Näin muotoilet itsellesi sijoitusstrategian

Millainen sijoitusstrategia sopii sinulle? Miten muotoilet itsellesi sijoitusstrategian? Tässä kirjoituksessa tarkastellaan eri sijoitusstrategioita. Eräs Nordnet-koulun suosituimmista webinaareista käsittelee sijoitusstrategioita. Sijoitusstrategia-webinaari antaa vastauksia siihen, millaisia sijoitusstrategioita on olemassa ja millainen strategia voisi mahdollisesti sopia sinulle.

Sijoitussuunnitelman laatiminen

Jokaisen sijoittajan kannattaisi aloittaa sijoitusstrategian pohtiminen laatimalla ensiksi kirjallinen sijoitussuunnitelma. Suunnitelmassa tulisi ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

 • Nykytilanne – mikä on taloudellinen tilanteesi nyt?
 • Oma budjetti – paljonko voit sijoittaa kertasummana tai kuukausittain?
 • Riskinsietokyky – miten paljon olet valmis hyväksymään riskiä sijoitusten arvon heilahtelun osalta?
 • Sijoitustavoitteet – sijoitatko jotakin tiettyä tavoitetta varten?
 • Sijoitushorisontti – säästätkö lyhyellä vai pitkällä tähtäimellä?

Strategia muodostetaan suunnitelman ja omien tavoitteiden pohjalta.

Esimerkkejä yleisimmistä sijoitusstrategioista

Osta ja pidä

Osta ja pidä on pitkän tähtäyksen sijoitusstrategia, jossa kerran ostetut sijoitukset pidetään pitkään – jopa vuosikymmeniä – myymättä niitä välillä. Strategian vastakohta on jatkuva lyhyen aikavälin kaupankäynti, ääriesimerkkinä arvopaperien päiväkauppa eli treidaus.

Osta ja pidä -strategia perustuu näkemykseen, että tarpeeksi pitkällä aikavälillä finanssimarkkinat antavat sijoitukselle hyvän tuoton huolimatta tilapäisistä kurssivaihteluista. Näkemyksen mukaan sijoitusten oikeaan ajoitukseen perustuva strategia ei onnistu varsinkaan aloittelevalta piensijoittajalta, jonka on siis varmempaa vain ostaa ja pitää sijoituksensa.

 • Sijoitushorisontti: Pitkä
 • Passiivinen strategia
 • Jatkuva tasainen sijoitusvirta -> ajoituksen riski pienenee
 • Haasteet: Voimakkaat markkinaliikkeet
 • Pitkän aikavälin menestyjät
 • Sopii: aloittelevalle ja kokeneemmalle sijoittajalle

Indeksisijoittaminen

Indeksisijoittaminen tarkoittaa sijoittamista vertailuindeksiä seuraaviin, matalakuluisiin rahastoihin. Indeksisijoittaminen soveltuu niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin sijoittajille. Sijoittajan tuotto määräytyy yleisen markkinakehityksen mukaan, koska indeksirahasto seuraa – nimensä mukaisesti – orjallisesti vertailuindeksiään. Sijoittajan saama tuotto vastaa siis yleistä markkinoiden kehitystä. Nykyään indeksisijoittaja voi valita laajasta valikoimasta indeksirahastoja ja hajauttaa sijoituksensa haluamallaan tavalla, vaikka kaikille maailman mantereille.

 • Sijoitushorisontti: Lyhyt, keskipitkä tai pitkä
 • Pyritään markkinoiden keskimääräiseen tuottoon
 • Hyvä hajautus
 • Helpoiten toteutettavissa ETF:illä
 • Kustannustehokkuutta kuukausisäästöllä
 • Sopii: aloittelevalle ja kokeneemmalle sijoittajalle

Keskiarvostrategiat (“Dollar cost averaging”)

Keskiarvostrategia tarkoittaa sitä, että sijoittaja hajauttaa ajallista riskiään sijoittamalla tasasummia tasaisin väliajoin, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Tällöin sijoittaja saa osakkeita tai rahasto-osuuksia vähemmän silloin kun kurssit ovat korkealla ja enemmän silloin kun kurssit ovat alhaalla – markkinoiden ajoittamiseen ei siis tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota kuin monissa muissa strategioissa. Sijoituskohteena voivat olla esimerkiksi ETF:t tai yksittäiset osakkeet.

Nordnetin tarjoama kuukausisäästäminen on hyvä vaihtoehto sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa ajallista riskiään säästämällä valitsemiinsa kohteisiin kuukausittain.

 • Sijoitushorisontti: Keskipitkä tai pitkä
 • Poistetaan ajoituksen aiheuttamaa riskiä ostamalla tasaisesti samalla summalla
 • Yksinkertainen
 • Sopii: aloittelevalle ja kokeneemmalle sijoittajalle. Erityisesti hyvä passiiviselle sijoittajalle, jolla ei ole paljoa aikaa tai kiinnostusta aktiivisesti seurata markkinoita

Tekninen analyysi

Tekninen analyysistä voi hakea tukea lyhyen tai keskipitkän aikavälin sijoitusstrategialle. Teknisen analyysin avulla sijoittaja voi pyrkiä hyödyntämään lyhytaikaisia markkinapoikkeamia tuoton saamiseksi. Tekniseen analyysiin liittyy työkaluja ja laskentakaavoja, joista yleisin on liukuva keskiarvo.Yleisin tulkintatapa on verrata liukuvaa keskiarvoa arvopaperin hintaan. Liukuva keskiarvo antaa ostosignaalin, kun arvopaperin hinta nousee läpi keskiarvonsa. Myyntisignaali syntyy vastaavasti arvopaperin hinnan liukuessa keskiarvonsa alapuolelle.

 • Sijoitushorisontti: Lyhyt tai keskipitkä
 • Kehitystä arvioidaan osakkeen historiallisen kehityksen pohjalta
 • Hyödynnetään markkinapoikkeamia
 • Työkaluja on paljon, mm. liukuva keskiarvo ja oskillaattorit
 • Sopii: Aloittelevalle ja kokeneemmalle sijoittajalle, mutta edellyttää työkalujen opiskelua
 • Keskustelua aiheesta ja sijoitusideoita voit hakea Sharevillen Tekninen analyysi -keskusteluryhmässä
 • Katso myös teknisen analyysin ohjeet

Arvosijoittaminen

Arvosijoittaminen on sijoittamista aliarvostettuihin yhtiöihin – siis yhtiöihin, joiden todellinen arvo on niiden markkinahintaa korkeampi. Yleensä arvosijoittajat karttavat kaikkein trendikkäimpiä toimialoja ja yhtiöitä. Ideana on pyrkiä löytämään yhtiöitä, joiden toimialalla on mahdollisimman vähän kilpailua. Jos ja kun tällainen yhtiö joskus alkaa menestyä, on osakkeiden arvonnousu todennäköisempää kuin erittäin kilpaillulla alalla. Ongelmana arvosijoittamisessa on sopivien yhtiöiden löytäminen – ne ovat usein hyvin tuntemattomia, ja toisaalta yhtiön olisi oltava hyvässä taloudellisessa tilanteessa. Miljardiomaisuuden sijoittamalla tehnyt Warren Buffett tunnetaan arvosijoittajana.

 • Sijoitushorisontti: Pitkä
 • Tavoite: Löytää osakkeita, joiden hinta alittaa niiden todellisen arvon
 • Sopii: Kokeneelle sijoittajalle

Osingon kasvusijoittaminen

Osingon kasvusijoittamiseen perustuvan strategian kulmakivenä on vuodesta toiseen kasvava osinkovirta. Painotus on siis vakaata ja kasvavaa osinkoa maksaviin yhtiöihin sijoittamisessa, ei niinkään nopeiden arvonnousutuottojen metsästämisessä. Sijoittaja keskittyy etsimään edullisesti arvostettuja, hyvää osinkotuottoa maksavia laatuyhtiöitä ja ostaa niitä pitkällä tähtäimellä.

 • Sijoitushorisontti: Pitkä
 • Sijoitetaan vahvoihin osinkoa kasvattaviin yhtiöihin
 • Mielellään kansainvälisiä toimijoita ja osingonkasvuhistoria vähintään 10 vuotta
 • Hajautus noin 20–40 yhtiötä, mutta huomioi kulut
 • Keskustelua osingon kasvusijoittamisesta esimerkiksi Osinkoaristokraatit- ja Osinkopaperit -Shareville-ryhmissä. Osinkoaristokraatiksi kutsutaan yhtiötä, joka on vähintään 25 vuoden ajan joka vuosi korottanut osakkailleen maksamansa osingon määrää.
 • Sopii: Kokeneelle sijoittajalle

Kuinka päästä alkuun?

 1. Laadi itsellesi sijoitussuunnittelma
 2. Valitse itsellesi suunnitelman pohjalta sopiva strategia
 3. Tutustu strategiaan syvällisemmin esimerkiksi sijoituskirjallisuuden parissa.
 4. Tutustu muihin saman strategian sijoittajiin Sharevillessä, esimerkiksi Osinkoaristokraatit– tai ETF-keskusteluryhmässä
 5. Aloita sijoittaminen!
Nordnet
Nordnet
Nordnetin työntekijät

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
2 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit