Siirry pääsisältöön

Uusi potentiaalinen ostokohde – NIBE Industrier AB

Tarkastelin viime perjantaina ruotsalaista Bufab Holding AB:ta potentiaalisena ostokohteena. Jatkan tässä merkinnässä Tukholman pörssin laatuyhtiöiden esittelyä. Vuorossa on NIBE Industrier AB, joka on saanut edellä mainitun yhtiön tavoin Suomessa aivan liian vähän huomiota laatuunsa nähden. Tämä merkintä on yleisesittely Niben nykytilanteesta.

NIBE Industrier AB (myöhemmin tässä tekstissä Nibe) on Tukholman pörssiin listattu, kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava lämmitysteknologiayhtiö. Yhtiö on jakanut ydintoimintansa kolmeen segmenttiin, jotka ovat NIBE Element (28 prosenttia myynnistä), NIBE Energy Systems (58 prosenttia myynnistä) ja NIBE Stoves (14 prosenttia myynnistä).

Positiivista on, että selvästi suurin liiketoimintayksikkö Energy Systems on myös liikevoittomarginaalilla mitattuna selvästi kannattavin (14,5 prosenttia myynnistä; muut yksiköt Element 6,6 prosenttia ja Stoves 12,4 prosenttia myynnistä).

Suomessa Niben tuotteita ovat muun muassa NIBE, Haato ja Metro -tuotemerkein varustetut lämpöpumput ja lämminvesivaraajat. Markkina-aseman osalta Nibe-konserni on Pohjois-Euroopan markkinajohtaja ja Pohjoismaiden selvästi suurin lämmitysjärjestelmien tuottaja.

Tänään Nibellä on yli 8 000 työntekijää ja laajan mittakaavan liiketoiminnot Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Konsernin myynti on toistaiseksi kotimarkkinakeskeistä, sillä Pohjoismaat tuovat liikevaihdosta yhä 40 prosenttia. Tämän rinnalla muut Euroopan maat kerryttävät liikevaihdosta 48 prosenttia. Yhdysvaltain ja Aasian markkinoiden yhteenlaskettu osuus Niben myynnistä on tällä hetkellä vasta 12 prosenttia, joten kasvualustaa löytyy kauas tulevaisuuteen.

Nibe on kasvattanut liikevaihtoaan tuntuvasti vuodesta toiseen. Vuonna 2011 yhtiön myynti kasvoi 25 prosenttia, vuonna 2012 kasvu oli 12,9 prosenttia ja viime vuonna kasvua kertyi 7,0 prosenttia. Vuonna 2013 Niben liikevaihto yli 9,8 miljardia kruunua, eli yhtiön liiketoiminnan kokoluokka on euromääräisesti noin 1,1 miljardia euroa.

Niben operatiivinen voittomarginaali on vaihdellut viime vuosina 11,3–12,2 prosentin välimaastossa, mikä kuvastaa hyvin kannattavaa liiketoimintaa. Viime vuonna Nibe ansaitsi operatiivista liikevoittoa 1,18 miljardia kruunua, eli noin 130 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan absoluuttista kokoluokkaa havainnollistavana vertailuna Niben myynti jää hieman pienemmäksi kuin Nokian Renkaiden, ja vastaavasti Niben liikevoitto jää hieman pienemmäksi kuin Cargotecin vastaava.

Taloudellisten tavoitteiden osalta Nibe on erittäin optimistinen: se odottaa keskimäärin 20 prosentin vuotuista myyntikasvua, josta puolet on tarkoitus saavuttaa orgaanisella kasvulla, ja toinen puolisko yritysostoin. Jos Niben myyntikasvutavoite toteutuisi, kaksinkertaistuisi konsernin liikevaihto alle neljän vuoden välein. Operatiivinen voittomarginaali on ripeästä kasvutavoitteesta huolimatta tarkoitus säilyttää samalla kaksinumeroisena vähintään 10 prosentin tasolla myyntiin nähden.

Niben osakekohtainen tulos on kasvanut finanssikriisin jälkeen poikkeuksetta joka vuosi seuraavan kuvan osoittamalla tavalla.

osakekohtainen tulos

Niben osakekohtainen tulos 2009–2013 (SEK per osake)

Niben tulos osaketta kohden on kasvanut vuodesta 2009 noin 78 prosenttia. Tilikauden 2013 osakekohtaisesta tuloksesta laskettuna Niben tuloskerroin eli P/E-luku on tämän päivän osakekurssilla 24. Viimeisten viiden vuoden keskiarvotuloksesta laskettu P/E-luku on nykykurssilla jopa 29,8. Arvostustaso on korkeahko, mikä tosin tässä tapauksessa viestii korkeasta yhtiökohtaisesta laadusta.

Niben osakkeiden ostoja harkitsevan sijoittajan perspektiivistä juuri nyt osake on tulosperusteisesti kalleimmillaan yli viiteen vuoteen seuraavan kuvan osoittamalla tavalla (tunnusluvut laskettu tilikauden viimeisen päivän päätöskurssein).

pe

Niben tuloskerroin eli P/E-luku 2009–2013 (kuinka monen vuoden nettotuloksen verran osake maksaa)

Kuluvalle vuodelle analyytikoiden konsensus odottaa Nibeltä 8,95 kruunun ja ensi vuodelle jopa 10,55 kruunun osakekohtaista tulosta. Jos ensi vuoden tulosennuste toteutuu, laskee osakkeen P/E-luku nykykurssilla laskettuna hieman alle 18 tasolle. Vuosien 2009–2013 keskiarvo on tunnusluvun osalta 16,1.

Nykyhetkellä historiaansa nähden ylälaidalla oleva Niben tulosperusteinen arvostustaso luo uudelle sijoittajalle riskin siitä, että osakkeen arvostuskertoimet laskevat jatkossa takaisin monivuotiseen keskiarvoonsa, vaikka itse yhtiökohtainen tuloskehitys jatkuisi erinomaisena.

Toisin sanoen yksi skenaario on, että Niben osakekohtainen tulos kasvaa pari seuraavaa vuotta kaksinumeroisin prosentein, mutta osakekurssi pysyy paikallaan siksi, että sijoittajat eivät jatkossa halua maksaa yhtiöstä niin monen vuoden nettotuloksen verran kuin tänään. Tämä riski kytkeytyy nimenomaan nykyhetken markkinatilanteeseen ostoajankohtana – ei siihen, että itse yhtiössä olisi mitään vikaa.

Vastaavalla logiikalla ajatellen jokaisen yhtiön osaketta kannattaisi ostaa mielellään alle historiallisten arvostuskertoimien, jolloin tulevaisuudessa nousupotentiaalia olisi sekä yhtiökohtaisen kehityksen että osakkeen arvostustason ”normalisoitumisen” muodoissa. Näistä kahdesta tuottotekijästä yhtiökohtaisen kehityksen painoarvo on luonnollisesti arvosijoittajan näkökulmasta täysin dominoiva, siinä missä arvostuskertoimien tulevat muutokset ovat luonteeltaan spekulatiivisia elementtejä, joiden varaan sijoituscasea ei mielestäni kannata yksistään rakentaa.

Osakemarkkinoilla Niben myyntiperusteinen arvostus on kohonnut viime vuosina trendinomaisesti. Yhtiön velaton arvo (osakekannan markkina-arvo + korolliset nettovelat) suhteessa liikevaihtoon on tällä hetkellä monivuotisessa huippulukemassaan seuraavan kuvan osoittamalla tavalla.

evsales

Niben EV/sales 2009–2013 (liiketoiminnan velaton arvo suhteessa myyntiin)

Yhtiö on tänään myyntiinsä nähden kalleimmillaan vuosikausiin, mikä kohottaa uuden sijoittajan riskiä siitä, että yhtiön arvostustaso normalisoituu jatkossa.

Niben erinomainen historiallinen tuloskehitys on johtanut osakekohtaisen oman pääoman yli kaksinkertaistumiseen vuodesta 2009, kuten seuraava kuva osoittaa.

omapääomaperosake

Niben oma pääoma per osake 2009–2013 (SEK per osake)

Niben osake maksaa tänään Tukholman pörssissä 189,70 kruunua. Tämä merkitsee edeltävään osakekohtaiseen omaan pääomaan viitaten, että yhtiön taseperusteinen arvostustaso (P/BV) kohoaa tasolle 3,8. Viimeisten viiden vuoden keskiarvo tunnusluvun osalta on Nibellä 2,9. Siihen nähden osake on parhaillaan yli 30 prosenttia korkeammin arvostettu.

Toisaalta on huomattava, että Niben osakekohtainen oma pääoma on kasvanut vuodesta 2009 lähtien keskimäärin 21,5 prosentin vauhtia, vaikka yhtiö on samaan aikaan jakanut omistajilleen trendinomaisesti kasvavaa osinkovirtaa. Kyseessä on siis kiistatta erittäin laadukas yhtiö, mutta osakkeen arvostustaso näyttää jo hinnoittelevan tätä laatua tehokkaasti sisään kurssiin.

Viime vuosina Nibe on kyennyt parhaimmillaan 19,9 prosentin oman pääoman tuottoon, kolmivuotisen keskiarvon jäädessä 17,5 prosenttiin. Sekin on sinänsä erinomainen taso, erityisesti keskiarvoksi. Taloudelliseksi tavoitteekseen Nibe on asettanut keskimäärin 20 prosentin oman pääoman tuottoasteen. Se vaikuttaa uskottavalta, sillä esimerkiksi lamavuonna 2009 konserni saavutti 20,2 prosentin ja vuonna 2010 jopa 23,4 prosentin oman pääoman tuoton.

Vuoden 2013 lopussa Niben omavaraisuusaste oli 43 prosenttia, mikä on yhtiön kohdalla korkein lukema kolmeen vuoteen. Konsernin nykyinen vakavaraisuus mahdollistaa epäorgaaniset kasvuhankkeet eli yritysostot maltillisessa mittakaavassa ilman osakkeenomistajien lompakoille kurottamista. Velan hyödyntäminen yritysostoissa on perusteltua myös Niben julkilausumien taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta, sillä omavaraisuusasteen tavoitetasoksi on määritelty 30 prosenttia.

Terve tase ja tuloskasvu ovat mahdollistaneet Nibelle myös osingonjaon trendinomaisen kasvattamisen seuraavasti.

osinko

Niben osakekohtainen osinko 2009–2013 (SEK per osake)

Tänään Nibe maksaa osinkoa osaketta kohden 2,35 kruunua. Tämä tuottaa vain 1,6 prosentin efektiivisen osinkovirran nykykurssille, joten sijoittajat hinnoittelevat Niben lähinnä tulevaisuuden vahvojen kasvuodotusten mukaan. Varsinaista turvamarginaalia on mahdoton nähdä Niben osinkopohjaisessa arvostuksessa juuri nyt.

Niben osakekohtainen osinko on kehittynyt käytännössä täsmälleen tuloskasvun vanavedessä, sillä yhtiön maksaman osingon osuus nettotuloksesta on säilynyt jatkuvasti 30 prosentin tuntumassa.

osingonjakosuhde

Niben osingonjakosuhde (osinko prosenttia nettotuloksesta)

Tulokseen nähden Niben nykyosinko on hyvin vakaalla pohjalla, koska nettotuloksesta jaetaan nyt alle kolmasosa omistajille. Osinkotaso kestäisi tuloksen hetkellisen notkahduksenkin.

Viimeisten 12 kuukauden aikana Nibe on liikkunut 120,40–220,30 kruunun osakekohtaisessa hintahaarukassa (mukaan pörssipäivän sisäiset huippu- ja pohjakurssit).

osakekursi

Niben osakekurssi viimeiset 5 vuotta

Osakekurssin ollessa tänään 189,70 kruunua, on yhtiön hinta 13,9 prosenttia huipputasoa alhaisempi. Pitkässä juoksussa Niben osake on liki kolminkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana.

Laatua saa harvoin halvalla, ja tämä pätee myös Niben kohdalla. Toisaalta on myös selvää, että pitkällä aikavälillä sijoitus on harvoin huono, kun se tehdään laatuyhtiöön. Henkilökohtaisesti olen tullut siihen tulokseen, että on parempi omistaa laatua kohtuuhinnalla kuin keskinkertaista näennäisen halvalla. Nibe on yhtiökohtaisesti erinomainen sijoituskohde, mutta jään kärsivällisenä odottamaan markkinatilannetta, jolloin muut sijoittajat hinnoittelevat yhtiön laadun hetkellisesti nykytilannetta alhaisemmin arvostuskertoimin suhteessa myyntiin ja tulokseen.

Tämä ei välttämättä merkitse osakkeen kurssilaskua, sillä kenties todennäköisin skenaario on yhdistelmä yhtiön tuloskasvua ja osakekurssin lähiaikojen vaakalentoa. Silloin tulosperusteinen arvostustaso laskisi, mutta osakekurssi ei putoaisi. Riski osakekurssin laskulle piilee erityisesti siinä skenaariossa, että Niben kasvuvauhti yskähtäisi – mitä se harvoin laatuyhtiön kohdalla kuitenkaan tekee.

Kaikkiaan näyttää siltä, että Niben lähivuosien tuloskasvu on hinnoiteltu varsin pitkälti sisään viimeisten 12 kuukauden aikana.

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista NIBEn osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju)

Photo credit: AstridWestvang / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
6 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
21.06.2022 15:03

Hello to every one, the contents existing at this web page are in fact amazing for people experience, well, keep up the good work fellows. <a href=”https://www.currentschoolnews.com/scholarships-update/military-scholarships-service-members-and-student-veterans/”>les army</a>

Nimetön
Nimetön
14.06.2022 19:20

I love your content. Incredible one. There could be several reasons your iPhone isn’t ringing properly. This article brings detailed information about why the iPhone, not ringing problem occurred and more. Go through each section carefully to learn how to better manage this issue. See how to fix <a href=”https://techdrillers.com/iphone-not-ringing/”>iPhone not ringing</a>

Nimetön
Nimetön
14.06.2022 18:55

I needed to thank you for this great read!! I certainly loved every little bit of it. I’ve got you book-marked<br />
to look at new stuff you post. Check out https://wordingvibes.com/funny-jokes-for-adults/ Funny Jokes for Adults you will love it..

Nimetön
Nimetön
10.09.2014 00:40

Tässä Jukalle suunnattu kysymys helmikuusta. Vastaako hän? Tai näkeekö Nordnet parempana olla kommentoimatta?

Nimetön
Nimetön
08.09.2014 13:11

Miten me löydettäisiin yritykset ennen huipennusta? Kuten: http://finance.yahoo.com/echarts?s=URI+Interactive#symbol=URI;range=5y pari vuotta sitten.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.06.2022 14:30

This is a great inspiring article. I am pretty much pleased with your good work. You put really very helpful information. Keep it up. You might also like <a href=”https://www.heartzfx.com/how-to-buy-catgirl-crypto/”>how to buy catgirl crypto in 2022</a>