Siirry pääsisältöön

USA rapport 1-2023: Statsskuld, ränta, budgetunderskott och centralbanken (budgetunderskottet vägrar minska)

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Händelser under månaden

Bild 5 visar utöver utvecklingen av budgetunderskottet för pågående år också de sex tidigare åren. Av dessa är underskottet för budgetårets fyra första månader större än för tillfället endast under pandemijanuari 2021. I år är fyra månaders underskottet 1,77 gånger större än i fjol. Detta alltså trots att den federala staten för tillfället som kännt, tills kongressen träffat en överenskommelse i frågan, inte får nettoemittera nya statsobligationer p.g.a. skuldtaksbegränsningen. Januari månad är vanligtvis en överskottsmånad i budgetårets årsrytm men så inte denna gång och januari 2023 visar ett underskott på 38,7 miljarder.

Centralbankens balansräkning har nu minskat med 506 miljarder sedan toppnivån från maj 2022 och står i 8 435 miljarder. Som jämförelse må konstateras att Feds balansräkning ökade med 1 500 miljarder på en månad (!) då pandemin bröt ut i februari/mars 2022 och totalt med 4 700 miljarder från pandemiutbrottet fram till maj 2022. Dettaett tecken på hur betydligt mycket besvärligare det är att minska än att öka centralbanksbalansräkningen. Den amerikanska centralbanksbalansräkningen är fortsättningsvis ca. tiofaldig jämfört med situationen innan finanskrisen.

Ur en utomstående (utlännings) synvinkel har det under senare tid verkat som om rösterna om att denna gång på allvar utnyttja skuldtaksbeslutet för att forcera fram nedskärningar i budgeten är mera högljudda än vanligt. Detta kan handla om en feltolkning av situationen men å andra sidan kan ju alla se (exv. genom att följa med siffrorna i denna rapport) att situationen på allvar börjar vara besvärlig. Eftersom någon förr eller senare ändå kommer att bli tvungen att göra något åt situationen så varför inte lika väl nu denna vår?

Det är alltså möjligt att en hård kamp är på väg som dock ändå sannolikt och i sista sekund löses utan default. Det hoppas åtminstone alla stats- och postanställda med säkerhet eftersom staten annars inte kan uppta nya lån för att återbetala vipplånen från deras fonderade pensionsmedel (se 12-2022 rapporten gällande finansieringstricken under skuldtaksbegränsningen).

RAPPORT

Vår (oftast) månatliga bildrapport ämnad att beskriva utvecklingen av den amerikanska statsskulden, statsskuldens räntekostnad, federala statens budgetunderskott samt centralbankens (Federal reserve) balansräkning.

Datamaterialet bakom graferna har vi samlat från följande öppna källor publicerade av USA:s statsförvaltning: www.treasurydirect.gov (U.S. Department of the Treasury Bureau of the Fiscal Service), www.fiscal.treasury.gov (Bureau of the Fiscal Service, US Department of the Treasury) och federalreserve.gov.

Tre bakgrundstal för er bildtolkning: Förenta Staternas bruttonationalprodukt vid utgången av budgetåret 30.9.2022 var ca. 25 000 miljarder dollar, den federala statens totala budgetintäkter var 4896 miljarder dollar och utgifter 6271 miljarder dollar för budgetåret som slutade den 30.9.2022.

STATSSKULD

Bild 1 USAs statsskuld under budgetåren 1988-2022 och på månadsnivå för det pågående budgetåret.

RÄNTEKOSTNAD PÅ STATSSKULDEN

Bild2 Statsskuld och statsskuldens räntekostad (linje)för hela budgetår 1988-2022

Bild 3 Räntekostnad i miljarder dollar och som årlig snittränta i %

Bild 4 Statsskuldens räntekostnad mrd USD, kumulativ månadsutveckling under föregående och pågående budgetår

BUDGETUNDERSKOTT

Bild 5 Federala statens budgetbalans (överskott/underskott),kumulativ månadsutveckling

Bild 6 Federala statens budgetbalans på budgetårsnivå sedan år 1988

FEDERAL RESERVE (centralbanken) BALANSRÄKNING

Bild 7 Federal Reserve – balansräkning sedan januari 2003 framtill den senaste veckobalansräkning och den amerikanska tioårsräntan

Bild 8 Federal Reserve – balansräkning och amerikanska tioårsräntan på månadsnivå med start från oktober 2017.Tidpunkten då Federal Reserve inledde sitt försökatt minskasin balansomslutning genom att löpande låta bli att förnya en del avde centralbanksägda (s.k. ‘QE’-) obligationerna som förfaller till återbetalning. Försök nummer 2 inleddes i maj 2022.

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

ZenostockKumppani
Verkkopalvelu

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit