Talvivaaran Q3 ei sujunut odotuksien mukaan

Toisin kuin viikko sitten arvelin, Talvivaara antoi kuin antoikin tulosvaroituksen. Varoituksen ajankohta oli mielestäni hyvin outo ja laski luottamustani yhtiön johtoon selvästi. Vaikka varoitus oli melko lievä, ajaa se yhtiön entistä ahtaammalle rahoituksensa kanssa. Käsittelen tässä kirjoituksessa ensin itse varoituksen sisältöä ja sen jälkeen Talvivaaran tiedottamista.

Mennään suoraan asiaan ja käydään läpi varoituksen plussat ja miinukset.

Miinukset:

Tuotanto jäi odotuksista (vaikka syynä olivat sateet, on tämä silti jälleen yksi pettymys muiden jatkoksi)

Ohjeistuksen lasku (sama kun edellinen)

Yhtiön uskottavuus markkinoiden silmissä nollissa (jos ei ollut jo valmiiksi)

Liuotus heikolla tasolla (sateet toki laimensivat tätä, mutta pidemmän aikavälin oppimiskäyrä on heikko)

Q4 tuotanto tulee olemaan odotettua heikompi kasoihin kertyneen vesimäärän vuoksi (rahoitustilanne kiristyy)

Edellinen saattaa vaikuttaa vielä Q1 aikana

Ympäristöinvestoinnit tulevat todennäköisesti aiheuttamaan ylimääräisiä seisakkeja Q4:llä (heikentää Q4 tuotantoa)

Kassa jatkaa palamista H2 aikana

Plussat:

Metallitehtaan käyttöaste pysynyt hyvänä ja tasaisena (luo pohjaa tuotannon kestävälle nostamiselle tulevaisuudessa)

Syöttövirtaus kehittyy oikeaan suuntaan (toki turhauttavan hitaasti)

Malmin tuotanto toimii erinomaisesti

Tämän hetken potentiaali

Ottaen huomioon yhtiön surkean oppimiskäyrän bioliuotuksen suhteen on realistista odottaa pitoisuuden olevan pidemmällä aikavälillä noin 2g/l.

Syöttövirtauksen suhteen pidän 1800 m3/h tasoa edelleen mahdollisena, mutta johtuen hitaasta kehityksestä on syytä laskea tämä 1550 m3/h tasolle.

Huoltoseisakkeja on syytä olettaa olevan noin 4vk vuodessa (joka kvartaali 1x) ja näin ollen vuotuinen potentiaali olisi tällä hetkellä noin 25000 tonnia. Pidemmällä aikavälillä pidän 30000 tonnin tasoa hyvin mahdollisena saavuttaa ja tästä suuremmat määrät riippuvat pitkälti bioliuotuksesta (https://www.nordnet.fi/blogi/kommentteja-talvivaarasta/).

Nykyisellä kustannusrakenteella 25000 tonnin tuotanto tarkoittaisi seuraavaa tuloskehitystä:

Nikkelin hinta:                              PTP:

13000                                              -100

15000                                              -69

17000                                              -40

19000                                              -5

21000                                              30

23000                                              60

25000                                              90

(oletuksella että EUR/USD nykytasolla)

On kuitenkin syytä muistaa, että yhtiön kulurakenne on tällä hetkellä osin mitoitettu suurempaa tuotantoa varten ja mikäli tavoitetta lasketaan on kiinteissä kuluissa jonkin verran laskuvaraa. Joka tapauksessa yhtiön break even point näyttää tällä hetkellä olevan 25000 tonnin tuotannolla noin 20000 usd/t. Taso on pelottavan korkea, koska nikkelin hinnalla ei juurikaan ole positiivisia ajureita reaalitalouden puolelta. Ainut asia joka metallien hintoihin kunnolla antaa tukea on keskuspankkien elvytys. Talvivaaran rahavirta on kuitenkin hieman tulosta suurempi, sillä poistot ovat jonkin verran investointeja suuremmat.

Antiriski on huomattava

Yhtiön rahoitustilanne alkaa käydä tukalaksi H2 aikana. Q2 lopussa yhtiön likviditeetti oli noin 190m. Q3 tappio tulee näillä näkymin olemaan noin -20m ja Q4 noin -10 ja -15m välissä. Yhtiöllä on tulossa lunastukseen 77 mEUR vaihtovelkakirjalaina toukokuussa. Näin ollen yhtiön on pakko saada nostettua tuloksensa (rahavirtansa) positiiviseksi viimeistään Q1 aikana, muuten edessä on jälleenrahoitus osakeannin kautta (toki muitakin vaihtoehtoja on, mutta pidän niitä hyvin epätodennäköisinä).

Mikäli yhtiö joutuisi tekemään annin se menisi luultavasti suunnilleen näin:

Rahaa sisään ~100 mEUR

Anti-alennus suhteessa nykykurssiin -30%

Osakemäärä annissa: ~80 miljoonaa

Uusi osakemäärä: 270m

Vanha osakemäärä: 350m

Diludaatio hieman vajaa 30%

Tämä olisi myrkkyä nykyisille osakkeenomistajille ja leikkaisi heidän mahdollisia tulevia tuottoja selvästi.

Näkemykseni mukaan yhtiöllä on edellytykset saavuttaa positiivinen tulostahti Q1 aikana, sillä jo pelkästään ylimääräisen veden poistuminen liuotuksesta sekä ylimääräisten seisakkien poisjäänti  riittää nostamaan tuotannon noin 6000 tonnin kvartaali tasolle (annualisoitu 24000).

Olen oman positioni suhteen miettivällä kannalla, tarvitsen vielä aikaa tilanteen analysointiin. Näen Talvivaarassa edelleen merkittävää potentiaalia, mutta vastaavasti tiedostan myös antiriskin ja mahdollisen totaalikatastrofiriskin (lupien saamatta jääminen, tuotannon jääminen pysyvästi alle 20000 tonnin tasolle). Lisäksi oma positioni on riskinsietokykyni rajoilla, enkä näin ollen en ole halukas sijoittamaan yhtiöön tällä hetkellä lisää.

Talvivaaran tiedottaminen

Näkemykseni mukaan Talvivaaran tiedottaminen on ollut jo pidemmän aikaa ala-arvoista. Q3 tulosvaroitus pudottaa tätä rimaa kuitenkin vielä hieman alemmas. En voi ymmärtää miksi yhtiö pitkitti varoituksen antamista kahdella viikolla, kun luvut ovat olleet selvillä jo ensimmäisenä päivänä. Lisäksi on erikoista, että yhtiö ei tiedota pidemmistä huoltoseisokeistaan (vrt. Neste), joilla on totta kai selvä vaikutus yhtiön tuotantoon. Tulosvaroituksen antamisen ohjesääntö on muotoiltu Fivan toimesta seuraavasti: ”Jos yhtiön tuloskehityksessä tapahtuu jokin olennainen muutos ja näyttää siltä, että ennakoitu tulos ei enää tule pysymään putken sisällä, syntyy tarve antaa tulosvaroitus”. ”Jos on todennäköistä, että annetuista näkymistä tullaan poikkeamaan olennaisesti, yhtiölle syntyy velvollisuus antaa tulosvaroitus”. Näkemykseni mukaan yhtiö rikkoo tässä jossain määrin tiedonantovelvollisuuttaan, sillä jo syyskuun lopulla sattuneen seisakki aikana on 17000 tonnin tavoite ollut melko utopistinen (vaatisi 6500 tonnin tuotannon Q4:llä, mikä on mahdoton saavuttaa johtuen matalasta liuotuspitoisuudesta). Mistä tiedän, että yhtiöllä oli tiedossa tuotantoluvut jo kuun alussa? 1) kyseessä on prosessiteollisuus jossa tuotantomääriä seurataan jatkuvasti B) aikaisemmat päivitykset on kyetty antamaan uuden kuukauden kolmantena päivänä.

Nähtäväksi jää reagoiko joku viranomaistaho Talvivaaran tiedottamiseen.

Omistan osakkeita Talvivaarassa

 

/One Up on OMXH

 

 

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

J-P16 Lokakuu, 2012

Lainaus: Talvivaaran rahavirta on kuitenkin hieman tulosta suurempi, sillä poistot ovat jonkin verran investointeja suuremmat.

Tämä ei nähdäkseni Talvivaaran kohdalla pidä paikkaansa. Liiketoiminnan nettorahavirrat ovat olleet merkittävästi heikompia kuin tulos, lukuunottamatta vuotta 2010, jolloin kertaluonteiset nostivat rahavirrat plussalle.

Syy heikoille kassavirroille: varastokirjaukset. Talvivaara kirjaa varastoihin “ylijäämää” malmista, jota louhos tuottaa kasoihin, vaikka metallitehtaan ja liuotuksen kapasiteetti ei riitä käsittelemään sitä. Malmi kirjataan muistaakseni hankintahintaan eli käytännössä louhinnan kulut kirjataan varastoihin. Tämä siis nostaa liikevoittoa jokaisella kvartaalilla ja näkyy vaihto-omaisuuden muutoksessa (+) ja rahavirrassa (-). 2010 vaihto-omaisuuden muutos oli rahavirrassa -66m, 2011 -65m ja tämän vuoden alkupuoliskolla jo -50m. Vastaavasti tämän vuoden alkupuoliskon liiketoiminnan nettorahavirta oli jo -76m.

Ongelma on siis se, että jos TV lopettaa malmin louhinnan niin kulut laskevat jonkin verran ja rahavirta paranee, mutta myös liiketulos laskee huomattavasti sillä suuri osa louhinnan kuluista on kiinteitä. En tiedä tarkalleen kuinka paljon mutta varmasti kiviautojen leasit juoksevat jne. Tämä hyvin pitkälti selittää sen, miksi TV näyttää tekevän ok liiketulosta mutta rahat on kuitenkin kokoajan loppu. Nyt tilannetta pahentaa entisestään kallistunut rahoitus.

Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että Talvivaaran tiedotuspolitiikka on ala-arvoista. Viime vuoden syksyllä oli myös mukava katsoa sisäpiirirekisteristä erään kaivoksen johtajan myyneen osakkeitaan ennen tiedotetta, joka syöksi kurssin -20% laskuun. Silloin oli omat rahat kiinni.

En omista (enää) talvivaaran osakkeita.

jalmari16 Lokakuu, 2012Talvivaara oli minulle siitä mieleinen tilaisuus oppia, että tuli testattua oma riskinsietokyky perusteellisesti. Samalla tuli toisaalta vahvistettua uskoa omaan sijoitusstrategiaan. En ole katunut päivääkään sitä, että irtaannuin hyvään hintaan verrattuna päivän markkinahintaan.

Firmassa kieltämättä on paljon potentiaalia, mutta olin valmis ostamaan hyvät yöunet pienellä tappiolla.

Näin pitkän vastoinkäymisten putken jälkeen on sen verran epävarmaa nähdä, että miten ja milloin parannus tilanteeseen voi tulla, vaikka tuotannontekijät ovatkin tulleet suhteellisen tutuiksi tässä muutaman vuoden aikana. Konkurssia pidän myös itse hyvin epätodennäköisenä ellen mahdottomana, mutta pakko myöntää, että mielummin vaurastun jo valmiiksi hyvää tulosta tekevillä firmoilla kuin odottaen parempaa huomista.

jare17 Lokakuu, 2012“Tuotanto jäi odotuksista (vaikka syynä olivat sateet, on tämä silti jälleen yksi pettymys muiden jatkoksi)”

Syynä on heikko kohta liuotusprosessissa, ei sateet. Lohdullista tässä ehkä on se, että prosessia voi kehittää, mutta sääolosuhteisiin on vaikeampi vaikuttaa. Osoittaa kuitenkin osaltaan sen, kuinka epävakaalla pohjalla koko prosessi on.

kottero17 Lokakuu, 2012Näen Tvssa potentiaalia enemmän kuin ehkä kertaakaan aiemmin. Ainoana suurempana uhkana omistajan kannalta näen uuden rahoituskierroksen sekä mahdollisen hallintopakon törkeiden ympäristörikosten takia.

Syy potentiaalin näkemiseen liittyy markkinatilanteeseen: Tvn prosessi on Suomessa ainutlaatuinen eikä siis tässä mittakaavassa aiemmin testattu, nikkelin maailmanmarkkinahinta on erittäin alhaalla ja vesitilanne on runsaana heikko. Haasteisiin on kuitenkin vastattu. Ei muuta kuin nokka kohti uusia pettymyksiä!

En omista, en ole omistanut enkä tule omistamaan Talvivaaran osakkeita.

SH17 Lokakuu, 2012Onko sinulla, OneUp, tietoa Talvivaaran kilpailijoiden tilanteesta vaikkapa ihan vain yleisellä tasolla? Kuinka kaivostoiminta näillä nikkelin hinnoilla jakselee muualla päin maailmaa?

One Up on OMXH29 Lokakuu, 2012SH,

Seuraan kilpailijoita hyvin vähän, yleinen käsitykseni on, että kapasiteettia aletaan laittaa kiinni 20000usd alapuolella. Toki dollarin hinta vaikuttaa tähän jonkin verran. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaivosteollisuudessa kapasiteetin sulkeminen tapahtuu melko hitaasti.

One Up on OMXH29 Lokakuu, 2012jare,

Olet oikeassa siinä, että prosessin luotettavuus on edelleen hyvin heikko ja oppimiskäyrä on kivuliaan pitkä.

One Up on OMXH29 Lokakuu, 2012jalmari,

Yö unien menettäminen kertoo liian korkeasta riskiprofiilista.

Sampo3 Marraskuu, 2012Kiitoksia paljon tästä ja edellisestä TV artikkelista. Itse pysyn TV:n omistajana, koska keski-hintani on alle 1.7 euroa ja uskon että lyhyellä aikavälillä hinnassa on lähinnä nousupaineita kaikkien pettymysten ja suuren osakkeen hinnan romahduksen jälkeen. Tarvitaan muutama hyvä uutinen ja kiinnostus TV:tä kohtaan palaa ja sitä myötä kurssi tulee vaihteeksi nousemaan. Kun nyt kerta kaivos on saatu alulle ja tavoite on että toimisi 50+ vuotta ja laajentuisi jopa 100000 tonnin tuotantoon, ei sitä ihan heti konkurssiin olla ajamassa, uskoisin näin.

Monialajohtaja6 Marraskuu, 2012Ollaanko nyt edes lähellä mainitsemaasi totaalikatastrofiriskiä? Viittaan viime päivien vuotoon ja mahdolliseen “pinnan palamiseen” viranomaisilla.

One Up on OMXH7 Marraskuu, 2012Monialajohtaja,

Tapaus ei vielä ole mielestäni missään tapauksessa saavuttanut “totaalikatastrofin” tasoa. Tapaus on näkemykseni mukaan edelleen kohtuullisen lievä ja media on paisuttanut asiaa taas aivan liiallisuuksiin. Tapaus on kuitenkin omiaan murentamaan luottamusta yhtiötä kohtaan ja negatiivisin vaikutus saattaa hyvin syntyä mahdollisen lupaprosessin etenemisen kanssa. Kirjoitan tästä aiheesta päivityksen pian.

Osmo7 Marraskuu, 2012Median paisuttelusta oiva esimerkki on tämän päivän uutinen uraanista : “Alustavien arvioiden mukaan veden uraanipitoisuus on jopa 200 kertaa niin suuri kuin suomalaisissa pinta- ja pohjavesissä yleensä” -Iltalehti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla kuitenkin määritellään: “Tavanomainen juomaveden uraanipitoisuus on alle 1 µg/litra. Sen sijaan paikkakunnilla, joiden kallioperässä on runsaasti uraania, porakaivoveden uraanipitoisuus vaihtelee tasolla 100-700 µg/litra. Suurimmat todetut uraanipitoisuudet ovat 1500-1900 µg/litra”

Eli 200 kertainen määrä uraania tarkoittaisi n. 200 µg/litra, eli Suomesta löytyy porakaivoja joista saa vielä yli triplasti “väkevämpää” uraanivettä…

Kommentteja Talvivaaran tilanteesta ja Q3:sta | Nordnet Blogi8 Marraskuu, 2012[…] jo aikaisemmin Talvivaaran tulosvaroituksesta (http://nordnetblogi.fi/talvivaaran-q3-ei-sujunut-odotuksien-mukaan/) ja näin ollen keskityn tässä kirjoituksessa lähinnä konfrenssipuhelun tarjontaan, […]

Vieraskynä
Vieraskynä
vieraileva kirjoittaja

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit