Shoprite jatkaa kasvuaan ja pysyy ostoseurannassa

Kirjoitin kuluvan vuoden helmikuussa omasta seurantakohteestani Afrikan markkinoille. Se on vähittäiskauppaketju Shoprite, jonka osake kohosi kevään aikana blogimerkinnän jälkeen jopa 25 prosenttia lyhyessä ajassa. Markkinoiden näkymätön konsensus kuitenkin tulkitsi yhtiön viimeisimmän tuloskatsauksen merkiksi heikkoudesta, joten osake on elokuun aikana lasketellut takaisin helmikuun kurssitasoille. Päivitän tässä merkinnässä yhtiön tilannetta viimeisimpien myynti- ja tuloslukujen valossa.

Koska uusille lukijoille Shoprite ei todennäköisesti kerro nimenä yhtään mitään, suosittelen tutustumaan puoli vuotta sitten laatimaani yritysesittelyyn. Sen jälkeen ei ole ihmeitä tapahtunut, mutta koska yhtiö on intensiivisesti ostokohteideni seurantalistalla ja tuore tulosraporttikin on julkaistu, on vaiva ainoastaan vähäinen päivittää blogiin tilannetta sijoittajan näkökulmasta, toki omien tulkintojeni valossa.

Kesäkuun 2014 loppuun päättyneellä tarkastelukaudella Shopriten liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia. Kasvusta 5,1 prosenttiyksikköä syntyi vanhojen myymälöiden myyntiä kasvattamalla, ja 5,4 prosenttiyksikköä selittyy uusien kauppapaikkojen avaamisilla.

Konsernin liikevaihto on nyt kaksinkertaistunut kuudessa vuodessa, kasvaen keskimäärin noin 12 prosenttia vuodessa. Tammi-kesäkuussa 2014 yhtiö avasi 174 uutta myymälää, nostaen verkoston kokonaismäärän 1948 myymälään 15 eri maassa ympäri Afrikkaa.

Kaksinumeroisen prosentuaalisen myyntikasvun taustalta on tuotava esiin, että Shopriten liikevaihto kasvoi yhtiön kotimarkkinan Etelä-Afrikan ulkopuolella jopa 26,8 prosenttia. Kauppaketjussa onkin erityisen houkuttelevaa sen kasvupotentiaali koko maanosan laajuisesti, sillä se on ilmeisesti vasta alkutekijöissään.

Aivan kriisin partaalla ei ole Shopriten kotipesäkään, sillä myös Etelä-Afrikassa liiketoiminta laajentui kesäkuuhun 2014 päättyneellä tilikaudella myynnillä mitattuna 8,7 prosenttia alkuvuodesta 2013.

Hätäisimmät sijoittajat eivät innostuneet Shopriten viimeisimmästä tuloskatsauksesta. Tämä johtunee enimmäkseen siitä, että konsernin suhteellinen kannattavuus heikkeni: operatiivinen voitto kohosi 6,0 prosenttia, eli selvästi hitaammin kuin myynti.

Shopriten voittomarginaali laski vertailukauden 5,8 prosentista 5,6 prosenttiin. Päätä ei kuitenkaan tämän takia kannata työntää pensaaseen, sillä vertailuyhtiöistä Walmartin vastaava marginaali on vain 3,3 prosenttia, Sainsbury’sin 3,6 prosenttia ja Tescon 4,1 prosenttia. Puhumme siis Shopriten kohdalla laadusta päälauseessa ja isoin kirjaimin.

Shopriten kassavirtoja kuvaava käyttökate (EBITDA) kasvoi kesäkuun 2014 loppuun päättyneellä tilikaudella 8,7 prosenttia, jääden sekin silti hieman liikevaihdon kasvuvauhdista. Tosin käyttökatteenkin kehitystrendi on edelleen hyvä: viimeisten viiden vuoden aikana se on yli kaksinkertaistunut.

Konsernin osakekohtainen tulos (EPS) parani 3,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Tuloksen kasvuvauhti on nyt hidastunut merkittävästi – joskin arvioni mukaan tilapäisesti – viimeisten viiden vuoden keskimääräiseen noin 15 prosentin kasvuvauhtiin nähden.

Seuraava kuva havainnollistaa Shopriten uskomattoman myynti- ja tuloskehityksen viimeisten kymmenen vuoden ajalta.

shopritemyyntijatulos10v

Shopriten myynti- ja tuloskasvu 2005–2014 (Shoprite IR)

Kuten edeltävästä kuvasta on mahdollista havaita, ovat Shopriten liiketoiminnan kokoluokka ja ansaintakyky kohentuneet vuodesta toiseen poikkeuksetta. Helsingin pörssissä vastaavankaltaiseen suoritukseen on yltänyt lähinnä Kone, jota pidetäänkin nykyään jo jonkinlaisena poikkeustapauksena, joka kykenee kasvuun markkinatilanteista riippumatta.

Shopriten nykyosinko näyttää turvatulta, sillä osingonjakosuhde on pyöristettynä 50 prosenttia. Toisin sanoen yhtiön nykyinen nettotulos kattaa osingonmaksun kahteen kertaan, mikä jättää tilaa paitsi nettotuloksen tilapäiselle heikentymiselle, myös mittavilla kasvuinvestoinneille uusille maantieteellisille alueille eri puolilla Afrikkaa.

Osakkeen arvostuksen näkökulmasta osinkotuotto on nykykurssiin noin 2,5 prosenttia, ja kun tämän jakaa osingonjakosuhteella, saadaan tulostuotoksi (E/P) 5 prosenttia. Siitä puolestaan käänteisluvun ottamalla muodostuu osakkeen P/E-luvuksi 20. Nämä eivät ole huutavan edullisia lukemia, mutta sijoittajan on huomioitava yhtiön kasvuvauhti, tulevaisuuden kasvunäkymä ja keskimääräistä parempi yhtiökohtainen laatu – paitsi koko pörssiin nähden, erityisesti omalla toimialallaan tarkasteltuna.

Lyhyellä tähtäimellä Shopriten kasvunäkymä on heikko kotimarkkinalla Etelä-Afrikassa, koska maan vähittäiskaupat kärsivät alhaisesta bruttokansantuotteen kasvusta. Shoprite kertoi itse viimeisintä tulostaan julkistaessaan, että kuluvan vuoden kesäkuussa Etelä-Afrikan vähittäiskauppa jäi kokonaisuutena nollakasvun tasolle.

Rivien välistä voitaneen olettaa, että Shoprite kuitenkin itse voitti alkuvuoden 2014 aikana markkinaosuuksia, koska yhtiö kuitenkin raportoi myös kotimarkkinoiltaan 8,7 prosentin myynnin kasvun viimeisimmässä tulosraportissa. Itse asiassa Shopriten omien sijoittajamateriaalien mukaan yhtiö on voittanut Etelä-Afrikassa markkinaosuutta jo kahdeksan vuotta putkeen yhtäjaksoisesti, ylittäen maassa jo 35 prosentin markkinaosuuden.

Nyt esimerkiksi kaivossektorin tilanne on hyytynyt hetkellisesti, mikä syö maassa kuluttajien ostovoimaa palkkatulojen laskiessa. Etelä-Afrikan tilastoviranomaiset ovatkin raportoineet maan työttömyysasteen kohonneen 25,5 prosenttiin. Se on korkein lukema sitten finanssikriisin vuonna 2008.

Etelä-Afrikan talousnäkymiä varjostaa myös ulkomaisen pääoman pakeneminen maan valuutasta. Lisäksi korkea inflaatio, 2000-luvun aikana kasvanut kansalaisten velkaantuneisuus ja kohoava korkotaso muodostavat kysyntää väliaikaisesti hyydyttävän kombinaation. Pitkän tähtäimen kasvutarina keskimääräisen afrikkalaisen kuluttajan elintason kasvusta kuitenkin pitää edelleen, joten tilaisuus vaikuttaa pikemmin ostotilaisuutta kuin perusteltua paniikkia luovalta.

Shopriten nykytilanteeseen sopii kärjistäen Warren Buffettin ajaton sitaatti:

”Great investment opportunities come around when excellent companies are surrounded by unusual circumstances that cause the stock to be misappraised.”

Kyseessä on siis järkevä liiketoimintamalli, joka perustuu tuotteiden ja palveluiden pitkän aikavälin kiistattomaan tarpeeseen ostovoimaltaan alati kasvavassa kohderyhmässä. Nyt vain yhtiön ulkoiset markkinaolosuhteet ovat hetkellisesti heikonlaiset, mikä hidastaa tuloskasvua ainakin tilapäisesti.

Kuten todettua, Shopriten kasvun moottori on lähiaikoina Etelä-Afrikan ulkopuolinen Afrikka. Yhtiön mukaan eri maiden talouskasvua vauhdittaa maaperässä olevien luonnonvarojen hyödyntäminen ja sitä kautta kasvava keskiluokka. Shopriten avainmarkkinoista Angola kasvaa 7,4 prosenttia, Mosambik 7,0 prosenttia, Sambia 6,5 prosenttia ja Nigeria 5,5 prosenttia bruttokansantuotteella mitattuna. Huomionarvoista onkin, että Nigeria on ohittanut Etelä-Afrikan maanosan suurimpana taloutena.

Shoprite kertoi tuoreimmassa tuloskatsauksessaan investoivansa voimallisesti tulevaan kasvuun. Yhtiön mukaan sen myymälätilat tulevat kasvamaan neliömääräisesti 10 prosentin vuosivauhtia. Rahamääräisesti yhtiö on nyt kaksinkertaistanut investointinsa uusiin myymälöihin, joten yleisen markkinatilanteen aikanaan kohentuessa vieteriukon pitäisi pompata jälleen uusiin korkeuksiin.

Kaikkiaan sijoittajan kannattaa olla mukana Afrikan markkinoiden kasvussa tavalla tai toisella, kunhan sisäänmenohinta on järkevä eikä sisällä ylimääräistä hypetystä. Shoprite on minun valintani seurantakohteeksi, jollain toisella parempi vaihtoehto voi olla rahasto. Toki useat rahastotkin omistavat Shopriten osakkeita, joten myös välillinen vähittäiskauppiaan omistus on täysin mahdollista.

Reaalitalouden kasvulatu on Afrikassa päivänselvä, sillä Afrikan 54 eri maasta kolmasosalla talous kasvaa tänäkin vuonna yli 6 prosenttia. Tällä hetkellä maailman 10 nopeimmin kasvavan talouden joukosta jopa 7 valtiota löytyy Afrikasta. Shopriten lähitulevaisuuden menestyksen kannalta olennaisilla Afrikan markkinoilla asuu ja elää noin 300 miljoonaa ihmistä, joiden ostovoima kohoaa jo seuraavan vuosikymmenen aikana keskiluokan kynnykselle.

Shopriten jakaman informaation mukaan Afrikassa on 20 vuoden kuluttua enemmän työntekijöitä kuin Kiinassa. Tämä tietysti luo valtavan, ostovoimaisen kulutuspotentiaalin vähittäiskauppaketjun tueksi. Myös YK:n mukaan maailman väestöstä asuu vuoteen 2050 mennessä jopa neljäsosa Afrikassa – markkina-alueella, jossa Shopritella on first mover advantage ja paikoin lähes dominoiva markkina-asema.

Nykyisellä liikevaihdolla mitattuna Shoprite yltää vuosittain noin seitsemän miljardin euron tasolle. Myynnin kokoluokalla tarkasteltuna Shoprite on siis vertailussa melko tarkkaan yhtä suuri kuin Helsingin pörssin Kone, mistä voidaankin päätellä, että Afrikan johtavan vähittäiskauppiaan nykyluvuissa on moninkertaistumisen vaara ottaen huomioon Afrikan kasvupotentiaalin, joka syntyy ennen kaikkea yli miljardista asukkaasta ja huimasta maantieteellisestä pinta-alasta luonnonrikkauksineen.

Ei Shoprite ole sijoituskohteena tietenkään riskiä vailla, mutta haasteita riittää myös muilla vähittäiskaupan suuryhtiöillä. Ainakaan kotimaasta tuskin tarvitsee erikseen nostaa (kriisi)yhtiöiden nimiä seinälle. Blogissa olen tarkastellut aiemmin tänä vuonna ulkomaisten (kriisi)kauppiaiden osalta Tescoa. Toistaiseksi olen edelleen Shopriten kohdalla vain seurantakannalla, mutta ostojen aika lähestyy, kun yhtiö laajentuu jatkuvasti mutta osakekurssi pysyttelee sitkeästi alavireisenä (=arvostustaso laskee).

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista Shopriten osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: JeepersMedia / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
9 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
25.08.2014 14:13

Hyvä ja selkeä kirjoitus! Kuvassa taitaa kuitenkin olla Shopriten jenkkiversio ei itse Shoprite Holdings Ltd?

Nimetön
Nimetön
25.08.2014 16:27

Kiitokset mielenkiintoisesta artikkelista. Löytyykös tätä Shopritea Nordnetin valikoimista, vai mihinkäs joutuu ostoksille, mikäli haluaa salkkuun kokeilla?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
25.08.2014 16:33

Kiitos, Esko!

Nimetön
Nimetön
25.08.2014 18:24
Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
25.08.2014 19:01
Nimetön
Nimetön
26.08.2014 13:16

Miten toimitaan osinkojen kanssa eksoottisesta Afrikasta? Tuloutus/verotus Suomessa.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
26.08.2014 14:27

Suomen ja Etelä-Afrikan verosopimuksesta:

10 artikla

Osinko

1. Osingosta, jonka sopimusvaltiossa asuva yhtiö maksaa toisessa sopimusvaltlossa asuvalle henkilölle, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa. Osingosta voidaan kuitenkin verottaa myös siinä sopimusvaltiossa, jossa osingon maksava yhtiö asuu, tämän valtion lainsäädännön mukaan, mutta jos saajalla on oikeus osinkoon, vero ei saa olla suurempi kuin:

a) 5 prosenttia osingon kokonaismäärästä, jos se, jolla on oikeus osinkoon, on yhtiö, joka omistaa vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön pääomasta;

b) 15 prosenttia osingon kokonaismäärästä muissa tapauksissa.

Nimetön
Nimetön
09.09.2014 12:22

Shopriten vahvuus on siina, etta se on vahvasti profiloitunut mustan vaestonosan supermarkettina. Se myy massaa massoille. Voimakas keskiluokan kasvu niin Etela-Afrikassa kuin muuallakin mantereella on hyvaksi Shopritelle. Ainakin nain sivullisesta nayttaa silta, etta kilpailijat Woolworths, Spar ja Pick and Pay eivat ole siina maarin onnistuneet kasvattamaan itseaan tuohon segmenttiin. Mustien supermarkettina Shoprite on onnistunut hyvin etabloitumaan myos muihin maihin, ja paljon vahvemmin kuin kilpailijat. Nyt kun etabloituminen on tapahtunut ja jakelukanavat luotu (ei valttamatta niin yksinkertaista, tavara ei liiku Afrikassa samalla jouhevuudella kuin Euroopassa!), on aika kasvattaa kriittista massaa ja kasvattaa voimakkaasti myymaloiden maaraa – ja juuri niin on nyt… Lue lisää >>