Tämän vuoksi Warren Buffett tankkaa IBM:n osakkeita

Maailmankuulun sijoittajalegendan johtama Berkshire Hathaway järjesti viime viikonloppuna vuotuisen yhtiökokouksensa, joka on tullut tunnetuksi kapitalistien Woodstockina. Ennen yhtiökokouksen alkua Warren Buffett kertoi iskeneensä silmänsä IBM:n osakkeeseen, joka edustaa jo valmiiksi leijonanosaa Berkshire Hathawayn pörssinoteeratusta sijoitusportfoliosta. Buffettin mukaan on hyvin todennäköistä, että yhtiö jatkaa omistuksensa kasvattamista teknologiakonsernissa.

Warren Buffett profiloitui vuosikymmenten ajan sijoittajana, joka ei suostu koskemaan teknologiaan. Hän kuitenkin aloitti toimialan jättiläisiin lukeutuvan IBM:n ostamisen vuonna 2011, kun osakkeella käytiin kauppaa keskimäärin $159 hintatasoon. Osto-ohjelman aloittaminen oli Berkshire Hathawayn mittakaavassa vaatimaton, sillä tilikauden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Buffett hankki IBM:n osakkeita ainoastaan noin 4,5 miljoonaa kappaletta.

Omahan oraakkeli polkaisi kuitenkin kaasun tukevasti pohjaan seuraavina vuosineljänneksinä, joiden aikana Berkshire Hathaway nosti IBM:n painoarvon pörssinoteerattujen osakkeiden salkussaan jopa 18 prosenttiin. IBM:n osakkeiden täydennysostoja Buffett suoritti osakekohtaiseen hintahaarukkaan $167 – $197.

Tilikauden 2012 lopussa Berkshire Hathaway omisti kappalemääräisesti jo hieman yli 68 miljoonaa IBM:n osaketta, mikä vastaa noin 6 prosenttia yhtiön osakekannasta. Sijoituksen markkina-arvo on parhaillaan noin 13,9 miljardia dollaria, joten sijoitus ei ole vähäinen edes Warren Buffettin kassavaroilla tarkasteltuna.

Itse asiassa IBM oli viime tilikauden päättyessä Berkshire Hathawayn markkina-arvoltaan kolmanneksi suurin pörssinoteerattu sijoituskohde. Teknologiayhtiötä suuremmat panokset Buffett on asettanut vain The Coca-Cola Companylle ja Wells Fargolle, joihin kohdistuvien osakesijoitusten markkina-arvot ovat kumpikin noin 16 miljardia dollaria.

Viime viikon perjantaina IBM:n osakkeella käytiin kauppaa hintaan $204. Miksi Warren Buffett haluaa lisätä edelleen omistustaan yhtiössä, vaikka osakekohtainen hinta on noussut selvästi aiemmista ostoista?

Warren Buffettin sijoitusfilosofian mukaan pörssiyhtiön arvo vastaa sitä rahamäärää, jonka yhtiö kykenee tilittämään osakkeenomistajille voitonjakona jäljellä olevana elinaikanaan. Tämän summan arvioiminen edellyttää sijoittajalta tutustumista yhtiön kassavirtaan ja pysyvään investointitarpeeseen. Näkökulma perustuu siihen, että tuloslaskelmassa raportoitu nettotulos voi poiketa merkittävästi siitä, paljonko yhtiön kassaan todellisuudessa virtaa rahaa.

Myös yhtiöllä on väliä: Buffett korostaa sitä, että kaikki yhtiöön sisään tuleva rahavirta ei suinkaan ole voitonjakokelpoista. Yksi voi jakaa miltei koko tuloksensa voitonjakona (IBM), siinä missä toisella saattaa olla krooninen tarve investoida jatkuvasti säilyttääkseen toimintansa elinvoimaisuuden edes nykyisessä laajuudessa. Kaikki pörssiyhtiön nykyisen markkina-aseman säilyttämiseksi vaaditut investoinnit ovat vapaan kassavirran näkökulmasta katsottuna pois osakkeenomistajille voitonjakokelpoisista varoista.

Edellä esitettyyn viitaten on vaivatonta ymmärtää, miksi Berkshire Hathaway suosii sijoitustoiminnassaan sellaisia pörssiyhtiöitä, jotka tuottavat huomattavan määrän vapaata kassavirtaa (FCF) osakkeen hankintahintaan (P) nähden. Vapaa kassavirta on voitonjakopotentiaalin osoittajana erityisen käyttökelpoinen siksi, että tunnusluku ei altistu kirjanpidollisille tekijöille samassa mittakaavassa kuin esimerkiksi osakekohtainen tulos (EPS), jota on mahdollista peukaloida harkinnanvaraisilla jaksotuserillä.

Käytännössä vapaa kassavirta tekee sijoittajan onnelliseksi kahden mekanismin kautta: Pörssiyhtiö voi joko investoida kassaansa virtaavan varallisuuden takaisin liiketoimintaansa tuottavasti, tai vaihtoehtoisesti kylvettää osakkeenomistajiaan kasvavien osakekohtaisten osinkojen ja omien osakkeiden takaisinostojen ristisuihkussa. IBM harjoittaa käytännössä molempia vapaan kassavirran käyttötapoja, mutta uskon Buffettin ostoinnostuksen liittyvän etenkin jälkimmäiseen eli anteliaan voitonjaon ulottuvuuteen.

IBM on kertonut avoimesti, että yhtiön tavoitteena on luoda merkittävää omistaja-arvoa omien osakkeiden takaisinostojen kautta. Kyseisen voitonjaon muodon keskeisenä tarkoituksena on kasvattaa yhtiön osaketta kohden laskettua liiketoiminnan vapaata kassavirtaa. Jos yhtiö onnistuu tavoitteessaan, toimii omien osakkeiden osto-ohjelma osakekurssin ajurina kohti koillista ja uusia kurssihuippuja.

Omien osakkeiden takaisinostojen kautta luotu kurssinousu perustuu siis siihen, että yhtiön kaikkien liikkeellä olevien osakkeiden lukumäärä pienenee. Tämä puolestaan johtaa väistämättä siihen, että jäljelle jäävien osakkeiden suhteelliset osuudet yhtiön nettotuloksesta ja nettokassavirrasta kasvavat. Toisin sanoen yhtiöön jäävät osakkeenomistajat saavat takaisinostojen jälkeen entistä suuremman osan kakusta, koska syöjien määrä vähenee.

Valveutunut lukija käsittää tässä vaiheessa, että pörssiyhtiö kykenee kasvattamaan osakekohtaista tulostaan omien osakkeiden takaisinostojen kautta. Laskutrendissä oleva yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä johtaa tilanteeseen, jossa osaketta kohden laskettava tuloskertymä kasvaa automaattisesti, vaikka yhtiön liiketoiminnan tuottama nettotulos säilyisi vuodesta toiseen entisellään.

IBM:n tapauksessa sekä yhtiön absoluuttisen nettotuloksen kasvunäkymä että osakekannan supistuminen ajavat samanaikaisesti yhtiön omistaja-arvoa kohti uusia korkeuksia. Teknologiajätin tuottaman sijoittajainfon mukaan yhtiön osakekanta on supistunut vuodesta 1996 lähtien dramaattisesti. Listaan seuraavaksi yhtiön kaikkien liikkeellä olevien osakkeiden lukumäärän ja osakekohtaisen osinkovirran kehityskaaret.

1996 2032 miljoonaa osaketta ($0.33)
1997 1937 miljoonaa osaketta ($0.39)
1998 1852 miljoonaa osaketta ($0.44)
1999 1804 miljoonaa osaketta ($0.47)
2000 1763 miljoonaa osaketta ($0.51)
2001 1723 miljoonaa osaketta ($0.55)
2002 1722 miljoonaa osaketta ($0.59)
2003 1695 miljoonaa osaketta ($0.63)
2004 1645 miljoonaa osaketta ($0.70)
2005 1574 miljoonaa osaketta ($0.78)
2006 1507 miljoonaa osaketta ($1.10)
2007 1385 miljoonaa osaketta ($1.50)
2008 1339 miljoonaa osaketta ($1.90)
2009 1305 miljoonaa osaketta ($2.15)
2010 1228 miljoonaa osaketta ($2.50)
2011 1163 miljoonaa osaketta ($2.90)
2012 1140 miljoonaa osaketta ($3.40)

Vuonna 1996 IBM:n osake maksoi $18 kappaleelta. Tänään osakekohtainen hinta on muutaman taalan yli $200, joten yhtiön osakkeenomistajat ovat voittaneet inflaatiovauhdin omien osakkeiden takaisinostojen strategiaan viitaten verrattain matalalla riskitasolla sekä huomattavan suurella marginaalilla ja todennäköisyydellä. Osakekurssin tarjoaman kyydin lisäksi yhtiön omistajilleen jakama osinkovirta on kokenut kymmenkertaistumisen. Vuonna 1996 sijoittajan tilille tupsahtaneeseen osinkosummaan on siis tullut nolla perään. Yksistään 2000-luvulla yhtiön osakekohtainen osinko on kasvanut noin 600 prosenttia.

Esitettyyn historiadataan viitaten IBM on kyennyt miltei puolittamaan osakekantansa omien osakkeiden takaisinostojen kautta reilussa 15 vuodessa. Yhtiö on näin ollen onnistunut mitätöimään osakekannastaan noin 3 prosenttia vuositasolla. Tämä ei kuitenkaan selitä osakekohtaisen osingonjaon moninkertaistumista, johon vastaus löytyy IBM:n onnistumisesta pyrkimyksessään kasvattaa nettotuloskertymäänsä.

Tässä yhteydessä on myös huomattava, että teknologiayhtiön osingonjakosuhde eli osakekohtaisen osingon osuus vuosituloksesta on edelleen jopa huomiota herättävän alhaisella 23 prosentin tasolla. Osakekohtaisen osinkosumman jo 18 peräkkäistä vuotta katkeamatta jatkunut kasvutrendi ei siis ole jakosuhteen muutokseen liittyvää silmänlumetta. Jakosuhteen alhaisuuden perusteella on lisäksi todettava IBM:n nykyisen osinkotason olevan erittäin turvallinen, vaikka yhtiön liiketoiminnan kannattavuus hetkellisesti notkahtaisikin.

IBM kertoi vuonna 2010 tavoitteekseen nostaa osakekohtaista tulosta tuolloiselta $11.67 tasolta vähintään tasolle $20 vuoteen 2015 mennessä. Tässä yhteydessä on kuvaavaa, että omien osakkeiden takaisinostot edustavat yhtiön viisivuotislaskelmissa noin $2.80 parannusta osakekohtaiseen tulokseen. Takaisinostot vastaavat siis yli kolmasosaa suunnitellusta tulosparannuksesta mainitulla ajanjaksolla. Muut tulosta kohentavat tekijät ovat yhtiön mukaan liikevaihdon kasvattaminen, tuottavuuden kohentaminen, tuoteportfolion suuntaaminen korkeakatteisiin palveluihin ja softwareen sekä kohdistetut yritysostot.

Päättyneellä tilikaudella 2012 IBM saavutti $15.25 osakekohtaisen tuloksen. Yhtiö ennusti kuluvan vuoden tammikuussa, että tilikaudelta 2013 kertyy osakekohtaista tulosta vähintään $16.70. Viikko sitten yhtiö ilmoitti korottavansa osakekohtaista osinkoaan tänä vuonna 12 prosenttia ja ostavansa takaisin loppuvuoden aikana jopa yli 5 prosenttia koko osakekannastaan.

Tilikauden 2013 aikana IBM aikoo siis käyttää selvästi yli puolet noin 18 miljardin dollarin vapaasta kassavirrastaan omien osakkeiden takaisinostoihin, minkä ohella yhtiö suunnittelee maksavansa samanaikaisesti ennätysosinkoja. Asetelma kuvastaa yhtiön vähäiseen investointitarpeeseen pohjautuvaa massiivista kykyä jakaa voittoa osakkeenomistajille.

Esitettyä taustaa vasten ei ole ihme, että korkeita todennäköisyyksiä rakastava Warren Buffett päätyi sijoittamaan juuri IBM:n osakkeisiin. Oman alansa markkinajohtajan osakekohtaisen tuloksen kasvu on tulevina vuosina lähes kiveen hakattu, koska yhtiön vapaa kassavirta valjastetaan supistamaan yhtiön liikkeellä olevien osakkeiden lukumäärää tauotta. IBM:n erinomainen kyky luoda vahvaa kassavirtaa suhdanteen yli mahdollistaa asteittain kohoavan osakekohtaisen osinkovirran, osakekannan vähittäisen supistumisen ja absoluuttisen tuloskertymän kasvua tukevat yritysostot.

IBM:n asteittain koheneva oman pääoman tuottokyky yhdistettynä yhtiön liikkeellä olevien osakkeiden lukumäärän nopeaan supistumiseen muodostaa yhtälön, jota Warren Buffett ei voi vastustaa. Berkshire Hathaway tulee pitkällä aikavälillä omistamaan entistä suuremman prosenttiosuuden IBM:stä, jonka nettotulos kohoaa trendinomaisesti. Toisin sanoen Buffett tulee saamaan vuosi toisensa jälkeen entistä suuremman suhteellisen osan vähitellen paisuvasta IBM:n vapaan kassavirran kakusta. Tilanne on ihanteellinen, koska sekä osuus kakusta että itse kakku kasvavat.

Kuin naulana arkun kanteen IBM:n osake hinnoitellaan osakemarkkinoilla parhaillaan vain 12-kertaisesti suhteessa kuluvan vuoden ohjeistuksen mukaiseen osakekohtaiseen tulokseen – tulokseen, joka on omien osakkeiden takaisinostojen vuoksi miltei tuomittu kasvamaan kauas tulevaisuuteen.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja omistaa kirjoitushetkellä IBM:n osakkeita ja tekstissä mainituista muista yhtiöistä The Coca-Cola Companyn osakkeita. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Kuvamateriaalin lähde www.ibm.com.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
3 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
06.05.2013 10:08

IBM:n meno on kieltämättä ollut vakuuttavaa ja yhtiö on ollut erittäin omistajaystävällinen. Itse kuitenkin olisin hieman huolissani liikevaihdon heikosta kehityksestä. Suunta oli Q1 raportissakin alaspäin.

Yhtiö ei voi kuitenkaan loputtomiin kasvattaa kannattavuuttaan, vaan itse liiketoiminnankin täytyisi kasvaa jos ajatellaan toimintaa pitkällä aikavälillä.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
13.08.2013 22:32

IBM:n sijaan voisi harkita berkshiren osakkeita. Helppo hajautus.

Nimetön
Nimetön
07.05.2013 17:35

Tämän kirjoituksen voisi linkittää vaikka kaikille, joiden mielestä omien osakkeiden ostot ovat humpuukia, koska *Nokia*.