Tescon koko vuoden tuloksessa pettymyksen makua

Tesco julkaisi tänään koko vuoden tuloksensa. Yhtiön valuuttakurssioikaistu liikevaihto kasvoi 2,5 % 72,4 miljardiin puntaan. Oikaistu liiketulos laski -12 % 3,5 miljardiin puntaan. Itse operatiivinen tulos oli pitkälti odotuksiemme mukainen, mutta raportti tarjosi muuten useita pettymyksiä.

Tesco ilmoitti odotuksiemme mukaisesti vetäytyvänsä Yhdysvalloista ja pyrkivänsä divestoimaan Fresh & Easy ketjunsa. Toimitusjohtajan kommenteista oli mielestämme selvästi luettavissa, että myynnin suhteen ollaan hyvin pitkällä. Suhtaudumme vetäytymiseen positiivisesti, sillä F&E konsepti on osoittanut toimimattomuutensa, eikä sillä ole edellytyksiä kestävästi kannattavaan liiketoimintaan yhdellä maailman kilpailluimmista päivittäistavaramarkkinoista. Vetäytymisen yhteydessä yhtiö kuitenkin ilmoitti samalla 1,2 miljardin punnan alaskirjauksesta. Tämä tuli meille selvänä yllätyksenä ja tarkoittaa näkemyksemme mukaan sitä, että myyntihinta tulee jäämään todella alhaiseksi. Toinen negatiivinen yllätys tuli yhtiön kotimarkkinoilta yhtiön ilmoitettua noin 800 miljoonan punnan alaskirjauksista liittyen kiinteistöomaisuuteen. Yhtiö myös alaskirjasi omaisuuseriä Puolassa, Tsekeissä ja Turkissa noin 500 miljoonalla johtuen markkinoiden ja yhtiön position heikentymisestä. Myös nämä alaskirjaukset olivat meille yllätys.

Positiivisena seikkana raportista voidaan nostaa esiin Tescon kotimarkkinat, jossa kehitys osoitti vuoden jälkipuoliskolla parantunutta kehitystä. Tämä osoittaa mielestämme, että yhtiön suuret investoinnit kotimaahan tulevat tuottamaan tulosta ja yhtiö kykenee vakiinnuttamaan markkinaosuutensa nykyiselle tasolle. Yhtiö piti osinkonsa ennallaan ja koko vuoden osinko on 14,76p.Tescon lähtökohdat vuodelle 2013 ovat mielestämme hyvät. Johto voi vihdoin keskittyä kannattavaan kasvuun yhtiön ydinmarkkinoilla, kun Yhdysvaltojen liiketoiminta ei enää vie johdon aikaa. Kotimarkkinoilla kehitys on kääntynyt oikeaan suuntaan ja uskomme tuloskehityksen olevan positiivista heikosta talouskehityksestä huolimatta. Kokonaisuutena odotamme tuloksen kääntyvän kasvuun ja yhtiön palaavan kasvavan osingon uralle kuluvan vuoden aikana.

Pidämme Tescoa edelleen erittäin laadukkaana yhtiönä ja nykyinen vajaa 11x P/E -kerroin on mielestämme vähintään kohtuullinen. Uskomme kertoimen nousevan verrokkiryhmän tasolle (13x), kunhan yhtiö kykenee ensin osoittamaan markkinoille sen kyvyn kasvattaa tulosta.

Tesco on noussut salkkumme suurimmaksi sijoitukseksi sen hyvän kurssikehityksen avulla. Tämä siitäkin huolimatta, että punnan kurssi suhteessa euroon on ostomme jälkeen kehittynyt epäsuotuisasti. Istumme osakkeidemme päällä levollisin mielen ja emme näe tarvetta tehdä muutoksia omistuksessamme.

Omistamme osakkeita Tescossa

-Inderes

Vieraskynä
Vieraskynä
vieraileva kirjoittaja

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit