USA-kampanjayhtiö: IBM

Esitin viime toukokuussa teorian siitä, miksi Warren Buffett tankkaa IBM:n osakkeita. Jatkan tässä merkinnässä teknologiajätin tarkastelua, aloittaen lyhyellä kertauksella siitä, mihin edellisellä kerralla jäin. IBM lukeutuu tämän merkinnän julkaisuhetkellä Nordnetin USA-osakkeiden kaupankäyntikampanjaan.

Teknologiajätti IBM on perustettu vuonna 1911, ja nykyään yhtiö toimii globaalisti noin 170 eri maassa. Vasta aivan viime aikoina maailmankuulun sijoittajalegenda Warren Buffettin johtama Berkshire Hathaway on iskenyt silmänsä teknologiayhtiön osakkeeseen. Hänen johtamansa sijoitusyhtiö alkoi tankata IBM:n osakkeita vuonna 2011, ja hän on sittemmin jatkanut ostoksiaan lisäämällä omistettujen osakkeiden lukumäärää eli suhteellista omistusosuutta yhtiöstä.

Buffettin mukaan on hyvin todennäköistä, että yhtiö jatkaa omistuksensa kasvattamista IBM:ssä, koska yhtiö on onnistunut viimeisen vuosikymmenen aikana siirtämään liiketoimintansa painopistettä matalakatteisesta hardware-bisneksestä kohti korkeakatteista software- ja palvelubisnestä, kuten seuraava kuva esittää:

Lähde: data IBM:n sijoittajasuhteet, grafiikka oma, liikevaihdon jakauma segmenteittäin (30.6.2013)

Esimerkiksi vuonna 2000 hardware-yksikkö muodosti IBM:n tuloksesta ennen veroja 35 %. Tilikaudella 2012 segmentin osuus oli enää vain 14 %. Samalla aikavälillä yhtiön tulosmarginaali ennen veroja on kohonnut noin 10 %:n tasolta nykyiselle ja erittäin hyvälle yli 22 %:n tasolle.

Samanaikaisesti IBM on pyrkinyt kasvattamaan liiketoimintaansa kehittyvissä kansantalouksissa, vaikkakin esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoiden osuus yhtiön myynnistä on edelleen merkittävä, kuten seuraava kuva osoittaa (prosenttilukuarvo merkitsee myynnin muutosta alkuvuonna 2013 suhteessa alkuvuoteen 2012):

Lähde: IBM:n sijoittajasuhteet, liikevaihdon jakauma maantieteellisesti (30.6.2013)

Warren Buffett profiloitui vuosikymmenten ajan sijoittajana, joka ei suostu koskemaan teknologiaan. Hän kuitenkin aloitti toimialan jättiläisiin lukeutuvan IBM:n ostamisen vuonna 2011, kun osakkeella käytiin kauppaa keskimäärin $159 hintatasoon. Osto-ohjelman aloittaminen oli Berkshire Hathawayn mittakaavassa vaatimaton, sillä tilikauden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Buffett hankki IBM:n osakkeita ainoastaan noin 4,5 miljoonaa kappaletta.

Omahan oraakkeli polkaisi kuitenkin kaasun tukevasti pohjaan seuraavina vuosineljänneksinä, joiden aikana Berkshire Hathaway nosti IBM:n painoarvon pörssinoteerattujen osakkeiden salkussaan jopa 18 %:iin. IBM:n osakkeiden täydennysostoja Buffett suoritti osakekohtaiseen hintahaarukkaan $167–$197. Tänään yksi IBM:n osake maksaa noin $185, joten hinta ei ole vielä karannut Buffettin keskimääräisestä ostohinnasta.

Tilikauden 2012 lopussa Berkshire Hathaway omisti kappalemääräisesti jo hieman yli 68 miljoonaa IBM:n osaketta, mikä vastaa noin 6 % yhtiön osakekannasta. Sijoituksen markkina-arvo on parhaillaan noin 13,9 miljardia dollaria, joten sijoitus ei ole vähäinen edes Warren Buffettin kassavaroilla tarkasteltuna.

Itse asiassa IBM oli viime tilikauden päättyessä Berkshire Hathawayn markkina-arvoltaan kolmanneksi suurin pörssinoteerattu sijoituskohde. Teknologiayhtiötä suuremmat panokset Buffett on asettanut vain The Coca-Cola Companylle ja Wells Fargolle, joihin kohdistuvien osakesijoitusten markkina-arvot ovat kumpikin noin 16 miljardia dollaria.

Buffett korostaa, että IBM voi jakaa miltei koko tuloksensa voitonjakona, siinä missä toisella yhtiöllä saattaa olla krooninen tarve investoida jatkuvasti säilyttääkseen toimintansa elinvoimaisuuden edes nykyisessä laajuudessa. Kaikki pörssiyhtiön nykyisen markkina-aseman säilyttämiseksi vaaditut investoinnit ovat vapaan kassavirran näkökulmasta katsottuna pois osakkeenomistajille voitonjakokelpoisista varoista.

Käytännössä IBM:n vahva vapaa kassavirta tekee sijoittajan onnelliseksi kahden mekanismin kautta: pörssiyhtiö voi joko investoida kassaansa virtaavan varallisuuden takaisin liiketoimintaansa tuottavalla tavalla, tai vaihtoehtoisesti kylvettää osakkeenomistajiaan kasvavien osakekohtaisten osinkojen ja omien osakkeiden takaisinostojen ristisuihkussa. IBM harjoittaa käytännössä molempia vapaan kassavirran käyttötapoja.

IBM on kertonut avoimesti, että yhtiön tavoitteena on luoda merkittävää omistaja-arvoa omien osakkeiden takaisinostojen kautta. Kyseisen voitonjaon muodon keskeisenä tarkoituksena on kasvattaa yhtiön osaketta kohden laskettua liiketoiminnan vapaata kassavirtaa. Jos yhtiö onnistuu tavoitteessaan, toimii omien osakkeiden osto-ohjelma osakekurssin ajurina kohti uusia kurssihuippuja.

Omien osakkeiden takaisinostojen kautta luotu kurssinousu perustuu siis siihen, että yhtiön kaikkien liikkeellä olevien osakkeiden lukumäärä pienenee. Tämä puolestaan johtaa väistämättä siihen, että jäljelle jäävien osakkeiden suhteelliset osuudet yhtiön nettotuloksesta ja nettokassavirrasta kasvavat.

Toisin sanoen yhtiöön jäävät osakkeenomistajat saavat takaisinostojen jälkeen entistä suuremman osan kakusta, koska syöjien määrä vähenee. Laskutrendissä oleva yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä johtaa näin ollen tilanteeseen, jossa osaketta kohden laskettava tuloskertymä kasvaa automaattisesti, vaikka yhtiön liiketoiminnan tuottama nettotulos säilyisi vuodesta toiseen entisellään.

IBM:n tapauksessa sekä yhtiön absoluuttisen nettotuloksen kasvunäkymä että osakekannan supistuminen ajavat samanaikaisesti yhtiön omistaja-arvoa kohti koillista. Teknologiajätin tarjoaman sijoittajainfon mukaan yhtiön osakekanta on supistunut vuodesta 1996 lähtien dramaattisesti. Seuraavassa on listattu IBM:n kaikkien liikkeellä olevien osakkeiden lukumäärät:

Lähde: data IBM:n sijoittajasuhteet, grafiikka oma, osakkeiden lukumäärät tilikauden päättyessä

Omien osakkeiden takaisinostot tarkoittavat sitä, että yhtiö ostaa pörssistä omia osakkeitaan voitonjakokelpoisilla varoilla vallitsevaan markkinahintaan. Tämä pienentää liikkeellä olevien osakkeiden lukumäärää, mikä puolestaan kohottaa jäljelle jäävien osakkeenomistajien varallisuusasemaa yhtiössä.

Käytännössä takaisinostot myös parantavat osakekohtaisia tunnuslukuja ostojen määrää vastaavassa suhteessa. Omien osakkeiden takaisinostot poikkeavat rahamääräisestä osingosta myös verotuksellisesti, sillä takaisinostoissa verotuksellinen rasitus siirtyy osakkeiden mahdollisen luovutusvoiton verotukseen – toisin sanoen siihen ajankohtaan, jolloin osakkeenomistaja mahdollisesti tulevaisuudessa myy osakkeensa. Sen sijaan osinkovero peritään välittömästi.

Laskeva osakkeiden lukumäärä tarkoittaa myös sitä, että yhtiön osingonmaksukyky jakaantuu vuodesta toiseen aiempaa pienemmälle osakemäärälle. Toisin sanoen tämä merkitsee, että osakekohtaisella osingonjaolla on kasvuedellytyksiä, vaikka yhtiö ei ansaitsisi euroakaan (tai dollariakaan) enempää kuin aiemmin.

Parhaimmassa tapauksessa osakekohtaisen osingonjaon kasvu toki perustuu sekä osakekannan supistumiseen että liiketoiminnan tuloksen kasvuun. IBM: kohdalla osakekohtaiset osinkovirrat ovat olleet vuositasolla tukevalla nousutrendillä, kuten seuraava kuva osoittaa (osingot annualisoitu):

Lähde: data IBM:n sijoittajasuhteet, grafiikka oma, osingot annualisoituina

Vuonna 2003 IBM ansaitsi osaketta kohden $4.34. Viimeksi päättyneellä tilikaudella 2012 yhtiön osakekohtainen tulos oli tasolla $14.37. Kymmenen vuoden aikana koettu kasvu – omien osakkeiden takaisinostojen vauhdittamana – on ollut erittäin vauhdikasta ja vakuuttavaa. Vuotuiseksi kasvuksi muutettuna IBM:n osakekohtainen tulos on kohonnut 14 %:n tahtia.

Vuonna 1996 IBM:n osake maksoi $18 kappaleelta. Tänään osakekohtainen hinta on noin $185, joten yhtiön osakkeenomistajat ovat voittaneet inflaatiovauhdin omien osakkeiden takaisinostojen strategiaan viitaten verrattain matalalla riskitasolla sekä huomattavan suurella marginaalilla ja todennäköisyydellä. Osakekurssin tarjoaman kyydin lisäksi yhtiön omistajilleen jakama osinkovirta on kokenut kymmenkertaistumisen. Vuonna 1996 sijoittajan tilille tupsahtaneeseen osinkosummaan on siis tullut nolla perään. Yksistään 2000-luvulla yhtiön osakekohtainen osinko on kasvanut noin 600 %.

Esitettyyn historiadataan viitaten IBM on kyennyt miltei puolittamaan osakekantansa omien osakkeiden takaisinostojen kautta reilussa 15 vuodessa. Yhtiö on näin ollen onnistunut mitätöimään osakekannastaan noin 3 % vuositasolla. Tämä ei kuitenkaan selitä osakekohtaisen osingonjaon moninkertaistumista, johon vastaus löytyy IBM:n onnistumisesta pyrkimyksessään kasvattaa nettotuloskertymäänsä.

Tässä yhteydessä on myös huomattava, että teknologiayhtiön osingonjakosuhde eli osakekohtaisen osingon osuus vuosituloksesta on edelleen jopa huomiota herättävän alhaisella 23 %:n tasolla. Osakekohtaisen osinkosumman jo 18 peräkkäistä vuotta katkeamatta jatkunut kasvutrendi ei siis ole osingonjakosuhteen muutokseen liittyvää silmänlumetta.

Jakosuhteen alhaisuuden perusteella on lisäksi todettava IBM:n nykyisen osinkotason olevan erittäin turvallinen, vaikka yhtiön liiketoiminnan kannattavuus hetkellisesti notkahtaisikin. Tosin samaan yhteyteen on lisättävä, että osingon alhainen osuus tuloksesta selittyy pitkälti omien osakkeiden takaisinostojen suurella osuudella tuloksesta.

IBM kertoi vuonna 2010 tavoitteekseen nostaa osakekohtaista tulosta tuolloiselta $11.67 tasolta vähintään tasolle $20 vuoteen 2015 mennessä. Tässä yhteydessä on kuvaavaa, että omien osakkeiden takaisinostot edustavat yhtiön viisivuotislaskelmissa noin $2.80 parannusta osakekohtaiseen tulokseen. Takaisinostot vastaavat näin ollen yli kolmasosaa suunnitellusta tulosparannuksesta mainitulla ajanjaksolla. Muut tulosta kohentavat tekijät ovat yhtiön mukaan liikevaihdon kasvattaminen, tuottavuuden kohentaminen, tuoteportfolion suuntaaminen korkeakatteisiin palveluihin ja softwareen sekä kohdistetut yritysostot.

Viimeksi päättyneellä tilikaudella 2012 IBM saavutti $15.25 osakekohtaisen tuloksen. Yhtiö ennusti kuluvan vuoden heinäkuussa, että tilikaudelta 2013 kertyy osakekohtaista tulosta vähintään $16.90. Tilikauden 2012 alkupuolella yhtiö ilmoitti korottavansa osakekohtaista osinkoaan kuluvalla tilikaudella 12 % ja ostavansa takaisin loppuvuoden aikana jopa yli 5 % koko osakekannastaan.

Tilikauden 2013 aikana IBM aikoo lausuntoon viitaten käyttää selvästi yli puolet noin 18 miljardin dollarin vuotuisesta vapaasta kassavirrastaan omien osakkeiden takaisinostoihin, minkä ohella yhtiö suunnittelee maksavansa samanaikaisesti ennätysosinkoja. Asetelma kuvastaa yhtiön vähäiseen investointitarpeeseen pohjautuvaa massiivista kykyä jakaa voittoa osakkeenomistajille.

Esitettyä taustaa vasten ei ole ihme, että korkeita todennäköisyyksiä rakastava Warren Buffett päätyi sijoittamaan juuri IBM:n osakkeisiin. Oman alansa markkinajohtajan osakekohtaisen tuloksen kasvu on tulevina vuosina lähes kiveen hakattu, koska yhtiön vapaa kassavirta valjastetaan supistamaan yhtiön liikkeellä olevien osakkeiden lukumäärää tauotta. IBM:n erinomainen kyky luoda vahvaa kassavirtaa suhdanteen yli mahdollistaa asteittain kohoavan osakekohtaisen osinkovirran, osakekannan vähittäisen supistumisen ja absoluuttisen tuloskertymän kasvua tukevat yritysostot.

IBM on julkaissut lähivuosille strategian, jonka punaisena lankana on vähintään $20 osakekohtaisen tuloksen saavuttaminen tilikaudella 2015. Tavoite on yhtiön mukaan mahdollista saavuttaa yritysostoin ja omien osakkeiden takaisinostoin sekä siirtämällä toiminnan painopistettä edelleen korkeakatteisiin software- ja palvelusegmentteihin. Samanaikaisesti yhtiö pyrkii korottamaan myös osakekohtaista osinkoaan vuosittain.

Tällä hetkellä IBM maksaa osaketta kohden kvartaaliosinkoa $0.95, mikä tekee vuosiosingoksi muutettuna $3.80. Parhaillaan IBM:n osake noteerataan selvästi viimeisten 52 viikon keskiarvonsa alapuolella, osakekohtaisella hintatasolla $185. Nykyhinnalla efektiivinen osinkotuotto kohoaa noin 2,1 %:n tasolle.

Yhtiön osingonjakosuhde on vain 27 % tuloksesta, joten nykyosinkoa on mahdollista pitää jokseenkin turvallisella pohjalla olevana. Osingon suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon, että IBM jakaa merkittävän määrän tuloksestaan takaisin omistajille omien osakkeiden takaisinostojen kautta, mikä on pitkäjänteiselle sijoittajalle lähtökohtaisesti osingonmaksua verotehokkaampi toimintatapa.

IBM on onnistunut kasvattamaan viimeisten kymmenen vuoden aikana osakekohtaista osinkoaan vuotuisesti keskimäärin 18,8 %. Katkeamattoman osingonkorotussarjan pituus on IBM:n kohdalla tällä hetkellä 18 vuotta. Myös aivan viime aikoina IBM:n tuloskone on parantanut juoksuaan kohtuullisen hyvin. Vielä kuluvan vuoden huhtikuussa yhtiö ennusti tilikauden 2013 osakekohtaisen tuloksen olevan ”vähintään tasolla $16.70”. IBM:n johto kuitenkin nosti tulosnäkymiä puolivuotiskatsauksen yhteydessä heinäkuussa, asettaen uuden tulosohjauksen muotoon ”vähintään $16.90”.

Jos yhtiö yltää vuodelle 2015 asettamaansa tulostavoitteeseen (osakekohtainen tulos vähintään $20), on osakkeen nykyhinnalle laskettava P/E-luku tuolloin noin 9. Se olisi varsin vähän globaalille ja kannattavuuttaan trendinomaisesti kohentavalle teknologiajätille.

 

Lähde: IBM:n sijoittajasuhteet, osakekohtaiset tulokset ilman kertaluonteisia eriä

Nyt sinulla on mahdollisuus sijoittaa USA:han alennetuin kuluin!

1.–20.10.2013 voit käydä kauppaa tällä sivulla mainituilla osakkeilla ja ETF:illä hintaan min. 5 € / 0,10 % per toteutunut toimeksianto (norm. min. 15 € / 0,12–0,30 %).

Ulkomaisissa pörsseissä kauppaa käydessäsi maksat valuutanvaihtokulut (lue lisää valuutanvaihdosta). ETF:istä maksat myös liikkeeseenlaskijan perimät hallinnointipalkkiot.

Lisätietoa valikoiduista osakkeista löytyy kampanjan esittelysivuilta.

Yleistiedot kampanjaosakkeiden arvostuskertoimista löytyy aiemmasta blogimerkinnästä.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa kirjoitushetkellä IBM:n osakkeita. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
7 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
06.10.2013 20:51

Hyvä analyysi. IBM löytyy myös omasta salkusta sijalta kaksi heti Sammon jälkeen.

Nimetön
Nimetön
07.10.2013 13:32

Hyvä kirjoitus. IBM ollut myös seurannassa jo jonkin aikaa. Liikevaihdosta olen hieman huolissani. Kuten IBM:n johto esityksissä, myös sinä Jukka painotat kovasti eps:in kasvua, jossa merkittävänä ajurina on omien osakkeiden takaisinosto, oletko kuitenkaan yhtään huolissasi liikevaihdon paikallaan polkemisesta tai jopa supistumisesta? Eikö hyvän firman pidä viime kädessä myös kasvattaa myyntiä? Huolestuin myös, kun kesällä katselin sisäpiiriläisten toimintaa ja myyntejä oli melko paljon.

IBM:n harjoittama omien osakkeiden osto on kuitenkin mielestäni hyvin omistajaystävällistä ja vastaavan toivoisi yleistyvän Suomessakin, jolloin veroseuraamukset seuraisivat vasta kaukana tulevaisuudessa.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.10.2013 15:39

Tähän kiinnostaisi saada kirjoittajan kommentit. IBM julkaisi Q3-luvut ja edelleen liikevaihto oli supistunut nyt jo 7:ttä kvartaalia putkeen. Muutosta parempaan voi olla tulossa, mutta onko kyseessä kuitenkaan tarpeeksi laadukas yhtiö jota kannattaa omistaa?

Nimetön
Nimetön
07.10.2013 20:51

niin monella muullakin jenkkifirmalla on vuosittain isot omien osakkeiden ostot.

Nimetön
Nimetön
12.10.2013 15:28

Coca-colaa ostettu, IBM mietityttää, Microsoft harkinnassa, samoin Golgate. Onkohan tuota kukaan tutkinut.
http://investor.colgate.com/div_history.cfm

Nimetön
Nimetön
18.10.2013 08:09

Teknisesti IBM ei Q3 osarin jälkeen näytä kovin hyvältä. Olisiko parhaat ostopaikat vielä edessäpäin?

http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=IBM&p=D&yr=0&mn=11&dy=29&i=p45062098169&a=319738827&r=1382070199007

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
18.10.2013 08:12

Sama kuin äsken mutta paremmalla linkillä eli siis….

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=IBM&p=D&yr=0&mn=11&dy=29&id=p45062098169&a=319738827