Terveydenhoitoalalla mahdollisuuksia hyviin tuottoihin, osa 2.

Terveydenhoitoalalle sijoittaminen Helsingin pörssin kautta ei tarjoa hirveästi vaihtoehtoja, vaikka Orion on omistajiaan viime vuosina hellinyt. Jos laajentaa pelikenttäänsä Ruotsiin, niin Tukholman pörssistä löytyy jo muutama kymmenen vaihtoehtoa lisää. Pohjoismaisesta kattauksesta sijoittaja voi poimia jo kohtuullisen määrän vaihtoehtoja ja on mahdollista päästä kiinni sellaisiin maailmallakin merkittäviin yrityksiin kuin AstraZeneca ja Novo Nordisk.

Määrässä ja laadussa on silti vaikea löytää Yhdysvaltojen markkinoiden voittajaa. Toki vaihtoehtojen lisääntyessä valinnan vaikeuskin kasvaa. Yhdysvaltojen terveydenhoitoalalta löytyy Johnson & Johnsonin ja Pzizerin kaltaisia maailmankuuluja jättiläisiä, mutta niiden vanavedessä löytyy monia mielenkiintoisia vähän tuntemattomampia vaihtoehtoja. Sijoittaja joutuu tekemään enemmän analyysityötä, mutta siitähän osakepoiminnassa nimenomaan on kysymys.

 

Mylan

Mylan on lääkealan yritys, joka joka kehittää, valmistaa, markkinoi ja jakelee geneerisiä ja erikoislääkkeitä. Mylan on maailmanlaajuisesti toimiva maailman neljänneksi suurin geneeristen lääkkeiden valmistaja. Geneeriset lääkkeet tuovat noin 85 % liikevaihdosta.

Näiden lisäksi Mylanin merkittävin lääketuote on EpiPen. Se on steriili liuos esitäytetyssä kynässä, joka on tarkoitettu ensiapuun vaikeiden allergisten reaktioiden hoidossa injektiona lihakseen. Mylanin vaikeudet alkoivat viime vuonna, kun se kerralla kaksinkertaisti EpiPenin hinnan. Mylan oli jo viimeisen viiden vuoden ajan säännöllisesti nostanut lääkkeen hintaa kolmen-neljän kertaiseksi alkuperäisestä. Epipenin patentti on päättynyt jo aikoja sitten, mutta markkinoilta ei ole löytynyt vastaavaa rinnakkaislääkettä.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on selvittänyt EpiPensin hinnoittelua. Mylanin kustannukset ja kulut ovat lisääntyneet merkittävästi näiden riita ja oikeusasioiden selvittelyssä. Kokonaiskustannukset voivat nousta jopa 500 miljoonaan USD. Viimeinen takaisku EpiPenin kohdalla tuli juuri ennen vappua, kun otsikoihin nousi joidenkin lääkekynien toimintahäiriöt. Koska lääkettä käytetään vakavien ja kriittisten allergisten reaktioiden hoidossa, niin ongelmiin ei voi suhtautua vain olankohautuksella.

Vaikka Mylan on joutunut EpiPenin kohdalla paljon negatiivisiin otsikoihin, niin täytyy muistaa, että Lääkeyhtiöllä on yli 600 muuta tuotetta USA:ssa ja yli 2000 tuotetta ympäri maailmaa. Suurinta osaa geneerisistä lääkkeistään Mylan pystyy myymään hyvin kilpailukykyiseen hintaan ja saa niistä erittäin hyvää kassavirtaa. Monet muut lääkeyritykset, joilla on vain muutama merkittävä tuote ovat paljon kovemman paineen alla ja riskisempiä kuin Mylan.

 

Talouslukuja

Markkina-arvo      20.0 Miljardia USD

EV/EBIT              59.7

P/E                     40.2

P/B                     1.8 vertailulukuna ROE 4.5 %

P/S                     1.8 vertailulukuna Netto liikevoittomarginaali 4.3 %

ROA                    1.7 %

Velkaantumisaste  1.40

Osinkotuotto        0 %

F-Score                3

 

Mylanin talousluvut eivät päätä huimaa. Pitää kuitenkin muistaa, että viimeinen vuosi on ollut sille poikkeuksellisen raskas ja suhteuttaa numerot pidempään aikaväliin.

Mylanin 2016 viimeisen vuosineljänneksen tulokset olivat jo paljon lupaavampia ja antavat suuntaa tulevalle. Konservatiivisestikin arvioiden yhtiön neljännesvuosittainen osakekohtainen tulos pitäisi nousta 1.00 USD tasolle. Realistisempi (ja myös analyytikkojen odottama) taso voisi olla lähempänä 1.50 USD. Tämä tarkoittaisi vuositasolla 4-6 USD osakekohtaista tulosta, josta EpiPenin osuus on korkeintaan 0.40-0.50 senttiä. Yhtiö itse ohjeistaa vuodelle 2018 6.00 USD:n oikaistua (ei GAAP luku) osakekohtaista tulosta. Tämän hetkisellä pörssihinnalla Mylanin P/E jäisi selvästi alle 10. Ja kaiken lisäksi yhtiö tuottaa vahvaa rahavirtaa ja kasvaa yli 10 % vuosivauhtia. Mylanin velkaantumisaste on vähän korkea määrättyjen yritysostojen takia, mutta ne on nyt tehty ja niistä tuleva rahavirta hyödyttää yhtiötä jatkossa.

Mylan on ollut voimakkaan negatiivisen julkisuuden ja Yhdysvaltojen lääkealan hinnoitteluskandaalien uhri. Kärsinyt maine on vaikuttanut yhtiön tulokseen lyhytaikaisesti, mutta pitkällä tähtäimellä Mylan on laajalla tuotevalikoimallaan vahva ja kasvava peluri alallaan. Yhtiön tulevaisuuteen uskovalla on nyt oiva mahdollisuus hankkia osaketta edullisesti.

 

McKesson

McKesson toimii lääkkeitä, lääketieteellisiä tarvikkeita ja terveydenhuollon tietotekniikkaa jakelevana yrityksenä. Liiketoiminnallisesti yritys jakautuu kahteen osaan: McKesson Distribution Solutions ja McKesson Technology Solutions.

McKesson kuuluu Yhdysvaltojen kolmen suurimman lääkkeiden jakajan joukkoon noin 1/3 markkinaosuudellaan. Se mikä tekee tästä liiketoiminnasta mielenkiintoisen on, että kolme yritystä (Mckessonin lisäksi Cardinal Health ja AmerisourceBergen) kontrolloivat siitä noin 90 %. Eli johtavilla yrityksillä on jokseenkin oligopolinen tilanne.

Tämä on olennaista yritysten pitkän aikavälin kilpailukykyä ja tuloksentekomahdollisuuksia arvioitaessa.

Monilla aloilla, joilla on hajaantuneet markkinaosuudet tai vain muutama erikokoinen hallitseva peluri, niin alan pienemmät yritykset helposti aloittavat hintakilpailun markkinaosuutta lisätäkseen. Tämä on vähemmän todennäköistä kolmen jokseenkin yhtä suuren hallitsevan yrityksen välillä, koska loppupelissä siitä kärsisi niistä jokainen. Myöskään tällaisille markkinoille ei ole merkittävää pyrkyä. Alan jättiläiset, kuten Pzifer, eivät halua kuluttaa rahoja ja voimavaroja oman jakeluketjun rakentamiseen, vaan mieluummin maksavat McKessonille kohtuullisen korvauksen lääkkeiden toimittamisesta kauppoihin, apteekkeihin ja sairaaloihin. Näin ollen McKessonilla on kilpailuetu toimialallaan.

