Talvivaara vielä kerran

Kommentissamme 18.2.2012 (Ei tyylipisteitä Talvivaaralle) käsittelimme yhtiön 16.2.2012 järjestämää suunnattua antia, jossa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukattiin räikeästi myymällä suuromistajille ja ilmeisesti jopa kokonaan ulkopuolisille 83 miljoonan euron arvosta osakkeita huomattavasti alle markkinahinnan. Asia on edelleen ajankohtainen, sillä Osakesäästäjien Keskusliitto on kerännyt suuren määrän valtakirjoja, joiden avulla liitto aikoo äänestää suunnattua antia vastaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.3.2012. Talvivaaran talousjohtaja puolestaan puolustaa antia 5.3.2012 päivätyssä vastineessaan liiton nettisivuilla.

Talvivaaran talousjohtajan vastine sisältää väitteitä, jotka ovat harhaanjohtavia ja osittain jopa virheellisiä, joten oikaisu on paikallaan. Yhtiö puolustaa antia nimenomaan kustannussäästöjen takia. Talousjohtajan mukaan suunnatun annin kustannukset ovat 1-2 prosentin tuntumassa kerättävästä pääomasta, kun osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta turvaavan merkintäetuoikeusannin eli “kuponkiannin” kustannukset ovat “noin 5 prosentin luokkaa”.

Ottamatta kantaa Talvivaaran kovin ylimalkaisiin lukuihin on selvää, että suunnattu anti on halvempi kuin kuponkianti, koska antia järjestävän investointipankin tarvitsee lähinnä vain soittaa vajaalle sadalle asiakkaalleen kysyäkseen mihin hintaan asiakas olisi valmis ostaa osakkeita annista ja kuinka paljon.

Talvivaaran parin-kolmen miljoonan euron “kustannussäästö” on kuitenkin täysin epäolennainen asia tässä yhteydessä. Mikään säästö ei oikeuta loukkaamaan osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta eikä tällainen säästö ole osakeyhtiölain suunnatun annin edellytyksenä tarkoittama “yhtiön kannalta painava taloudellinen syy”. On suorastaan irvokasta hehkuttaa tällaisesta kustannussäästöstä ja sen hyödystä osakkeenomistajien kannalta, kun suunnattu anti yhden ainoan päivän aikana romahdutti Talvivaaran pörssiarvoa 125 miljoonalla eurolla!

Yhtiöltä on jäänyt huomaamatta, että osakeyhtiölaki asettaa toisenkin ehdon suunnatuille anneille. Lain 9. luvun 4 §:ssä sanotaan: “Suunnatun annin hyväksyttävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota osakkeen merkintähinnan ja käyvän hinnan suhteeseen.” Osakkeiden myynti ulkopuolisille tai suuromistajille yhtiön ilmoittamalla 15 prosentin alennuksella merkitsee huomattavaa varallisuuden siirtoa osakkeenomistajilta merkitsijöille. Poikkeuksellisen suurta alennusta perustellaan mm. sillä, että antipäivänä tuli negatiivisia uutisia Euroopan velkakriisistä. Kumma kyllä tämä paniikki ei kuitenkaan tarttunut Helsingin pörssin muihin osakkeisiin, sillä osakeindeksi oli antipäivänä lähes täysin ennallaan.

Talvivaaran kurssi oli noin 4 euroa ennen antia, kun merkintään oikeutetuille tarjottiin osakkeita 3,38 euron merkintähintaan. Talvivaaran talousjohtaja puolustaa suunnattua antia sillä, että annin romahduttama pörssikurssi vajosi niin alas, että kuka tahansa pystyi ostamaan osakkeita suurin piirtein merkintähintaan. Tämä ei luonnollisestikaan lohduta osakkeenomistajaa, joka on kärsinyt tuntuvan kurssitappion yhtiön johdon toimenpiteiden seurauksena. Vain merkitsijöille tarjottiin mahdollisuus hankkia vähäriskistä keinotteluluontoista voittoa muiden osakkeenomistajien kustannuksella. Tietäessään saavansa osakkeita 3,38 euron hinnalla merkitsijän kannatti myydä pois vanhoja osakkeita merkintähintaa korkeampaan kurssiin tai jopa myydä lyhyeksi vanhoja osakkeita. Nämä keinotteluluontoiset myynnit selittänevät pääosan Talvivaaran kurssiromahduksesta.

Annin pääjärjestäjä oli amerikkalainen Merrill Lynch. Tuskin amerikkalaiset antijärjestäjät kantavat erityistä huolta suomalaisten yhtiöiden osakkeenomistajista. Niiden omasta asiakaskunnasta löytynee suursijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita nopeista kurssivoitoista.

Talvivaaran talousjohtaja puolustaa merkitsijöiden saamaa suurta alennusta suunnatussa annissa sillä, että “alennus” on paljon suurempi kuponkianneissa. Ilmeisesti talousjohtaja ei ole perehtynyt pörssimaailmaan, sillä kuponkiannissa alennus on vain näennäinen eikä sitä voi rahastaa. Osakkeen yksikköhinta alenee kuponkiantien seurauksena laimennusvaikutuksen vuoksi, mutta kuponkiantiin osallistuvan osakkeenomistajan omistuksen arvo on annin jälkeen osapuilleen sama kuin ennen antia lisättynä uusista osakkeista maksettu merkintähinta. Yksinkertainen esimerkki valaissee asian: yhtiö kaksinkertaistaa osakkeiden lukumäärää maksuttomalla osakeannilla eli rahastoannilla. Uusista osakkeista ei tarvitse maksaa mitään; alennus on siis suurin mahdollinen eli 100 prosenttia. Siitä huolimatta osakkeenomistajien varallisuus ei kaksinkertaistu, sillä osakkeen yksikköarvo puoliintuu annin seurauksena.

Kun kaikki osakkeenomistajat kohdellaan kuponkiannissa yhdenvertaisesti, kukaan ei hyödy toisten kustannuksella. Kuponkiannissa osakkeen absoluuttisella yksikköhinnalla ja sen muutoksilla annin seurauksena ei ole merkitystä, koska kenenkään yhdenvertaisuutta ei loukata. Antiin täysimääräisesti osallistuneiden osuus yhtiöstä on sama sekä ennen antia että sen jälkeen. Ellei joku halua osallistua kuponkiantiin, hän saa korvauksen omistusosuutensa pienenemisestä myymällä merkintäoikeutensa.

Osakesäästäjien Keskusliitto on oikealla asialla puolustaessaan yksityisten osakkeenomistajien asiaa Talvivaaran ylimääräisessä yhtiökokouksessa. On tosin pelättävissä, että suunnattuun antiin osallistuneet suursijoittajat ajattelevat yhtiökokouksessa lyhytnäköisesti vain muiden osakkeenomistajien kustannuksella saatua omaa taloudellista hyötyään. Todellisuudessahan luottamuksen säilyttäminen kaikkien markkinaosapuolten rehelliseen toimintatapaan on myös näiden suursijoittajien edun mukaista pitkällä aikavälillä.

Emme omista Talvivaaran osakkeita.

Kim Lindström

Kuvalähde: Talvivaara IR

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

55 8 Maaliskuu, 2012Ei kiva. Toivottavasti Osakesäästäjien Keskusliiton tempaus puree.

rimex 8 Maaliskuu, 2012Valtio näyttää esimerkkiä miten piensijoittajia kyykytetään.Tämä suunnattu osakeanti pitää peruutta osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta rikottu räikeästi.

Missä vetelehtii rahoitustarkastus?Vai onko kukko tunkiolla?

Kim Lindström on tässä asiassa oikeassa ja hienoa,että ottaa voimakkaasti kantaa pienosakkaiden puolesta.

teemun81 8 Maaliskuu, 2012ei kyllä tule talvivaaraa omaan salkkuun ihan äkkiä!
oli kyllä aikaisemmin seurannassa mutta meni maku.

Tutkija 8 Maaliskuu, 2012Valitettavan harva piensijoittaja vaivautui valtakirjaansa Osakesäästäjien Keskusliitolle toimittamaan. Oliko todella niin, että vajaa 50 000 omistajaa piti Talvivaaran toimintaa ihan OK:na? Kopiota liiton sivuilta:


Määräaikaan mennessä valtakirjoja saapui toimistolle 346 kappaletta.
Jatkotoimenpiteitä asiassa harkitaan yhtiökokouksen jälkeen.

Linkki:
http://www.osakeliitto.fi/blogi.php?hid=296&tid=47&kommentit=listaa#kommentit

rimex 8 Maaliskuu, 2012Hyvä,että Kim Lindström on nyt tässä asiassa aktiivinen ja ottamassa kantaa.Talvivaaralla on nyt lähtenyt käsistä hyvän hallintotavan käsitteet.Tämä on tärkeää,että Kim otti kantaa asiaan.
On myös hyvä,että oskesäästäjien keskusliitto on ottanut kantaa asiaan.Hyvä niin.

Noh,mitäs nyt sitten tehtäisiin.Kaivosklusteri tulee olemaan yhteiskunnalle tärkeä busines.On muistettava myös se,että Talvivaara ja Pekka Perä on tehnyt uraa uurtavaa työtä.Tätä on tuskin kenenkään on kiistäminen.Kiitokset Pekalle siitä.
Pekan hallintoosaaminen ei ole ehkä aivan vastanut sitä osaamista,mitä yritysjohtajalta tulisi vaatia..Nyt tietenkin Toivomme,että uusi toimitusjohtaja perkkaa Pekan asiat järjestykseen.

Osakeenomistajina tietenkin toivomme,että yhtiön tiedottaminen ja toiminta tulisi jatkossa olemaan läpinäkyvää.

Olkoon tämä nyt opetus yhtiölle ,että jatkossa ei siedetä enää altyylistä toimintatapaa! Valtion ja ratan hyväksyntä kyllä ihmetyttää suuresti?

Rimex

SH 9 Maaliskuu, 2012Piensijoittajien tervettä aktivismia suurpääoman porsastelua vastaan saadaan näemmä vielä odottaa. Tällaiset äänestykset olisi saatava nettiin. Joka tapauksessa iso hatun nosto osakesäästäjille!

kottero 13 Maaliskuu, 2012Tavivaaran pumppaamat suolavedet ovat aidosti ko. yrityksen suurin uhka. Isommatkin yritykset ovat joutuneet peruuttamaan vastaavien ympäristörikosten vuoksi.

Tutkija 13 Maaliskuu, 2012Täytyypä vielä todeta, että on melkoisen huono “pelisilmä” Talvivaaran johdolla ja hallituksella. Heitä voi pitää suorastaan ammatitaidottomana sakkina.

Suututtaavat samaan aikaan paikalliset asukkaat jätevesipäästöillään, vihreät ympäristö- ja laajennuslupasotkuillaan ja vielä 50 000 pienomistajaansa tökeröllä suunnatulla annillaan ja jatkuvilla petymyksillä tiedottamisessaan.

Luulisi, että aika iso osa esimerkiksi paikallisiasukkaita on lähtenyt piensijoittajaksi Talvivaaran kelkkaan. Hoitamalla tämän joukon kunnolla olisi myös ympäristöasiat tai laajennuslupahakemukset menneet pienemmällä vastustuksella läpi. Nyt kaikki osapuolet ovat jo valmiiksi Talvivaaraa vastaan ja valituksia varmasti riittää.

Toivottavasti uusi toimitusjohtaja tuo jotain ryhtiä Yhtiön toimintaan. Pelkään vain pahoin, että Perä hallituksen puheenjohtajana pystyy liian hyvin jyräämään mahdolliset uuden toimarin tavoittelemat suunnanmuutokset.

Vaikka alunperin on Pekka Perän yltiöoptimismin ansiota, että koko Talvivaara on saatu synnytettyä, voisi yhtiön kannalta paras vaihtoehto olla, että hän älyäisi vetäytyä myös hallitusvastuusta ja sinne saataisiin korkeampitasoista talous-ja juridiikkaosaamista. Ennen kaikkea kuulutan kuitenkin korkeaa moraalia hoitaa asiat oikeudenmukaisesti kaikkia osapuolia kohtaan.

Laskija 14 Maaliskuu, 2012Herrat Lindström,

Kaikella kohteliaisuudella, mutta kannattaisi arvon asiantuntijoidenkin vertailla asioita tapahtuma-ajassa, koska rahoittamisessa ajoitus on kaiken a ja o. Verrataan vaikka Talvivaaran suunnattua antia Outokummun kuponkiantiin julkaisupäivänä:
Talvivaaran osakekurssi laski 14,6%; Outokummun 33,2%
Talvivaaran arvo laski 125 MEUR; Outokummun 488 MEUR.
Kummassa annissa tuhottiin enemmän arvoa? Palveliko suurempi arvon lasku piensijoittajien asemaa erityisen hyvin Outokummun annissa?

Tutkija 14 Maaliskuu, 2012Laskija,
Lukaisepa tuolta Osakesäästäjien Keskusliiton tiedotteesta, kuinka kuponkianti ja suunnattu anti vaikuttaa omistuksesi arvoon:

http://www.osakeliitto.fi/ajankohtaista.php?hid=2&uutinen=149

Toki käytännössä kurssi muuttuu eri määrän, kuin minkä tasesubstanssi per osake muuttuu, mutta varallisuutta siis siirtyy suunnatussa annissa vanhoilta omistajilta niille, jotka saavat osakkeita merkitä.

Outokummun omistajille jäi kurssilaskusta huolimatta merkintäoikeudet joilla on oma arvonsa. Ne voi joko myydä tai merkitä itse uusia osakkeita. Tätä vastaavaa mahdollisuutta ei Talvivaaran omistajista suuriommalla osalla ollut.

Laskija14 Maaliskuu, 2012Tutkija,

vertaapa omenoita omenoihin. Kyse oli vain ilmoituspäivän kurssilaskusta. Outokumpu on laskenut sen jälkeen huomattavasti. Osakesäästäjiltä puuttuu käytännön rahoitus- ja legaalikokemus täysin. Pettymys sinänsä.

Kim/Tom Lindström14 Maaliskuu, 2012Hei Laskija,

Kirjoituksessasi esitetty Outokummun lasku ei pidä paikkaansa. Anti julkistettiin 7.3.2012. Edellisenä päivänä alin ja ylin vaihtokurssi oli 4,88 euroa ja 5,02 euroa, annin julkistamispäivänä vastaavat kurssit olivat 4,87 euroa ja 5,35 euroa ja seuraavana päivänä eli 8.3.2012 1,33 euroa ja 1,44 euroa. Osakkeen yksikköarvo on muuttunut dramaattisesti, mutta tämä ei Talvivaaran suunnatusta annista poiketen johdu mistään arvon laskusta vaan siitä, että merkintäoikeus irroitettiin kurssista. Annin ehdoista johtuen merkintäoikeus on hyvin arvokas. Jokaisella Outokummun osakkeita omistavalla on myös erillisinä arvopapereina nämä merkintäoikeudet. Niiden käypä arvo selviää 15.3.2012 alkaen, jolloin pörssinoteeraus alkaa.

Kun Outokummun osakekurssit 6.3. ja 7.3. oikaistaan osakeannin vaikutuksilta, käy ilmi, että osake todellisuudessa vahvistui hieman eikä suinkaan laskenut. Kuponkianti kohtelee kaikkia osakkeenomistajia yhdenvertaisesti, niin tämäkin.

Terveisin

Kim Lindström

Pertti K.17 Maaliskuu, 2012Talvivaaran toiminnassa haisee muukin, kuin luontoon päässeet myrkyt.

Myin vuoden alussa salkussa lyhyellä vierailulla käyneen pienehkön osakepotin, jonka olin ostanut pohjien ¨tuntumasta. Syynä oli lähinnä ympäristönäkökohta . Ostin samalla summalla tilalle Kemiraa ”hyvityksenä”. Kemirankin putsasin salkusta sen uudelleenrakentamisen yhteydessä.
Ilmeisesti Talvivaaran johto ajattelee, ettei piensijoittajat ole sen toiminnan kannalta tärkeitä, ja näin voidaan sivuuttaa oikeudenmukaisuusperiaatteet, jos suunnatulle annille ei ole juridisia esteitä. Raha ratkaisee. Taitaa olla bisneksessä enemmän sääntö kuin poikkeus.

Mitä yleensä tulee pörssiyhtiöihin sijoituskohteena, minulla on ainakin jonkinsorttinen eettinen kynnys sijoitusvalinnoissa.
Ei tulisi mieleeni sijoittaa esim. yhtiöön, joka kauppaa eläinten päältä nyljettyjä nahkoja sen vuoksi, että ihminen voisi niissä lämmitellä ja keekoilla.
Lampaiden keritsemisessä en näe mitään ongelmaa.

Nähtäväksi jää, jäävätkö piensijoittajat Talvivaaran osakkaina nyljetyiksi lampaiksi vai pystyvätkö he nousemaan haisevasta myrkkyojasta voitollisina.

Realisti19 Maaliskuu, 2012Pertti K. (ja muut) !
“Raha ratkaisee. Taitaa olla bisneksessä enemmän sääntö kuin poikkeus”:

Ette kai vaan ole luulleet jotain muuta ? Ehkä ympäristöä ja muita asioita ajatellaan, (ehkä) jopa eettisesti, mutta varmaan pääosin yhtiön maineen kannalta. Ja luuletko, että piensijoittajat pystyvät kilpailemaan instutuutionaalisten sijoittajien , suurten kv. sijoituspankkien kanssa. Ei todellankaan. Vanha sanonta: raha on se joka ratkaisee – pitää kyllä aina paikkansa ! Ei mikään yritys varmasti ajattele “lainaavansa rahaa” huonommilla ehdoilla vaikka perusteet olisivat eettisesti kuinka hyviä. Jotain muuta hyötyä tulisi olla – on turha luulla, että yritykset voisivat kilpailutilanteessa antaa huonommilla ehdoilla esim. osakkeita vastineeksi vaikka syy olisi kuinka hyvä (piensijoittajan etu ei todellankaan ole hyvä syy) Jos joku taho sijoittaa miljoonia sillä on aivan eri lähtökohdat toimia kun muutaman tonnin sijoittava yksityishenkilö.

Ja jos sinulle tuo eettinen kynnys on ohjaava tekijä sijoitusvalinnoissa – niin kannattaisi lopettaa koko touhu, koska myrkkyojasta ei nousta sillä ,että myydään osakkeita ennen kurssinousuja- oli syy sitten eettinen tai ei.

Niin jos pörssi kaupassa raha ei ratkaise niin missä sitten. Ja jos tuota etiikkaa miettii niin järjetöntähän on , että Suomessa edut kaivosyhtiöille on suhteellisen hyvät, ulkomaalaisille firmoille tulisi laatia kovemmat ehdot valtauksien tekemiseen ja otettava sama näkökanta kuin monilla mailla , jossa malmin ym. luonnonvarojen käyttöä verotetaan rajummin (koska nehän periaatteessa kuuluvat ko. maalle). Työpaikkoja tulisi tietysti saada suomalaisille haja-asutusalueillekin, mutta ei millä hinnalla tahansa.

Ja Talvivaarassa omasta mielestäni oli käsittämätöntä se, että osake nousi huimasti , vaikka mikään ei periaatteessa ollut radikaalisti muuttunut sitä mitä jo tiedossa oli (jos hiemankni oli asiaan tutkinut – kuten tutkija). Tietenkin nousu tapahtui osin markkinoiden mukana, mutta se ,että tulostavoitteita ensin lasketaan jatkuvasti (ja annetaan parempi kuva kuin asiast todellisuudessa on…) ja sitten ilmoitetaaan juhlavasti, että nyt on päästy tulostavoitteeseen (mikä ei siis ollut lähelläkään esitettyjä alkuperäisiä tavoitteita esim. nikkelin tuotannossa 50 ktn, 30 ktn, 20 ktn jne…. ) ja sitten varsinkin (me) tyhmät piensijoittajat ryhdymme osakkeita lyhyen aikavälin kurssi huipulla ostamaan ja mennään entistä syvemmälle myrkkysuohon…..

 

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit