Talvivaaran tunnelin päässä ei näy valoa

Olemme tänään luopuneet koko Talvivaara omistuksestamme (7000kpl). Yhtiö on ollut salkkumme ylivoimaisesti huonoin sijoitus. Käytännössä koko yhtiöön sijoittamamme pääoma on tuhoutunut, sillä omistuksemme arvo on laskenut -85 %. Emme näe Talvivaaran selviävän ilman uutta osakeantia ja haluamme odottaa näkyvyyden parantumista rahoituksen osalta. Kolmen vuoden epäonnistuneen tuotannon ylösajon jälkeen on mielestämme myös aiheellista kysyä, onko Talvivaaralla ylipäänsä realistiset mahdollisuudet saavuttaa kestäviä tuotantotasoja?

Talvivaaran tuotannon ylösajo on polkenut paikallaan jo kolme vuotta muun muassa metallitehtaan käytettävyyden, vesitaseen ongelmien ja ympäristöpäästöjen takia. Lyhyellä tähtäimellä emme näe nopeaa parannuspotentiaalia, sillä bioliuotuksesta lähtevän liuoksen nikkelipitoisuus on edelleen erittäin matala. Näkemyksemme mukaan tämä rajoittaa nikkelituotantoa merkittävästi ainakin kuluvan vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa, sillä ongelman luonteen takia nopeaa muutosta ei mielestämme ole perusteltua odottaa.

Tuotannon ylösajon lisäksi heikko nikkelimarkkinan tilanne tekee Talvivaaran aseman entistä tukalammaksi. Nikkelin hinta on laskenut vuoden 2013 aikana selvästi globaalin talouskasvun tökkiessä. Tällä hetkellä nikkelin hinta on painunut jälleen alle 14 000 USD tonnilta loppukesän nousuyrityksen katkettua nopeasti. Heikon hintakehityksen lisäksi nikkelivarastot Lontoon metallipörssissä ovat kasvaneet ennätyksellisen suuriksi. Myös nikkelin suurimman loppukäytön eli ruostumattoman teräksen lyhyen aikavälin kysyntänäkymät ovat vaisut. Nämä tosiasiat huomioiden on siis vaikea uskoa, että nikkelin hinta lähtisi nopeaan nousun.

Heikko tuotantotaso ja matala lopputuotteen hinta muodostavat yhtälön, joka johtaa väistämättä kannattavuusongelmiin pääomavaltaisessa prosessiteollisuudessa. Talvivaaran tilannetta hankaloittaa entisestään tuotannon ylösajo, joka sitoo kassavaroja käyttöpääoman sitoutuessa keskeneräisiin tuotteisiin eli toisin sanoen kasoihin louhittuun malmiin. Näiden syiden takia Talvivaaran liiketoiminta poltti kassaa -66 MEUR Q2:lla, jonka jälkeen yhtiön likvidit rahavarat olivat 101 MEUR. Vaikka arvioimme kassatappioiden hidastuvan H2:lta alkaen muun muassa säästöjen ansiosta, Talvivaaran tulisi näkemyksemme mukaan onnistua lähes täydellisesti tuotannon ylösajossa tai saada vetoapua markkinoilta nikkelin hinnan nousun muodossa välttääkseen lisärahoituksen hakemisen.

Talvivaaran kannalta hyvät rahoitusvaihtoehdot ovat vähissä. Suoran velkarahoituksen ja hybridilainojen tarjonta lienee heikkoa yhtiön liiketoiminnan tila ja tase huomioiden. Toisaalta esimerkiksi uusi osakeanti laimentaisi vanhojen omistajien osuutta erittäin voimakkaasti, sillä Talvivaaran markkina-arvo on vain noin 200 MEUR tällä hetkellä. Näkemyksemme mukaan Talvivaara tarvitsisi uutta pääomaa vähintä 150 MEUR ja näin ollen uusi osakeanti käytännössä laimentaisi vanhojen osakkaiden omistuksen jälleen murto-osaan entisestä. Muistutamme myös, että liiketoiminnan tappioiden toistuva kuittaaminen osakkeenomistajien varoilla ei ole kestävä vaihtoehto. Siksi yhtiö tarvitsisi erittäin hyvän ja realistisen suunnitelman tilanteen korjaamiseksi ennen kuin anti olisi perusteltavissa omistajille. Yhtenä mahdollisuutena pidämme partnerin hankkimista rutinoituneista kaivosalan osaajista, joilla saattaisi olla mielenkiintoa osuuteen verrattain suuressa esiintymässä.

Talvivaaran kurssitasolle ei tällä hetkellä ole juuri tukea tarjolla. Tulospohjainen arvonmääritys ei ole mahdollista kaikilla riveillä tappiollisen tuloksen takia. Yhtiön tasepohjainen P/B-luku on noin 0,4. Tämä taso ei ole mielestämme poikkeuksellisen alhainen suurissa vaikeuksissa painivalle yhtiölle, joten tästäkään luvusta kurssitaso ei saa mielestämme tukea. Koska kurssitasolle ei löydy kestävää pohjaa, pidämme Talvivaaraan sijoittamista tällä hetkellä lähinnä spekulatiivisena ratkaisuna.

Omistamme osakkeita Talvivaarassa

-Inderes

Vieraskynä
Vieraskynä
vieraileva kirjoittaja

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit