Ulkomaiset sijoittajat Outotecin kurssipudotuksen takana, suurimmat omistajat lisäävät jo

Tarkastelin potentiaalisten ostokohteideni listalla olevan Outotecin tilannetta blogissa pari viikkoa sitten. Tässä merkinnässä jatkan tarkastelua Outotecin suurimpien osakkeenomistajien ja toimivan yritysjohdon viimeaikaisen kaupankäyntiaktiviteetin näkökulmasta. Kenellä riittää uskoa yhtiön tulevaisuuteen, ja kuka on luopumassa toivosta?

Outotec antoi 17. lokakuuta negatiivisen tulosvaroituksen koskien kuluvan vuoden liikevaihtoa ja liikevoittoa. Mitä on tapahtunut loka-marraskuun aikana yhtiön suurimpien osakkeenomistajien ja toimivan johdon osakeomistuksissa?

Aloitan yhtiön suurimpien osakkeenomistajien listauksella, joka edustaa päättyneen lokakuun lopun tilannetta. Outotecin suurimpien osakkeenomistajien luettelo näytti kuluvan marraskuun alussa seuraavalta:

1) Solidium Oy (10,03 % yhtiöstä)
2) Tamares Nordic Investments Bv (5,50 % yhtiöstä)
3) Ilmarinen (5,21 % yhtiöstä)
4) Varma (2,95 % yhtiöstä)
5) Valtion eläkerahasto (1,88 % yhtiöstä)
6) KEVA (1,32 % yhtiöstä)
7) OP-Focus (1,16 % yhtiöstä)
8) Nordea Fennia (0,94 % yhtiöstä)
9) Lähitapiola (0,93 % yhtiöstä)
10) Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (0,87 %) yhtiöstä
Suurimmat 10 osakkeenomistajaa yhteensä: 30,79 %

Kymmenen suurimman omistajan keskuudessa kolme osakkeenomistajaa on vähentänyt omistustaan negatiivisen tulosvaroituksen sisältäneen lokakuun aikana. Sen sijaan neljä osakkeenomistajaa on lisännyt omistustaan, ja kolme on säilyttänyt omistuksensa ennallaan. Todettakoon, että kolmen osakeposition keventäjän joukkoon lukeutuu kaksi eläkesidonnaista toimijaa, Ilmarinen ja Valtion eläkerahasto. Heidän lisäkseen OP-Focus on leikannut omistusosuuttaan osakkeiden lukumäärällä mitattuna noin seitsemäsosalla. Mainittu rahasto oli lokakuun aikana nettomääräisesti merkittävin myyjä yhtiön suurista omistajista, ja todennäköisesti rahaston osalta myynnit perustuvat enimmäkseen järkevään riskienhallintaan.

On huomionarvoista, että yhtiön kymmenen suurimman omistajan joukossa osakemyynnit ovat olleet todella vähäisiä suhteessa lisäostoihin. Niin sanotut netto-ostot eli yhteenlasketut kyseisen osakelajin ostot ja myynnit olivat Outotecin kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa päättyneen lokakuun aikana yli 1,2 miljoonaa osaketta eli miltei 10 miljoonaa euroa. Se ei osoita ainakaan paniikkia, vaan ennemmin yhtiön suurten omistajien luottamusta yhtiöön ja sen tulevaisuuteen.

Mainittakoon vielä, että suurimpien osakkeenomistajien luettelossa sijoilla 11 ja 12 olevat OP-Delta sekä Nordea ovat lisänneet omistustaan yhtiössä päättyneen lokakuun aikana. Jos heidän netto-ostonsa laskettaisiin mukaan Outotecin suurimpien osakkeenomistajien omistusmuutosta kuvaavaan käyttäytymiseen päättyneen lokakuun aikana, kohoaisivat netto-ostot osakemäärän perusteella noin 1,33 miljoonaan osakkeeseen. Kahdentoista suurimman omistajan joukosta joka toinen on lisännyt omistustaan yhtiössä lokakuun aikana.

Osakkeen viime viikkojen aikana nähty kurssilasku näyttää pohjautuvan ulkomaisten sijoittajien massamyynteihin. Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat edustivat päättyneen lokakuun lopussa Outotecin omistajakunnasta yhteensä 36,91 %. Vielä syyskuun lopussa heidän omistusosuutensa yhtiöstä oli selvästi korkeammalla 38,58 %:n tasolla. Johtopäätöksenä on mahdollista esittää, että osa Outotecin ulkomaisista omistajista on negatiivisesta tulosvaroituksesta säikähtäneenä keventänyt omistustaan yhtiössä rajusti. Samanaikaisesti kuitenkin yhtiön suurimmat – lähinnä kotimaiset – omistajat ovat alkaneet jo lisätä omistustaan.

Erityisen mielenkiintoista on päällisin puolin, että Outotecin julkisesta sisäpiirirekisteristä käy ilmi yhtiön johtoryhmän kasvattaneen osakeomistustaan yhtiössä kuluvan marraskuun aikana. Tarkalleen ottaen ostot ovat keskittyneet kahden viikon taakse päivämäärälle 5. marraskuuta.

Koska pidin välittömästi tämän havaittuani epätodennäköisenä skenaariota, jossa 15 johtoryhmän jäsentä lisäisivät omistustaan samana päivämääränä täysin omatoimisesti ja toisistaan riippumatta, olin yhteydessä Outotecin sijoittajasuhteisiin ja kysyin lisätietoja asiasta. Johtoryhmän osakeomistuksen kasvaminen selittyy tässä tapauksessa koko globaalille henkilöstölle jo aiemmin laaditulla pitkäaikaisella mahdollisuudella osallistua osakesäästöohjelmaan, jossa työntekijä voi ohjata osan palkkatulostaan Outotecin osakeostoihin, jotka suoritetaan keskitetysti ja säännöllisesti tiettyinä ajankohtina aina hieman osavuosikatsausten julkistamisen jälkeen, kun markkinoilla on viimeisin tieto yhtiön tilanteesta tasapuolisesti. Asian sivusta todettakoon, että tällainen järjestelmä on erittäin kannatettava piensijoittajan näkökulmasta, sillä se lähentää osakkeenomistajan ja yhtiön työntekijän sekä ylimmän johdon intressejä.

Osakesäästöohjelman pitkäjänteisen luonteen vuoksi ei ole mahdollista esittää, että Outotecin johto olisi tankannut yhtiötä heikon Q3-tuloksen jälkeen. Esimerkiksi Q2-osavuosikatsauksen jälkeen suoritettuihin johdon osakeostomääriin nähden nyt marraskuussa nähty kasvu ostettujen osakkeiden lukumäärällä laskien selittyy siten, että samalla euromääräisellä osalla palkasta on saanut syksyn kurssilaskun jälkeen hankittua lukumääräisesti enemmän osakkeita. Näin ollen ei ole mahdollista väittää yritysjohdossa piilevän erityistä optimismia kasvaneiden ostomäärien perusteella.

Kokonaisuutta tarkastellen on kuitenkin mahdollista todeta, että Outotecin suurimmat omistajat ja toimiva yritysjohto katsovat heikosta syksystä huolimatta luottavaisina tulevaisuuteen. Outotecin ylimmässä johdossa on edellisen kerran kevennetty osakeomistusta yhtiössä viime heinäkuussa. Tuolloinkin osakeomistusten vähentyminen liittyi vain kahteen henkilöön. Negatiivisen tulosvaroituksen ja Q3-osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen kukaan yhtiön operatiiviseen johtoon tai hallitukseen kuuluvista jäsenistä ei ole myynyt osakettakaan. Samanaikaisesti suurimmat osakkeenomistajat ovat alkaneet jo tankkailla lisää osakkeita.

Johtopäätösten osalta voidaan sanoa, että Outotecin viimeaikainen kurssipudotus johtuu pitkälti ulkomaisten sijoittajien osittaisella ja äkillisellä vetäytymisellä. Tämä on ilmiönä tuttu lukuisille Helsingin pörssin yhtiöille, koska toimimme globaalien finanssimarkkinoiden näkökulmasta pienellä reuna-alueella. Yhtiökohtaisessa tapauksessa tilannetta ei helpota negatiivinen tulosvaroitus, saati sitten liiketoimintamallin syklinen luonne. Myös entuudestaan merkittävä hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten omistajien omistusosuus puoltaa kurssiliikkeiden voimakkuutta lyhyellä aikavälillä – toki molempiin suuntiin.

Piensijoittajalle ulkomaisten sijoittajien äkilliset mielialojen vaihtelut voivat luoda kannattavia kaupankäyntitilaisuuksia. Henkilökohtaisesti uskon, että lähiaikoina näemme sellaisen järkevien ostotasojen näkökulmasta. Ja miksemme toisaalta muutoinkin uskaltaisi aloittaa piakkoin varovaista osto-ohjelmaa, kun esimerkiksi Outotecin suurin osakkeenomistaja Solidium teki taannoin ensimmäiset 91 miljoonan euron suuruiset osakeostonsa yhtiössä yli 30 % nykyistä kurssia korkeampaan keskihankintahintaan 9,775 euroa? Lähiajat näyttävät, ymmärtääkö Solidium lisätä osakeomistustaan laatuyhtiössä ja alentaa keskihankintahintaansa hetkellisen alennusmyynnin aikana. Se olisi kuitenkin järkevää sijoitustoimintaa.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) myynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista tekstissä mainittujen yhtiöiden osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
08.12.2013 12:52

3 eurolla salkkuun, enempää ei Outotecista kannata maksaa. Kuplat puhkeavat aina.