Talousindikaattorit antavat pörssille kyytiä

S&P 500 -indeksi sai positiivista nostetta toukokuussa, kun Conference Board julkaisi odotuksia paremman Leading Economic Index -luvun. Viikkoa myöhemmin HSBC-pankki julkisti odotuksia huonomman Kiinan ostopäällikköindeksin, mikä sai Nikkein romahtamaan. Vaikutukset oli havaittavissa myös Helsingin pörssissä.

Se, että pörssi reagoi ennakko-odotuksista poikkeaviin makrotalouden indikaattoreihin, ei ole mikään uutinen. Finanssikriisin aikana tilanne saattoi olla jopa koominen. Pyöristysvirheen suuruinen odotuksia huonompi indeksiluku jonkin tuppukylän indeksissä saattoi romahduttaa kurssit ympäri maailman.

Emme ole koskaan ymmärtäneet miten pieni eroavaisuus esimerkiksi odotetusta BKT-luvusta voi vaikuttaa yhtiön arvoon. On olemassa monta muuta painoarvoltaan tärkeämpää epävarmuustekijää yhtiön arvon määrityksessä. Tämän lisäksi eroavaisuuksilla on tapana kumota toisensa pitkällä aikavälillä puhumattakaan siitä, että raportoituihin lukuihin saatetaan tehdä huomattavia korjauksia vielä monta neljännestä myöhemmin.

Jos BKT:n soveltaminen sijoitusstrategian päätöksiin on kuta kuin mahdotonta, miksi pörssi reagoi huomattavasti vaikeammin tulkittaviin indikaattoreihin kuten kuluttajaluottamusindeksiin? Kuluttajaluottamusindeksin kaltaiset indikaattorit soveltuvat yritysten tuotannon suunnitteluun, mutta niiden hyödyllisyys osakkeiden arvostuksessa on enemmän kuin kyseenalaista.

Yritimme löytää tätä kirjoitusta varten yhteyden muutaman makrotalousindikaattorin ja S&P 500 -indeksin välillä, mutta emme löytäneet mitään mitä sijoittaja voisi käyttää sijoitusstrategiassaan. Mielenkiintoisin tulos oli, että indikaattorin yllättäessä myönteisesti oli todennäköisempää, että kurssit jatkoivat nousua indikaattorin julkistamisen jälkeen kuin että ne laskivat. Jos indikaattori oli taas odotuksia huonompi, oli kurssinousun todennäköisyys yhä laskua suurempi jatkossa.

Suhdanneindikaattoreille oli tyypillistä, että ne nousivat kurssien noustessa ja laskivat kurssien laskiessa. Yhteys oli tilastollisesti merkittävä, mutta heikko, ja indikaattorit selittivät vain häviävän pienen osan kurssivaihteluista. Syytä voi selventää tutkimalla rakenteelta yksinkertaista indikaattoria, kuten kuluttajaluottamusindeksiä.

Laskevat kurssit voivat vaikuttaa kuluttajien luottamukseen kahdella tavalla. Ensimmäiseksi laskevat kurssit alentavat kuluttajien varallisuuserien arvoa, mikä heikentää kuluttajien uskoa tulevaisuuteen. Toiseksi alaspäin menevät kurssit indikoivat vahvasti heikkenevää tulonmuodostusta, koska pörssi toimii talouden johtavana indikaattorina.

Huhtikuun kuluttajaluottamusindeksi kerättiin tasaisesti koko kuun aikana ja se julkaistiin toukokuun puolessa välissä. Siten indeksi kuvaa keskimääräistä kuluttajaluottamusta huhtikuun puolessa välissä, toisin sanoen luottamusta kuukausi sitten. Edistyksellisemmät indikaattorit kuvaavat yksinkertaisia indikaattoreita paremmin nykyhetkeä, mutta tästä huolimatta niidenkään varaan ei voi rakentaa toimivaa sijoitusstrategiaa.

Esimerkiksi Conferene Board ylläpitää useita suhdanneindikaattoreita, muun muassa monen maan kuluttajaluottamusindeksejä. Eri maiden indeksit liikkuvat harvoin samaan suuntaan, mikä vaikeuttaa niiden hyödyntämistä sijoittamisessa. Ajateltakoon tilannetta jossa Yhdysvaltojen Leading Economic Index yllättää myönteisesti, mutta Kiinan osalta yllätys olisi saman suuruinen mutta kielteinen. Miten tämän pitäisi vaikuttaa kursseihin?

Epäilemme, että sijoittajat hakevat sivustatukea indikaattoreista silloin kun he eivät tiedä mitä pitäisi tehdä. Odotuksia huonompi indeksiluku toimii epävarmoina aikoina myyntisignaalina, vaikka suhdanneindikaattoreilla ei pystykään ennustamaan kurssiliikkeitä.

Tom Lindström

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit