tai aavistuksen sen yli odotukseni mukaan. Tällöin saamme laskimesta 7% tulostuoton nykyarvostuksella. Kaksinumeroiseksi muutan tämän kahdella keinolla: ensinnäkin, kyse on osto-ohjelman aloittamisesta – näin ollen saan painettua hankintojeni keskimääräisen P/BV-arvostuksen parhaimmillaan noin 2,5 tasolle. Toisena tekijänä viittaan sijoitusasteeseeni, joka on juuri nyt noin 97%. Lisäostot tulevat siten avaamaan salkkuuni maltillisen velkaposition, minkä uskon kohentavan oman pääomani tulostuottoa – nykyhetkellähän velan korkokustanns on huomattavasti alhaisempi kuin konservatiivisesti laskettu netto-osinkotuotto Tikkurilasta, joten vipu on selvä. Kyse on siten riskinoton kasvattamisesta omassa taseessani, mitä sovellan todennäköisesti ennen vuodenvaihdetta myös Coca-Colaan.
Nelly7 Joulukuu, 2012Kiitos vastauksesta! Velkavivun käyttö onkin varmasti hyvä keino tuoton kasvattamiseen nimenomaan tällaisten hyvien ja vähäriskisten yhtiöiden kohdalla. Myös keskihinnan alentaminen on järkevää, mutta ainakin minusta tuntuu todella rohkealta ennusteelta, jos uskot pystyväsi painamaan hankintahintojesi keskimääräisen P/B:n 2,5 tasolle. Tämähän tarkoittaisi sitä, että teet viimeisen oston P/B-tasolta 2, mikä tarkoittaa hieman alle 10 euron osakekurssia (jos oletetaan että teet ostot tasaisesti ja samoilla summilla kurssin laskiessa). Tikkurilahan ei ole koskaan käynyt lähelläkään näin alhaista kurssia. Mielestäsi tällainen hinnoittelu vaatisi erittäin pahan kriisin. Pidän tällaisen skenaarion todennäköisyyttä aika pienenä.
Pekka7 Joulukuu, 2012Onko nähtävissä, että Tikkurila voi tulevina vuosina poistaa enemmän kuin mitä ylläpitoinvestoinnit vaativat? Tällöinhän rahavirtapohjainen arvostustarkastelu tekisi Tikkurilasta vielä houkuttelevamman.
Hana7 Joulukuu, 2012Ei liity suoraan tähän juttuun, mutta löysin vasta tämän blogin ja katselin myös vanhoja juttuja ja pääasiassa loistavia analyyseja, mutta tämä 4 kk:n takainen hiukan ihmetytti: ‘Historia on osoittanut, että pörssissä rikastuminen on vaikeaa laumalle. Tämä käy ilmi myös Nordnetin tuoreimmasta kuukausistatistiikasta, jonka mukaan piensijoittajat ovat ostaneet runsaasti Nokiaa ja myyneet Sampoa. Siis ostaneet jyrkimmällä kulmakertoimella vajoavaa osaketta ja myyneet selvästi nousevaa. Hulluimmat ostavat lisää häviäjäosakkeita jo aiemmin ostettujen rinnalle, jolloin tappiot mahdollisesti kumuloituvat. Ei näin.’
Nyt Nokia on noussut tuosta heinä-elokuun vaihteesta n. 50% kun taas Sampo n. 10%. Saattaapi olla, että tällä laumalla on ollut tämä näkemys ostaessaan?
Jukka Oksaharju8 Joulukuu, 2012Pekka: Kassavirtaperusteisesti arvioituna olen kanssasi melko pitkälti samoilla jäljillä. On selvää, että Tikkurilan osingonmaksupotentiaali tulee olemaan tulevina vuosina rahavirtojen muodossa vähintäänkin raportoidun nettotuloksen tasoa. En kuitenkaan lähtisi perustamaan sijoituspäätöstä poistoeroon, koska se ei ole mielestäni tässä tapauksessa kuitenkaan niin merkittävä tekijä. Joka tapauksessa yhtiö pystyy ylläpitämään kestävällä tavalla korkeaa osingonjakosuhdetta raportoituun osakekohtaiseen tulokseen nähden, koska rahavirrat ovat tukevat.
Jukka Oksaharju8 Joulukuu, 2012Hana: Väheksymättä tarkastelukulmaasi, havaitsen lähestymistavoissamme kaksi keskeistä eroa, joista ensimmäinen on sijoitustoiminnan tarkastelun horisontti. Viittaat kolmeen tai neljään kuukauteen, siinä missä itse pyrin tarkastelemaan asioita vähintään kolmen tai neljän vuoden perspektiivillä (kuten tässäkin Tikkurilaa koskevassa merkinnässä). Toisekseen arvioin itse ensisijaisesti itse kohdeyhtiötä ja vasta sitten sen osakekurssia. Kun asetat Nokian ja Sampon yhtiökohtaiset kehitykset – miksei myös tässä tapauksessa osakekurssien historiat – rinnakkain, ymmärrät mitä tarkoitan aste-erolla tarkastelutavoissamme.
Kalle8 Joulukuu, 2012Blogissa on ilmaus “Kertolaskusääntöjä soveltamalla kolmen kerroin antaa ostojen aloitushinnaksi 14,40 EUR per osake”. Tulkitsenkö sääntöä oikein että pörssiyhtiön osakekurssin ollessa kolminkertainen suhteessa osakekohtaiseen oman pääoman määrään on eräs kriteeri täyttynyt jotta yhtiö olisi kiinnostava osakekandidaatin sijoitussalkkuun? Tämä sääntö ei taida tulla esille kirjassasi?
Jukka Oksaharju8 Joulukuu, 2012Kalle: Vain todella harvan yhtiön osakkeesta kannattaa maksaa näin korkeaa markkinahintaa. Osakkeen arvostustaso tulee aina suhteuttaa yhtiöstä itsestään kertoviin kannattavuuslukuihin. P/BV-luvun voi suhteuttaa esimerkiksi ROE:en, jolloin vastauksena on tulostuotto. Eli P/BV 3 edellyttää mielestäni, että yhtiön ROE liikkuu keskimäärin ainakin 20 prosentissa syklin yli. Mainitsemieni tunnuslukujen käytön osalta on ymmärrettävä, mitä indikaattori kertovat – toisin sanoen mikä tunnusluku kertoo yhtiön ja mikä osakesijoituksen kannattavuudesta. ROE kertoo yhtiön itsensä generoiman tuoton taseen omalle pääomalle, siinä missä tulostuotto suhteuttaa osakkeen arvostuksen mukaan tarkasteluun sijoittajan saamana tuottona. Kirjani keskeinen tavoite on tarjota ymmärrystä analyysin vaiheisiin.
Lehto13 Joulukuu, 2012

Monesti sellaiset osakkeet eivät menesty, josta piensijoittajat kilvan kohisevat. Hyviä esimerkkejä ovat Talvivaara, erilaiset bio-alkuiset yritykset ja esimerkiksi Vestas sekä Nokia.

Olet yleensä suosinut (suomalaisen piensijoittajan kannalta) tylsiä osakkeita, joten näkökulmasi on selvästi erilainen kuin sijoituspalstojen joukkomielen. Siksi olisi mukavaa kuulla, mitä olet mieltä Revenio Groupista, josta piensijoittajat ovat pitkään kilvan kohisseet ja jolle Inderes antaa vahvan ostosuosituksen.

Lyhyesti ostokohteista Pohjoismaissa | Nordnet Blogi14 Joulukuu, 2012

[…] Kuluttajatuoteyhtiö saavuttaa näin ollen parhaimmillaan liiketoiminnallisen vallihaudan tulonmuodostuksensa ympärille. Mielestäni tällaiset kilpailuedut ovat suhteellisen vaivattomasti tunnistettavissa. Parhaimmillaan vahvan markkina-aseman omaavan kuluttajatuoteyhtiön vähäinen investointitarve tarjoaa mahdollisuuden vuolaaseen ja vuosi toisensa jälkeen kasvavaan osinkovirtaan. Tämä luo uskoakseni pohjan ideaaliselle sijoituskohteelle. Merkinnän aiheeseen viitaten Carlsberg istuu mielestäni laadukkaan kuluttajatuoteyhtiön muottiin vaivattomasti. Yhtiön tapauksessa kasvumarkkinoista selkeimmäksi nousee Venäjä, mistä löytyy yhtäläisyys reilun viikon takaiseen Tikkurila-ostokseeni. […]

Tikkurilasta itsekin kiinnostunut15 Joulukuu, 2012Vähän jäin kaipaamaan Jukan palautetta Nellyn viimeisiin (7.12) kommentteihin !?
Jukka Oksaharju17 Joulukuu, 2012Nelly & Tikkurilasta itsekin kiinnostunut: En ennusta Tikkurilan laskua P/BV kahden tasolle, vaan totean saavuttavani lisäostot parhaimmillaan niillä tasoilla. Olen siis samaa mieltä, että todennäköisempää on osakkeen pysyminen korkeammassa arvostuksessa. Mutta en tietenkään voi olla koskaan varma siitä, mihin hintaan muut sijoittajat ovat valmiita luopumaan osakkeistaan. Nelly osuu mielestäni naulan kantaan todetessaan, että noin kymmenen euron osakekurssin näkeminen vaatisi markkinatilanteeseen jonkin ulkoisen tai erittäin vakavan yhtiökohtaisen kriisin.
Jukka Oksaharju17 Joulukuu, 2012Lehto: Revenio on minulle “liian käänneyhtiö”. Yhtiöllä ei ole riittävän pitkällä aikavälillä osoitettua osingonmaksukykyä tai voitollista toimintahistoriaa. Potentiaalia voi olla varmasti paljonkin, mutta olen yleensä jättänyt “potentiaalisimmat kohteet” muiden sijoittajien omistettaviksi. Etsin pörssistä mieluummin vakaita ja tietyllä tavalla “varman päälle”-kategoriaan lukeutuvia yhtiöitä. Tämä luonnollisesti laskee merkittävästi äkkirikastumisen mahdollisuutta kohdallani.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit