USA-kampanjayhtiö: Wells Fargo (WFC)

En ole aiemmin käsitellyt blogissa Warren Buffettin suosimaa yhdysvaltalaista pankkijätti Wells Fargoa. Tässä merkinnässä esittelen maan kannattavimpiin kuuluvan finanssikonsernin toimintaa sekä sen tuloksen ja osingonjaon kasvunäkymiä. Merkinnän julkaisuhetkellä yhtiö lukeutuu Nordnetin USA-osakkeiden kaupankäyntikampanjaan.

Maailmankuulun sijoittajamestari Warren Buffettin hallinnoiman Berkshire Hathawayn salkun suurin yksittäinen pörssilistattu osakesijoitus on vuonna 1852 perustettu Wells Fargo. Kyseessä on yksi Yhdysvaltain suurimmista pankeista. Wells Fargon toimialue on ollut alun perin erityisesti Kalifornia ja sen lähiseudut. Yhtiön kannattavuus on ollut jo vuosien ajan – vuosien 2008–2009 finanssikriisi mukaan lukien – yksi toimialansa vahvimmista.

Yhtiön mukaan se on vuonna 2013 Yhdysvaltain suurin pienyritysten luotottaja, suurin autolainojen myöntäjä sekä maan suurin kiinteistöluottojen antaja. Alun perin Kaliforniasta liikkeelle lähtenyt pankki on erityisen vahva rannikkoalueilla, kuten seuraava kuva esittää:

Lähde: Wells Fargo sijoittajasuhteet, toimipisteiden jakauma USA:ssa (9.9.2013)

Viime vuosina tasaisella vauhdilla elpynyt Yhdysvaltain asuntomarkkina on tukenut Wells Fargon tuloskuntoa: yhtiö on kyennyt kasvattamaan osakekohtaista tulostaan jo 14 vuosineljännestä peräjälkeen. Tulosparannusvauhti on tällä hetkellä varsin tuntuva: vuoden 2013 toisella neljänneksellä (Q2/2013) Wells Fargo kohensi nettotulostaan jopa +19 % edellisvuoteen nähden (Q2/2012).

Myös 2000-luvun perspektiivissä tarkasteltuna yhtiön liiketoiminta on kehittynyt todella hyvin tuloksen osalta:

Lähde: Wells Fargo sijoittajasuhteet, nettotulos miljardia dollaria (9.9.2013)

Yksi Wells Fargon kiistattomista vahvuuksista liittyy hajautettuun tulovirtaan: jopa 51 % pankin tuotoista kertyy ei-korkosidonnaisista eristä, kuten palvelumaksuista ja kaupankäyntipalkkioista. Nämä verrattain vakaasti kertyvät tuottoerät ovatkin tulleet tarpeeseen, sillä viime vuosina poikkeuksellisen alhaisena säilynyt korkotaso on vienyt parhaan terän pois pankkitoiminnan korkokatteen kehitykseltä. Viime aikoina kuitenkin myös yksityinen kulutus on kiihdyttänyt jälleen vauhtiaan, joten esimerkiksi luottokorteista ja kulutusluotoista on mahdollista kerätä pankin kassaan lisätuottoja.

Yksityishenkilöiden kulutuskäyttäytyminen on erittäin tärkeä elementti Yhdysvaltain talouden näkökulmasta. Tähän viitaten Wells Fargo on maan 7. suurin luottokorttien myöntäjä tavanomaisille kuluttaja-asiakkaille. Viime vuonna yhtiö ansaitsi luottokorttiliiketoiminnastaan tuloja jopa 2,8 mrd USD. Tänä vuonna yhtiö saattaa ylittää jopa 3 miljardin dollarin tulovirran rajan luottokorttien osalta.

Tosin yhtiön mukaan jo 78 % amerikkalaisista omistaa ainakin yhden luottokortin, joten tämän segmentin kasvunäkymä on varsin rajallinen. Wells Fargo on kuitenkin vastaamassa kotimarkkinoiden kasvurajoitteisiin kasvavalla yhteistyöllä American Expressin kanssa: tarkoituksena on aloittaa vuonna 2014 laajamittainen yhteistyö globaaleilla luottomarkkinoilla.

Wells Fargon osalta on mielenkiintoista, että Warren Buffett on lisännyt omistustaan yhtiössä hieman alkuvuoden 2013 aikana. Yleensä Buffettin osakesijoitukset ovat olleet pitkäkestoisia, joten hän nähnee Wells Fargossa edelleen hyvän sijoituskohteen, kenties vahvan markkina-aseman ja laadukkaan yritysjohdon yhdistelmänä.

Yhdysvaltain pankkisektorilta Wells Fargon vertailuyhtiöiksi soveltuvat mm. Bank of America (BAC), Citygroup (C), U.S. Bancorp (USB) ja JP Morgan Chase (JPM). Yhdessä mainitun nelikon kanssa Wells Fargo muodostaa Yhdysvaltain suurimpien pankkien joukon. Tässä vertailuryhmässä Wells Fargo asettuu kannattavuudeltaan kakkossijalle oman pääoman tuotolla, jonkin verran U.S. Bancorpin (USB) jälkeen:

Lähde: Wells Fargo sijoittajasuhteet, oman pääoman tuotto vertailuryhmässä

Wells Fargon suhteellisen hyvän kannattavuuden taustalla on suotuisana tekijänä liiketoiminnan laaja hajautus, mikä tasaa pitkän aikavälin riskejä. Yhtiöllä on esimerkiksi luottotappiokehitykseen viitaten varsin konservatiivinen lainanantopolitiikka, eikä pankin tavoitteena ole kasvattaa luototustaan hallitsemattomasti kannattavuuden kustannuksella. Konsernitason tasaista kehitysuraa tukee myös korkotuottojen ja muiden tulolähteiden jakauma noin 50/50-suhteella.

Lokakuussa Wells Fargon osake noteerataan hintatasolla $41.40. Samanaikaisesti yhtiön maksama kvartaaliosinko on tasolla $0.30, joten vuotuinen osinkovirta kohoaa tasolle $1.20. Nykyosinko tarjoaa tämän päivän hankintahinnalle laskien 2,9 %:n efektiivisen osinkotuoton, missä on huomioitava myös kohenevan tuloskehityksen myötä tarjoutuvat mahdollisuudet kasvattaa osakekohtaista voitonjakoa. Wells Fargon osingonjaon kasvua tukee jatkossa myös nykyhetken alhainen osingonjakosuhde eli vuosiosingon osuus vuosituloksesta. Tunnusluku on tällä mittarilla juuri nyt varsin alhaisella noin 30 %:n tasolla.

Lokakuussa 2013 Warren Buffettin johtama Berkshire Hathaway omistaa 8,72 % Wells Fargosta. Osakkeiden lukumäärällä mitattuna Berkshire Hathawayn salkussa on pankin osakkeita 463,1 miljoonaa kappaletta, joiden markkina-arvo on parhaillaan yli 19 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Wells Fargon osake on kohonnut vuoden 2013 alusta lähtien +21,1 %, ja yhtiön tulosraporttien mukaan näkymät tulevaisuuteen ovat hyvät.

Wells Fargon arvostuskertoimet ovat lokakuussa 2013 seuraavat: tuloskerroin (P/E) liukuvalta 12 kuukaudelta 11,7. Konsensusennusteiden mukaan pankki saattaa ansaita jo ensi vuonna yli $4 osakekohtaista tulosta, mikä toteutuessaan laskisi P/E-luvun nykyhankintahintaan laskettuna noin 10 tasolle.

Nyt sinulla on mahdollisuus sijoittaa USA:han alennetuin kuluin!

1.–20.10.2013 voit käydä kauppaa tällä sivulla mainituilla osakkeilla ja ETF:illä hintaan min. 5 € / 0,10 % per toteutunut toimeksianto (norm. min. 15 € / 0,12–0,30 %).

Ulkomaisissa pörsseissä kauppaa käydessäsi maksat valuutanvaihtokulut (lue lisää valuutanvaihdosta). ETF:istä maksat myös liikkeeseenlaskijan perimät hallinnointipalkkiot.

Lisätietoa valikoiduista osakkeista löytyy kampanjan esittelysivuilta.

Yleistiedot kampanjaosakkeiden arvostuskertoimista löytyy aiemmasta blogimerkinnästä.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) myynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit