Siirry pääsisältöön

USA RAPPORT 11-2022: Statsskuld, ränta, budgetunderskott och centralbanken (fördubblad ränteutgift och slank sanningen ur Fed)

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Händelser under månaden

Den federala staten upptog 170 miljarder dollar ytterligare lån under november månad. I slutet av november uppnådde statsskulden den nuvarandeskuldtaksbegränsningen på 31 400 miljarder och får nu följaktligen inte enligt vår uppfattning mera ökas på tills kongressen/senaten bestämmer sig för att lyfta på taket. Lyckligtvis brukar december och januari vanligtvis vara bättre månader i statens månadsbudgetcykel vilket hjälper till. Finansministeriets (US Treasury) kassabehållning per den 14.12 var342 miljarder och med detta borde man nu klara sig under en tid.

Det må dock konstateras att hela åtgärdsarsenalen som står till administrationens förfogande då man uppnått skuldtaksbegränsningen blir lite fortsättningskurs för Zenostocks del och vi nöjer oss därför med att gissa oss på att relativt tidigt under det kommande nya året står en het politisk kamp med höga insatser att vänta (igen).

Centralbankens balansräkning har nu minskat med 360 miljarder under det pågående minskningsförsök II som började i maj i år. Centralbanken har också under året höjt styrräntan med 450 punkter. Under presskonferensen efter det färska 50 punkters beslutet blev centralbankschefen tillfrågad om man eventuellt ämnar höja på sitt (magiska) inflationsmål på 2 %? Svaret löd ungefär enligt följande: “Nej, inte under några omständigheter . . . . . . men kanske ärendet kommer att bedömas vid någon senare tidpunkt”.

Det är förstås svårt att härifrån i veta hur tankarna går i direktionenmen det som förefaller klart är att inflationen nu relativt snabbt borde börja minska eftersom centralbankens (åtstramande) arsenal börjar vara förbrukad (om inte USAs statsekonomi skulle förbättras dramatiskt förstås). För det fall att det inte skulle lyckas, dvs att inflationen inte skulle ge med sig, blir ju ett naturligt alternativ just det nämnda: Man höjer på nivån för den “tillåtna” inflationstakten.

Ett stort problem förknippat med hela det pågående projektet börjar nämligen nu också synas i denna rapport. Bild 4: Efter de två första månaderna för det pågående nya budgetåret har statens räntekostnad på statslånen nästintill fördubblats jämfört med motsvarande två månaders period i fjol. Ränteutgiftens periodisering mellan enskilda månader kan visserligen variera men trenden är förstås solklar.

Ränteutgiften växer för tillfället till resultat av tre faktorer: 1) Nya obligationer som utauktioneras för att finansiera det löpande underskottet bär en högre kupong, 2) den del av statens obligationsbestånd som förfaller till refinansiering måste förnyas till en högre ränta och 3) den utlovade inflationsersättningen på, det enligt vår uppfattning 4 000 miljarder stora, beståndet av inflationslinkade statsobligationer stiger.

Det finns också orsak att i detta sammanhang notera US Treasurys pressmeddelande från den 31. oktober där man höjde det förväntade emitteringsbehovet av nya statsobligationer till 1 128 miljarder för pågående budgetårs första halva.

RAPPORT

Vår (oftast) månatliga bildrapport ämnad att beskriva utvecklingen av den amerikanska statsskulden, statsskuldens räntekostnad, federala statens budgetunderskott samt centralbankens (Federal reserve) balansräkning.

Datamaterialet bakom graferna har vi samlat från följande öppna källor publicerade av USA:s statsförvaltning: www.treasurydirect.gov (U.S. Department of the Treasury Bureau of the Fiscal Service), www.fiscal.treasury.gov (Bureau of the Fiscal Service, US Department of the Treasury) och federalreserve.gov.

Tre bakgrundstal för er bildtolkning: Förenta Staternas bruttonationalproduktvid utgången av budgetåret 30.9.2022 var ca. 25 000 miljarder dollar, den federala statens totala budgetintäkter var 4896 miljarder dollar och utgifter 6271 miljarder dollar för budgetåret som slutade den 30.9.2022.

STATSSKULD

Bild1 USAs statsskuld under budgetåren 1988-2022 och på månadsnivå för det pågående budgetåret.

RÄNTEKOSTNAD PÅ STATSSKULDEN

Bild2 Statsskuld och statsskuldens räntekostad (linje)för hela budgetår 1988-2022

Bild3 Räntekostnad i miljarder dollar och som årlig snittränta i %

Bild4 Statsskuldens räntekostnad mrd USD, kumulativ månadsutveckling under föregående och pågående budgetår

BUDGETUNDERSKOTT

Bild5 Federala statens budgetbalans (överskott/underskott),kumulativ månadsutveckling

Bild6 Federala statens budgetbalans på budgetårsnivå sedan år 1988

FEDERAL RESERVE (centralbanken)BALANSRÄKNING

Bild7 Federal Reserve – balansräkning sedan januari 2003 framtill den senaste veckobalansräkning och den amerikanska tioårsräntan

Bild8 Federal Reserve – balansräkning och amerikanska tioårsräntan på månadsnivå med start från oktober 2017.Tidpunkten då Federal Reserve inledde sitt försökatt minskasin balansomslutning genom att löpande låta bli att förnya en del avde centralbanksägda (s.k. ‘QE’-) obligationerna som förfaller till återbetalning. Försök nummer 2 inleddes i maj 2022.

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

ZenostockKumppani
Verkkopalvelu

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit