Stockmannin arvostuksesta

Viime viikolla tavarataloketju Stockmann julkisti vuoden 2012 tilinpäätöksensä. 150 –vuotisjuhlat eivät todennäköisesti herättäneet osakkeenomistajissa suuria ilonkiljahduksia mikäli asiaa peilataan taloudelliselta kantilta. Juhlavuoden kahvipaketit olivat toki mukavan näköisiä mutta taloudellinen tulos oli heikko varsinkin kannattavuuden osalta.

Tuloksessa oli kuitenkin mielestämme myös positiivisia viitteitä. Venäjän liikevaihto kasvoi 328,5 miljoonasta eurosta 371,8 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa 13,2 prosentin liikevaihdon kasvua edellisvuoteen verrattuna. Samanaikaisesti liikevoitto kääntyi puoli miljoonaa euroa positiiviseksi verrattuna 2011 vuoden 19 miljoonan euron liiketappioon. Toimitusjohtaja Penttilän sanoin, ”Myös Pietarissa sijaitseva Stockmannin Nevsky Centre -kauppakeskus saavutti tavoitteensa ja antoi osuudellaan hyvän panoksen tulosparannukseen”. Venäjän toimintojen ja etenkin Pietarin kauppakeskuksen tulosparannus luo mielestämme toivoa tulevaisuuteen.

Kotimaan markkinat tulevat kasvamaan hyvin maltillisesti Stockmannin mukaan emmekä näe tämän osalta potentiaalia merkittävämpään kasvuun. Oletuksemme onkin että Stockmann saa aikaan reaalisesti parin prosentin luokkaa olevan liikevaihdon kasvun seuraaville vuosille. Toivottavaa olisi että Stockmann löytäisi keinot kannattavuuden parantamiseen nykyiseltä heikolta tasolta etenkin tavaratalojen sekä Seppälän osalta. Viime vuoden 6,1% oman pääoman tuotto (ROE) ei nykyisellä 1,1 P/B –luvulla tarjoa kummoista staattista tulostuottoa (5,6%). Tänä päivänä Stockmannia ostava sijoittaja nojaakin vahvasti siihen olettamukseen että yhtiön kannattavuus on tulevaisuudessa huomattavasti parempi kuin viime vuosina. Tätä kautta myös sijoittajalle suuntautuvan rahavirran eli osingon voi uskoa nousevan nykyiseltä 0,60 euron tasolta.

Muotiketjujen osalta kuluvan vuoden kehitys lupailee maltillista kasvua. Lindex on osoittanut pystyvänsä kilpailemaan kovassa muotimaailmassa tuoden noin puolet koko yhtiön tuloksesta (vuonna 2011) kun samalla liikevaihtoa on generoitu noin kolmasosa yhtiön koko liikevaihdosta. Vaikka Lindex onkin ollut historiassa yhtiön kannattavin osa, olisimme varovaisia arvioidessamme Lindexin tulevaa kannattavuutta johtuen muotialan rajusta kilpailusta.

Johdon tavoitteet

Stockmannin sijoittajasivujen taloudellisten tavoitteiden osalta on mielenkiintoista puuttua esimerkiksi liikevoittoprosentin tavoitteeseen. Yhtiö nimittäin tavoittelee 12%:n liikevoittoa vuoteen 2015 mennessä, joka tuntuu jokseenkin ylioptimistiselta. Viimeisen kolmen vuoden ajalta luku on ollut alle 5% ja kymmenen vuoden keskiarvokin on hieman alle 6%. Viimeisen viiden vuoden ajalta johdon asettamat tavoitteet ROCE:n, liikevoitto%:n, omavaraisuusasteen ja myynnin kasvun osalta ovatkin olleet lähinnä toiveajattelua, sillä ainoastaan omavaraisuusasteessa on päästy tavoitteisiin. Stockmannilla on toki ollut rankat investointiohjelmat käynnissä viime vuosina jotka ovat vaikeuttaneet tavoitteiden saavuttamista. On mielenkiintoista nähdä mihin asti Stockmannin eväät riittävät kannattavuuden parantamisessa. Työn sarkaa ainakin riittää.

Optimistinen skenaario

Seuraava laskelma perustuu yhtiön liikevoittotavoitteeseen. Oletetaan konservatiivisesti, että yrityksen liikevaihdon kasvu hidastuisi hieman aikaisemmista vuosista ollen kolmelle seuraavalle vuodelle 2% p.a (2000-luvulla yritys on kasvanut vuositasolla hieman alle 5% p.a.). Täten liikevaihto edellä mainituin kasvuoletuksin olisi 2245,9 milj. euroa ja liikevoittoa 269,5 milj. euroa vuonna 2015. Tämä tarkoittaisi yli 200%:n liikevoiton kasvua nykyiseen 87,3 milj. euroon verrattuna. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka kriittinen asia yrityksen kannattavuus on. Optimistista tavoitetasoa havainnollistaa oheinen graafi, jossa on kuvattuna yhtiön liikevaihto sekä liikevoitto%.

 

Kaavio 1. Liikevaihdon ja liikevoitto%:n historiallinen kehitys sekä optimistiset ennusteet seuraaville kolmelle vuodelle.

Mielestämme osakkeen nykyarvostus ei hinnoittele suurta kannattavuuden parantumista tulevaisuudessa. Osakkeen staattinen tulostuotto nykykurssilla on samaa luokkaa kuin viimeisen kymmenen vuoden tulostuotto vuositasolla. Mielestämme Stockmanniin sijoittavan mahdollinen tuotto rakentuneekin pitkälti tuloskomponentin kasvusta ennemmin kuin arvostustason noususta. Pienikin kannattavuuden parantuminen tulevaisuudessa näkynee osakkeen arvostustasossa sekä osingossa myönteisesti.

 

 

Kirjoitusta ei tule käsittää sijoitussuosituksena. Omistamme pienen määrän Stockmannin osakkeita. Kuvan lähde: Foter.com

 

/ Bull Investors

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit