Siirry pääsisältöön

USA rapport 10-2022: statsskuld, ränta, budgetunderskott och centralbanken (visste ni vad en “deferred asset” är?)

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Händelser under månaden

Statsskulden ökade med 315 miljarder under det nya budgetårets första månaden – med drygt 200 mrd mer än oktober månads budgetunderskott på 88 mr. Ökningen i statsskulden kommer dock nu att ta en paus eftersom man igen är på väg att slå huvudet i skuldtaket. Det senaste skuldtaksbeslutet vill vi minnas var 31 400 miljarder och den sedvanliga politiska kampen som alltid föregår beslutet om att höja skuldtaket står nu alltså bakom hörnet. Finansministeriets (treasury) kassamedel var 517 mrd per den 9. november vilket borde räcka i några månader.

Statens räntekostnad på statsskulden var under budgetårets första månad väsentligt större än under tidigare år. En månad är dock en för kort period för att våga sig på att göra exakta prognoser för hela perioden utom förstås till den del att årets räntekostnader kommer att stiga betydligt.

Centralbankens balansräkning har nu minskat med totalt 265 mrd dollar sedan det nu pågående nedmonteringsprojektet som inleddes i maj i år.

Centralbanken Federal reserve är själv för tillfället förlustbringande till följd av att ränteintäkterna från den sedelfinansierade obligationsportföljen inte längre täcker ränteutbetalningarna för affärsbankernas centralbanksdepositioner till följd av den stigande räntan. Den mest konkreta följden av detta är att Federal reserves årliga utdelning till staten kommer att utebli (budgetunderskottet ökar med ca. 100 mrd).

I Federal reserves egen bokföring behandlas förlusten enligt följande: eget kapital kredit, “deferred assets” debet och den bokföringsmässiga effekten på centralbankens egna kapital blir noll. “Deferred assets” kunde översättas till svenska med “kommande vinster”. Förlusten blev alltså en tillgång.

RAPPORT

Vår (oftast) månatliga bildrapport ämnad att beskriva utvecklingen av den amerikanska statsskulden, statsskuldens räntekostnad, federala statens budgetunderskott samt centralbankens (Federal reserve) balansräkning.

Datamaterialet bakom graferna har vi samlat från följande öppna källor publicerade av USA:s statsförvaltning: www.treasurydirect.gov (U.S. Department of the Treasury Bureau of the Fiscal Service), www.fiscal.treasury.gov (Bureau of the Fiscal Service, US Department of the Treasury) och federalreserve.gov.

Tre bakgrundstal för er bildtolkning: Förenta Staternas bruttonationalproduktvid utgången av budgetåret 30.9.2022 var ca. 25 000 miljarder dollar, den federala statens totala budgetintäkter var 4896 miljarder dollar och utgifter 6271 miljarder dollar för budgetåret som slutade den 30.9.2022.

STATSSKULD

Bild1 USAs statsskuld under budgetåren 1988-2022 (och på månadsnivå för det pågående budgetåret)

RÄNTEKOSTNAD PÅ STATSSKULDEN

Bild2 Statsskuld och statsskuldens räntekostad (linje) för hela budgetåren 1988-2022

Bild3 Räntekostnad i miljarder dollar och som årlig snittränta i procent

Bild4 Statsskuldens räntekostnad mrd USD, kumulativ månadsutveckling under föregående och pågående budgetår

BUDGETUNDERSKOTT

Bild5 Federala statens budgetbalans (överskott/underskott), kumulativ månadsutveckling

Bild6 Federala statens budgetbalans på budgetårsnivå sedan år 1988

FEDERAL RESERVE (centralbanken)BALANSRÄKNING

Bild7 Federal Reserve – balansräkning sedan januari 2003 framtill den senaste veckobalansräkningen och den amerikanska tioårsräntan

Bild8 Federal Reserve – balansräkning och amerikanska tioårsräntan på månadsnivå med start från oktober 2017. Tidpunkten då Federal Reserve inledde sitt försök att minska sin balansomslutning genom att löpande låta bli att förnya en del av de centralbanksägda (s.k. ‘QE’-) obligationerna som förfaller till återbetalning. Försök nummer två inleddes i maj 2022.

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

ZenostockKumppani
Verkkopalvelu

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit