Siirry pääsisältöön

TARGET2-Securities (T2S) ger investeraren nya möjligheter i framtiden

Från och med 11.9.2023 ansluter Finlands värdepapperscentral Euroclear Finland sig till clearingssystemet T2S (TARGET2-Securities) som administreras av Europeiska centralbanken. Euroclear Finland är även i fortsättningen värdepapperscentralen för finländska värdepapper men clearingen av finländska värdepapper flyttas till clearingssystemet T2S. Juridiskt sett handlar det om att lägga ut clearingverksamheten på en T2S-clearingplattform. På grund av utläggning på entreprenad är Euroclear Finlands värdeandelskontotjänster begränsade under en viss tid. Detta påverkar även Nordnet som Euroclear Finlands clearing- och förvaringspart i Finland.

Övergången till T2S-plattformen har vi förberett för att främja enhetliga verksamhetssätt på systemnivå i Finland redan i flera års tid. Till exempel APKE-prefixet som tidigare kopplats till det finländska värdeandelskontonumret har anknytning till det harmoniseringsarbete som gjorts inför anslutningen till T2S.

För investeraren är själva avvecklingssystemet i praktiken nästan osynligt. En systemändring medför dock tillfälliga begränsningar eller förseningar i produktionen av tjänsten. Syftet med denna artikel är att göra investeraren bekant med grunderna och målen för T2S-systemet samt att informera om de tillfälliga konsekvenser som anslutningen har för Finlands värdepapperscentrals utbud av värdeandelskonto- och aktiesparkontotjänster före anslutningen samt under den egentliga systemändringen 8.9–10.9.2023.

Vad är TARGET2-Securities (T2S)?

Target2-Securities, i korthet T2S, har varit verksamt sedan 2015 och omfattar idag 21 europeiska värdepapperscentraler. T2S är ett system för enhetlig avveckling som upprätthålls av Europeiska centralbanken och som i framtiden gör det möjligt att genomföra värdepappershandel på ett smidigare och effektivare sätt över gränserna.

Det centrala målet för T2S är att förenhetliga, underlätta och göra den europeiska värdepappershandeln smidigare, samtidigt som kostnaderna för clearingen och den systemrisk som är förknippad med clearingverksamheten minskas med hjälp av centralbankspengar. Tack vare T2S kan värdepappershandeln med hjälp av en enhetlig clearingplattform i framtiden genomföras snabbare, transparentare och mer tillförlitligt än tidigare.

T2S kommer också i allt högre grad att möjliggöra konkurrens mellan värdepapperscentraler. Det finns dock fortfarande många hinder i detta avseende. Till exempel skillnader i genomförandet av bolagshändelser eller i nationella skattelagar försvårar tillhandahållandet av tjänsten i större utsträckning. I framtiden kan man dock förvänta sig att allt mer omfattande och expanderande europeiska tjänstehelheter inom värdepappershandel lockar investerare när de väljer värdepappersförmedlare. Arbetet för en europeisk harmonisering skapar en betydande möjlighet för banker som specialiserar sig på investeringar att producera tjänster direkt till investeraren utan mellanhänder eller underförvaringskedja.

Hur påverkas du som kund av övergången?

Du som Nordnets kund behöver inte göra någonting i fråga om övergången till T2S. Vi ber dig dock beakta nedanstående tillfälliga förseningar för kunder i Finland på grund av anslutningen som gäller för alla finländska kontoförande institut.

Värdepappersförvaring:

  • Överföringar av värdeandelskonton kan inte påbörjas 31.8.2023–10.9.2023.
  • Det går inte att öppna eller stänga värdeandelskonton eller aktiesparkonton efter 6.9.2023 kl. 17.00. Nästa gång kan konton öppnas eller stängas fr.o.m. 11.9.2023.
  • Ändringsanmälningar efter onsdagen 6.9.2023 kl. 17.00 till värdeandelskonton eller aktiesparkonton (t.ex. adressuppdateringar, kund-, konto- eller partibegränsningar) träder i kraft först 11.9.2023 eller efter att Euroclear har gett tillstånd till detta.

Clearing av värdepapper:

På grund av övergången är fredagen 8.9.2023 inte en clearingdag utan en normal handelsdag. Detta medför en tillfällig ändring till clearingtiden (T+2) för handeln på onsdagen 6.9. och torsdagen 7.9.

  • Clearing av affärer på tisdagen 5.9.2023 sker som vanligt på torsdagen 7.9.2023.
  • Clearing av affärer på onsdagen 6.9.2023 sker först på måndagen 11.9.2023.
  • Clearing av affärer på torsdagen 7.9.2023 sker först på tisdagen 12.9.2023.
  • Clearing av affärer på fredagen 8.9.2023 sker som vanligt på tisdagen 12.9.2023.
  • Clearing av affärer på måndagen 11.9.2023 sker som vanligt på onsdagen 13.9.2023.

Vi ber dig att ta hänsyn till dessa tillfälliga ändringar eller begränsningar i våra tjänster. Om du när du läser detta märker att du just nu har ett akut behov av ovan nämnda tjänster, hinner vi sköta dem ännu innan systemändringen, så länge du genast tar tag i saken.

Läs på finska

Heikki Kukko
Head of Operations Finland

Nordnet
Nordnetin työntekijät

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit