Sanoma vapaapudotuksessa, strategiamuutos odotettavissa konsulttien lomien jälkeen

Menneinä aikoina Sanoman sanottiin olevan turvasatama, jonka osingonmaksukykyyn sijoittaja saattoi luottaa kuin vuoreen. Valitettavasti lausahdus kertoo tänä päivänä enemmän Helsingin pörssistä kuin Sanomasta, joka kertoi jälleen kuluvalla viikolla yhden suru-uutisen lisää. Vuori on osoittautumassa jäävuoreksi, johon Sanoma ajaa “uuden median strategiallaan” velkavipu pohjassa.

Sanoma tiedotti kuluvan viikon tiistaina ”muuttavansa vuoden 2013 näkymiä”, mikä tarjosi jälleen kerran kirjoittajasta riippumattomista syistä aiheen erilliseen blogimerkintään. Olen surkuhupaisan lyhyellä syklillä ottanut kantaa Sanoman “lahjoittamiin” areenaosakkeisiin, viime vuonna suoritettuun DNA-osakkeiden myyntiin, P/BV-arvostuksen ongelmakohtiin ja yhtiön näennäisen halvan P/E-arvostuksen asettamaan ansaan. Tässä merkinnässä tarkastelen ”Suomen uutta Nokiaa” yritysjohdon numerolukutaidottomuuden näkökulmasta.

Suomen rikkaimmaksi kutsuttu Antti Herlin johtaa puhetta kahdessa kotimaisessa pörssiyhtiössä, tämän merkinnän keskiössä olevassa Sanomassa sekä hissi- ja liukuporrasyhtiö Koneessa, jota käsittelin edellisessä blogimerkinnässä. Viimeksi mainitussa yhtiössä hissi vie jatkuvasti ylöspäin, ensin mainitusta on sen sijaan vaijeri katkennut, ja viimeaikaisen syöksyn jälkeen ollaan parhaillaan jo parkkitunnelissa. Herlinin puheenjohtamilla liiketoiminnoilla johtajineen on siis eroa kuin maksullisella osakeannilla ja kasvavalla osinkovirralla.

Sanoman tiedottaminen tulevaisuuden näkymistään on epäonnistunut yhtiön nykyjohdon aikakaudella kaikilla mittareilla – erityisesti siinä valossa, että yhtiön pitäisi olla kotimarkkinoidensa johtava media- ja viestintäkonserni. Sanoman tuorein tulosvaroituksesta kertova tiedote alkaa seuraavasti (lihavointi omani):

”Mainosmarkkinoiden Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa arvioidaan olevan heikommat kuin aiemmin ennakoitiin. Siksi Sanoma joutuu muuttamaan näkymiään vuodelle 2013.”

Sanoma perustelee antamaansa tulosvaroitusta mainosmarkkinoiden “odottamattomasti” heikentyneellä kehityksellä suhteessa aiemmin ennakoituun. Tämä ei ole kuitenkaan tulosvaroituksen todellinen syy. Se löytyy Sanoman johdosta, joka ei osaa ennustaa johtamaansa liiketoimintaa edes kohtuullisella tarkkuudella, saati sitten konservatiivisesti. Väitettä pitää toki perustella, ja onneksi sitä varten löytyy myös todistusaineistoa.

Olen todennut aiemmin, että Sanoman johdolla on selkeitä liikkeenjohdollisia vaikeuksia. Viimeaikaisen tiedottamisen perusteella johdolle ei ole siunaantunut myöskään ennustajanlahjoja, mistä kielii seuraava alaskirjausten ja tulosvaroitusten sarja vain hieman reilun vuoden ajanjaksolta:

23.7.2013: negatiivinen tulosvaroitus (linkki)
22.3.2013: negatiivinen tulosvaroitus ja alaskirjaus (linkki)
4.12.2012: alaskirjaus (linkki)
1.8.2012: negatiivinen tulosvaroitus (linkki)
5.3.2012: negatiivinen tulosvaroitus (linkki)

Aineiston laajuuteen viitaten Sanoman tulospettymykset eivät voi johtua mainosmarkkinoiden jatkuvasti “odottamattomalla tavalla” romahtavasta kehityksestä, koska ilmiö toistuu keskimäärin kvartaalin välein. Parempi selitys löytyy mielestäni johtoportaan ylitsepääsemättömistä ongelmista arvioida edes kohtuullisella tarkkuudella johtamaansa liiketoimintaa. Yhtiö on antanut hieman reilussa vuodessa neljä negatiivista tulosvaroitusta, minkä lisäksi alaskirjauksia on tehty lähes puolella miljardilla eurolla useammassa erässä. Aika näyttää, tuleeko napakymppi täyteen ennen kuin Herlin nimittää herefordinsa toistaiseksi virkaa tekeväksi.

Kuluvan viikon tiistaina julkaistun tiedotteen loppuosa paljastaa, että verrattain lyhyen ajanjakson kolmas ja todennäköisesti hyvin mittava alaskirjaus on tulossa lähikuukausina. Sanoman johdon osumatarkkuus saa miettimään, kauanko tällainen voi jatkua. Kyse ei ole siitä, että yhtiöllä menee erittäin huonosti, vaan siitä, että sitä ei kerrota totuudenmukaisesti osakkeenomistajille konservatiivisten, riittävästi turvamarginaalia sisältävien ja realististen tulevaisuuden ennusteiden kautta.

Miksi yritysjohto pitää itseään kvartaalista toiseen tiukassa kuristusotteessa? Vaihtoehtoisesti olisi mahdollista tehdä kerralla todellista tilannetta vastaava – kenties miljardin euron alaskirjaus – ja viestiä samalla osakkeenomistajille, että näkymät ovat huonommat kuin koskaan. Myönnettäisiin omat ja edeltäjien virheet sekä sanottaisiin suorasanaisesti, että osakkeenomistajien rahaa on poltettu roviolla kuin Gimmelin taannoisessa “hittibiisissä”. Sen sijaan yhtiön toimiva johto on valinnut nyt tien, joka saa heidät lähinnä naurunalaisiksi kuukausi toisensa jälkeen. Analyytikotkin kommentoivat talousmediassa, että ”tulosvaroitus ei tullut suurena yllätyksenä”. No ei totisesti, kun katsoo tiedotteiden sarjaa. Tulosvaroitus oli odotuksissa laajasti lukuun ottamatta Sanoman johtoa, joka ei annettujen ennusteiden ja viimeaikaisen toteuman erotuksen perusteella ole kovinkaan kaukoisesti viisas.

Sanoman nykytilanne näyttää minun silmissäni vapaapudotuksella, sillä uuden tulosohjeistuksen yläraja (”alle 180 miljoonaa euroa”) on alempana kuin edellisen ohjeistuksen alaraja (180–205 miljoonaa euroa). Enää ei myöskään annettu euromääräistä alarajaa, joten osakkeenomistaja voi pelonsekaisin tuntemuksin odottaa mitä tuleman pitää. Myös aiemmilla liikevaihtoarvioilla pyyhittiin lattiaa viimeisimmässä tiedotteessa. Nyt Sanoma odottaa vuonna 2013 konsernin liikevaihdon laskevan yli 4 prosenttia (aiemmin laskua odotettiin 2–4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna). Kuin aasinsiltana tilanteeseen, yhtiön osakkeenomistajat muistanevat Tom Hanksin tähdittämästä elokuvasta historiaan ikuistuneen lausahduksen ”Run Forrest, run”.

Ainoassa Herlinin puheenjohtamassa menestyksekkäässä pörssiyhtiössä, eli Koneessa, yritysjohto suhtautuu saavuttamastaan loistomenestyksestä huolimatta huomattavan konservatiivisella otteella tulevaisuuden ohjeistuksiinsa. Tammi-kesäkuussa 2013 Koneen liikevaihto kasvoi 13,5 prosenttia. Silti Koneen ylin johto ennakoi, että koko tilikauden liikevaihto kasvaa “vain” 9–11 prosenttia edellisvuodesta. Annettu ohjeistus toteutuu, vaikka Koneen liikevaihdon kasvu jäisi 4,5 prosenttiin vuoden jälkipuoliskolla, mikä tarkoittaisi kasvuvauhdin romahtamista noin kolmasosaan alkuvuoteen nähden. Varovaisuus ei kuitenkaan johdu Koneen liiketoimintanäkymistä, vaan yritysjohdon laadusta: sijoittajille on syytä tarjoilla mieluummin tulosohjeistuksen nostoja kuin laskuja. Sanoman johdon tapauksessa todellisuuteen nähden aivan liian tiukalle viritetyt tulosohjaukset kielivät siitä, että yhtiön ylin johto pyrkii kaikin keinoin pelaamaan aikaa oman asemansa puolesta.

Sanoman nykyinen meno muistuttaa erehdyttävästi Italiassa tammikuussa 2012 tapahtunutta hyvin valitettavaa Costa Concordian uppoamista – tosin sillä erotuksella, että komentosillalla nukkuminen johtunee tällä kerralla muista syistä kuin alkoholista ja nuorehkon naisen kanssa vietetystä laatuajasta. Alkuvuonna 2013 Sanoman omistajille on vyörytetty uutisia johtoportaan ero(tt)amisista – lähes 400 miljoonan euron alaskirjauksen ja kahden negatiivisen tulosvaroituksen säestäminä. Nyt yhtiö ei enää uskalla (tai halua) julkaista yritysjärjestelyidensä kauppahintoja tai antaa numeerista haarukkaa lähitulevaisuuden liiketaloudelliselle toteumalle. Yhtiön osakkeenomistajan tulisi kysyä, kuinka pihalla yritysjohto saa olla johtamansa liiketoiminnan tilasta?

Kim Lindström viittaa tuoreessa ja erittäin ansiokkaassa Sanoma-merkinnässään Neuvostoliittoon varsin osuvasti. Käsittääkseni suuressa ja mahtavassa toteutettiin kuitenkin jonkinlaista suunnitelmataloutta, joka on vähemmän osuva termi kuvailemaan Sanoman hapuilevaa taivalta. Nyt Sanoman mukaan ”uudelleenjärjestely voi vaikuttaa [taseen] arvonmäärityksiin”, joten putkessa edelleen olevien mittavien alaskirjaustarpeiden jälkeen strategiaa lienee jälleen syytä “päivittää”.

Lindström kirjoittaa merkinnässään sataprosenttisesti täyttä asiaa siltä osin, että suunnattu anti on todennäköisin skenaario mittavien alaskirjausten kattamiseksi. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että kaikilla Sanoman suurimmilla omistajilla ei yksinkertaisesti olisi varaa osallistua maksulliseen yleiseen antiin, joka oletettavasti painaisi osakkeen pohjamutiin. Henkilökohtaisesti uskon Learning-yksikön listaamiseen, minkä yhteydessä Antti Herlin nostaisi surkastuvassa mediapuolessa omistusosuutensa yli 10 prosenttiin, jotta hän saisi jatkossa osinkovirran verovapaasti yhtiönsä kautta. Tosin uskon, että hänelle mediaomistus on tärkeämpi kuin osinkovirta.

Olen kuitenkin huomattavasti Lindströmiä kriittisempi Sanoman ensi kevään osingonjaon suhteen. Lindströmin mukaan ”alkaa [valitettavasti] myös näyttää siltä, että osingon pysyminen ennallaan keväällä 2014 on toiveajattelua”. Kysyn seuraavaa: Miksi Sanoma maksaisi ensi keväänä euroakaan osinkoa, jos yhtiö joutuisi keräämään vain hetkeä aiemmin uutta rahaa kaikilta omistajiltaan? Otaksutussa kuviossa yhtiö maksaisi itse annista aiheutuvat suorat järjestelypalkkiot, ja osakkeenomistajat suorittaisivat edestakaisin palloteltavista euroista vuodenvaihteessa kohoavat osinkoverot. Toisaalta täysin järkeä vailla olevan kuvion toteuttaminen sopisi erinomaisesti Sanoman johdon track recordiin, joten kaikki on mahdollista, mitä edesauttaa se, että myös osa Sanoman säätiöomistajista kaivannee jonkinlaista tulovirtaa.

Lindström viittaa tekstissään myös Sanoman liikearvon alaskirjauksiin, SBS-ostoon ja vakavaan virheinvestointiin samassa kappaleessa. Nopealla laskutoimituksella seuraava SBS-alaskirjaus osuu jatkossa suoraan Sanoman omaan taseeseen vähintään parin sadan miljoonan euron edestä (jos alaskirjaustarve noudattaa SBS:n oletettua kannattavuuden muutosta ostohetkestä), minkä lisäksi yhtiö saattaa vetäytyä Venäjältä vuonna 2005 velattomaan 142 miljoonan euron hintaan ostetun Independent Median osalta. Tästä idänostoksesta aimo annos on puhdasta liikearvoa, joka voidaan pyyhkäistä taseen “omaisuuden” joukosta napinpainalluksella. Tuleva mahdollinen alaskirjaus rokottaisi yksistään Venäjältä kymmeniä senttejä osakekohtaisesta omasta pääomasta, minkä ohella SBS-kuplan puhkaiseminen toistamiseen voisi viedä jopa pitkälti toista euroa osaketta kohden.

Hokkuspokkus, ja Sanoman osake treidaisi jälleen liikearvoisessa kirjanpitoarvossaan tai jopa hieman sen yli, jolloin liiketoiminnan nykytrendin jatkuessa osakekurssilla olisi vain yksi suunta. Mediassa vähemmän käsitellystä Venäjän-liiketoiminnasta tuskin saadaan tänä päivänä lähellekään sitä, mitä Sanoma on siitä aikoinaan maksanut. Tästä viestii osaltaan myös kyseisen liiketoiminnon toimitusjohtajan ”yllättävä eroaminen” viime syksynä, minkä uutisointi jäi syystä tai toisesta kotimaisessa mediassa vähemmälle huomiolle (tässä kuitenkin linkki Moscow Timesin uutiseen). Yhteenvetona arvioin, että SBS:n seuraava alaskirjaus asettuu 200 miljoonan euron ja Venäjän-toiminnon arvonalennus hieman yli 50 miljoonan euron tuntumaan.

Loppukaneettina todettakoon, että Sanoman ylimmän johdon vaihtaminen saattaisi auttaa omistaja-arvon syöksykierteen kääntämisessä, tai pitää edes mahdollisuuden siihen muuna kuin teoreettisena. Henkilökohtaisesti toivon kuitenkin Sanoman ylimmän johdon säilyttävän työpaikkansa, koska mikään muu kotimainen pörssiyhtiö ei ole edes lähellä tarjota samanlaisia röhönauruja polttamalla oikeaa rahaa alati kiihtyvällä tahdilla. Kun Sanoma aloittaa syksyllä ”suuren tuuletuksen”, toivon operaation aloittamisajankohdasta viimeisintä tiedotetta selkokielisempää ilmoitusta, jotta ehdin sulkea ilmastointikanavat. Tehkää se edes lasten vuoksi.

Tämän merkinnän lopuksi on kuitenkin vielä syytä palata ohikiitäväksi hetkeksi edellisiin Sanomaa koskeneisiin merkintöihini ja esittää julkinen anteeksipyyntö: Sanoman yritysjohdon rinnastaminen konsulteiksi loukkaa viimeisten tietojen valossa koko ammattikuntaa, joten esitän pahoitteluni kaikille konsulteille.

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja ei omista tekstissä mainittujen yhtiöiden osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä pyrkimyksenä ole ottaa kantaa osakekurssin tuleviin muutoksiin, taikka antaa osakkeelle tavoitehintaa tai sijoitussuositusta. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Kuvamateriaalin lähde slate.com.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
19 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
25.07.2013 08:35

Kirjoitus on valitettavasti silkkaa asiaa…. Sen sijaan ottaisin jälkiviisaasti kantaa kritiikkiin, jota kolumnisti – jälkiviisaasti – esitti DNA osakkeiden myyntiä kohtaan.

Sanoman saama hinta taisi kuitenkin olla ihan asiallinen. Nykyisen omistajajoukon arvio 1,3 mrd liikearvosta oli puhdasta toiveajattelua, joka ei perustunut DNA:n tuloskuntoon. 50 miljoonan vuosituloksella tuskin voidaan päätyä paljon yli 800 milj. Yritysarvoon, joka vastaa Sanoman saamaa hintaa.

Nimetön
Nimetön
25.07.2013 09:34

Oletkohan nyt varmasti “hokannut” kaikkea tässä Sanoma-hommassa?
Vaikuttaa jopa hiukka henkilökohtaiselta tuo “remu”.
Kesäpäivää!
Risto P.

Nimetön
Nimetön
25.07.2013 10:05

Hieno kirjoitus ja kiitos siitä.

Nimetön
Nimetön
25.07.2013 10:35

Erkon muinainen imperiumi sulaa. Ei pitäisi rakastua valtaan ja pyrkiä osingoille (sic). Haaskalle vasta. Kannattaisi sioittaa vaikka johonkin uuteen nousevaan alaan, onhan näitä: http://www.aurinkoenergiaa.fi/Yrityshakemisto/292/aurinkoenergia-alan-yrityksia tai http://www.codenomicon.com/

Nimetön
Nimetön
25.07.2013 11:05

Täydennän vielä, että mielestäni kirjoitustapa tässä yhteydessä on asiaton, lähes vimmainen, eikä siten herätä luottamusta. RP.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
25.07.2013 13:09

RP,

Jos olisin yhtä sulava sormistani kuin Jukka, niin kirjottaisin täysin vastaavaa tekstiä. Asiaton vittaa siihen että sanoman johto ei olisi mielestäsi kärjistettyä kritiikkiä ansainnut? Kun johtoryhmän pyörittämä sirkus taikoo hatusta idioottimaisia ideoita joka käden vedolla, eikä edes ota vastuuta niistä, niin tälläinen teksti on enemmän kuin tervetullutta. Kenties seuraavalla sauvan pyöräytyksellä hatusta löydetään johtoryhmän kadonneet “cojones”. Sitä paitsi Jukka ystävällisesti puhuu yleisesti johtoryhmästä ja pidättäytyy osoittamasta ketään sormella henkilökohtaisesti, oma itsehillintä ei varmaankaan siihen riittäisi. Niin hauskaa kun Sanoman uusia limboamis ennätyksiä on seurata, toivon kuitekin osakkeen omistajien kannalta että peli vihelletään lähitulevaisuudessa poikki. Mutta jos vielä muutamat naurut

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
25.07.2013 16:50

Kyllä sanoman johto on kuralastinsa ansainnut…suomessa tätä surkeaa johtamista katsotaan aivan liikaa läpi sormien eikä asioita sanota niinkuin ne on, usein jopa vielä hymistellään hyväksyvästi johtajien tekosyille liiketoiminnan ongelmista kun ongelma on johtaja itse.

Vielä kun surkea johtaminen suhteutetaan maksettuun palkkioon on tämä Jukan teksti aivan liian lempeää. Sanoisin että oikea rangaistus olisi julkinen ruoskiminen senaatintorilla, mukaan alttarille voisi ottaa vaikka muutaman muunkin pörssiyhtiön johtajan, seitovirta etc

Sanomassa tosiaan strategian tarkistus suoritetaan taas elokuussa kun johdon konsultit ovat palanneet kesälomiltaan, tuskin enää osaavat tehdä mitään itsenäisiä järkeviä päätöksiä, eikä niitä järkeviä kannata konsulteiltakaan odottaa.

Nimetön
Nimetön
25.07.2013 13:43

Ja vielä: mielestäni Mikael Jungner ei ymmärrä, että Sanoma lähti oikeaan suuntaan, kun nuo 3 lähtivät toiseen suuntaan.

Nimetön
Nimetön
25.07.2013 14:56

Nyt ei kannata mainita näitä kahta yhtiötä samassa artikkelissa: Sanoma ja Kone. Kumpikin ovat megatrendissä, mutta eri suuntaan.
En jaksanut lukea loppuun asti, mutta esim. “odottamattomasti heikentynyt mainosmarkkinoiden tilanne” on ilmiselvä tekosyy (seliseli). Aiemmin irtisanottiin päätoimittaja, kun johdossa oli ongelma. Noh, johto on varmaan saanut optionsa ja käyttänyt ne (= nauttinut pitkäjännitteisestä, hyvästä työstä).
Mutta paperinen lehti on kuin kirja, nautitaan aamulla avec kahvi. Sähköinen luetaan – milloin luetaan – joku lukee työnantajan ajalla.
Muistelen Talouselämän perusteella että sinulla on Nordea, Sampo ja Henkka. Miksi ei ole ollut Kone, Metso, Outotec jne…

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
25.07.2013 18:08

Olisiko syytä pidättäytyä “kommenteista”, jos ei edes kykene lukemaan kommentoimaansa tekstiä loppuun asti? Hurraa suomalainen keskustelukulttuuri.

Nimetön
Nimetön
25.07.2013 18:15

Voih, pitääkö tässä osakkeenomistajana tosiaan alkaa kaivella lompakkoaan jos maksullinen anti tulossa? Suunnattu anti halvalla jollekin yksittäiselle omistajalle/sijoittajalle ei houkuttele sekään, oma omistukseni liudentuu sitten vastaavasti.

Vaikea tilanne kyllä Sanomalla. Mitä sitten pitäisi tehdä kun markkina sulaa alta? Itse en keksi ratkaisua. Jos Oksaharjulla tai muilla on heittää tähän kuningasidea, niin Sanoma maksaa toimivasta ratkaisusta varmasti minimi 100 000 euroa syösykierteen katkaisemiseksi. Hyvälle konsultille siis toimivaksi todistetusta ideasta kunnon palkkio varmasti luvassa. Ideoita kehiin.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
25.07.2013 18:37

Idean vastaanotto on yksinkertainen: otan sähköisen viestinnän vastaan, mutta ilman mainoksia.

Nimetön
Nimetön
25.07.2013 19:13

Erinomainen analyysi, kertakaikkiaan! Ja osuu niin oikeaan. Johto kestäköön kritiikin ja kantakoon vastuunsa – siitähän heille maksetaan.

Nimetön
Nimetön
25.07.2013 20:29

Olen Jukka Oksaharjun kanssa samaa mieltä, jopa niin, että moni asia Sanomassa on sukulainen Nokian kanssa: – tuudittaudutaan vanhaan journalismiin (Nokiassa vanhaan menestykseen) – ei osata varautua media-alan kokonaismuutokseen (Nokiassa iPhonen tuloon takavasemmalta) – ei ole ainuttakaan TAIC-SIMO -johtajaa talossa (Nokiassa sama, ei ainuttakaan TAIC-SIMO -johtajaa talossa) – ei ainuttakaan omistajaa, joka ymmärtäisi TAIC-SIMO -bisneksen (sama Rahikainen Sanomassa ja Nokiassa) – ei ainuttakaan Activist Investoria kummassakaan talossa, joka menisi väkisin hallitukseen ja sanelisi närhen munat (OCC Owners’ Care Consortium) – johtajapako molemmista yhtiöistä tuhoamaan muita yhtiöitä (sarjaepäonnistujia), vaikka sössivät omansa, uskottavuus nolla ja jopa alle – ei visiota ja suunnitelmaa… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
26.07.2013 10:09

Kirjoituksessa on tällä kertaa paljon hyvää, toki kaipaisin silti hieman enemmän perspektiiviä. AlmaMedia on myös varoittanut madiamarkkinan jarruttamisesta ja varoittaa että tulos menee huonompaan suuntaan. Kyse on siis myös alan yleisestä ongelmasta, ei ainoastaan Sanoman heikkoudesta. Toisena asiana on koko media-alan yleinen tilanne. Alan kehitys on ollut vaikeaa. Sähköisiin medioihin ei ole löydetty toimivia ansaintalogiioita riittävästi. Asiakkaiden ostotottumukset ovat olleet enemmän taktisia kuin strategisia. Siitä voidaan syyttää sekä media-alan toimijoita että asiakkaita. Mainontaan ei Suomessa osata suhtautua vieläkään riittävän pitkäjänteisesti. Myynnin- ja ostamisen taitoja pitäisi kehittää runsaasti. Tilanne on jopa huonontunut. Noin näppituntumalla (keskusteltuani runsaasti alan eri toimijoiden kesken) esimerkiksi… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
26.07.2013 11:16

Sanoma voi varmistaa tulosvaroitukset jatkossakin pitämällä huolen, että toimittaja Tuomo Pietiläinen kirjoittaa väärinkäsityksiin perustuvia sekoilujuttujaan. Sitten voivat selittää “odottamattomia” muutoksia markkinoilla, vaikka kyse on median sisällön huonontumisesta. En näe mitään perustetta tilata esimerkiksi Helsingin Sanomia niin kauan kuin siellä julkaistaan Pietiläisen asia- ja ymmärrysvirheitä pursuavia kansankiihotusjuttuja.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
26.07.2013 12:27

Asiaa. Olen samaa mieltä nimimerkin Pasi kanssa. HS:sta pitäisi nopeasti saada pois joukko sekoilija-toimittajia, jotka kertovat vanhoja yleisesti tiedossa olleita asioita ikään kuin “uutisina”, mutta heidän väärinkäsityksillään höystettyinä.

Esimerkiksi viime aikojen “veroparatiisi”-jutut ovat täynnä kiistattomia asiavirheitä, koska toimittajat eivät ymmärrä mistä on kyse. Ja kun he eivät ymmärrä mistä on kyse, lopputuloksena on sensaatiohakuisia “paljastuksia” ja “selvityksiä”, joissa ei tosiasiassa ole yhtään mitään – paitsi asiavirheitä.