 

Talouslukuja

Markkina-arvo       29.32 Miljardia USD

EV/EBIT               11.3

P/E                      16.5

P/B                      4.1 vertailulukuna ROE 21.7 %

P/S                      0.16 vertailulukuna Netto liikevoittomarginaali 1.0 %

ROA                     3.4 %

Velkaantumisaste   1.2

Osinkotuotto         0.8 %

F-Score                 6

 

Lääkkeiden jakajat ovat kärsineet samoista lääkkeiden hintoihin kohdistuneista paineista kuin koko terveydenhoitoala. Kaiken takana ovat olleet poliittiset paineet ja jo edellä mainitut karkeat ylilyönnit lääkkeiden hintojen korotuksissa. Pitkällä tähtäimellä lääkkeiden hinnat ja myytävien tuotteiden määrät tulevat nousemaan – ja tästä kasvusta McKesson jakelijana tulee ottamaan osansa.

McKessonin oligopolimainen liiketoiminta antaa korkean sijoitetun pääoman tuoton ja yhtiön niin operationaalinen kuin vapaa rahavirta on vahvaa. McKessonin tase on kunnossa ja viimeisimpien lukujen valossa se pystyisi maksamaan kaikki velkansa vuodessa tuottamallaan rahavirralla. Myös kasvuajurit ovat kohdillaan. Niin liikevaihto kuin osakekohtainen tulos ovat kasvaneet kaksinumeroisin luvuin sekä viimeisen 10 että 5 vuoden aikana.

Se mikä McKessonin liiketoiminnassa todella houkuttelee, on kyky kasvaa ilman suuria pääomapanostuksia. Tämä mahdollistaa kasvuinvestoinneista ja päivittäisistä liiketoiminnan kuluista jäljelle jäävän rahavirran käyttämisen yritysostoihin, velan lyhentämiseen, osinkoihin ja omien osakkeiden hankkimiseen. McKesson on tehnyt ja tulee tekemään näitä kaikkia. Toistaiseksi yritysostot ovat onnistuneet hyvin ja tukeneet kokonaiskasvua. Osinko on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden ajan yli 10 % vuosivauhdilla, vaikka miksikään osinkoyhtiöksi McKessonia ei voi sanoa 0.8% osinkotuotolla osingonjakosuhteen ollessa 0.12 tietämillä.

McKesson on kasvava laatuyhtiö, joka on vain kärsinyt teollisuusalansa vastatuulesta. Omalla sektorillaan nykyhinnoilla se antaa parhaan vastineen ja tuoton sijoittajan rahoille.

 

Novo Nordisk

 

Tanskalainen Novo Nordisk on ehkä suomalaisille sijoittajille näistä yrityksistä kaikista tutuin jo pelkästään Pohjoismaisen sijaintinsa takia. Novo Nordisk on terveydenhoitoalan yritys, joka harjoittaa lääketuotteiden kehittämistä, valmistusta ja markkinointia.

Yhtiöllä on kaksi pääasiallista liiketoimintasegmenttiä: diabeteksen hoitotuotteet ja biofarmaseuttiset lääkkeet. Novo Nordisk on johtava diabeteksen hoitotuotteiden valmistaja maailmassa. Yrityksellä on noin 28 % osuus yli 40 miljardin euron maailman laajuisista insuliini markkinoista. Novon biofarmaseuttinen segmentti kattaa noin 20 % liikevaihdosta. Se on kuitenkin kannattavampi ja kasvaa nopeammin kuin diabeteksen hoitotuotteiden puoli. Vahva tuoteputki on elintärkeä kaikille biofarmaseuttisen alan yrityksille. Siinä Novo Nordisk ei ole poikkeus ja se käyttääkin 2 miljardia euroa vuosittain tutkimus ja kehitystyöhönsä.

Sijoittajat rankaisivat Novoa voimakkaasti viime vuonna sen jälkeen kun se laski koko vuoden liikevaihtonsa ohjeistusta. Erityisesti haasteet yhtiön tärkeimmillä markkinoilla Yhdysvalloissa aiheuttivat päänvaivaa yritysjohdolle. Yhtiön pörssikurssi putosikin vuoden huipuista noin 40 %.

 

Talouslukuja

Markkina-arvo        678 Miljardia DKK

EV/EBIT                13.7

P/E                       18

P/B                       15.6 vertailulukuna ROE 88.8 %

P/S                       6.3 vertailulukuna Netto liikevoittomarginaali 33.9 %

ROA                      42.4 %

Velkaantumisaste    0.01

Osinkotuotto          2.7 %

F-Score                  5

 

On kuitenkin muistettava, että Novo Nordisk on edelleen hyvin kannattava ja kasvava yritys. Novon bruttokate on ollut vuosikaudet yli 80 % ja oman pääoman tuotto hämmästyttävät 88.8 %. Yhtiö on kasvattanut liikevaihtoaan 15 % ja osakekohtaista tulosta 20 % vuosittaisella vauhdilla. Jos sijoittaja etsii yritystä, joka tuottaa vahvaa rahavirtaa, niin Novo Nordisk on todellinen rahakone. Rahavirtaansa yritys on käyttänyt sekä omien osakkeiden ostoihin että kasvaviin osinkoihin. Osinkojen kasvuvauhti on ollut huima – viimeiset 3 vuotta 37.7 %, 5 vuotta 31.9 % ja 10 vuotta 30.5 %.

Novo Nordiskin 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli positiivinen yllätys markkinoille. Liikevaihto kasvoi ja osakekohtainen tulos (4.06 DKK) ylitti analyytikkoennusteet. Samalla yritysjohto hieman kohotti koko vuoden ohjeistustaan, vaikka totesikin tämän vuoden olevan edelleen haastava. Yrityksen pörssikurssi on saanut positiivisista luvuista hieman ilmaa alleen. Kalliiksi Novoa ei kuitenkaan voi vielä syyttää. Niin yrityksen P/E kuin EV/EBIT ovat selvästi keskimääräisen tasonsa alapuolella. Lisäksi kertyneiden voittovarojen tuotto (return on retained earnings) viideltä viime vuodelta on ollut erinomainen 25 %.

Pitkäaikainen sijoittaja ehtii vielä hyvin hypätä junaan mukaan ja voi odottaa kasvavan tuloksen ja osinkojen myötä keskimääräistä parempaa kaksinumeroista pitkän aikavälin tuottoa sijoitukselleen.

 

Kuinka sijoittaa terveydenhoitoalan yhtiöihin?

Yksi mahdollisuus on hajauttaa sijoituksiaan tälle alalle ja ostaa kaikkia mainittuja osakkeita pienempi osuus. Terveydenhoitoalan yrityksiin liittyy aina omat yllättävät riskinsä, koska ne elävät melko kalliista tuotekehittelystä, jonka tulokset usein nähdään vasta vuosien päästä. Laajemmalla hajautuksella pienentää yhden ikävän yllätyksen vaikutusta kokonaistuottoihin.

Toinen mahdollisuus on jatkaa omaa analyysiä vielä syvemmälle ja valita yksi tai pari ”voittajaosaketta”, joihin uskoo itse kaikista eniten. Tämä on vähän kuin ”high risk, high reward” eli suurempi riski ja suurempi tuotto vaihtoehto. Yleensä kuitenkin parhaiten kotiläksynsä tehneillä sijoittajilla on pitkän päälle myös mahdollisuus parhaisiin tuottoihin.

Tuomo Saarnio
Tuomo Saarnio
Yksityissijoittaja

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
2 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
11.05.2017 10:20

Pystytkö vielä kertomaan miksi McKesson on parempi poiminta kuin Cardinal Health tai AmerisourceBergen? Kaikki vaikuttivat olevan p/e-luvulla tarkasteltuna kohtuuhintaisia.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
12.05.2017 17:06

Mitä sillä P/E luvulla tekee? Sehän on täysin hyödytön luku.