USA-kampanjayhtiö: ExxonMobil (XOM)

Tarkastelen tässä merkinnässä maailmankuulua energiajätti ExxonMobilia, johon en ole aiemmin viitannut blogissa. Yleisen tason yritysesittelyn ohella pyrin tuomaan yhtiöstä esiin muutamia sijoittajan kannalta olennaisia yksityiskohtia aina kasvavasta osinkovirrasta maantieteelliseen hajautukseen. Merkinnän julkaisuhetkellä yhtiö lukeutuu Nordnetin USA-osakkeiden kaupankäyntikampanjaan.

Energia- ja öljy-yhtiö ExxonMobil on toimialallaan maailman suurin yhtiö. Vuonna 2013 öljyjätillä on toimintaa yli 200 maassa, joten kyseessä on tällä mittarilla globaali liiketoiminta. Esimerkiksi jalostamoita yhtiöllä on 32 kappaletta, jotka sijoittuvat Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja Aasiaan. Yhtiö esittää itse liiketoimintansa maantieteellisen hajautuksen seuraavasti:

Lähde: Exxon Mobil sijoittajasuhteet, tuotantolaitokset globaalisti (Q2/2013)

ExxonMobil jakaa liiketoimintansa kolmeen osa-alueeseen: öljyn ja kaasun etsintään sekä tuotantoon (64 % nettotuloksesta), jalostamiseen ja markkinointiin (28 % nettotuloksesta) sekä jakeluun (8 % nettotuloksesta).

Kansainvälisesti ExxonMobilin kilpailijoihin lukeutuvat esimerkiksi British Petroleum (BP), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP) ja Royal Dutch Shell (RDS.B).

Lokakuussa 2013 ExxonMobilin osakkeen arvostuskertoimet ovat seuraavat: tuloskerroin eli P/E-luku 11, efektiivinen osinkotuotto 2,9 % ja koko osakekannan markkina-arvo $383,6 mrd. Vuoden 2013 alusta lähtien yhtiön markkina-arvo on kohonnut New Yorkin pörssissä +0,7 %, ja osake on lähellä kuuden kuukauden pohjalukemiaan.

ExxonMobilin tuloksellisuus on kehittynyt varsin hyvin vuosien tähtäimellä: osakekohtainen tulos on kohonnut viimeisen vuoden aikana 15 %, viimeisten kolmen vuoden aikana vuotuisesti keskimäärin 25 %, viimeisten viiden vuoden aikana vuotuisesti keskimäärin 3 % ja viimeisten kymmenen vuoden aikana vuotuisesti keskimäärin 13 %.

Suotuisa tuloskehitys on mahdollistanut yhtiölle myös kasvavan osingonjaon. Osakekohtainen osinko on kohonnut vuodessa 18 %, viimeisten kolmen vuoden aikana vuotuisesti keskimäärin 12 %, viimeisten viiden vuoden aikana vuotuisesti keskimäärin 9 % ja viimeisten kymmenen vuoden aikana vuotuisesti keskimäärin 9 %. Yhtiön oman ilmoituksen mukaan osinko on kasvanut vuositasolla keskimäärin 6 % viimeisten 30 vuoden aikana.

Keskipitkän tähtäimen näkökulmasta miltei 10 %:n vuotuinen osingonjaon kasvuvauhti viimeisellä kymmenvuotiskaudella on houkutteleva. Lukemasta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että voitonjakoa on mahdollista kasvattaa tulevina vuosina paitsi nettotuloksen kasvun, myös osingonjakosuhteen noston kautta.

Ilman osingonjakosuhteen muutostakin 9 %:n vuotuinen osinkovirran kasvu kaksinkertaistaisi osinkovirran noin 8 vuoden välein. Viimeisten 30 vuoden aikana ExxonMobil on jo osoittanut kykynsä kaksinkertaistaa osakekohtainen osinkonsa noin 10 vuoden välein (1974–2013).

Viimeisten 10 vuoden aikana finanssikriisin vuotta 2009 lukuun ottamatta ExxonMobil on jakanut tuloksestaan vain alle kolmasosan osinkoina. Vuonna 2009 osingonjakosuhde nousi tasolle 42 %, mikä sekin on varsin alhainen taso matalan kasvunäkymän vakaalle yhtiölle. Viimeisten 10 vuoden keskiarvona osingonjakosuhde asettuu noin 25 %:n tasolle, mikä tarkoittaa, että yhtiö on jakanut osakkeenomistajille nettotuloksestaan keskimäärin vain neljänneksen osinkoina.

Lokakuussa 2013 ExxonMobilin osake maksaa $87 kappaleelta. Vuonna 2013 yhtiö on nostanut kvartaaliosinkonsa tasolle $0.63, joten vuotuista osinkovirtaa osake tuottaa $2.52. Viimeisten viiden vuoden ajalta osingonmaksuhistoria näyttää tasaisesti nousevalta:

Lähde: data Exxon Mobil sijoittajasuhteet, grafiikka oma, osakekohtainen vuosiosinko dollareissa

Kun yhtiön nykyhetken 2,9 %:n osinkotuotto perustuu varsin alhaiseen osingonjakosuhteeseen, on mahdollista todeta, että esimerkiksi 50 %:n osingonjakosuhteella ExxonMobilin osakkeen nykyhintaan tarjoutuva osinkovirta kohoaisi vuositasolla jo noin 5 %:iin.

Huomionarvoista yhtiön osingonjaon osalta on ylipäätään, että yhtiö on maksanut osinkoa vuodesta 1911 lähtien. Lisäksi se on korottanut osakekohtaista osinkosummaansa nyt 31 vuotta peräjälkeen, minkä vuoksi yhtiö on ansainnut Yhdysvalloissa osinkoaristokraatin tittelin, jonka saa 25 vuoden katkeamattoman osinkojen korotussarjan jälkeen.

Verrattain alhainen osingonjakosuhde on jättänyt yhtiön sisään voittovaroja, joiden investoinnit takaisin liiketoimintaan ovat mahdollistaneet yhtiön liikevaihdon kasvun. ExxonMobilin toiminnan kokoluokka on kasvanut liikevaihdolla mitattuna viimeisten kolmen vuoden aikana vuotuisesti keskimäärin 12 %, viimeisten viiden vuoden aikana vuotuisesti keskimäärin 0,3 % ja viimeisten kymmenen vuoden aikana vuotuisesti keskimäärin 8 %.

ExxonMobilin kannattavuus on heilahdellut oman pääoman tuottomittarilla varsin merkittävästi öljyn ja kaasun maailmanmarkkinahintojen mukana. Pitkällä aikavälillä yhtiö on kuitenkin saavuttanut keskimäärin erittäin hyvän kannattavuuden tason omalla toimialallaan.

Konsensusennusteen mukaan ExxonMobilin odotetaan ansaitsevan osakekohtaista tulosta vuonna 2013 noin $8. Ensi vuodelle ennustetaan tällä hetkellä tuloksen osalta noin 2,5 %:n kasvua tasolle $8.20. Ennusteen toteutuessa yhtiön P/E-luku laskisi nykyhintaan hankituille osakkeille ensi vuonna noin tasolle 10,5.

Lähde: Exxon Mobil sijoittajasuhteet

Nyt sinulla on mahdollisuus sijoittaa USA:han alennetuin kuluin!

1.–20.10.2013 voit käydä kauppaa tällä sivulla mainituilla osakkeilla ja ETF:illä hintaan min. 5 € / 0,10 % per toteutunut toimeksianto (norm. min. 15 € / 0,12–0,30 %).

Ulkomaisissa pörsseissä kauppaa käydessäsi maksat valuutanvaihtokulut (lue lisää valuutanvaihdosta). ETF:istä maksat myös liikkeeseenlaskijan perimät hallinnointipalkkiot.

Lisätietoa valikoiduista osakkeista löytyy kampanjan esittelysivuilta.

Yleistiedot kampanjaosakkeiden arvostuskertoimista löytyy aiemmasta blogimerkinnästä.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) myynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

 

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
2 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
17.10.2013 08:58

Kirjoituksessa ei otettu esille öljyteollisuuteen yleisesti liittyviä riskejä. Olisi hienoa kuulla kirjoittajan näkemyksiä siitä, miten yhtiön kannattavuuteen vaikuttaa se, että yli 80 % jo tunnetuista fossiilisten polttoaineiden varannoista pitäisi jättää käyttämättä, jotta ilmastonmuutos saataisiin pidettyä alle 2 asteen tavoitteessa. http://www.takepart.com/article/2013/09/27/ipcc-report-climate-change-bill-mckibben-new-math

Nimetön
Nimetön
17.11.2013 23:17

Olen samaa mieltä Teemun kanssa siitä, että myös meklarilla täytyy olla kompetenssia arvioida sijoituskohdetta suuremmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tämän kontekstin tulisi pitää sisällään yrityksen liiketoiminnan eettisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin. Lisäksi olisi suotavaa perehtyä yrityksen toimintaympäristön muutoksiin ja arvioida yrityksen valmiutta muuttaa liiketoimintamalliaan vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Vain siten meklari pystyy auttamaan sijoittajia tekemään oikeasti valistuneita pitkän aikavälin sijoituspäätöksiä. Teemu toi esiin rajoitteen liittyen fossiilisten polttoaineiden varantojen hyödyntämiseen. Oheisen Carbon Tracker Initiativen raportin mukaan ExxonMobilin altistus hiilidioksidikuplalle on todella suuri. Yhtiö pitää hallussaan 41,03 gigatonnin edestä hiilidioksidia, joka on enemmän kuin Shellin ja Totalin hiilidioksidibudjetit yhteensä. Mikäli 20%:n rajoitetta fossiilisten polttoaineiden varantojen… Lue lisää >>