Siirry pääsisältöön

Tältä näyttää kotimainen osakeomistajuus alueellisesti ja ammattiryhmittäin.

Suomi sai keväällä miljoonannen omistajan, joka omistaa kotimaisia osakkeita. Tarkastelen tässä blogissa, miten kotimainen omistajuus on kehittynyt alueellisesti ja ammattiryhmittäin.

Nordnetin tilaamassa suomalaista aikuisväestöä edustavassa laajassa ulkopuolisessa Koko Suomi sijoittaa -tutkimuksen ensimmäisessä osassa paljastettiin, millaisia suomalaiset osakkeenomistajat ovat elämäntavoiltaan. Tutkimuksen toisessa osassa kerrottiin, mitä kotimaisia osakkeita suomalaiset ostaisivat nyt, jos he saisivat 5 000–10 000 euroa rahaa nimenomaan osakesijoituksia varten.

Kolmiosaisen tutkimuksen nyt käsillä olevassa kolmannessa ja samalla viimeisessä osassa selviää mm. se, mitä eri ammattiryhmät omistavat ja mihin he haluaisivat sijoittaa sekä millaisia sijoittajia Suomen eri kaupungeissa asuu.

Omistetuimmat kotimaiset osakkeet alueittain – Nokia, Nordea ja Fortum dominoivat

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin, mitä kotimaisia osakkeita vastaajat omistavat. Seuraavasta kuvasta ilmenevät vastaajien lukumäärällä mitattuna alueellisesti omistetuimmat Helsingin pörssin osakkeet.

Kuva 1. Omistetuin osake alueittain

Uudellamaalla asuvista vastaajista lähes joka kolmas omistaa Elisan osakkeita. Yhtä laajaa omistus on Nordean osakkeen kohdalla. Erityispiirteenä Elisan poikkeuksellisen laaja omistus pääkaupunkiseudulla liittynee edelleen vuosituhannen vaihteen historiaan, jossa Helsingin Puhelimen ja HPY:n osuuksia ja osakkeita vaihdettiin eri järjestelyiden myötä Elisan osakkeiksi.

Vastaavalla laskentatavalla joka neljännen Uudellamaalla asuvan vastaajan salkusta löytyy Finnairin, Fortumin ja Nokian osakkeita. Huomionarvoisesti rakennusyhtiöt, konepajateollisuus ja kuluttajatuoteyhtiöt ovat Uudellamaalla muuhun maahan verrattuna ”aliomistettuja”.

Vastaajat, jotka asuvat Varsinais-Suomessa, omistavat kotimaisista osakkeista yleisimmin Nokiaa, Sampoa, Konetta, Fortumia ja Finnairia. Kärkiviisikosta jokaisen osaketta löytyy useamman kuin joka neljännen salkusta. Nokia-omistuksen yliedustus voi hyvinkin liittyä yhtiön matkaviestinliiketoiminnan kulta-ajan voimakkaaseen läsnäoloon Salossa. Nokian ohella vakuutuskonserni Sammon osake on Varsinais-Suomessa muun maan keskiarvoa omistetumpi. Ei niin vakavana yhtymäkohtana Sammon hallituksen puheenjohtajalla on kartano Halikossa.

Satakuntalaiset vastaajat omistavat eniten Fortumin ja Nordean osakkeita. Näitä yhtiöitä löytyy lähes joka kolmannen satakuntalaisen salkusta. Elisan ja Finnairin osakkeita löytyy joka kuudennelta. Viidenneksi omistetuin Orion löytyy joka seitsemännen vastaajan omistuksesta.

Kanta-Hämeen asuinpaikakseen ilmoittaneet vastaajat omistavat eniten Nordean ja Elisan osakkeita. Kumpaakin yhtiötä omistaa lähes joka kolmas kantahämäläinen. Seuraavaksi eniten omistetaan Sampoa, Nokiaa ja Finnairia, joista kutakin löytyy noin joka neljännen salkusta.

Fortumin, Sammon ja Nordean osakkeita löytyy joka kolmannelta pirkanmaalaiselta vastaajalta. Tässä valossa Pirkanmaalla sijoitetaan ensisijaisesti ns. osinko-osakkeiksi koettuihin suuryhtiöihin. Koneen ja Nokian osakkeet ovat alueella neljänneksi ja viidenneksi omistetuimpia. Niitä omistaa hieman useampi kuin joka neljäs vastaaja.

Fortumin osakkeita omistaa joka neljäs päijäthämäläinen vastaaja. Finnairia löytyy hieman useammalta kuin joka viidenneltä ja Anoraa joka viidenneltä. Nordean ja Sammon osakkeita omistaa joka kuudes Päijät-Hämeessä asuva vastaaja. Kaikkiaan alueella näytetään suosivan muuta maata hajautusta varsin laajasti eri sijoituskohteisiin sen sijaan, että suuria panostuksia keskitettäisiin yksittäisiin sijoituskohteisiin.

Finnairin, Nordean ja Nokian osakkeita omistaa lähes joka kolmas kymenlaaksolainen vastaaja. F-Securen ja Wärtsilän osakkeet ovat neljänneksi ja viidenneksi omistetuimmat osakkeet siten, että mainitut yhtiöt löytyvät joka kuudennesta salkusta.

Etelä-Karjalassa omistetuimpien osakkeiden kolmikon muodostavat Kone, Finnair ja Nokia. Myös Fiskars ja YIT mahtuvat TOP5-joukkoon eteläkarjalaisten salkuissa. Puolestaan Pohjois-Karjalassa Nordea, Nokia, Elisa, Fortum ja Neste ovat viisi omistetuinta.

Nordea, Nokia, Sampo, Elisa ja Tokmanni ovat yleisimmät omistuskohteet Etelä-Savossa asuvien vastaajien joukossa. Sen sijaan Pohjois-Savossa omistetaan eniten Nordean, Fortumin, Koneen, Sammon ja Finnairin osakkeita.

Elisa, Spinnova ja Fortum muodostavat keskisuomalaisten vastaajien omistetuimpien osakkeiden kärkikolmikon. Alueen neljänneksi omistetuimmaksi sijoittuu Kone ja viidenneksi Nokia. Paikallishavaintona Spinnovan suosio pohjautunee yhtiön keskisuomalaisiin juuriin.

Etelä-Pohjanmaalla omistetuimmat osakkeet ovat Finnair, Fortum, Kone, Huhtamäki ja Telia. Muun Suomen keskiarvosta poiketen Finnair on eteläpohjalaisten keskuudessa erityisen suuressa suosiossa.

Keski-Pohjanmaalla vastaavan omistetuimpien osakkeiden TOP5-listan muodostavat Nokia, Telia, Orion, Sampo ja UPM-Kymmene eli toisin sanoen suuret ja tunnetut kotimaiset, asemansa omalla tavallaan markkinoilla jo vakiinnuttaneet pörssiyhtiöt.

Vastaajat, jotka asuvat Pohjanmaalla, omistavat yleisimmin Wärtsilän, Keskon, Fortumin, Nordean ja Nokian osakkeita. Wärtsilän suosiota tukee todennäköisesti yhtiön liiketoiminnan paikallisesti merkittävä läsnäolo Vaasassa.

Pohjois-Pohjanmaalla omistetuimmat osakkeet ovat Nokia, Nordea, Sampo, Finnair ja Wärtsilä. Samoin kuin edellä Pohjanmaalla on Wärtsilän korkeahko listasijoitus perusteltavissa yhtiön liiketoiminnan läsnäololla lähiseudulla. Huomionarvoisesti Nokian suosio kasvaa sitä suuremmaksi, mitä pohjoisemmaksi Pohjanmaata Suomen kartalla liikutaan.

Kainuussa omistetuimmat osakkeet ovat Fortum, Nordea, Neste, Metsä Board ja Sampo. Kainuu on poikkeuksellisesti ainoa maakunnallinen alue, jossa Metsä Board kohoaa vastaajien joukossa viiden omistetuimman kärkijoukkoon.

Lapissa asuvien vastaajien salkkujen suurimmat omistukset ovat tyypillisimmin Nokia, Finnair, Nordea, YIT ja Kemira. Siinä missä Metsä Boardin suosio osoittautuu Kainuussa selvästi muuta maata suuremmaksi, on Kemiran suosio Lapissa vastaavalla tavalla selvästi muuta Suomea suurempaa.

Ostosuosikit alueittain – Kone kasvattaa suosiotaan

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, minkä osakkeen ostamiseen he ensisijaisesti käyttäisivät nyt noin 5.000–10.000 euroa rahaa, jos raha olisi nimenomaan osakkeiden ostamista varten. Seuraavassa kuvassa esitetään vastaajien ostosuosikit Helsingin pörssin osakkeista alueittain.

Kuva 2. Ostosuosikki alueittain

Uudellamaalla asuvat vastaajat nimeävät kolmen ensisijaisen ostosuosikkinsa listalle Koneen, Marimekon ja Sammon. Alleviivaamisen arvoisesti kolmen suosikkiostokohteen lista ei löydy samojen vastaajien nykyisistä TOP5-osakeomistuksista, mistä voitaneen päätellä sijoittajien muutoksessa olevia käsityksiä markkinoiden kehityksestä tulevaisuudessa.

Varsinaissuomalaiset vastaajat paljastavat ensisijaisiksi ostosuosikeikseen Orionin, Nordean ja Koneen. Tältäkin osin vahvistuu kuva Koneen suuresta suosiosta nykysijoittajien keskuudessa. Orionin suuri suosio saattaa pohjautua yhtiön paikallisesti vahvaan läsnäoloon Turun alueella.

Satakuntalaiset kertovat ostavansa lisää mieluiten Fortumin, Orionin ja Koneen osakkeita. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen tavoin Kone löytyy tältäkin kolmen ostosuosikin listalta, joskaan Koneen osake ei löydy Satakunnassa aiemmin omistettujen osakkeiden TOP5-listalta.

Kantahämäläiset listaavat ostosuosikeikseen kuluttajamarkkinoilta tuttuja yhtiöitä: Elisan, Fiskarsin ja Marimekon. Kanta-Häme on yksi esimerkki alueesta, joka nostaa Marimekon harkinnanarvoiseksi ostokohteeksi vahvistaen yhtiön brändin viime vuosien uutta tulemista.

Pirkanmaalaisten vastaajien kolmen osakeostosuosikin listalla mainitaan useimmin Kone, Neste ja Sampo. Koneen kärkisija Pirkanmaalla heijastelee koko kyselyn trendiä.

Päijäthämäläiset kertovat ostosuosikkiosakkeikseen Keskon, Fiskarsin ja Cargotecin. Keskon ja pienemmässä määrin myös Fiskarsin suosio nousevat tältä osin alueellisiksi poikkeuksiksi.

Kymenlaaksossa vastaajien ostosuosikit ovat Kone, Nokia ja Konecranes. Puolestaan Etelä-Karjalassa kolmen osakkeen kärkijoukkoon lukeutuvat Fiskars, Kesko ja Telia. Kymenlaakso vahvistaa Koneen valtakunnallista suosiota, siinä missä Etelä-Karjalassa toistuu Päijät-Hämeen tavoin Fiskarsin ja Keskon osakkeiden johtokaksikko seuraavien ostokohteiden listalla.

Etelä-Savossa Nordean, Sammon ja Nokian osakkeet päätyvät kolmen seuraavan ostokohteen listalle. Pohjoissavolaiset haluavat kuitenkin ostaa seuraavaksi Olvin, Koneen ja Sammon osakkeita. Tältä osin Olvin poikkeuksellisen korkea suosio perustunee yhtiön vahvaan paikalliseen läsnäoloon Iisalmessa.

Sammon, Fortumin ja Keskon osakkeet kiinnostavat Pohjois-Karjalan alueella eniten seuraavina ostokohteina. Tältä osin ei ole havaittavissa mainittavia paikallisia erityispiirteitä.

Keski-Suomessa vastaajien kolme ensisijaista seuraavaa ostokohdetta ovat Harvia, Kone ja Spinnova. Valtakunnallisesti suosittu Kone pois lukien muun kärkikolmikon suosio pohjautunee yhtiöiden alueellisesti vankkaan läsnäoloon ja paikalliseen tunnettuuteen.

Etelä-Pohjanmaalla ostosuosikit ovat Fortum, Kone ja Finnair. Keski-Pohjanmaalla ostosuosikeiksi nousevat Neste, Nordea ja Kesko. Puolestaan Pohjanmaalla ostolistalla seuraavina ovat F-Secure, Ponsse ja UPM-Kymmene. Näistä Ponssen nousu listalle on koko maahan nähden poikkeuksellinen ilmiö. Pohjois-Pohjanmaalla asuvat vastaajat suosivat seuraavina ostokohteinaan Marimekkoa, Nokiaa ja Nordeaa. Samalla Pohjois-Pohjanmaa on valtakunnallisesti ainoa alue, jossa Marimekko nousee ostosuosikeissa ykkössijalle.

Kainuussa vastaajien ostosuosikkeihin lukeutuvat Neste, UPM-Kymmene ja Stora Enso. Muuhun maahan verrattuna kainuulaiset näyttävät luottavat eniten uusiutuvaan energiaan sekä metsätalouden uusiutumiseen.

Lapissa vastaajien ostosuosikeiksi nousevat Orion, Finnair ja Olvi. Tämä kolmikko edustanee kenties selväpiirteisintä ”leimallisten Suomi.yhtiöiden” kolmikkoa.

Osakkeenomistus alueittain

Kotimainen omistajuus on kehittynyt viime vuosien aikana valtavin myönteisin harppauksin. Osaltaan suotuisaa kehitystä ovat Suomessa tukeneet matala korkotaso, positiivinen talouskehitys, osakesäästötilimalli ja sijoitustiedon saatavuuden parantuminen. Myös tasa-arvo on lisääntynyt sijoitusmarkkinoilla olennaisesti ja pörssiin on saatu lisäksi uusi sijoittajasukupolvi.

Tarkasteltaessa osakeomistuksen nykytilaa Suomessa alueittain kyselytutkimuksen tulosten valossa, nousee esiin, että osakeomistus painottuu rannikkoseudulle. Samanaikaisesti osakeomistus on vähäisintä Itä-Suomessa. Erot Itä-Suomen ja Länsi-Suomen välillä on suuria.

Kuva 3. Kotimaisia osakkeita omistavien osuus (%) kaupungeissa

Kaikkiaan on ilmeistä, että omistajuuden kasvulle on edelleen merkittävää tilaa joka puolella Suomea, sillä aktiivisimmankin omistajuuden maantieteellisillä alueilla vain noin joka toinen omistaa kotimaisia osakkeita. Lisäksi huomattavaa on se, että väestökasvultaan merkittävän ”Helsinki-Tampere-Turku”-kolmion sisällä omistajuus ei ole vielä erityisen korkealla tasolla.

Osakkeenomistus ja ostosuosikit ammattiryhmittäin

Kuva 4. Omistetuimmat osakkeet ja ostosuosikit ammattiryhmittäin

Ammattiryhmittäin kyselytutkimuksessa jaettiin vastaajat kuuteen kategoriaan nykytilanteen mukaan. Seuraavassa listataan omistetuimmat osakkeet ja suosituimmat ostokohteet eri ammattiryhmissä niiden vastaajien osalta, jotka kertoivat omistavansa kotimaisia osakkeita.

Ne vastaajat, jotka eivät ole tällä hetkellä työelämässä, kertoivat omistavansa eniten Elisan osakkeita. Sama koskee yksityisyrittäjinä toimivia vastaajia. Opiskelijana tai oppisopimuskoulutuksessa olevat vastaavat sanoivat omistetuimman osakkeensa olevan Finnair. Myös työntekijäksi itsensä luokitelleet vastaavat omistavat useimmin Finnairia.

Asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden keskuudessa laajimmin omistettu osake on Nordea. Ammattiryhmäkseen ”Muu” ilmoittaneet vastaajat omistavat yleisimmin Koneen osakkeita.

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä kotimaista osaketta he haluaisivat ensisijaisesti ostaa, jos heillä olisi nyt noin 5000 – 10000 euroa rahaa nimenomaan osakkeiden ostamiseen. Työelämän ulkopuolella olevat vastaajat kertovat ostavansa mieluiten Koneen osakkeita. Sama osakevalinta koskee myös työntekijäksi itsensä kategorisoivia vastaajia.

Opiskelijoiden ja oppisopimuskoulutuksessa olevien vastaajien suosikkiosake on Kesko. Asiantuntijat ja toimihenkilöt seuraavat ostomielessä kiinnostuneimmin Sammon osaketta.

Yksityisyrittäjät sanovat sijoittavansa ylimääräiset rahansa Nokiaan. Olvi nousee suosikkiosakkeeksi ammattiryhmien kategoriassa ”Muu”.

Kokonaisuutena kotimainen omistajuus on vahvassa myötätuulessa

Viime vuosien aikana kotimainen omistajuus on ottanut valtavia harppauksia eteenpäin. Uusien suomalaisomistajien määrä on kasvanut kuusinumeroisella väkimäärällä. Tämä tarkoittaa pitkällä aikavälillä suomalaisyhtiöille parempia rahoitusedellytyksiä kasvuun ja listautumisiin, toisaalta kotitalouksille parempia mahdollisuuksia vaurastumiseen yhtiön menestyksen tahdissa ja myös yhteiskunnalle vähitellen kasvavaa päätuloverotuksen potentiaalia.

Nordnetin tilaama tutkimus osoittaa, että sijoittajakansan käsitykset eri sijoituskohteista vaihtelevat alueittain ja erityisesti suhteessa aikaan – aiemmin salkkuun ostetut osakkeet eivät välttämättä ole enää niitä yhtiöitä, joita sijoittajat haluaisivat ostaa seuraavaksi lisää. Tämä viestii aidosta kiinnostuksesta maailman ja markkinoiden muutoksiin.

Oletettavasti vuosikymmenten huipputasoilleen kohonnut inflaatio ja nousevat euribor-korot siirtävät ainakin hetkellisesti osan kotitalouksien huomiosta arjen raha-asioista selviytymiseen. En kuitenkaan missään tapauksessa usko tämän katkaisevan jo nyt pitkäkestoiseksi muodostunutta kotimaisen omistajuuden kasvun trendiä. Olemme matkalla kohti kahta miljoonaa suomalaisomistajaa.

* Kyselytutkimuksen toteutti Nordnetin toimeksiannosta tutkimusyhtiö YouGov Finland ajalla 8.–16.3.2022. Kyselyyn vastasi 3018 yli 18-vuotiasta suomalaista (edustava otos mannersuomalaisesta aikuisväestöstä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan). Virhemarginaali on keskimäärin ±1,6%-yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Sammon, Nordean, Nokian Renkaiden, Elisan, Fortumin ja Koneen osakkeita. Kirjoittaja ei sitoudu päivittämään mahdollisia omistusmuutoksia tekstin julkaisun jälkeen. Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Teksti ei myöskään ota kantaa tulevaan kehitykseen. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, indekseistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta, indeksistä tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja, -suosituksia tai -kehotuksia, eikä sijoitustoiminnassa historia ole tae tulevista tuotoista. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).Blogi referoi Nordnetin toteuttamaa tutkimusta ja sisältää Nordnetin markkinointilinkin.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
4 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
26.07.2022 09:38

Todella outoa, että ihmiset edelleen sijoittavat Nokiaan, joka ei ole tehnyt mitään muuta kuin tuhonnut omistaja-arvoa…

Nimetön
Nimetön
06.07.2022 12:06

Eipä ole suuria yllätyksiä suosiolistoissa. No ehkä Spinnova siellä on jonkinlaisena porukasta poikkeavana ”erikoisuutena”. Mutta muutoin suomalaisten sijoittajien mielenmaisema näyttää olevan vakaa ja lähes muuttumaton vuosikymmenestä toiseen. Variaatiota tietysti rajoittaa Helsingin pörssin pienuus. Olisikin kiinnostavaa, jos tehtäisiin myös tutkimus, jossa selvitetään suomalaisten sijoittajien suosimat ulkomaiset osakkeet. Voisi olettaa, että sillä osastolla on variaatiota ja hajontaa huomattavasti enemmän kun mukaan tulevat USA, Kanada, Lontoo, Ruotsi, Norja jne.

Nimetön
Nimetön
06.07.2022 10:32

Finnairin suosio vähän joka osa-alueella on aika yllättävää. Ei tulisi heti mieleen että se on suosituimpia opiskelijoiden joukossa

Nimetön
Nimetön
05.07.2022 10:02

Sammon yleinen omistus Varsinais-Suomessa on helppo selittää: “Sampo listautui pörssiin vuonna 1988. Lounaissuomalaisesta vakuutusyhtiöstä tuli julkinen osakeyhtiö, joka alkoi tähytä kasvua koko maasta.”