Sampo hold, Nordea vahva osta

Kommentoin tässä merkinnässä lyhyesti salkkuni kahden suurimman yksittäisen omistuksen kehitystä. Lisäsin eilen Nordea-omistustani lievästi osakekohtaiseen hintaan 7,27 euroa. Odotan molemmilta konserneilta jälleen erinomaisia osavuosituloksia, mutta vain toisen yhtiön osakkeelta tuntuvaa lähiaikojen kurssinousua.

Palautan aluksi mieleen aiemmat vaiheet ristiretkessäni Nordean ja Sampon kanssa. Ostin Nordeaa ensi kerran hyvin tuntuvan määrän hintaan 5,39 euroa lähes vuosi sitten marraskuussa. Tämän jälkeen lisäsin Sampoa kuluvan vuoden tammikuussa keskihankintahintaan 18,65 euroa. Tuolloin ilmoitin, että oma arvioni Sampon hyvän suhdanteen oikeasta arvostuksesta liikkuu nykyisellä osakemäärällä ”alle 30 eurossa mutta hyvin lähellä sitä”.

Sampon päätöskurssi oli eilen 24,31 euroa, joten matka on edennyt jo yli puolenvälin (hankintaeräni +37,7% osingot mukaan lukien). Sen sijaan Nordean osake ei ole vielä korjannut arvostustaan lähellekään riittävästi, joten olen lisäillyt sitä matkan varrella (tuotto toistaiseksi keskihankintahintaani +36,4% osingot mukaan lukien).

Sain hieman lisää likvidejä käteisvaroja viime viikolla, joten päätin lisätä omistustani Pohjoismaiden laadukkaimmissa finanssialan yhtiöissä. Päädyin lisäämään Nordeaa seuraavien ajatusketjujen kautta.

Aloitan laskuharjoituksen Samposta, joka on Nordean suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Sampon osakekannan markkina-arvo on tällä hetkellä 13,6 miljardia euroa. Konservatiivinen sijoittaja ei kuitenkaan tyydy yrityksen arvonmäärityksessä tähän. Mukaan on siis laskettava myös yhtiön – tässä tapauksessa Sampo-konsernin emoyhtiön – nettovelat. Sampolla on velkataakkaa nettona juuri nyt noin 1,7 miljardia euroa. Laskutoimituksen summaksi muodostuu 15,3 miljardia euroa, mikä vastaa lokakuussa 2012 koko Sampo-konsernin yritysarvoa yritysostajan näkökulmasta.

Pilkotaan seuraavaksi Sampo-konsernin osat yksinkertaisesti kolmeen arvotekijään. On vaivatonta aloittaa Nordeasta, sillä Sampon omistamien Nordea-osakkeiden käypä arvo ilmenee suoraan Nordean pörssikurssista. Sampo omistaa kirjoitushetkellä 860,4 miljoonaa Nordean osaketta. Pankkikonsernin osakkeen päätöskurssiksi muodostui perjantaina 12.10.2012 OMX Helsingissä 7,24 euroa per osake. Kertolaskun matematiikalla Sampon omistamien Nordea-osakkeiden käypä markkina-arvo on siten 6,2 miljardia euroa.

Sampo-konserniin jäävät tämän jälkeen jäljelle vahinkovakuuttaja If ja henkivakuuttaja Mandatum Life. Viimeksi mainittu on saanut kasaan viimeisten kolmen vuoden aikana keskimäärin noin 130 miljoonan euron vuosituloksen ennen veroja. Vaikka markkinatilanne olisi kuinka hyvä tahansa, on Mandatumille kovin vaikeaa perustella yli 1,5 miljardin euron hintaa. Näin ollen Sampon nykyisestä yritysarvosta voidaan vähentää Nordea-osakkeiden markkina-arvo (6,2 mrd EUR) ja optimistinen Mandatum-hinta (1,5 mrd EUR). Tällöin jäljelle jää Ifin yritysarvo 7,6 mrd EUR (15,3 mrd – 6,2 mrd – 1,5 mrd). Enää ei siis olla kovin kaukana Nallen haaveilemasta myyntihinnasta vahinkovakuutustoiminnoille. Yritysjärjestelijän julkilausuma myyntihinta ei kuitenkaan vastaa liiketoiminnan todellista pitkän aikavälin arvoa: yritysostoissa taitava peluri ostaa alle fair valuen ja myy selvästi päälle sen. Ja 8,8 miljardia euroa Ifistä on Nallen mielestä selvästi päälle vakuutustoiminnon FV:n.

Itse lähestyisin Ifiä – joka on edelleen Sampo-konsernin suurin tulosyksikkö – myös kassavirtapohjaisilla laskelmilla. If on viimeisten 7 vuoden aikana maksanut osinkoja Sampon emoyhtiöön keskimäärin 500 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä vastaa siten aktualisoitunutta kassavirtaa Ifin omistajalle vuositasolla. Kun tämän sijoittaa jakajaksi P/CF –kaavaan, on Ifin kassavirtaperusteinen tunnusluku jo yli 15. Se on korkea arvo hitaan kasvun yhtiölle, vaikka Ifin markkina-asema ja ydintoiminnan maantieteellinen sijainti ovatkin hyvin suotuisia. Käytännössä If tuottaa siis nykyiselle markkina-arvolleen vain hieman yli 6 prosenttia vuotuista tuottoa kassavirtana (tähän päädyin ottamalla P/CF-tunnusluvusta käänteisluvun).

Olemme siis edenneet vaiheeseen, jossa olen todennut Ifin olevan juuri nyt ”lähes täyteen rahaan arvostettu”. Myös Mandatum Lifesta käytin optimistista ennustetta liiketoimintojen arvon suhteen. Jäljelle jää keskeinen johtopäätös: jotta Sampon osakkeella olisi edellytyksiä kestävään kurssinousuun, on Nordean osakkeen noustava merkittävästi nykyiseltä tasoltaan.

Ja nouseehan se. Siksi lisäsin eilen Nordea-omistustani keskihintaan 7,27 euroa. Lisäys oli aiempaan positiooni nähden jälleen marginaalinen (lisäys selvästi alle 10% omistamastani osakemäärästä). Nordea-hankintojeni keskihinta on nyt noin 5,50 euroa per osake. Luonnollisesti selvästi suurimmalle osalle näistä osakkeista on kohdistunut myös osinkoja matkan varrella.

Nordea julkaisee Q3/12-osavuosikatsauksensa keskiviikkona 24.10 ennen markkinoiden avautumista. Viime vuonna Nordean Q3 osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa. Nyt Bloombergin konsensusennuste odottaa pankkikonsernin tulokseksi samalta vuosineljännekseltä 0,18 euroa. Merkittävin selittäjä tulosparannukselle on se, että tänä vuonna yhtiöllä ei ole yli 170 miljoonan euron kertaluonteista kustannusta uudelleenjärjestelyistä. Otsikot tulevat siis puolentoista viikon kuluttua huutamaan Nordean huimasta tulosparannuksesta, vaikka se on täysin odotettavissa ja tiedossa jo tänään.

Itse odotan Nordealta tasan 0,20 euroa osakekohtaista tulosta, mikä on merkittävästi konsensusta korkeampi arvio. Tämä merkitsisi siten raportoidun EPSin kaksinkertaistumista edellisvuoteen nähden. On kuitenkin huomattava, että oma ennusteeni on melko lailla realistisen haarukan ylälaidassa: vaikka kertaluonteisten poistuminen parantaa tulosta merkittävästi, niin tänä vuonna tulos heikentyy vertailukautta selvästi korkeammilla luottotappioilla. Konservatiivisessa skenaariossa oletan myös Q4/12-kvartaalilta samaa tulosta, jolloin Nordean koko kalenterivuoden 2012 osakekohtaiseksi tulokseksi muodostuisi 0,80 euroa. Kun yhtiö jakaa edelleen tasan 40% tuloksestaan osinkoina, on ensi kevään osinko melkoisella varmuudella 0,32 euroa. Se tekee tämän päivän pörssikurssille noin 4,5 prosenttia ja omalle keskihankintahinnalleni lähes 6 prosenttia.

Odotan Nordealle ensi vuoden tulokseksi noin 0,90 euroa, mikä vastaa hieman alle 13 prosentin oman pääoman tuottoa konsernitasolla (konsernin pitkän aikavälin tavoite 15%). ROE:n ei tarvitse laatimassani ensi vuoden ennusteessa parantua kuin marginaalisesti suhteessa Q2/12 aikana toteutuneeseen kannattavuuden tasoon. Tämä perustuu siihen, että laskelmissani Nordealla on omaa pääomaa per osake tämän vuoden lopussa aavistuksen yli 7 euroa osakkeelta. Tämä tarkoittaa sitä, että Nordean osakkeen P/BV-luku on juuri nyt vain aavistuksen yli yksi. Näin ollen yhtiön ROE on hyvin lähellä nykyhetkellä osakkeita ostavan sijoittajan saamaa pääoman tulostuottoa (E/P). Minulle nämä lukemat kelpaavat erittäin hyvin. Etenkin, kun analyysissä huomioidaan sijoituksen maltillinen riskitaso sekä yhtiön johto- ja omistajarakenne.

Nordean P/E on tämän vuoden omalla ennusteellani noin 9 ja ensi vuoden ennusteella noin 8. Nämä eivät ole järkeviä arvostustasoja markkinajohtajayhtiölle nykyisessä markkinatilanteessa, jossa ROE:lla on vain nousuvaraa. Hyvässä suhdanteessa Nordea tekee tulosta vähintään euron per osake. Myös yhtiön tulosperusteisen arvostuksen tulisi olla perustellusti ainakin välillä 11-12. Päädyn siten Nordean osalta parin kolmen vuoden tähtäimellä vähintään 11 euron fair valueen. Analyysissä on otettava huomioon, että vuoteen 2015 mennessä Nordean osakekohtainen oma pääomakin on jo kasvanut päälle kahdeksan euron nykyvauhdilla. Näin ollen pidän yhtiön neutraalina P/BV-lukuna hieman alle 1,5 arvoa.

Kun Nordean osake nousee yli 50 prosenttia 11 euron tasoon, nousee Sampo-konsernin Nordea-osakkeiden markkina-arvo reilut 3 miljardia euroa [(6,2 mrd EUR * 1,5) – 6,2 mrd EUR]. Se on Sampon yritysarvolle lisää 20 prosenttia (3,2 mrd EUR / 15,3 mrd EUR) . Näin ollen olisi mielestäni järjetöntä allokoida nykyisessä arvostusrepeämässä varoja Sampoon, kun saman liiketoiminnon (Nordea) arvonnoususta saa Nordean osakkeen kautta +50% ja Sampossa vain +20%.

Sampon osakkeen tuleva menestys riippuu siis todella merkittävästi Nordeasta: jos pankkitoiminnan tulos kasvaa yli euroon per osake, on Sampon osakekohtainen tulos jo noin kolme euroa (tänä vuonna noin 2,45 EUR ja osinko ~1,35 EUR). Esitin edellä, että Sampon yritysarvo nousisi Nordean kurssinousun myötä 20% eli lähelle tasoa 30 euroa per osake. Tällöin Sampon P/E olisi kymmenen (järkevä taso) ja osakekohtainen osinko noin 1,70 – 1,80 euroa. Efektiiviseksi osinkotuotoksi muodostuisi tällöin edelleen lähes 6 prosenttia, mikä on Sampolle historiallisesti tyypillinen taso. Kaavailemassani skenaariossa tilanne olisi omasta näkökulmastani jo muutaman vuoden omistuksen jälkeen miellyttävä: kahden salkkuni suurimman yhtiön tulostuotot saavuttaisivat hankintahinnoille miltei 20% ja osinkotuotot lähentelisivät 10 prosenttia.

Jäämme siis odottamaan hedelmien kypsymistä. Loppuvuoden aikana pidän edelleen todennäköisenä sitä, että Nordea hakeutuu selvästi yli 8 euron kurssitason. Mainittakoon vielä lopuksi, että odotan Sampolta 0,65 euron raportoitua osakekohtaista Q3/12-tulosta. Tulen kommentoimaan lyhyesti molempien yhtiöiden osavuosikatsauksia tämän merkinnän kommenteissa (Nordea keskiviikkona 24.10 ja Sampo perjantaina 9.11).

Kirjoittaja omistaa kirjoitushetkellä Nordean ja Sampon osakkeita. Ensiksi mainitun osuus kirjoittajan salkusta on yksittäisistä sijoituskohteista suurin ja kokonaisuuteen nähden merkittävä. Sampo edustaa kirjoittajan salkun toiseksi suurinta yksittäistä sijoitusta. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

kassi-alma14 Lokakuu, 2012sampo ostaa todennäköisesti 10% ruotsin valtion myydessä muutamassa osassa osuutensa nordeasta. tällöin sammon kokonaisosuus on reilut 900 miljoonaa osaketta. muutaman vuoden päästä huomataan, että ruotsin pankkisektori on ylikapitalisoitunut. niillä on kohta jo liikaa rahaa. silloin nalle voi jakaa isoa osinkoa tai ostattaa nordeaa nordealla. molempi parempi. en tiedä suomen taloushistoriassa montaa mielenkiintoitsempaa hetkeä, kuin mitä seuraavat 5-7 vuotta tulee olemaan nallen matkassa.
Kaapo14 Lokakuu, 2012Jukka,jos noin vahvasti uskot skenaarioosi,niin miksi ei sitten kannattaisi laittaa Sampo myyntiin,ja ostaa niillä rahoilla Nordeaa?Lisäksi on tulossa massiivinen Nordean myynti Ruotsin valtion taholta,joka saattaa jopa laskea kurssia.
Jukka Oksaharju14 Lokakuu, 2012Kaapo: En laita kaikkea yhden kortin varaan. On selvää, että Ruotsin valtio myy omistuksensa lähiaikoina. Uskon kuitenkin, että kurssi on tuolloin noin euron nykyistä korkeammalla. Käsittelin asiaa viimeksi täällä.http://nordnetblogi.fi/salonkivaunun-viimeinen-kuulutus/

Jos Ruotsin valtio laittaisi nyt osakkeitaan myyntiin, olisi placing-hinta asetettava alle Nordean BV12 tason. Ei kukaan poliitikko ole niin hullu, että myy miljardeilla omistettua markkinajohtajaa alle tasearvolla. Tai saattaa joku ollakin, mutta en itse perusta sijoituspäätöksiäni sellaisen skenaarion varaan. Mielestäni Nordean suunta on siis selvästi ylöspäin ennen Ruotsin valtion myyntejä, jotka aiheuttavat matkaan vain hyvin väliaikaisen töyssyn.

jr14 Lokakuu, 2012“Ei kukaan poliitikko ole niin hullu,,,”
Mites nää meidän omat poliitikot?Mitä mieltä olet tästä: http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/imf+pelkaa+eurooppalaispankkien+joutuvan+myyntihommiin/a846269

Jukka Oksaharju14 Lokakuu, 2012Jr: Jos jotkin eurooppalaiset pankit päätyvät myyntilaidalle, niin ehdokkaat löytyvät kyllä Berliinin eteläpuolelta. Nordealla on yksi Euroopan vahvimmista taseista ja luottoluokituksista. Kun muut joutuvat supistamaan lainanantoaan, kasvattavat hyvin johdetut pankit markkinaosuuttaan. Nordea teki näin esimerkiksi vuonna 2009. On ymmärrettävä kuitenkin se, että Pohjoismaissa kansantaloudet ja finanssisektori ovat aivan eri kunnossa kuin Etelä-Euroopassa. Muiden ongelmat luovat siis pikemminkin mahdollisuuksia “käyttää hyväksi toisen hätää”. Siksi Nalle todennäköisesti salaa toivookin esimerkiksi Kreikan irtautumista ja valtionvelkojen tuntuvia alaskirjauksia. Nordean positio sijaitsee Ruotsissa ja Norjassa, jotka ovat pikemminkin ylijäämäpuolella.
jr14 Lokakuu, 2012Jos IMF:n pelko toteutuu niin niiaako hex pahasti/hyvästi?
Ja mihin hintaan saadaan silloin Nordeaa?
Jukka Oksaharju14 Lokakuu, 2012Jr: En osaa vastata kysymykseesi. Todennäköisesti ollaan kuitenkin alhaisemmalla tasolla kuin nyt. Yleisesti analysoin mieluummin yhtiöitä kuin osakekursseja. Yhtiön tulosta on huomattavasti helpompi ennustaa kuin muiden sijoittajien mielialojen muutoksia, jotka määräävät osakekurssin suunnan lyhyellä aikavälillä. En myöskään odottele maailmanlopun skenaarioita tai yritä ostaa “pohjalta” – käynnistän ostot usein välittömästi, jos osake on mielestäni selvästi halpa suhteessa yhtiön pitkän aikavälin todelliseen ansaintakykyyn.
Juha14 Lokakuu, 2012Mitä mieltä olet siitä, että valtio on suurin yksittäinen omistaja Sampossa? Metso-casen toisinto paperilla mahdollista.
Timo14 Lokakuu, 2012Kiitos todella perustellusta näkökulmasta!
Late16 Lokakuu, 2012Ei liity tähän kirjoitukseen (pahoitteluni), mutta olisi mielenkiintoista kuulla mielipiteesi Nokain Renkaista tulosvaroituksen jälkeen. Muuttuiko näkemyksesi yhtiöstä?
Petteri16 Lokakuu, 2012Olisi todellakin mielenkiintoista kuulla ajatukset ryminällä alas pudonneesta Nokian Renkaista.
Jukka Oksaharju17 Lokakuu, 2012Juha: En näe samanlaista riskiä Sampossa. Kysehän oli paitsi valtion omistusosuudesta, myös hallituksen munattomuudesta. Sampossa on vahva hallitus, muita kasvollisia pääomistajia ja Nalle, joka sallisi osinkoehdotuksen kaatumisen politiikkaan vain kuolleen ruumiinsa yli. Ei ole siten mielestäni syytä diskontata Sampoon valtion riskilisää.
Pekka17 Lokakuu, 2012Jukka Pekkarinen taitaa olla ainoa puhtaasti (vasemmisto)poliittinen henkilö Sammon hallituksessa? Hänkin tosin omistaa noin 200 keuron edestä osakkeita yhtiössä.
Yugo17 Lokakuu, 2012Oletko harkinnut Nordeaan sijoittamista Ruotsin pörssin kautta? Näetkö mitään lisäarvoa siinä että positio olisi OMXS:ssä ja Ruotsin kruunuina?
Jukka Oksaharju17 Lokakuu, 2012Yugo: En näe siinä mitään lisäarvoa. Yhtiön maksamat osingot ovat myös OMXH:sta ostetuille osakkeille ulkomaisia, kun yhtiön kotipaikka on Tukholma.
Jukka Oksaharju17 Lokakuu, 2012Late & Petteri: Vastaus löytyy täältä:
http://nordnetblogi.fi/nokian-renkaat-lyhyen-aikavalin-vesiliirrossa/
Jukka Oksaharju24 Lokakuu, 2012Nordea julkisti tänään Q3/12-tuloksensa, joka tarjosi lähinnä lyhyen aikavälin pettymyksiä. Kvartaalin aikana rahoituskate ja fair value result jäivät selvästi odotuksistani. Samoin yhtiön luottotappiot olivat selvästi korkeammat kuin olin odottanut, vaikka tässä merkinnässä kirjoitinkin alun perin, että “…tänä vuonna tulos heikentyy vertailukautta selvästi korkeammilla luottotappioilla”.Yhtiön keskipitkän aikavälin näkymä on kuitenkin mielestäni täysin muuttumaton. Riskipainotettu EPS (0,19 EUR) osui lähelle omaa arviotani (0,20 EUR), joten syklin yli kehitys näyttää edelleen hyvin suotuisalta. Joudun kuitenkin laskemaan kalenterivuoden EPS-arviotani tasolle 0,76 – 0,77 EUR ja siten myös ensi kevään osinkoennustetta haarukkaan 0,30 – 0,31 EUR. Omaa pääomaa osaketta kohden yhtiöllä tulee kuitenkin olemaan ainakin ennakoimani 7 euroa osakkeelta vuoden lopussa. Joka tapauksessa yhtiön P/E on tällä hetkellä toteutuneella tuloksella vain hieman päälle 9 ja ensi vuoden konservatiivisella ennusteella jonkin verran päälle 8.

Pekka24 Lokakuu, 2012Jukka: Nordean kurssikehitys on jäänyt esimerkiksi 1 ja 2 vuoden tarkastelujaksoilla selvästi heikommaksi kuin SHB:n. Pidätkö tätä perusteltuna? Minusta näyttää, että Nordealla on yhä paljonkin matkaa SHB:n laadulliselle tasolle.
Jukka Oksaharju24 Lokakuu, 2012Pekka: Ymmärrän Nordean alisuorituksen, mutta en tietenkään toivo sitä. Ehkä voisin tiivistää näkemykseni Nordeasta siten, että näen yhtiössä enemmän tehostamispotentiaalia kuin muissa laadukkaissa skandinaavisissa pankeissa. Kun koko sektorin ROE on ollut paineessa viimeiset 5 vuotta, lähestyvät väistämättä myös toimialan yritysjärjestelyt ennemmin tai myöhemmin. Esimerkiksi Nordean oman pääoman tuotto vastaa tällä hetkellä karkeasti “vain” oman pääoman teoreettista kustannusta, joten tilanne ei ole pitkällä aikavälillä kovinkaan suotuisa residual incomen perspektiivistä. Tätä taustaa vasten olen valinnut Nordean laadullisten tekijöiden näkökulmasta yritysjohtoon ja enemmistöomistajaan viitaten. Jos tarkastelu suoritettaisiin staattisesti vain nykytilanteen perusteella, olisi selvää, että Handelsbanken on astetta laadukkaampi yhtiö. Mutta ovat yhtiöiden arvostustasotkin hieman erilaisia, eli Handelsbanken ei ole automaattisesti parempi osakesijoitus.
If, Nordea ja Tryg | Nordnet Blogi6 Marraskuu, 2012[…] maksutuloeuro on arvostettu kertoimella 0,17. Tätä on hyvä verrata karkeasti siihen, miten osakemarkkinat arvostavat tällä hetkellä Ifin oman maksutulon – kertoimella 2 (kun maksutulo on 4 mrd EUR ja Ifin […]
foolproof13 Marraskuu, 2012näyttää yleinen markkinatunnelma vievän nordeankin potentiaalin nousta tavoittelemasi 8 € yli. Haetaanko vauhtia alle 6 € , aika näyttää. Monesti olen miettinyt miksi nordea on kovin aliarvostettu?!Löytyykö sinulta yksiselitteistä syytä?
Pee13 Marraskuu, 2012Foolproof: Olen monesti miettinyt samaa asiaa. Miksi suhteellisen hyvässä kunnossa olevan ison pankin kurssia painetaan alas?Voisiko myyntipaine johtua siitä, että Nordea kuuluu moniin merkittäviin eurooppalaisiin indekseihin ja ETF-rahastoihin. Eli kun isot rahastot rapakon toisella puolella päättäät joukolla myydä eurooppalaisia rahoituslaitoksia, Nordean kurssi tippuu siinä samalla.

Mitä mieltä asiasta on Jukka?

Jukka Oksaharju16 Marraskuu, 2012Pee ja foolproof: Syitä saattavat olla hieman pehmeä Q3/12-tulosraportti, Ruotsin valtion lähestyvät myyntiaikeet, korkea arvostus suhteessa muihin (heikossa kunnossa oleviin) eurooppalaisiin pankkeihin, epävarmuus tulevasta pankkisääntelystä ja yleinen pankkisektorin alakulo, joka vaikuttaa mainitsemienne indeksien kautta. Kaikki tekijät ovat kuitenkin mielestäni ohimeneviä. Ostin aavistuksen lisää tasolta 6,82 EUR alkuviikolla.
Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit