Siirry pääsisältöön

Smart-salkut – älykästä sijoittamista?

Nordnet lanseerasi hiljattain Nordnet Smart -salkut, jotka lupaavat perinteisiä rahastoja älykkäämpää sijoittamista ja vertailuindeksejä parempia tuottoja pitkällä aikavälillä. Mutta mistä “Smarteissa” oikeastaan on kyse? Käyn seuraavassa läpi Nordnet Smart -salkkujen perusperiaatteita ja vastauksia kysymyksiin, joita olemme lanseerauksen jälkeen saaneet.

Mitä Nordnet Smart -salkut ovat?

Smart-rahastoissa maksimoidaan tuotto-odotus tavoiteriskitasoon nähden. Akateemisissa piireissä onkin jo pitkään tiedetty, että sijoitusten laajalla hajauttamisella saadaan paras tuotto/riski-suhde. Kunnolla tehtynä hajauttaminen vaatii paitsi maantieteellistä, myös omaisuusluokkien yli ulottuvaa hajautusta. Kun tuotto/riski-suhde on saatu maksimoitua, tuotto-odotuksen määrää säädetään sitten vipua ottamalla.

Kun sijoitetaan osakkeisiin ja tavoitellaan tuotto/riski-suhteen maksimoivaa sijoitussalkkua, voi olla tehokkainta sijoittaa salkkuun, jonka riskitaso on puolet osakemarkkinariskistä – ja vivuttaa sijoituksesi kaksinkertaiseksi. Tällöin sijoituksesi riski vastaa osakemarkkinariskiä, mutta tuotto-odotuksesi voi olla huomattavasti korkeampi. Tämä juuri on Nordnet Smart -rahastojen juju.

Vaikka sijoitusstrategian toteuttaminen on monimutkaista ja se pitää sisällään vipua, Smart-rahastojen hallinnointipalkkiot on pystytty pitämään kohtuullisella tasolla alle prosentissa (rahastosta riippuen 0,79–0,99 % vuodessa).

Helppoa?

Onko tämä sitten näin helppoa? No ei. Tuotto/riski -suhteen maksimoivan salkun koostumuksen löytämiseksi kaikkien mahdollisten sijoituskohteiden liikkeet ja tuotto-odotukset on verrattava kaikkien muiden mahdollisten sijoituskohteiden liikkeisiin ja tuotto-odotuksiin. Ei siis riitä, että yksittäisellä sijoituskohteella on hyvä tuotto/riski-suhde, vaan sen pitää myös olla hyvä verrattuna kaikkiin muihin mahdollisiin kohteisiin.

Tämän lisäksi myös vipu on optimoitava kohteittain ja kokonaisuus huomioiden siten, että päästään maksimaaliseen tuotto-odotukseen rahaston tavoiteriskitasoon nähden. Koko harjoitus on sitten hyvä uusia säännöllisin aika-ajoin, jotta riskit eivät pääse kasvamaan. Digitalisoituneessa maailmassa laskuharjoitukset eivät sinänsä ole haasteellisia, ja Smart-salkkujen kohdalla tämä laskuharjoitus toistetaan kerran kuukaudessa ja tasapainotetaan salkku sijoitusstrategian mukaisesti.

Smart-salkkujen kokoonpano

Nordnet Smart -rahastoissa on 47 maahan ja yli 2 400 yritysten kesken hajautettu osake- ja luottosalkku. Rahastojen korko-osuus on puolestaan hajautettu yli 400 eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen pidempiaikaisen yrityskorkosijoitusten kesken. Lisäksi rahastoissa on kiinteistö- ja hyödykesijoituksia, kuten vehnää, sokeria, kaakaota, metalleja, öljyä ja kaasua.

Salkun kokoonpano määräytyy yksittäisten sijoituskohteiden tuotto/riski-ominaisuuksien sekä sijoituskohteiden salkkuun tuomien lisäarvojen pohjalta. Sijoituskohteiden yhteenlasketut nimelliset painot ylittävät lähtökohtaisesti aina 100 prosentin rajan sijoitettujen varojen määrästä. Näin, jotta matalariskisemmällä, hyvän tuotto/riskisuhteen omaavalla salkulla päästäisiin kunkin rahaston tavoiteriskitasoon.

Sijoituskohteiden valinta

Smart -rahastojen omaisuusluokat on valittu siten, että nämä joko

a) edustavat globaalia kasvua,

b) pienentävät riskiä romahduksissa, tai

c) suojaavat inflaatiolta tai deflaatiolta

Lisäksi sijoituskohteiden tulee olla likvidejä ja kaupankäytikulujen matalia. Näin ollen Nordnet Smart -rahastoiden salkuissa on osakkeisiin, korkoihin, luottoihin, hyödykkeisiin ja kiinteistöihin liittyvää tuottopotentiaalia ja riskiä. Osakkeiden omaisuusluokkaan sisältyvät myös niin sanottu ‘Alternative Risk Premia’.

Alternative Risk Premia -sijoitukset edustavat ‘Aktiivinen salkunhoito 2.0’ -teemaa. Smart -rahastojen salkuissa tätä hyödynnetään jossain määrin painottamalla pienempiä arvoyrityksiä, joilla on positiivinen trendi, hyvä laatu ja alhainen Beta. Lisäksi rahastossa myydään lyhyeksi vastakkaisia ominaisuuksia omaavia yrityksiä. Alternative Risk Premia -hyöty otetaan siis talteen ‘puhtaasti’, ilman markkinariskiä (Beta = 0).

Nordnet Smart -rahastot käytännössä

Nordnet Smart -rahastot ovat UCITS tyyppisen sijoitusrahaston PassIM Structured Funds plc:n alarahastoja (‘sub-funds’). Rahastojen asiakasvarat ovat BNP Paribaksella korkosijoituksissa. Nordnet Smart -rahastoilla on swap-sopimus J.P. Morgan Securities plc:in kanssa, jolla J.P. Morgan Securities:n laskemien, sijoitusstrategiaa kuvaavien indeksien arvonvaihtelut tuloutetaan rahastoon/ rahastosta.

Nordnet Smart -rahastojen sijoitusstrategiaa toteuttaa J.P. Morgan Mansart Management Limited. Smart -rahastojen avulla Nordnet saa ujutettua asiasta kiinnostuneet pohjoismaalaiset yksityissijoittajansa “isojen poikien ja tyttöjen sijoitusmaailmaan”. JP Morgan pyörittää ‘strukturoitua sijoitusstrategiaperhettä’, jonka taloudellinen hyöty siirretään asiakkaiden salkkuihin ‘swap’ -johdannaissopimusten avulla.

Smart -rahastojen avulla Nordnet saa ujutettua pohjoismaalaiset yksityissijoittajansa “isojen poikien ja tyttöjen sijoitusmaailmaan”.

Swap-sopimuksissa sovitaan, että JP Morgan maksaa päivittäisen Smart -rahastosalkkujen arvonnousun rahastoille rahassa ja vastaavasti Smart rahastot maksavat JP Morganille arvonlaskut ja sovitun osuuden hallinnointipalkkiosta. Smart -rahastojen asiakasvarat ovat korkosijoituksissa BNP Paribas pankissa, Smart -rahastojen iki-omilla tileillä.

Vastapuoliriski?

Mikäli JP Morgan Chase (USA:n isoin pankki) menee nurin, Smart -rahastojen päivittäiset arvonvaihtelut pysähtyvät, mutta varat ovat BNP Paribaksella (maailman isoin pankki) turvassa. Mikäli BNP Paribas menee nurin, Smart-rahastojen varat ovat turvassa, koska ne säilytetään erillään BNP Paribaksen varoista.

Mikäli BNP Paribaksen asiakas menee nurin, Smart-rahastojen varat ovat turvassa, koska ne ovat myös erillään muiden BNP Paribas -asiakkaiden varoista. Swap-sopimukset ovat lisäksi niin sanotusti ‘un-funded’, eli JP Morganille vakuudettomia. Smart-rahastojen BNP Paribaksella olevat varat eivät siis ole JP Morganin kanssa tehtyjen swap-sopimusten vakuutena.

Kaiken kaikkiaan Nordnet Smart -rahastojen osapuolten rakenteelliset vastapuoliriskit ovat siten pienempiä kuin tavallisen maailmalle sijoittavan yhdistelmärahaston vastapuoliriskit. Sijoitussalkun johdannaispositioiden vastapuoliriskit ovat toki merkittävät. Näitä vastapuoliriskejä hallitaan vakuuksilla. Suorilla kohde-etuussijoituksilla strategiasta tulisi liian kallis toteutettavaksi.

Heikkoudet

Ulkopuolelta on lähes mahdotonta arvioida OTC-johdannaisista koostuvien indeksien arvonlaskentaa, jota suorittaa JP Morgan konsernin tytäryhtiö. Sama pätee ‘best execution’ periaatteeseen, millä salkun sijoituskohteille pyritään varmistamaan markkinaehtoiset kaupankäyntihinnat. Tästä läpinäkemättömyydestä seuraa, että Smart -rahastojen kokonaiskuluja on vaikea todentaa.

Koska rahastojen sijoitusstrategia on kvantitatiivinen, eli se perustuu niin sanottuun algoritmiin, niin sijoitusstrategiaa on voitu testata takautuvasti vuodesta 2002 tähän päivään asti. Rahastolla ei kuitenkaan ole todellista historiallista arvonkehitysketjua, koska rahasto on vasta perustettu. Smart-rahastojen simuloitujen kehitysten osalta rahaston sijoittaja on yksinkertaisesti luotettava rahaston tuottajaan.

Tilastotiede käsittelee historialliseen dataan perustuvia todennäköisyyksiä, ei absoluuttisia määreitä. Ehkä mieleenpainuvin esimerkki tämän eron merkityksestä koettiin 1990-luvun lopussa, kun Long Term Capital Management meni nurin. Tilastotiede on kehittynyt merkittävästi 90-luvulta, mutta edelleen on hyvä olla keskittämättä liikaa tietynlaista riskiä sijoitussalkkuun.

Yhtälailla Smart -rahastojen riskejä hallinnoi “rakettitieteilijät”, uusimmilla keinoilla, mitä on tarjolla. Tuotto/riski-suhteen maksimointi maantieteellistä ja omaisuusluokkien yli yltävää hajauttamista hyödyntämällä ja tavoiteriskitason saavuttaminen vivuttamalla muodostavat loogisesti kannattavan sijoitusstrategian.

Yhteenveto

Smart -rahastojen sijoitusstrategia on looginen ja uskottava.

Jotta strategian toteuttamisen kustannuksista ei tulisi liian korkeat, varainhoidossa joudutaan kuitenkin turvautumaan johdannaisten käyttöön. Johdannaisissa on paitsi vakuuksilla hallinnoituja vastapuoliriskejä, myös läpinäkyvyysongelmia hinnoittelun suhteen.

Uskon, että Smart -rahastot ovat näistä haasteista huolimatta Nordnetiltä vilpitön yritys tuoda oikeaa lisä-arvoa tuottava, tavallisesti vain instituutioasiakkaille toteutettava sijoitusstrategia yksityissijoittajien ulottuville. Perehdy kuitenkin Smart -rahastoesitteisiin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292.

Lisää tietoa Smart -rahastoista täältä (Nordnet) ja täältä (JP Morgan).

Lisää tietoa Smart 5 -rahastosta täältä.

Lisää tietoa Smart 10 -rahastosta täältä.

Lisää tietoa Smart 15 -rahastosta täältä.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
8 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
10.10.2020 17:13

https://areena.yle.fi/audio/1-50610718 Kohta 18:15 😀 😀 😀

Nimetön
Nimetön
26.12.2018 00:15

“Ulkopuolelta on lähes mahdotonta arvioida OTC-johdannaisista koostuvien indeksien arvonlaskentaa, jota suorittaa JP Morgan konsernin tytäryhtiö. Sama pätee ’best execution’ periaatteeseen, millä salkun sijoituskohteille pyritään varmistamaan markkinaehtoiset kaupankäyntihinnat. ” Kun JPM maksaa itse laskemansa tuotot ulkopuoliselle tilille käyttäen kaavaa joka on omien sanojesi mukaan läpinäkymätön, kuka Nordnetillä vastaa hengellään sijoitusten oikeasta arvosta ja oikeaaikaisesta päivityksestä? Ja mitä JPM hyötyy laskennallisesti näin tuottavasta swap sopimuksesta muuta kuin 0,1% palkkion? Eli where is the beef for JPM?

Myös mistä nään reaaliajassa salkun sisällön? Onko siinä todellaki nyt vain korkoja?

Nimetön
Nimetön
02.12.2018 12:07

Katselin juuri äskettäin Morningstarista kyseisten rahastojen tuottohistoriaa. Aika heikkoa oli. Taitaa nuo Smart rahastot olla uusia HCP Quanteja.

Nimetön
Nimetön
01.12.2018 11:47

Terve Martin! Onko Smart 15 salkun riski-/tuottotaso edes lähellä osakemarkkinan vastaavaa, eli uskotko, että Smart 15 salkulla on minkäänlaisia mahdollisuuksia pärjätä pitkällä aikavälillä kustannustehokkaalle maailmanlaajuisesti hajautetulle indeksirahstosalkulle. Vai onko näiden kaikkien rahastojen tarkoitus olla indeksirahastoa riskittömämpi vaihtoehto?

Nimetön
Nimetön
22.11.2018 22:04

Eihän PNB Paribas taida olla maailman suurin pankki? Euroopan suurin taseella mitattuna kyllä.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
24.11.2018 15:29

Katos vaan, vasta 7. Taseella mitattuna. Kolmanneksi isoin länsimaalainen pankki, niin pienellä marginaalilla, että on saattanut olla isoin joskus 😎

Nimetön
Nimetön
22.11.2018 12:30

Tämä vanha sanonta pitää näidenkin rahastojen kohdalla paikkansa: “Jos et ymmärrä tuotetta, johon olet sijoittamassa, älä sijoita.”

Taidan siis pitäytyä Small Cap Value -strategiassa:
https://www.nordnet.fi/blogi/parempaa-tuottoa/

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
24.11.2018 15:32

Juuri näin 👍

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki