TeliaSoneran takaisinostotarjouksesta

TeliaSoneran 1.3.2011 alkava takaisinostotarjous on monella tavalla mielenkiintoinen. Yhtiö ostaa osakkeenomistajilta osakkeita ylihintaan, mikä tekee samalla ostotarjouksesta monin tavoin oikeudenmukaisemmaksi kuin ne tavalliset takaisinostot, joita olemme nähneet Helsingin pörssissä. Kaikkia osakkeenomistajia käsitellään tasapuolisesti ja ne jotka eivät halua myydä osakkeita voittavat myymällä myyntioikeuksia. Yhtiö maksaa osakkeesta ylihintaa, mitä voisi verrata osinkoon. Tästä syystä Ruotsin verottaja rinnastaakin takaisinostotarjouksen verotuksessa osinkoon. Tavallisesta käteisosingosta poiketen veron määrään vaikuttaa osakkeen hankintahinta. Ne joiden hankintahinta on korkeampi kuin 62 kruunun takaisinostohinta välttyvät myös verolta.

Takaisinosto rinnastetaan verotuksessa osinkoon ja siksi kaikki Ruotsin ulkopuolella olevat joutuvat maksamaan lähdeveroa ostohinnasta. Lähdevero on 15 prosenttia ja se veloitetaan koko takaisinostohinnasta. Tämä ei kuitenkaan ole lopullinen vero, vaan jokaisen tulee erikseen anoa veronpalautusta Ruotsiin maksetusta verosta Ruotsin verottajalta. Anomus tehdään lomakkeella ”Ansökan om återbetalning av svensk skatt på utdelning/Claim for repayment of Swedish tax on dividends”, jonka SKV-numero on 3740. Lomake löytyy osoitteesta www.skatteverket.se. Lomakkeen lisäksi palautusta hakevan tulee tehdä tositteellinen selvitys osakkeiden hankintahinnasta, myyntihinnasta sekä Ruotsin perimän veron määrästä osoitteeseen Skatteverket, SE-771 83, Ludvika, Sverige.

Veronpalautusta haettaessa kannattaa huomioida, että hankintahinta tulee laskea Ruotsin verolakien mukaan. Suomesta poiketen Ruotsissa hankintahinta lasketaan keskihankintahintaperiaatteen mukaan, mikä tarkoittaa, että eri ajankohtina eri hintoihin ostettujen samanlajisten osakkeiden hankintahinnat tulee laskea yhteen ja jakaa näiden kaikkien osakkeiden lukumäärällä. Keskihankintahinta vähennetään myyntihinnasta osakkeiden hankintahintana. Vaihtoehtoisesti voi vähentää 20 prosenttia myyntihinnasta hankintahintana (schablonregel). Suomen verohallinnon sivuilta, www.vero.fi, löytyy tarkempi ohje Drno 397/31/2006 takaisinoston verotuksesta henkilöverotuksessa.

Mielestämme ainoa järkevä vaihtoehto on joko käyttää tai myydä myyntioikeudet. Mikäli päättää käyttää myyntioikeutensa tarjolla on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että ilmoittaa yhtiölle käyttävänsä ne, jolloin loput kaupasta sujuu automaattisesti ilman ylimääräisiä kustannuksia. Tällöin joutuu kuitenkin anomaan erikseen yllä kuvatulla tavalla liikaa maksetun veron palauttamista Ruotsista.

Toinen vaihtoehto on, että hyväksyy tarjouksen synteettisesti, mikä tarkoittaa sitä, että myyntioikeudet sekä niiden oikeuttama määrä osakkeita myydään pörssissä. Tämän vaihtoehdon etuna on, ettei tarvitse erikseen hakea veronpalautusta sekä, että kaupasta syntyvä verovelka erääntyy maksettavaksi vasta myöhemmin. Myynti aiheuttaa kuitenkin transaktiokustannuksia, mikä voi vaikuttaa kaupan kannattavuuteen. Myyntioikeudet ovat kaupankäynnin kohteina Helsingin pörssissä 1.3.-18.3.2011.

Vasta nyt valkenee asian mielenkiintoisin puoli. Voisi olettaa, että yllä mainitut vaihtoehdot vastaavat toisiaan ja että lopputulos on sama riippumatta hyväksyykö takaisinostotarjouksen vai myykö myyntioikeudet ja osakkeita, mutta niin ei ole. Se käy ilmi parhaiten pienellä esimerkillä. Oletamme yksinkertaisuuden vuoksi, että omistamme 28 osaketta, koska jokaisesta osakkeesta saa yhden myyntioikeuden ja myyntioikeuksia tarvitaan 28 kappaletta jotta saa myydä yhden osakkeen TeliaSoneralle hintaan 62 kruunu, mikä vastaa noin 7,05 euroa. Mikäli hyväksyisimme ostotarjouksen saisimme

takaisinostohinta * 0,72 + hankintahinta * 0,28

euroa verojen jälkeen. Jos me sen sijaan päättäisimme myydä myyntioikeudet sekä yhden osakkeen pörssissä saisimme verojen jälkeen

takaisinostohinta * 0,72 + hankintahinta * 0,28 + (takaisinostohinta – osakekurssi) * hankintameno-olettama * 0,28

euroa. Tarkkasilmäiset huomaavatkin, että jälkimmäinen vaihtoehto tuottaa enemmän verojen jälkeen kuin TeliaSoneran takaisinostotarjous. Syy siihen on, että voimme tehdä hankintameno-olettaman myyntioikeuksien hankintahinnasta. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia niiltä osakkeilta, joita olemme omistaneet alle kymmenen vuotta ja 40 prosenttia omistusajan ollessa vähintään 10 vuotta. Riippuen siitä kuinka kauan TeliaSoneran osakkeita on omistettu tuottaa jälkimmäinen vaihtoehto noin 0,06 euroa tai 0,13 euroa enemmän kuin jos hyväksyisimme TeliaSoneran takaisinostotarjouksen.

Voisimme kuvitella, että moni päätyy myymään myyntioikeutensa, minkä takia myyntioikeuksien hinta  saattaa vääristyä. Siten voi syntyä arbitraasimahdollisuuksia. Osakkeen hinnan sekä 28 myyntioikeuden hinta tulisi yhteensä teoreettisesti vastata 62 kruunua.

Omistamme TeliaSoneran osakkeita.

Tom Lindström

 

Kommentteja vanhasta Nordnet Blogista:

Kari1 Maaliskuu, 2011

Hei Nordnet Expertit,

Onko Nordnet asiakkaalleen se taho, joka todistaa, leimaa ja allekirjoittaa ko. lomakkeen kohdan, jolla todistetaan hakijan olevan suomalainen?

Julkaiseeko Nordnet ohjeita osinkojen takaisinperintään myös koskien välittämiään muita ulkomaalaisia arvopapereja? Suosikkini olisi osinkojen takaisinperintä Ranskasta.

Terveisin,
Kari

MISTÄ KAAVAKE. MITEN VOIN HAKEA LÄHDEVERON POIS9 Maaliskuu, 2011EI LÖYTYNYT RUOTSIN VEROTTAJAN KAAVAKETTA. MISTÄ KAVAKE JA MITEN SAAN NETISTÄ

Nordnet Thomas13 Huhtikuu, 2011Hei Kari!

1. Tällaisen todistuksen saat tarvittaessa verottajalta, mutta jos Ruotsin verottaja jonkin todistuksen esimerkiksi TeliaSonera-omistuksistasi vatii, niin sellainen voidaan tarvittaessa asiakkaalle toimittaa kirjallisena (käytännössä varmaankin tiliote, pankin leimat ja allekirjoitukset). Pyynnön voi laittaa viestikeskuksen kautta.

2. Meiltä ei löydy keskitettyä ohjeistusta takaisinperintään, vaan asiakkaan on oltava omatoiminen ja paljoltihan tämä nojaa omaan aktiivisuuteen (ja asiantuntemukseen!). Ranska on tästä erityisen pahamaineinen, jonka napoleonilainen ja joustamaton byrokratia opettaa arvostamaan suomalaista verohallintoa.

2.1 Sampo Pankin asiantuntija Juuso Lehto on kirjoittanut Varallisuusviestiin (2/2010) erinomaisen lyhyen tekstin otsikolla: “Ulkomaisten osinkojen käsittely verotuksessa” (www.sampopankki.fi/PDF/Private%20Banking/Varallisuusviesti20102.pdf).

3. Kaavake löytyy osoitteella http://www.skatteverket.se/download/18.1a098b721295c544e1f800025836/374016.pdf

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit