Sijoittamisen eettisyys ja yhteiskuntavastuu

Aina säännöllisin väliajoin mediassa nousee esiin keskustelu sijoittamisen eettisyydestä ja sijoittajien yhteiskuntavastuusta. Usein nämä keskustelut saavat alkunsa tilanteista, jossa pörssiyhtiö syystä tai toisesta joutuu irtisanomaan henkilöstöään. Eettisessä sijoittamisessa on myös toinen näkökulma, jossa osa sijoittajista rajaa tiettyjä eettisesti tai moraalisesti heitä arveluttavia kohteita heidän sijoituskenttänsä ulkopuolelle. Yleensä tällaisia kohteita ovat esimerkiksi: tupakka ja aseteollisuus. Tässä kirjoituksessa käyn läpi omia mielipiteitäni kumpaankin asiaan.

Yhteiskuntavastuu

Aluksi on hyvä tehdä yksi asia selväksi: minä omistan/sijoitan yhtiöihin vain ja ainoastaan sen takia, että ne tekevät minulle rahaa. En todellakaan koe saavani jotain iloa siitä, että firma käyttää resurssejaan huonosti pitäen tehdasta/laitosta pystyssä vain sen takia, että se sijaitsee Suomessa ja tukee näin Suomalaista työllisyyttä. Päinvastoin, tämä on vastoin kaikkia kapitalismin lain-alaisuuksia ja en näe siinä mitään järkeä. Tämä osoittaa huonoa harkintakykyä omistamani yhtiön johdolta ja en todellakaan halua antaa rahojani hoitoon taholle joka ei kykene objektiiviseen harkintaan. Jos haluan tehdä hyväntekeväisyyttä, käytän siihen Unicefia tai jotain muuta avustusjärjestöä jossa apu menee todella sitä tarvitseville. Minä en koe, että tehtäväni olisi huolehtia suomalaisten työntekijöiden palkkaamisesta ja töissä pitämisestä. En ole valmis luopumaan edes murto-osasta tuottojani sen vuoksi, että yhtiö voisi jatkaa Suomen toimintoja jos se ei ole järkevää. En koe, että se on minun vika, että suomalaiset ovat hinnoitelleet itsensä ulos lähes alalla kun alalla. Sitä vastoin, osoittava sormi osoittaa minulla AY-liikkeen ja valtion suuntaan.

Valtion yksi tärkeä tehtävä on pitää Suomi kilpailukykyisenä (mielestäni tämä on itsessään yksi valtion tärkeimpiä tehtäviä, sillä hyvä kilpailukyky ratkaisee monia muita ongelmia) ja AY-liikkeen tehtävänä ei todellakaan ole hinnoitella itseään ulos. Sen tarkoituksena on toki taata työntekijöilleen mahdollisimman hyvät edut, mutta mielestäni sen pitäisi myös kyetä sopeutumaan tilanteisiin. Ajatellaanpa, että toimialalla Y palkat ovat nousseet rivakasti viimeisen 10v aikana, esim 5% vuodessa. Tämän jälkeen huomataan, että toimiala on hinnoitellut Suomessa itsensä ulos maailman markkinoilta, edessä on 2 vaihtoehtoa. Alentaa palkkoja ja näin ollen parantaa kilpailukykyä tai siirtää tuotantoa Suomesta muualle. Kaiken järjen mukaan AY-liikkeen tulisi valita ensimmäinen vaihtoehto, mutta ei ei ei. AY-liike ilmoittaa, että kumpikaan vaihtoehto ei käy ja huutaa valtiota hätiin. Hyvänä esimerkkinä viimeisin kriisi, jonka aikana olisi kipeästi tarvittu sopeutumista myös AY-liikkeen puolelta. Mitä vielä, palkat nousivat Suomessa jopa taantumassa kautta linjan, samalla kun useissa maissa vallitsi palkkadeflaatio. ”Kaiken se ottaa, mutta mitään se ei anna”, sopisi hyvin AY-liikkeen uudeksi sloganiksi. Minä en todellakaan koe minkäänlaista surua näiden ihmisten puolesta jotka joutuvat ylipalkattuina kortistoon, koska Suomi ei ole enää kilpailukykyinen. Tai no, olen surullinen heidän puolestaan, koska he antavat muutaman AY-pampun tehdä mahdollisesti loppu-elämäksi vaikuttavia päätöksi heidän puolestaan kysymättä heidän omaa mielipidettään.

Mielestäni yhtiöt hoitavat yhteiskuntavastuunsa kaikista parhaiten kun ne luovat omistajilleen vaurautta ja kasvavat. Näin luodaan uusia työpaikkoja, kasvatetaan verotuloja ja edistetään kansantalouden kasvua (yhteistä hyvinvointia).

Tästä aiheesta puhuttaessa ei voi olla sivuuttamatta otsikkoa valtio-omistajuus. Olen useaan otteeseen blogissani kritisoinut valtiota omistajana ja mielestäni valtio on huonoin mahdollinen yhtiökumppani. Näin ollen pyrin sijoituksissani välttämään valtio-omisteisia yhtiöitä. Jossain on ilmeisesti menty vikaan, koska salkkuni kaksi suurinta sijoitusta Nordea ja Sampo ovat molemmat osittain valtio-omisteisia. Toki näissä yhtiöissä valtio mahdollisuudet ja kiinnostus vaikuttaa ovat vähäiset ja sen takia en koe valtio-omistajuutta kovinkaan merkittäväksi ongelmaksi.

Sijoittamisen eettisyys

Omassa sijoitustoiminnassa sekä yhtiövalinnoissa en noudata minkäänlaista eettistä koodistoa. Jos yhtiö on listattu ja se toimii valtioiden/ kansallisten pelisääntöjen (lakien&sääntöjen) puitteissa asiat ovat mielestäni kunnossa. Näkemykseni mukaan valtioiden tehtävänä on pitää huoli siitä, että ne säätävät lait siten, että yhtiöt eivät voi toiminnallaan aiheuttaa kohtuutonta haittaa. Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan todeta kaivosyhtiöiden maiseman entisöinti velvollisuus tai tupakkamainonnan ja jakelun tarkka sääntely. Vastaavasti Yhdysvaltojen valtio asetti BP:lle tuntuvat sakot ja korvausvelvollisuudet Meksikonlahden öljykatastrofista (jos sakot/korvaukset ovat liian pieniä, niin kuin ne allekirjoittaneen mielestä olivat, se on valtion vika).

En voi käsittää miten joku voi pitää tupakkateollisuutta epäeettisenä sijoituskohteena (https://www.nordnet.fi/blogi/ulkomaisten-yhtioiden-seurantalistani-tupakkayhtiot/29/11/2012/). Jokainen tupakoitsija tekee joka päivä itse päätöksensä polttamisesta. Tupakkayhtiöt eivät pakota ketään tupakoimaan, yhtiöt vain tarjoaa mahdollisuuden tähän. Sama pätee mielestäni aseteollisuuteen. Sodat tai ihmishenkien riistäminen eivät loppuisi vaikka kaikki maailman asevalmistajat laittaisivat pillit pussiin (onhan tämä onnistunut jo esi-isiemme aikoihin kepeillä ja kivillä). Tässä tilanteessa yhtiöt vain yksinkertaisesti tyydyttävät markkinoilla olevan tarpeen, joka tyydytettäisiin joka tapauksessa tavalla tai toisella.

Itselläni raja tulee siinä vaiheessa vastaan jos yhtiö on jatkuvasti ongelmissa erilaisten rikkomusten takia ja sen toiminnallisia periaatteita kyseenalaistetaan jatkuvasti. Esimerkiksi useat globaalit halpavaateketjut ovat olleet esillä useasti lapsityövoimankäytöstä. Tällaisissa tapauksissa syynä ei edelleenkään ole yhtiöihin kohdistuva moralisointi vaan ennemminkin se, että pelkään yhtiöiden liiketoimintojen kärsivän näistä. H&M:n sitkeä pysyminen otsikoissa lapsityövoiman käytöstä nakertaa jatkuvasti brändin mielikuvaa ja arvoa.

Kohteiden etsiminen epäeettisiltä aloilta voi monessa tapaa olla hyvin hedelmällistä, sillä useat sijoittajat karttavat näitä kohteita. Aiheesta on tehty useita tutkimuksia ja historiallisesti epäeettiset yhtiöt ovat tuottaneet yleisindeksejä paremmin. Epäeettisiksi tai moraalisesti arveluttaviksi sijoituskohteiksi voidaan tulkita ainakin:

  • Alkoholi
  • Aseet
  • Tupakka
  • Kestämättömän energiamuodot
  • Kaivosteollisuus etenkin diktatuurivaltioissa jossa pelisäännöt ovat epäselvät tai harvinaisilla metalleilla
  • Öljy-yhtiöt (etenkin syvänmeren tai arktisten aluiden öljynporaus)

Uskon, että pidemmällä aikavälillä nämä kohteet saattavat tarjota hyvinkin houkuttelevia vaihtoehtoja sijoittajalle sillä eettinen sijoittaminen ottaa jatkuvasti enemmän jalansijaa maailmassa. Myös eläkeyhtiöt ja muut suuren rahan päällä istuvat tahot ovat entistä tarkempia yhtiövalinnoissaan eettisessä mielessä. Kotimaisessa pörssissä Saga Furs täyttää hyvin epäeettisen kohteen tunnusmerkit. En tunne yhtiötä juuri lainkaan, mutta nopealla vilkaisulla arvostuskertoimet viittaavat siihen, että sijoittajat diskonttaavat yhtiöön poikkeuksellisen suurta alennusta.

Mitä mieltä lukijat ovat asioista?

HUOM! Väärinkäsitysten välttämiseksi lue myös alla olevat kommentit!

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa Nordean ja Sampon osakkeita. En omista Saga Fursin osakkeita.

Photo credit: Andrew Stawarz / Foter.com / CC BY-ND

/One Up on OMXH

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
21 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
05.04.2013 12:50

Bloggaaja ilmeisesti käsittää kapitalismin ja markkinat luonnonvoimiksi, jotka eivät ole estettävissä tai hallittavissa inhimmillisellä käytöksellä. Hän ei usko tappavansa ihmisiä rahoittamalla sellaista toimintaa, jonka edun mukaista on ohjata ihmisiä tappamaan toisiaan, itseään tai mahdollisesti koko maapallon asukkaita.

Ihmiset ovat luoneet markkinavoimat ja näin ollen pystyisivät näitä hallitsemaan. Poliitikot ovat liian usein lahjottavissa epäeettiseen toimintaan oman etunsa ja epäeettisten markkinavoimien hyväksi. Siksi ihimellisen toiminnan pitäisi lähteä alaportaalta. Yläportaat eivät siihen kykene.

Toivon, että tämä on satiirinen teksti. Pelkään tosin pahoin, ettei ole.

Nimetön
Nimetön
05.04.2013 13:15

Markkinat eivät mielestäni ole varsinaisesti hallittavissa (ilman hyvin suurta tehottomuutta), mutta ne ovat kuitenkin ohjailtavissa. Mielestäni markkinatalouden toiminnan takaamiseksi ja yhteisen hyvinvoinnin lisäämiseksi äärimmäisen tärkeää on se, että globaalisti on käytössä yhteiset pelisäännöt, joiden noudattamista valvotaan tarkkaan. Juuri näiden pelisääntöjen avulla markkinataloutta voidaan ohjata. Esimerkiksi omasta mielestäni BP pääsi liian vähällä öljykatastrofinsa hoidossa (samoin kuin Exxon aikanaan Alaskassa). Mielestäni yhtiölle pitäisi antaa huomattavasti pitkä-aikaisemmat vastuut aiheuttamistaan vahingoista, sillä vahinkojen laajuus paljastuu vasta vuosien tai vuosikymmenien päästä. Tässä ehkä peräänkin juuri pelisääntöjen ja niiden noudattamisen merkitystä. Ilmaisin asekaupan osalta ehkä itseäni hieman huonosti. Ongelmana eivät kuitenkaan ole välineiden valmistajat, vaan itse… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
05.04.2013 17:20

“Tupakkayhtiöt eivät pakota ketään tupakoimaan, yhtiöt vain tarjoaa mahdollisuuden tähän. Sama pätee mielestäni aseteollisuuteen.” Eivät pakota, mutta jos todetaan niiden vain antavan mahdollisuuden ollaan pahasti hakoteillä. Yhtiöt tekevät kuitenkin kaikkensa edistääkseen tupakan/aseiden/jne myyntiä sekä mm. lobatakseen erilaisia rajoituksia vastaan huolimatta siitä, että tietävät välillisesti aiheuttavansa ihmishenkien menetyksiä. Myöskään yksilönvastuulle ei voi laittaa kaikkea. Esim. mainonta vaikuttaa kaikkiin, ei vain nuoriin. Mielestäni on täysin moraalitonta sanoa, että jonkun muun tahon (esimerkiksi valtion) tehtävä on huolehtia rajoituksista, joten minun tehtäväni se ei ole. Kyllä vastuu on osaltaan jokaisella itsellään. Mikä edes on valtio? Me, ja jokainen tekemämme päätös voi vaikuttaa esimerkiksi tupakkayhtiön… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
05.04.2013 22:53

Late,

Kritiikiisi on osittain vastattu aikaisemmissa kommenteissa, mutta kysyn sinulta saman kysymyksen kuin edelliseltä? Koskeeko tämä sama asia myös pikaruokayhtiöitä kuten McDonaldsia ja Yum!:a tai vaikkapa alkoholiyhtiöitä? Nämä yhtiötä tekevät tietoisesti pahaa, mutta pyrkivät silti edistämään kaikin keinoin tuotteidensa menekkiä?

Toki kärkkäässä tekstissäni lähdin liikkeelle oletuksesta, että valtio ei ole korruptoitunut. Jos se on korruptoitunut, ei systeemi toimi ja yhtiöt saavat toimia liian suurella vapausasteella.

Korostan vielä sinullekkin, että tosiaan oma ajatusmaailmani ei ole ihan niin mustavalkoinen mitä teksti antaa ehkä ymmärtää. Teksti on kirjoitettu osittain kieli keskellä suuta ja tarkoituksella provosoivasti.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
06.04.2013 07:59

Mielestäni mäkkärin roskaruoka on eri asia kuin esimerkiksi tuhansia myrkkyjä sisältävät tupakkatuotteet. Rroskaruoan syömisellä kun saattaa olla jopa jotain hyviä puolia (ihminen tarvitsee energiaa), mutta tupakkatuotteista niitä on vaikea löytää.

Mutta jokainen tietysti asettaa omat rajansa ja ymmärrän hyvin, jos joku näkee mäkkärin toiminnan eettisesti niin vääränä, ettei halua siihen sijoittaa, vaikka itse voisin niin tehdä. Alkoholiyhtiöt ovat jossain mäkkärin ja tupkkayhtiöidenn välissä, itse en niihinkään sijoittaisi.

Hyvä, ettei ajatusmaailmasi ole ihan niin mustavalkoinen kuin tekstistä voisi päätellä, mutta pahaltahan tuo silti edelleen ainakin omissa silmissä näyttää.

Nimetön
Nimetön
05.04.2013 21:03

Olen siinä kohtaa samaa mieltä, että firmojen ei tarvitse tukea oman kotimaansa työllisyyttä. Mitä liiketalouden dynamiikkaan tulee, on hyvä jos firmat pyrkivät tehostamaan toimintaansa kustannusten suhteen. Muuten liityn edellisten kommentoijien riviin. Mielestäni myös sijoittajalla pitää olla selkärankaa. Jos ei omaksu itse normeja tai mitään etiikkaa, niin sitten asia fine. Muussa tapauksessa en itsekään suosi aseteollisuutta tai tupakkateollisuutta, muutaman mainitakseni. Polttaminen on jokaisen oma ratkaisu, mutta on naiivia väittää etteikö tuppayritykset tekisi kaikkensa jotta mahdollisimman moni polttaisi. Öljyteollisuuden näen välttämättömänä pahana. “Uskon, että pidemmällä aikavälillä nämä kohteet saattavat tarjota hyvinkin houkuttelevia vaihtoehtoja sijoittajalle sillä eettinen sijoittaminen ottaa jatkuvasti enemmän jalansijaa maailmassa.… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
05.04.2013 22:36

Edellisessä kommentissa osittain vastattu tähän. Eikö McDonalds syyllisty mielestäsi sitten samaan kuin tupakkayhtiöt? Sen tuotteilla on haittavaikutus (epäterveellisyys) ja se pyrkii mielikuvamainonnalla vaikuttamaan ihmisiin mahdollisimman paljon?

Öljyteollisuus on välttämätön paha koska yhteiskuntamme pysähtyisi ilman sitä, agreed.

On mielenkiintoista nähdä alkavatko nämä “epäeettiset” yhtiöt tulevaisuudessa treidaamaan alennuksella suhteessa muihin. Leikkisästi voi todeta, että tässä punnitaan “onko markkinoilla sydäntä vai ei? 🙂

Nimetön
Nimetön
05.04.2013 21:07

Saga Fursin alhainen hinta selittyy osittain sillä, että yrityksen äänivallan omistavat sen asiakkaat (turkiskauppiaat). Saga Fursia ei siis pyöritetä arvon maksimoimiseksi osakkeenomistajille, vaan turkiskauppiaille. Sitten hieman kritiikkiä: Arvostan kirjoituksiasi paljon ja olen pettynyt lukiessani tupakkateollisuuden puolustuspuheen. Jos tupakka tulisi vasta nyt 2013 markkinoille uutena tuotteena, se luokiteltaisiin samaan kastiin heroiinin kanssa eikä tupakan myyntiä sallittaisi missään kehittyneessä valtiossa. Ainoa syy tupakan laillisuuteen on sen laaja suosio, joka on peruja ajalta, jolloin markkinointi oli tasoa “polta päivittäin – se rentouttaa!” Tupakan vaaroja ei tunnettu ja siitä eteenpäin addiktio on säilynyt sukupolvelta toiselle. Jos sijoittajat ryhmänä alkavat karttamaan epäeettisiä osakkeita, johtaa se… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
05.04.2013 22:31

Tarkoitatko, että Saga toimii samalla periaattella kuin kotimaiset lihayhtiöt (osuuskunnat, topline>bottomline)? Mielestäni useilla valtioilla linja on mennyt oikeaan suuntaan, kun ne ovat suitsineet tupakan mainontaa ja rajoittaneet sen käyttöä. En ota tässä kantaa tupakan vaarallisuuteen vs muut päihdeaineet, sillä en tiedä asiasta tarpeeksi. Joka tapauksessa voidaan toki todeta, että tupakka on haitallista. Väitän kuitenkin, että valtaosa ihmisistä tietää tämän asian, valtaosaa ei vain taida kiinnostaa. Historiallisesti tupakkayhtiöt ovat toki toimineet epämoraalisesti, kun tupakan haitat ovat olleet epäselviä muille paitsi yhtiöille itselleen, tässä olen kanssasi samaa mieltä. Pelisääntöjen kehittyminen heijastuu melko hyvin tupakassa. Sitä mukaan kun haitat ovat tulleet tietoon, ovat… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
05.04.2013 22:24

Kiitoksia kaikille kommenteista, ajattelinkin kirjoituksen on sen verran kärkkäästi kirjoitettu, että se varmasti herättää keskustelua ja hyvä niin! Todetaan nyt alkuun pari asiaa. Ilmaisin itseäni ehkä hieman liian suoraan eettisyys osiossa, kyllä sijoittajillakin on hyvä jonkinlainen eettinenkoodisto olla. Itselläni esimerkiksi Saga Furs (tai muu turkistarhaus) ei voisi tulla kysymykseenkään, koska mielestäni on eettisesti väärin, että nämä eläimet kasvatetaan puhtaasti turkismielessä (eikä esimerkiksi ravintomielessä), kun vastaavaan lopputulokseen päästäisiin myös tekoturkeilla. Ja kyllä, olen jättänyt sijoittamatta yhtiöihin esimerkiksi sen takia, että ne aiheuttavat mielestäni kärsimystä osana liiketoimintojaan (vaikka toki laillisesti). Eli ei täälläkään mikään ihmishirviö olla 🙂

Nimetön
Nimetön
05.04.2013 22:34

Late & Bo, Ajattelutapanne on hyväntahtoinen, mutta mielestäni valitettavasti naivi. Jos valtaosa sijoittajista ryhtyisivät hyljeksimään “epäeettisiä” pörssi yrityksiä, jonka johdosta ne ajautuisivat rahoitus vaikeuksiin ja lopulta toiminnan lopettamiseen – uskotteko etteikö tilalle nousisi jokin yksityinen taho joka korjaisi tarjonnan puutteen, mikäli ylisuuria tuottoja on tarjolla? Ehkäpä vielä ryöhkeemmin kuin noteraatut yhtiöt? Itse koen julkisesti omistettujen yhtiöden olevan läpinäkyvempiä kuin yksityisten yritysten. Pääosin mittavan sääntelyn ja maailman laajuisen tarkastelun johdosta. Pohtisin asiaa näkökulmasta: mikä on paras huonoista vaihtoehdoista? Mielestäni on turha syyttää yhtiöitä kysynnän tyydyttämisestä, kunhan se säilyy lain rajoissa, kuten OneUp esittää. Myönnän kyllä että monien yritysten kohdalla on tehty… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
05.04.2013 22:54

Kiitos! Mukava saada aiheesta positiivistakin palautetta ja hyvää keskustelua!

Nimetön
Nimetön
05.04.2013 23:02

vpulkkinen, “Itseäni kuitenkin puistattaisi vaikka katsoa tv:stä kun Israel ampuu ohjuksen palestiinalaislasten keskelle ja miettisin “hienoa kun sain tänään osinkoa Raytheonilta. Its only business, eh?””. Itsestänikään ajatus rahan tekemisellä toisten hengillä ei tunnu miellekkäältä, mutta kokonaisuus ei ole niin yksinkertainen. Onko mielestäsi parempi vaihtoehto, että Israel suosisi halpoja ja helppovalmisteisia biologisia aseita, kun vaikeasti valmistettavia täsmäohjuksia ei olisi markkinoilla? Sitä vasta kelpaisia tv:stä katsella… Suosittelen hetken pohdintaa, jos kuvittelet “ikuisen sodan” loppuvan siihen että aseita tuottavien yritysten toiminta lopetettaisiin? En omista aseteollisuuden yrityksiä, mutta en myöskään näe niitä tai saati sitten niiden omistajia syyllisinä tai huonompina ihmisinä – kunhan yhtiöiden… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
06.04.2013 08:51

“Omassa sijoitustoiminnassa sekä yhtiövalinnoissa en noudata minkäänlaista eettistä koodistoa. Jos yhtiö on listattu ja se toimii valtioiden/ kansallisten pelisääntöjen (lakien&sääntöjen) puitteissa asiat ovat mielestäni kunnossa. Näkemykseni mukaan valtioiden tehtävänä on pitää huoli siitä, että ne säätävät lait siten, että yhtiöt eivät voi toiminnallaan aiheuttaa kohtuutonta haittaa.” Kyllä kai se yksilönvastuu pitäisi koskea sijoitustoimintaakin. Samalla ajattelumallilla voisi sanoa, että “Jos tupakkaa on laillista myydä kaupoissa, niin eihän se voi olla epäterveellistä”. Tällaisella ajattelulla yritetään vain perustella itselle tai muille omia epäeettisiä päätöksiä. Eikä ne valtioiden/kansalliset pelisäännöt ikinä kehity eettiseen suuntaan, jos enemmistö ajattelisi vastaavalla logiikalla. Sam, viitaten kommenttiin “kunhan yhtiöiden toiminta… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
06.04.2013 11:55

Olli,

Pehmensin lausuntoa aikaisemmin ja myönsin, että tuo oli hieman harkitsemattomasti kirjoitettu. Kyllä itsellänikin eettinenkoodisto löytyy. Olet oikeassa, että toki yksilövastuutakin on ja myös sijoittaja voi äänestää jaloillaan (osakkeillaan). Kuitenkin mielestäni tässä ylivoimaisesti suurin rooli on valtiolla ja kansallisilla järjestöillä, sillä sijoittajilla on rajallisesti mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Lisäksi ihmiset ovat kuitenkin kaikki pohjimmiltaan omanedun tavoittelijoita ja näin ollen myös heidän ohjailuunsa tarvitaan sääntöjä ja rajoja.

Nimetön
Nimetön
06.04.2013 09:12

En nyt ota itse kantaa eettisyyteen, vaan lähinnä tuohon että et ole valmis luovuttamaan murto-osaakaan omista tuotoistasi siihen että esim. teollisuuden työpaikat pysyisivät Suomessa. Tämä ajatusmallihan eroaa hyvinkin paljon siitä, miltä pohjalta tehdaspatruunat ovat Suomeen perusteollisuuden rakentaneet aikanaan. Hehän rakensivat työntekijöilleen jopa taloja tehtaiden läheisyyteen ja muutenkin pyrkivät pitämään tuotannontekijänsä tyytyväisinä. Nyt sijoittaja vaatii maksimaalisen tuoton, vaikka sitten työntekijöiden kustannuksella. Kyllä, ajat ovat muuttuneet mutta ongelmaa odotankin siinä, mitä tapahtuu kun valtio ei yksinkertaisesti enää pysy pystyssä kun rahaa sille maksavia ei ole eikä sitä voida jakaa enää työttömänä olevalle kansalle. Siinä kohtaa nimittäin katse kääntynee niihin joilla sitä rahaa… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
06.04.2013 11:59

Kimmo,

Kysymys on hyvin teoreettinen, toki voisin harkita luovuttavani pienen osan voitoistani jos saisin tästä lupauksena sen, että työpaikat säilyvät Suomessa ja Suomen yleinen hyvinvointi paranee. Tämä on kuitenkin markkinoiden dynamiikan vastaista, sillä markkinoilla raha hakeutuu aina tuottavimpiin kohteisiin. Tässä on toki hyvä kysyä, että miksei työntekijäpuoli suostu samaan? Antamaan osaa palkastaan pois jotta teollisuus pysyy kilpailukykyisenä? Tämä on mielestäni realistinen kysymys varsinkin kun osassa länsimaissa on palkkadeflaatio. Tässä näkemyksessäni olen melko ehdoton, maan pitää pysyä kilpailukykyisenä markkinatalouden ehdoilla. Erilainen keinotekoinen tukeminen johtaa lopulta toimimattomaan lopputulokseen.

Nimetön
Nimetön
06.04.2013 19:18

Mielestäni tuppakkateollisuutta voi hyvinkin pitää epäeettisenä sijoituskohteena. Aiheuttaahan se erittäin vahvaa riippuvuutta ja on todistetusti erittäin terveydelle haitallista.
Toki vastuuta voi ja pitääkin vierittää osin valtiolle ja nythän tupakointia onkin lainsäädännöllä kitketty länsimaista. En silti lainkaan katsoisi kieroon sijoittajaa, joka ei sijoita tupakkayhtiöihin eettisistä syistä.

Nimetön
Nimetön
07.04.2013 21:14

Jos, tupakointi aiheuttaa heroiinin veroista riippuvuutta, niin päätökset tekevät aikuiset ihmiset. Paitsi kehittyvässä maailmassa, missä päätös on lasten tehtävä. Jos näin kuitenkin on, että kaikki tapahtuu liberaalisssa ilmapiirissä, voin ostamalla osaketta sijoittaa tähän liiketoimintaan, mitä parhaimmalla mielellä.

Ishares SKorea on samasta syystä lyhyeksimyytävä indeksi. Ei siksi, että ottaisin P-Korean toimintaan kantaa, ja arvostaisin nälkätalouden Samsung-taloutta korkeammalle. E-Korea vain voi kärsiä ydinhyökkäyksestä tai ydinsodan uhasta, minkä vuoksi konservatiivista sijoittajat sulkevat sitoumuksiaan. Raha on rahaa, eikä siihen liity eettisiä velvoitteita.

Jos haluaa sijoittaa aseisiin, niin USAn puolustushallinllinnon hankkimat ovat hyviä kohteita. Nykyisessä maailman järjestys saa vakautta USAn vahvasta puolustuksesta.