USA-kampanjayhtiö: The Coca-Cola Company (KO)

Tarkastelin blogissa päättyneen syyskuun lopulla, miksi Warren Buffett saattaisi valita tänään Coca-Colan sijaan Pepsin. Kyseisessä merkinnässä tarkastelun huomio kohdistui aavistuksen verran enemmän Pepsiin, joten kohdistan tällä kertaa huomion korostuneesti The Coca-Cola Companyyn, joka lukeutuu tämän merkinnän julkaisun aikaan myös Nordnetin USA-osakkeiden kaupankäyntikampanjaan.

Osakesalkun hajauttaminen maantieteen mukaan on erityisen tärkeää siitä näkökulmasta, että salkussa olevien pörssiyhtiöiden ansainnan tulisi kertyä kasvavassa määrin myös kehittyviltä markkinoilta. Toisin sanoen tilanne on salkun maantieteellisen hajautuksen näkökulmasta heikko, jos kaikki salkkuyhtiöt tekevät tuloksensa vain hitaasti kasvavilla kehittyneillä markkinoilla, kuten USA:ssa ja Euroopassa. Näkökulmaan viitaten menestyvä sijoittaja ei näin ollen tyydy ainoastaan tietoon siitä, missä pörssissä potentiaalisen ostokohteen osake noteerataan.

The Coca-Cola Companyyn kohdistuva sijoitus on hajautuksen näkökulmasta mielenkiintoinen: yhtiö kerää vakiintuneita ja massiivisia voittoja jo olemassa olevilta länsimarkkinoiltaan, mutta samanaikaisesti virvoitusjuomajätin liiketoiminta laajentuu voittovarojen investointien kautta kehittyvään osaan maailmasta, kuten ns. BRIC-maihin, joihin lukeutuvat Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina.

2000-luvulla kehittyvät markkinat ovat kasvaneet merkittävästi nopeampaa vauhtia kuin perinteiset kehittyneet länsimarkkinat. Viimeisten kymmenen vuoden aikana kansantalous on kasvanut Aasiassa bruttokansantuotteella mitattuna keskimäärin 8,6 % vuodessa, siinä missä kasvu on jäänyt kehittyneillä markkinoilla (kuten Euroopassa ja USA:ssa) keskimäärin 1,3 %:iin vuositasolla. Tätä havainnollistaa seuraava Unescapin (.org) maantieteellistä BKT-kehitystä kuvaava grafiikka:

BKT-kasvun maantieteellinen jakauma (Unescap.org)

Kasvuvauhtien ero on siis suhteellisesti yli kuusinkertainen esimerkiksi Euroopan ja Aasian välillä, mikä selittää menestyvän sijoittajan välttämättömän läsnäolon kehittyvillä markkinoilla joko rahastosijoituksen tai suoraan kansainvälisiä liiketoimintojaan vauhdikkaasti laajentavan pörssiyhtiön kautta. The Coca-Cola Company kuuluu viimeksi mainittuun kategoriaan.

The Coca-Cola Companyn tapauksessa sijoittaja saavuttaa kehittyvien markkinoiden kasvun hedelmiä samassa paketissa länsimaisen standardin mukaisen kirjanpidon kanssa. Lisäksi yhtiöllä on jo valmiiksi luotu konsepti, joka tulee ”ainoastaan” monistaa kehittyville markkinoille täkäläisen elintason nousun tahdissa. Kansainvälisissä tavaramerkkitutkimuksissa Coca-Cola on saavuttanut maailmanlaajuisen ykkössijan Interbrandin selvityksissä 2000-luvun aikana poikkeuksetta vuoteen 2012 asti.

Alkoholittomien juomien kategoriassa The Coca-Cola Company on maailmanlaajuisesti äärimmäisen vahva toimija, mitä kuvastaa esimerkiksi päivittäinen kahden miljardin annoksen globaali päiväkulutus yhtiön tuotteiden osalta. Kasvupotentiaalia voi havainnollistaa globaalin juomatuotteiden päivittäisen kysynnän kautta: vuonna 2012 maapallolla kulutettiin yhteensä noin 57 miljardia alkoholitonta juoma-annosta vuorokautta kohden. Tähän suhteutettuna The Coca-Cola Companyn osuus päivittäisestä juomateollisuudesta on vasta noin 3,5 %. Vuosikymmentä aiemmin globaali alkoholittomien juomien kysyntämäärä oli 45 miljardia päiväannosta, mistä yhtiön osuus oli noin 2,1 % eli miljardia annosta. Trendi on siis kasvava.

The Coca-Cola Companyn maailmanlaajuista kasvupotentiaalia kuvastaa hyvin se tosiasia, että yhtiö myy edelleen vuonna 2013 noin 20 % juomistaan USA:ssa – maassa, jossa asuu vain noin 4 % maailman väestöstä. Kuluttajatuoteyhtiön rooliin viitaten The Coca-Cola Companyn markkinat ovat pitkässä juoksussa siellä, missä asuu lukumääräisesti eniten ihmisiä. Siksi yhtiön kasvuajuriksi tulee lukea myös globaali väestönkasvu. Globaalin talouskehityksen vuoksi esimerkiksi Indonesian, Intian ja Kiinan tuntuva elintason kasvu sataa suoraan yhtiön voittoriville tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

The Coca-Cola Companyn kasvupotentiaali on edellä esitetyn perusteella huima siellä, missä ihmisiä asuu lukumääräisesti eniten. Tämä havainnollistuu seuraavassa kuvassa, joka ilmentää yhtiön tuotteiden maakohtaista vuosikulutusta asukasta kohden (globaali keskiarvo 92 annosta vuodessa per asukas).

The Coca-Cola Companyn tuotteiden kulutus (maa/vuosi/asukas/2011; data yhtiöltä, grafiikka oma)

The Coca-Cola Company perustaa toimintansa vahvojen tuotemerkkien varaan. Yhtiö markkinoi ja myy yli 500 tuotemerkkiä yli 200 maassa, joten riski yksittäisen tuotemerkin menestyksestä yksittäisellä markkina-alueella on hajautettu tehokkaasti. Esimerkiksi Kiinassa suosituimpia juomamerkkejä ovat The Coca-Cola Companyn Sprite ja Minute Maid, siinä missä USA:ssa nautitaan eniten perinteistä keihäänkärkituotetta eli Coca-Colaa. Yhtiön tunnetuimpiin tuotemerkkeihin lukeutuvat myös Fanta, Del Valle, Dasani ja Powerade.

Luonnollisesti myös yhtiön kilpailijat – kuten PepsiCo, Dr. Pepper Snapple ja Monster Beverage’s – ovat kiinnostuneita kasvavista kuluttajamarkkinoista. Hajautuksen näkökulmasta on kuitenkin selvää, että mainituista yhtiöistä ainoastaan The Coca-Cola Company tarjoaa sijoittajalle erittäin laajalle hajautetun maantieteellisen ja globaalisti tunnetuimpiin tavaramerkkeihin pohjautuvan sijoituskohteen.

Virvoitusjuomajättien välillä on havaittavissa merkittävä ero maantieteellisen toiminta-alueen näkökulmasta: esimerkiksi Pepsicolla kehittyvät taloudet (ml. BRIC-maat eli Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) edustavat ”vain” 35 % myynnistä. The Coca-Cola Companyllä Yhdysvaltain ulkopuolisen myynnin osuus on jo miltei 80 % (ja kehittyvien markkinoiden 63 %), kuten seuraavassa kuvassa esitän:

The Coca-Cola Companyn myynti maantieteellisesti (2012; data yhtiöltä, grafiikka oma)

Yhtiön mukaan vuonna 2012 yhtiön ydintuotteita kulutettiin kehittyneillä markkinoilla keskimäärin 176 annosta vuodessa asukasta kohden. Vastaava luku oli kehittyvillä ja maailman väkirikkaimmilla länsimarkkinoilla samanaikaisesti vain 31 annosta.

Kehittyvien markkinoiden kasvuvauhdista päätelleen ero tulee kaventumaan ajan mittaan, sillä esimerkiksi Intiassa yhtiön tuotteiden myynti kasvoi vuonna 2012 kappalemääräisesti 16 % ja Thaimaassa 22 %. Yhtiö myös arvioi itse, että maapallolla keskiluokkaan kuuluvien asukkaiden määrä tulee lisääntymään vuoden 2012 lukemasta 700 miljoonalla ihmisellä vuoteen 2020 mennessä, mikä tarjoaa merkittävää kasvualustaa kuluttajatuotteita valmistavalle yhtiölle.

Kuten edellä esitetyssä kuvassa ilmenee, muodostaa Euraasia-Afrikka jo noin kuudesosan The Coca-Cola Companyn myynnistä. On todennäköistä, että tämä osuus tulee kasvamaan seuraavan vuosikymmenen aikana dramaattisella tavalla. Tämä perustuu siihen, että yhtiön asema Afrikassa on erittäin vahva, ja tästä lähtökohdasta käsin liiketoiminnan on helppo saavuttaa hyötyjä markkina-alueen taloudellisesta kasvusta. Julkisessa sijoituskeskustelussa häviävän pieneen rooliin on jäänyt se tosiasia, että maapallon kymmenestä nopeimmin kasvavasta kansantaloudesta jopa seitsemän löytyy Afrikasta.

The Coca-Cola Companyn liiketoimintamallin osakasystävällisyydestä kertoo huomattavan paljon se, että yhtiön osuus toimialan maailmanlaajuisesta voittokertymästä on selvästi suurempi kuin pullomääräisestä myynnistä. Tilikausi 2013 onkin jo 51. peräkkäinen vuosi, kun The Coca-Cola Company nostaa osinkoaan edellisestä vuodesta. Yhtiön 2000-luvun osingonmaksuhistoria on kaunista katseltavaa:

The Coca-Cola Companyn sijoittajasuhteet, osingot annualisoituina (data yhtiöltä, grafiikka oma)

The Coca-Cola Companyn osakekohtainen vuosiosinko on tällä hetkellä $1.12, jolla efektiivinen osinkotuotto kohoaa nykyhetken $37.33 osakekurssilla tasolle 3,0 %.

The Coca-Cola Companyn P/E-luku on kuluvalle vuodelle noin 19, siinä missä S&P500-indeksillä se on keskimäärin hieman alle 17. Sijoituskohteena virvoitusjuomajättien houkuttelevuus perustuu siihen, että yhtiöiden mahdollisesti kasvattaessa tulevinakin vuosina osakekohtaista osinkoaan tuntuvasti, kohoaa sijoittajan omaan hankintahintaan saatava osinkotuotto vuosi toisensa jälkeen, lopulta jopa kymmeniin prosentteihin vuodessa suhteessa omaan hankintahintaan. Tällöin myös osakekurssi seuraa yleensä voitonjaon kasvua ennemmin tai myöhemmin.

Warren Buffett teki 1980-luvulla The Coca-Cola Companyyn merkittävän sijoituksen, koska hänen mielestään yhtiön todennäköisyys menestyä omilla ydinmarkkinoillaan on erittäin suuri kauas tulevaisuuteen. Vuoden 1989 loppuun mennessä Buffett oli hankkinut sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn nimiin The Coca-Cola Companyn osakkeita yhteensä miljardin dollarin edestä.

Hajautuksen näkökulmasta katsottuna liike oli hyvin mielenkiintoinen: 1990-luvulle siirryttäessä The Coca-Cola Company edusti Berkshire Hathawayn sijoitusportfoliosta yli 30 %. Kyse ei siis todellakaan ollut varallisuuden laajamittaisesta hajauttamisesta, vaan keskittämisestä laatuyhtiöön.

Vuosikymmentä myöhemmin Buffett saattoi onnitella itseään erinomaisesta yhtiövalinnasta: The Coca-Cola Companyn osakkeen hinta 13-kertaistui alle vuosikymmenessä, minkä lisäksi yhtiön osakkeenomistajat nauttivat jokaisena vuonna kasvavasta osinkovirrasta.

Kokonaisuutta tarkastellen The Coca-Cola Company tarjoaa toimialansa parhaimman läsnäolon kehittyvien markkinoiden kasvuun, lisättynä hieman kilpailijoita vahvemmalla brändiportfoliolla ja ajattomaksi osoittautuneella liiketoimintamallilla. Vakauden kääntöpuolena on kuitenkin se tosiasia, että The Coca-Cola Companyn äärimmäisen vahva markkina-asema rajoittaa yhtiön myynnin pitkän aikavälin kasvuvauhdin lähelle BTK:n keskimääräistä kasvua.

Tänään Warren Buffettin johtama Berkshire Hathaway omistaa The Coca-Cola Companystä 8,92 %. Buffett on perustellut myöhemmin tukevaa osto-ohjelmaansa The Coca-Cola Companyssa seuraavasti:

”Kuvitellaan, että olet lähdössä pois vuosikymmeneksi. […] Ja sinun tulee tehdä yksi osakesijoitus niiden tietojen varassa, jotka sinulla nyt on, etkä voi muuttaa sijoitustasi sinä aikana, kun olet poissa. Millaisia kriteerejä ajattelisit sijoituspäätöksesi tueksi? Tietysti valinnan kohteeksi päätyvän liiketoiminnan tulisi olla yksinkertainen ja ymmärrettävä. Totta kai yhtiön olisi myös tullut jo osoittaa historiassa kannattavuutensa ja ansaintamallinsa toimivuus. Ja luonnollisesti yhtiön tulevaisuuden näkymienkin tulisi olla suotuisia […] Jos mieleeni tulee mitään, jossa todennäköisyydet ovat puolellani, ja missä tietäisin, että tuotemarkkinat jatkavat kasvuaan vääjäämättä, ja että yhtiö olisi edelleen alansa markkinajohtaja kun palaan – tarkoitan maailmanlaajuisesti – en keksi mitään muuta kuin Coca-Colan, joka vieläpä kasvattaisi kappalemääräistä myyntiään senkin jälkeen, kun olisin palannut. Olisin myös melko lailla varma siitä, että yhtiö harjoittaisi uskomattoman paljon enemmän liiketoimintaa palattuani verrattuna liiketoiminnan volyymiin lähtiessäni.”

Nyt sinulla on mahdollisuus sijoittaa USA:han alennetuin kuluin!

1.–20.10.2013 voit käydä kauppaa tällä sivulla mainituilla osakkeilla ja ETF:illä hintaan min. 5 € / 0,10 % per toteutunut toimeksianto (norm. min. 15 € / 0,12–0,30 %).

Ulkomaisissa pörsseissä kauppaa käydessäsi maksat valuutanvaihtokulut (lue lisää valuutanvaihdosta). ETF:istä maksat myös liikkeeseenlaskijan perimät hallinnointipalkkiot.

Lisätietoa valikoiduista osakkeista löytyy kampanjan esittelysivuilta.

Yleistiedot kampanjaosakkeiden arvostuskertoimista löytyy aiemmasta blogimerkinnästä.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa The Coca-Cola Companyn osakkeita kirjoitushetkellä. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

 

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
4 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
04.10.2013 09:53

Kuvaajassa 2012 vuosiosinko on yli $2? Tekstissä (ja ilmeisesti oikeampi luku) “The Coca-Cola Companyn osakekohtainen vuosiosinko on tällä hetkellä $1.12”

Nimetön
Nimetön
04.10.2013 12:44

Juu, kattelin samaa itsekkin. Ei taida ollut noussut osakekohtainen tulos kuitenkaan noin nopeeta. Taitavat jakaa nykyisin 1.12 USD/per osake.

Nimetön
Nimetön
04.10.2013 14:00

Kiitos kommenteista, osingonjaon trendi oli toki alkujaankin kuvaajassa aivan oikeansuuntainen, mutta nyt päivitin y-akselille myös oikeat arvot. Todennäköisesti alkuperäisten sekaan oli eksynyt osakeantikorjaamattomia osinkoja. Nyt graafi on kuitenkin kunnossa.

Nimetön
Nimetön
04.10.2013 15:32

Kiitos kattavasta selonteosta ja hyvästä blogista.