Siirry pääsisältöön

Ulkomaisia laatuyhtiöitä osa 1

Viitisen vuotta sitten laadin tälle blogipalstalle kirjoitussarjan Helsingin pörssin laatuyhtiöistä. Sarja oli aikoinaan suosittu, valitettavasti yhtiöt vain loppuivat kesken. Kuten silloinkin, myös tänään todelliset globaalit, omaa segmenttiään dominoivat menestyjäyhtiöt mahtuvat kotipörssimme listalta kahteen nyrkkiin. Sijoittajalle tämä ei ole ongelma vaan pikemminkin mahdollisuus, sillä maailmalta löytyy kyllä valinnanvaraa hajautuksen merkeissä. Tällä kertaa listaan muutamia ruotsalaisia yhtiöitä, joita pidän liiketoimintojen iskunkestävyydeltä hyvinä. Tarkoituksena on myöhemmin tarkastella myös muita osakemarkkinoita samanlaisin listoin.

Seuraavassa on listaus mielestäni pitkällä aikavälillä kiinnostavista liiketoiminnoista, siis potentiaalisista laatuyhtiöistä. Tässä blogimerkinnässä ei tarkastella eikä oteta lainkaan kantaa mainittujen liiketoimintojen pörssiarvostuksiin eli osakekurssien tasoihin. Se vaatisi yhtiökohtaisesti erilliset blogimerkinnät ja huomattavasti laajemman riski- ja herkkyysanalyysin kuin mihin tila tämänkertaisella palstalla riittää. Ensisijaisena tavoitteena on nyt kuitenkin herättää mielenkiintoa omatoimiseen perehtymiseen länsinaapurimme pörssilistalta.

Kuten jo todettua, seuraavassa tarkastellaan yhtiöitä liiketoiminnan iskunkestävyys edellä. Laatu ei tarkoita tässä yhteydessä osakekurssin välitöntä muutosta, vaan näkemääni yhtiön pitkän aikavälin kannattavan kasvun kuvaa eli tiivistäen liiketoiminnan kilpailuedun tuomaa vankkaa markkina-asemaa suotuisalla toimialalla. Käytännössä tällainen yhtiö kykenee ajan mittaan kasvavaan osingonjakoon ja siten myös sen osakekurssilla tulisi olla mahdollisuus suotuisaan kehitykseen, jos kilpailuetu osoittautuu kestäväksi. Tämä kestävyys puolestaan riippuu pitkälti teknologian kehityksestä ja yhtiön johtamisesta, mikä osoittaakin jo riittävällä tavalla tarpeen analysoida yhtiöitä tätä merkintää syvällisemmin ennen mahdollista kaupankäyntiä.

Seuraava ruotsalaisyhtiöiden listaus ei sisällä suosituksia eikä osakeanalyysiä – kyse on yleisluontoisesta yritysesittelystä.

Atlas Copco

Yhtiö on maailmanlaajuinen toimija, jonka markkina-asema on johtava kestävien tuotantoratkaisuiden toimittajana. Viime vuosina Atlas Copco on monen muun yhtiön tavoin saanut osakseen hieman pessimististä julkisuutta kohtuullisesta sidonnaisuudestaan kaivossektoriin, joka on kärsinyt globaalista pudotuksesta.

Atlas Copco ei kuitenkaan ole kovin pahasti hätkähtänyt kaivoslamaa. Sen organisaatio on tuotanto-orientoituneen sijaan markkinointi- ja osaamisvetoinen. Palveluiden tarjoamiseen riittävällä kevyellä pääomalla se ei kouristele muutosohjelmissa. Sillä ei ole suuria tehtaita, joilla se alaskirjaisi kerralla puolet taseestaan.

Finanssikriisin ja monien kotikutoisten turbulenssien jälkeen on jo nähty, että liki pitäen kaikki yhtiöt osaavat valmistaa. Harvemmat tekevät itsestään asiakkaalle korvaamattoman, mihin Atlas Copco tähtää palvelukumppanuudellaan.

Mainitsemisen arvoista on myös Atlas Copcon yrityskulttuuri, jossa panostetaan vain kaikilla mittareilla kestävään kasvuun: jos kasvu saavutetaan keinoilla, jotka eivät kestä päivänvaloa joka nurkkaan, ei todellista kasvua ole lainkaan. Lisäksi omistaja-arvon kulttuuria vaalitaan yritysostomarkkinoilla siten, että järjestelyihin ryhdytään vain, jos hinta ei ole omistajalle liian kova.

Assa Abloy

Tarkastelin yhtiötä blogissa ensimmäisen kerran jo elokuussa 2014. Sittemmin sen osakekurssi on noussut 53 prosenttia, osingot siihen päälle lisäämällä kokonaistuotto on ollut vielä hieman mainittua parempi.

Yhtiön kasvukehitystä tukee monipuolinen tuoteportfolio: se sisältää niin mekaanisia lukitusjärjestelmiä, sähköisiä lukkoja, kodin turvapalveluita, julkishallinnolle tarjottavia tunnistamispalveluita kuin myös älyavaimiin perustuvia tietojärjestelmiä, joiden loppukäyttäjät voivat olla esimerkiksi koululaisia tai vanhuksia.

Maantieteellisesti tarkastellen yhtiöllä on poikkeuksellisen suuri USA-paino, mikä on ainakin viime vuosina ollut lähinnä positiivinen asia.

Pitkällä aikavälillä Assa Abloylla pitäisi olla kaikki edellytykset luovia tiensä osinkoaristokraatin jalanjälkiä muistuttavalle uralle. Riskiä vailla tämäkään kohde ei ole, mutta track record näyttää lupaavalta.

Autoliv

Yhtiö toimii syklisellä autoteollisuuden alalla, valmistaen sekä aktiivisen että passiivisen turvallisuuden ratkaisuja. Viime aikoina yhtiö on ollut otsikoissa sivulauseissa siksi, että sen kilpailijalla on ollut ongelmia ja markkinoilla on puhuttu tuotteiden takaisinvedoista. Tämä paitsi muistuttaa teknologiaan liittyvistä riskeistä myös tarjoaa mahdollisuuden Autoliville vallata markkinaosuuksia varsin nopeastikin.

Autoliv on osassa tuotetarjontaansa globaalisti johtava yhtiö. Kun viime vuosina markkinoilla puhetta ovat aiheuttaneet eri autonvalmistajat, niiden laatumielikuvat ja myös lisääntynyt sähköautojen kilpailuhaaste, saattaisi yksi varteenotettava omistusvaihtoehto olla autonvalmistajan sijaan auton järjestelmien ja softan valmistaja. Näin ei tarvitsisi välttämättä arvioida oikein sitä autotehdasta, joka kilpailun voittaa.

Ohjelmistojen valmistamisen kilpailussa on kuitenkin pysyttävä tuotekehityksessä edellä jatkuvasti, jotta kilpailuetu voisi pysyä edes kohtuudella kasassa. Toistaiseksi Autolivin kasvu on ollut viime vuosina erittäin nopeaa ja kannattavuuskin on ollut varsin hyvä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että autoteollisuuden sykli tulee aikanaan vaikuttamaan myös toiseen suuntaan, kuten kävi edellisen kerran finanssikriisissä noin seitsemän vuotta sitten. Siksi pitäisi pyrkiä arvioimaan keskimääräistä kasvua ja kannattavuutta.

Bufab

Tarkastelin yhtiötä blogissa ensimmäisen kerran syyskuussa 2014. Sittemmin sen osakekurssi on tuottanut osinkoineen noin 40 prosenttia. Aiemman tarkasteluni aikoihin yhtiö oli Ruotsissa varsin tuore pörssilistautuja.

Yhtiön liiketoimintana on ollut alusta asti tuottaa ruotsalaiselle teollisuudelle pieniä komponentteja, kuten pultteja. Sittemmin yhtiö on laajentunut maantieteellisesti ja alkanut tarjota osien ohella myös kokonaisvaltaisempia palveluita teollisuudelle ja kansainvälisille markkinoille. Osin Bufab on kansainvälistynyt asiakkaidensa perässä ja heidän mukanaan.

Liikeidea ei välttämättä heti ensi kerralla kuulosta kovin mediaseksikkäältä, mutta tylsä on kuitenkin usein tuottavaa sijoittajan kannalta, kun osake ei ole kaikissa otsikoissa hehkutettu. Yhtiössä on erityisen hyvää johdon merkittävä osakeomistus omalla rahalla sekä yritysjärjestelyiden track record, viime aikoina erityisesti kansainvälisessä kasvussa.

Osingonjaon suhteen Bufabilla on valitettavan lyhyt pörssihistoria, jotta siitä voisi vetää sen suurempia johtopäätöksiä. Selkeän osinkopolitiikan valossa voi kuitenkin arvioida, että vähitellen vahvistuva tuloskunto tulee nostamaan trendinomaisesti myös yhtiön osinkoa tulevina vuosina. Tämän vuoden alkupuoliskolla Bufab on päässyt kiinni kasvuun erinomaisesti tammi-kesäkuun tulosraporttien valossa.

Getinge

Tarkastelin yhtiötä blogissa ensimmäisen kerran maaliskuussa 2014. Getinge on terveydenhuoltoalan laitteita ja ratkaisuja toimittava yhtiö, jonka osake on ollut listattuna Tukholman pörssissä vuodesta 1993.

Yhtiöllä on ollut mitä ilmeisimmin ongelmia laadunhallinnassaan, ja viime vuosina kehitys on ollut pitkän aikavälin kasvun track recordiin nähden varsin takkuilevaa.

Getingen historiallinen kasvuvauhti on tarkoittanut bisneksen kaksinkertaistumista keskimäärin hieman yli viiden vuoden välein. Myös kannattavuusmarginaalit ovat olleet pitkän aikavälin keskiarvotarkastelussa todella hyviä, joten kasvu on ollut pääosin kannattavaa. Taustalla voi nähdä olevan useita toimialaa tukevia megatrendejä.

Nyt ydinkysymys kuitenkin kuuluu, onko yhtiön tulevaisuuden näkymä muuttunut nyt 2010-luvulla? Moni asia viittaisi ainakin siihen suuntaan, että yhtiön päätuotteilla tulisi olla kasvavaa kysyntää maailmanlaajuisesti. Tietenkin oma asiansa on se, minkä valmistajan tuotteet ovat kilpailukykyisimmät, ja millaiseksi kilpailu painaa toimialan katetason jatkossa. Kaikkiaan peruslähtökohdat kannattavan liiketoiminnan harjoittamiselle pitäisi kuitenkin olla Getingellä kunnossa.

Sandvik

Yhtiö on metalli- ja kaivosalan teollisuuskonserni. Se harjoittaa liiketoimintaansa hyvin kansainvälisesti usealla eri toimialalla.

Helsingin pörssin laatuyhtiöihin lukeutuvan Wärtsilän entinen toimitusjohtaja siirtyi Sandvikin toimitusjohtajaksi noin vuosi sitten. Tämä tapahtui tilanteessa, jossa Sandvikin tuloskunto oli heikentynyt vain varjoksi potentiaalistaan. Osin tämä johtui heikentyneestä markkinatilanteesta, osin yhtiön sisällä tehdyistä virheratkaisuista.

Historiaa pitkässä juoksussa tarkastellen kaivosalan yhtiöiden keskinäisessä laadussa useimmat kotimaiset konepajat jäävät Sandvikin varjoon. Näin tapahtuu erityisesti keskiarvolukujen analyysissä. Parhaillaan Sandvikin kannattavuus on kuitenkin potentiaaliinsa nähden aivan liian heikko (tulos per osake on laskenut selvästi huipuistaan), joten tulevaisuudessa liiketoiminnalla on mahdollisuuksia tuottaa vielä myönteisiä yllätyksiä.

Sandvikin omistajarakenne tukee pitkäjänteisyyttä ja omistaja-arvon kasvattamiseen tähtäävää tapaa toimia. Yhtiö on maksanut osinkoa pitkään, mutta valitettavasti viime vuosina osinko on kokenut tasoleikkauksen osaketta kohden. Epäilemättä uuden johdon tavoitteena on lähivuosina palauttaa osingonmaksukyky nousutrendille.

Osa Sandvikin toiminnoista on nykytilanteesta huolimatta huippukannattavia. Myös osa yhtiön toimialoista on niin laadukkaita tai ainakin kiinnostavia, että maailmalla yhtiön kilpailijana kääntöterissä häärii myös Warren Buffettin Berkshire Hathaway, joka omistaa Iscar-nimisen yhtiön.

Hennes & Mauritz

Kestävin liiketoimintaperiaattein maailmaa valloittava ruotsalainen kestomenestyjä on useimmissa markkinatilanteissa perusteltu valinta Suomi-sijoittajan salkkuun, johon saattaisi muutoin lipsahtaa kotimaasta kouristeleva verrokkiyhtiö.

H&M ei ole juuri koskaan perinteisin tunnusluvuin mitattuna halpa, mutta laadulla – tässä tapauksessa korkealla pääoman tuottoasteella – kuuluukin olla kohtuullinen preemiohinnoittelu pörssin keskivertoyhtiöihin nähden.

Viime aikoina H&M:n kasvukehitys on ollut heikohkoa. Yhtiö on laittanut sen osin sääolosuhteiden piikkiin. Useamman vuoden perspektiivillä tarkasteltuna näyttääkin yhä siltä, että yhtiö on oikealla trendillä. Tosin samalla on päivänselvää, että espanjalaiset ovat edelleen ainakin Inditexillä mitattuna vielä ruotsalaisiakin parempia muotialalla. Arkihavaintojen valossa espanjalaisverrokki ei ainoastaan myy muotia, vaan luo sitä.

Kotimaisiin kaupan alan yhtiöihin nähden H&M vaikuttaa perustellulta vaihtoehdolta salkun toimialahajautukseen. Myös nettikaupan puolella yhtiö tuntuu etenevän varsin mallikkaasti.

Securitas

Turvallisuuspalveluita tarjoava Securitas on monelle arjesta tuttu nimi, mutta harva tietää, että yhtiön osakkeella käydään kauppaa länsinaapurin markkinoilla.

Securitas on ollut jo jonkin aikaa asteittaisella kannattavan kasvun uralla. Yleisen elämänkokemuksen valossa on mahdollista arvioida, että turvallisuuspalveluita tulevat tarvitsemaan jatkossa yhä useammat, niin organisaatiot kuin yksityishenkilötkin. Arkijärjen mukaan liiketoiminnan pitäisi olla myös verrattain suhdannevakaata.

Kenties haastavinta Securitaksen tarkastelussa on hahmottaa se, kuinka vahva on yhtiön kilpailuetu ja mikä on alalletulon este pitkällä aikavälillä. Oletettavasti digitalisaatiolla tulee olemaan merkittävä rooli tälläkin toimialalla tulevaisuudessa.

Svenska Handelsbanken

Eurooppalaisella pankilla ei juuri nyt ole paras mahdollinen myyntipuhe takataskussa sijoittajien suuntaan, mutta pohjoismaiset pankit kuitenkin kestävät kriittisenkin tarkastelun verrattain hyvillä suorituksillaan. Länsinaapurin markkinoilla kannattavimmasta kärjestä löytyy Handelsbanken, jonka liiketoiminta kasvaa asteittain myös Keski-Euroopassa ja Iso-Britanniassa.

Kasvuraketeiksi pankeista ei Pohjoismaissakaan ole, mutta vakaiksi ja asteittain voitonjakoaan nostaviksi osinkokoneiksi laadukkaimmiksi yhtiöistä kyllä saattaa lähivuosina olla. Hyvin hoidettuihin ja luottotappioiltaan hallittuihin pankkeihin voi Handelsbankenin lisäksi laskea Ruotsista myös Nordean, jonka osakkeella käydään kauppaa myös Helsingin pörssissä.

Koko pankkisektorilla on luonnollisesti monet haasteensa, ja niihin lukeutuvat paitsi nollakorkoympäristö myös pitkävaikutteinen digitalisaation muutostrendi. Osalle se voi olla kuitenkin myös mahdollisuus.

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät sijoitusgurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä? Sijoita kuin guru -uutuuskirja esittelee kahdeksan osakesijoittamisen arvostetun auktoriteetin periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

SIJOITA KUIN GURU -KIRJAN MYYNTI ON ALKANUT! KIRJAN ESITTELYSIVULLE NORDNETISSÄ PÄÄSET TÄSTÄ LINKISTÄ.

NYT MYÖS PAKETTIHINTAAN KOLME SIJOITUSKIRJAA! KIRJAPAKETIN TILAUSSIVULLE TÄSTÄ LINKISTÄ.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Atlas Copcon, Bufabin, Hennes & Mauritzin, Sandvikin, Svenska Handelsbankenin, Wärtsilän ja merkittävän määrän Nordean osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Miradortigre via Foter.com / CC BY-NC

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
3 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
12.10.2016 14:22

Kyllä ja valuutan arvoa kannattaa myös tiirailla.

Nimetön
Nimetön
12.10.2016 17:29

Listasta puuttuu Alfa Laval. Poistaisin kuitenkin Bufabin ja Sandvikin.

Nimetön
Nimetön
17.10.2016 15:28

Hyvä kirjoitus! Löytyykö linkkiä tuohon viisi vuotta sitten kirjoitettuun juttuun Helsingin pörssin laatuyhtiöistä?