Siirry pääsisältöön

Siili Solutions Oyj

Siilin lyhyt esittely

 

Helsingin pörssi on saamassa uuden, mielenkiintoisen jäsenen arviolta 20.4.2016, kun Siili Solutions Oyj aloittaa kaupankäynnin päälistalla ylimerkatun annin jälkeen. Käyn kirjoituksessa Siiliä pintapuolisesti läpi yhtiönä. Nostan muutamia kvalitatiivisia tekijöitä kuten työntekijöiden tärkeys esille hieman laajemmassakin kontekstissa.

Lyhyesti yhtiön avainlukuja, perustuen perjantain 15.4.2016 kurssiin 8,65 EUR:

EPS: 0,38

EPS 2016e (Inderes): 0,59

P/E: 23 (2016e n. 15)

EV/EBITDA: 13

ROE: 25,9%

EBITDA-marginaali: 9,6%

Markkina-arvo: 57 miljoonaa euroa

Annin jälkeinen osakkeiden lukumäärä: 6,54 miljoonaa kappaletta

 

Siili Solutions Oyj (tästä lähtien kirjoituksessa Siili) on suomalainen teknologiariippumaton ohjelmistopalveluyhtiö. Siili ei kehitä omaa softaa, vaan modernisoi, integroi ja kehittää jo olemassa olevia järjestelmiä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yhtiö korostaa toimivansa Lean -periaatteen mukaisesti eli turhia toimintoja tai tapoja eliminoiden ja osaamista jatkuvasti kehittäen. Siilin asiakkaita ovat yleensä suuremmat yritykset sekä julkinen sektori. Asiakkaina ovat esimerkiksi Here, KONE, Veikkaus, OP, RAY, Mandatum Life ja KEVA.

Siili toimii mielenkiintoisessa saumassa it-markkinoilla. Suurten it-projektien merkitys laskee samalla kun pitää päivittää toimintamallit vastaamaan digitalisaation haasteita kilpailun paineessa. Tästä lohkosta tulee myös Siilin leipä. Suomen it-markkinoiden tilaa voisi kuvailla hitaasti kasvaviksi ja markkinoiden arvioidaan kasvavan muutamia prosentteja annuaalisesti lähivuosina. Siili on pystynyt viime vuosina kuitenkin n. 20% orgaaniseen kasvuun ja yritysostoin peräti 40% liikevaihdon kasvuun. Siilin kovaa kasvua selittää sen kilpailuvaltti ketteränä ja ainakin toistaiseksi pienenä toimijana. Pienemmät toimijat eivät pysty välttämättä tarjoamaan yrityksille niiden tarvitsemaa osaamista ja syvyyttä ja toisaalta suuremmat toimijat, kuten Tieto tai globaalisti IBM, eivät vanhalla insinööriorganisaatiollaan yksinkertaisesti taivu tarpeeksi nopeasti vastaamaan kysynnän painopisteen muutokseen teknisistä järjestelmätoimituksista monikanavaisiin ja käyttäjälähtöisiin digitaalisiin palveluihin.

Siilille relevantin markkinan koko on sen oman arvion mukaan hieman alle kolme miljardia euroa ja sen markkinaosuus on kuluvan vuoden liikevaihtoennusteella n. 50 miljoonaa euroa reilusti alle 2% kokonaismarkkinasta eli tilaa kasvaa on vaikka kokonaismarkkina ei lähivuosina kasvaisi ollenkaan.

 

Kvalitatiivisia faktoreita

Haluan nostaa muutamia laadullisia tekijöitä esiin mitkä nousevat toistuvasti esiin Siilin tilinpäätösraporteissa. Alalla missä Siili toimii ei varsinaisesti ole “vallihautoja” eli pysyvää, vaikeasti murrettavaa kilpailuetua. Pitkäjänteisessä menestyksekkäässä sijoittamisessa (kuten menestys yleensä ymmärretään) kilpailuedun merkitystä ei voi korostaa liikaa. Perinteisten suurten toimijoiden vallihauta perustuu ennemminkin siihen valtavaan kustannukseen mikä syntyisi jos kyseenomainen perinteinen it-hovihankkija vaihdettaisiin. Esimerkiksi Tieto on niin totuttu toimija Suomessa suuryrityksille ja julkiselle sektorille, että vaikka sen palvelun laatu olisi mitä sattuu se valittaisiin silti suurella todennöisyydellä uudelleen ja uudelleen koska vaihdosta syntyisi suuri sotku. Kilpailuetu perustuu ennemminkin siis vaihtamisen vaikeuteen kuin palavasta halusta olla naimisissa totutun hankkijan kanssa. Tai näin ainakin tähän asti. Skaalautuvien pilvipalveluiden ja digitalisaation myötä nämä vallihaudat ovat täyttymässä ja Siilin kaltaiset toimijat ovat laidoilla lapioimassa markkinaosuuksia itselleen.

Siili pystyy tarjoamaan laajaa ja syvää osaamista ollen omien sanojensa mukaan fiksu ja usein paras vaihtoehto kumppaniksi. Siili ennemminkin “lainaa” asiantuntijansa eli yhtiön slangilla “siilit”, tuntilaskutuksella asiakkaan partnereiksi. Siili korostaa tekevänsä työtä “asiakkaiden kanssa”, ei “asiakkaille”. Mistä erityisesti pidän Siilin kielessä (ja toivon tämän olevan totuutta myös arkipäiväisessä työssä Siilillä) on kunnioitus sekä siilejä että asiakkaita kohtaan. Siili korostaakin olevansa kuin eräänlainen käsityöläiskilta jossa

“Uuden ajan käsityöläisyys on sisäistä yrittäjyyttä, intohimoa, ja palavaa energiaa, joka ohjaa tekemään aina parhainta. Se on ylpeyttä omasta työstä, mutta myös kokonaisvastuun ottamista koko tiimin tekemisestä ja yhteisestä tavoitteesta. Uteliaat työntekijämme kasvatamme aina vain paremmiksi ammattilaisiksi, joille riittää tilaa kasvaa Siilillä, vaikka kilpailjatkin heidät haluaisivat.” (Siilin 2015 vuosiraportti, s. 4).

Siilin koko kilpailuetu perustuu yksinkertaisesti siihen, että sen designin, devauksen ja datan  asiantuntijat ovat alansa parhaita uudistamaan asiakkaiden liiketoimintaa. Siten siilien relevanttiutta ei voi yliarvioida pitkässä juoksussa yhtiön menestyksen ja kasvun takeena. Siilin kieli poikkeaa huomattavasti suuremmista jättiläisistä, joissa henkilökuntaan viitataan ennemminkin anonyymina massana, “human recources” joka on jo lähtökohtaisesti työntekijää alentava termi. Siilissä palkkamallikin poikkeaa siten, että peruspalkka saattaa olla pienempi mutta työntekijä saa osan projektin tuloista itselleen, mahdollistaen alaa keskimääräistä korkeammat tienestit sekä vastuun houkutellen kokeneita tekijöitä sisään. Keskimääräinen siilien työkokemus on noin 14 vuotta. Sen lisäksi Siilissä ei ole linjaorganisaatioita vaan “heimoja” joissa heimojohtajat mentoroivat siilejä heidän asiantuntijuuden painotusten mukaisesti.

 

Sijoituskirjallisuudessa tai -analyyseissa painotetaan hyvin harvoin henkilökunnan tyytyväisyyttä tai roolia yhtiön menestystekijänä. Yhä useammalla firmalla kuitenkin kaikki (relevantti) “pääoma” millä generoida tuottoja on juurikin tuo henkilökunta ja sen osaaminen. Ilahduttava poikkeus, tosin jo vuodelta 1958 on menestyneen sijoittajan Philip A. Fisherin Common Stocks and Uncommon Profits and Other Writings missä “people factorille“, ihmistekijöille, on omistettu peräti oma kappaleensa. Tiivistettynä Fisher uskoo, että työntekijöiden tyytyväisyys heijastuu suoraan yrityksen laatuun ja toteutukseen, parantaen myös tuottoja. Mahdollisuus olla ylpeä työstään ja yrityksestään on voimauttava etuoikeus ja heijastuu myös asiakkaisiin, brändiin ja imagoon.

Toinen tärkeä tekijä menestyksekkäässä pitkäaikaisessa sijoituksessa, mitä haluan tässä kirjoituksessa ottaa esille, on suhde muutokseen. “πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει”, tai “ainoa pysyvä asia on muutos” vapaasti suomennettuna, totesi jo Heraklitus aikoinaan. Myös sijoitusmaailmassa paikalleen jämähtäneet yhtiöt väistyvät pääsääntöisesti nopeasti pois näyttämöltä. Kykyä ennakoida muutosta ja elää sen mukana ei voi aliarvioida. Siili on nyt haistanut aivan oikein it-alan trendit ja surffaa niiden aallon harjalla. Lean-ajattelun mukaisesti (sana toistuu,”ketterän” kanssa, jatkuvasti Siilin raporteissa läpi vuosien) Siili pyrkii jatkuvasti parantamaan performanssiaan ja asiakaskokemuksia.

 

Siilin kehitys ja strategia

Siilin visiona on vuonna 2020 olla Euroopan tunnetuin ja tehokkain moderni ohjelmistointegraattori, eli tavoitteita ja kunnianhimoa löytyy. Kansainvälinen laajentuminen on vaikeaa ja tuo riskejä, mutta toimitusjohtaja Seppo Kuula on aiemminkin toiminut yrityksissä missä hän on valloittanut uusia liiketoimintamaita, antaen varovaista indikaattoria sen puolesta että hän onnistuu myös Siilin kanssa tehtävässä.

Siilin orgaaninen kasvu on ollut nopeaa ja tavoite onkin kasvaa markkinoita keskimääräistä nopeammin. Tätä tavoitetta tuetaan yritysostoin. Kasvun jarruna toimii ennemminkin osaajien saatavuus ja houkuttelu taloon. Tähän asti Siilin yritysostot ovat olleet suhteellisen edullisia matalilla EV/EBITDA-kertoimilla toteutuen. Yritysostot tehdään osin käteisellä ja osin osakkeilla, jolloin ostettavan yrityksen johto sitoutetaan mukaan Siiliin ainakin toviksi. Koska Siilillä itsellään käydään kauppaa korkeahkolla EV/EBITDA -kertoimella, voi ostoja pitää omistaja-arvoa kasvattavina. Osakeannin myötä Siilin kassa on paisumassa jo yli kahdeksaan miljoonaan euroon eli muskeleita löytyy yritysostostrategian jatkamiseen. Siili on laajentamassa Saksaan, erityisesti autoteollisuuteen missä läpimurto kansainvälisissä suurtoimijoissa olisi merkittävä askel.

Huolimatta kasvusta Siilin marginaalit ovat olleet suhteellisen vakaita. Johtuen kulumallista Siilin marginaalit eivät voi kasvaa kovin korkeiksi, kun kasvaneet tuotot menevät osin siilien taskuihin. Toisaalta mikäli liikevaihto laskisi, marginaalit laskevat joustaen kun siilien osuus tuloista laskee myös.

Listaan tähän alle muutamia lukuja viime vuosilta, jotta lukijalle syntyy jonkinlainen käsitys yhtiön koosta ja kehityksestä.

Meur Liikevaihto EBITDA EBITDA% ROE%
2011 13,2 1,6 12,3% 79,9%
2012 16,1 1,5 9,6% 36,7%
2013 18,8 1,8 9,5% 28,0%
2014 29,5 2,7 9,2% 28,6%
2015 41,9 4,0 9,6% 25,9%

Liikevaihto on viidessä vuodessa kasvanut 220%. Keskimääräinen EBITDA-marginaali on ollut 10%. Johtuen kasvurekrytoinneista EBITDA-marginaali tuskin nousee ennen kuin kasvu alkaa hidastumaan. Kokonaismarkkinan jähmeydestä huolimatta Siili on pystynyt kaappaamaan osuuksia ja pystyy suurella todennäköisyydellä myös tulevina vuosina kovaan kasvuun. Mikäli laajentuminen Saksassa onnistuu, avautuu Siilille aivan uudenlainen universumi, joskin varmasti myös haastavia kilpailijoita.

 

Lyhyesti Siilin arvostuksesta

Kirjoituksen alussa on esitetty lyhyesti Siilin avainlukuja ja palaamme vielä niihin. Tällä hetkellä Siilin P/E -luku on 23, mikä heijastelee suuria kasvuodotuksia tai ainakin viime vuosien kasvuvauhdin jatkumista sijoittajien odotuksissa. Mikäli kasvu jatkuu samaan malliin, ei arvostuskertoimia voi pitää liian korkeina. Siilin riskiprofiili tulee muuttumaan riskisemmäksi kun laajentuminen ulkomailla jatkuu potentiaalisten kasvupettymysten vuoksi. Sen lisäksi osin yritysostoihin nojaava strategia tuo lisää liikkuvia osia, vaikka tähän astinen näyttö on ollut vakuuttavaa: uuden yrityksen integrointi ja sulauttaminen Siiliin vie kuitenkin aina hetken eikä välttämättä onnistu niin hyvin kuin odotetaan. Kasvupotentiaalia kuvaa hyvin, että mikäli kasvu jatkuisi vuoteen 2020 asti 15% tasolla ja sen jälkeen 5% tasolla vuoteen 2025 ja kokonaismarkkina ei kasvaisi lainkaan, olisi Siilin markkinaosuus silti vasta reilu 3%. Menneen näytön perusteella voinee olettaa, että Siili jatkaa osuuksien kaappaamista jatkossakin ja saa rekrytoitua parhaat taidot heimoihinsa. Siiliä voi pitää mielenkiintoisena kasvuyhtiönä ja tervetulleena tulokkaana Helsingin pörssiin.

 

Allekirjoittanut omistaa Siilin osakkeita. Teksti ei ole sijoitussuositus ja omat kotiläksyt kannattaa tehdä aina. Pyrin kirjoituksissa tarkkuuteen, mutta en ota vastuuta mahdollisista vääristä luvuista tai tulkinnoista yhtiöistä. 

 

Kuva: allekirjoittaneen tuotoksia. 

 

/Verneri Pulkkinen

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
18.04.2016 18:55

Suurten ja surkeiden it-integraattoreiden, kuten Nordealla epäonnistuneet IBM+Accenture osuus markkinasta pysyy isona niin kauan, kun suuret yritykset a) hankkivat it-toimittajasuosituksensa big4-yhtiöistä, jotka elävät vielä 90-lukua ja b) hankinnoissa korostetaan yksikköhintoja, ei sitä, mitä lopputuloksia saadaan aikaan eli otetaan 10 kpl offshore konsulttia yhden kotimaisen sijaan. Siilit, Futuricet, Reaktorit jne. odottelevat siinä sivussa.