Salkun arvo tuplattu: 100 000 euron rajapyykki rikkoutui

Vajaa neljä vuotta sitten saimme eksperttisalkkumme hallinnoitavaksi 50 000 euron alkupääoman. Tällä viikolla saavutimme uuden rajapyykin, kun salkkumme arvo ylitti ensimmäistä kertaa 100 000 euron rajan. Vastaavalla aikavälillä vertailuindeksin tuotto on jäänyt noin 50 %:iin. Lähes neljän vuoden tarkastelun pohjalta voidaan jo todeta, ettei salkun selkeä ylituotto ole tullut sattumalta. Matkalle on osunut selkeitä onnistumisia ja epäonnistumisia, kuten sijoittamiseen kuuluu.

Aloitimme experttisalkkumme hallinnoimisen 50 000 eurolla huhtikuussa 2011. Salkkumme arvon tuplaantuminen kesti näin ollen hieman alle 4 vuotta ja vuotuinen tuotto on salkkumme alusta tähän päivään ollut hieman yli 20 %. Samaan aikaan OMXH Cap -tuottoindeksin kokonaistuotto on jäänyt noin 40 %:iin ja S&P500 -indeksin tuotto on vastaavana ajanjaksona ollut noin 60 %. Alkuperäinen tavoitteemme oli vuonna 2011 käyttää vertailuindeksiä, joka muodostuu 50 prosenttisesti OMXH Cap -tuottoindeksistä ja 50 prosenttisesti S&P500 -indeksistä. Tällöin tavoittelimme jakaumaa, jossa salkustamme noin puolet koostuisi kotimaisista osakkeista ja toinen puoli ulkomaisista osakkeista.

Käytännössä kotimaisten osakkeiden osuus salkussamme on kuitenkin jatkuvasti ollut selvästi ulkomaisia osakkeita suurempi. Jakauman painottuminen kuvastaa osaltaan sitä, että olemme nähneet Helsingin pörssissä jatkuvasti laadukkaita ja aliarvostettuja sijoituskohteita. Lisäksi tiimimme vahvuutena ovat Helsingin pörssin yhtiöt sekä kotimarkkinatuntemus, minkä johdosta sijoitusideamme ovat painottuneet kotipörssiin. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita mm. Basware, Revenio, Stonesoft, Taaleritehdas, Restamax, Etteplan ja Siili. Näin ollen meidän ei ole tarvinnut lähteä merta edemmäs kalaan loistavia sijoituskohteita löytääksemme. Huomionarvoista on myös se, että huomattava osa sijoituksistamme on kohdistunut pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Nämä yhtiöt ovat yleensä heikosti seurattuja ja usein niiden liiketoiminta on osakemarkkinoilla väärinymmärrettyä. Tämä luo sijoittajalle otollisen pelikentän tehdä erinomaisia sijoituksia. Myös nykyinen salkkumme koostumus heijastelee uskoa useisiin väärinymmärrettyihin pienyhtiöihin.

Vajaan neljän vuoden aikana olemme voittaneet keskeiset vertailuindeksimme noin 50 %:lla. Vuotuista tuottoa tarkasteltaessa salkkumme on ansainnut vuosittain hieman yli 20 %:n tuoton, kun vertailuindeksin tuotto on jäänyt noin 11 %:iin. Kokonaisuutena viimeinen neljä vuotta ovat olleet erinomaista aikaa sijoittajille, sillä olemme vuoden 2011 eurokriisin jälkeen eläneet voimakkaassa härkämarkkinassa. Vaikka lyhyellä tähtäimellä meillä on hyvät ainekset kurssirallin jatkumiseen, uskomme seuraava neljän vuoden periodin olevan huomattavasti hankalampi ja indeksitasolla tuotot tulevat todennäköisesti jäämään hyvin vaatimattomiksi. Osakepoiminnan merkitys salkun kokonaistuotosta tulee näin ollen korostumaan entisestään.

Salkkuumme on vuosien aikana mahtunut useita onnistumisia ja myös jokunen epäonnistuminen. Suurimpina onnistumisina voidaan pitää Revenio Groupia (+300 %), Pandoraa (+940 %), Stonesoftia (+244%), Baswarea (+100 %) ja Sampoa (+80 %). Revenion ja Pandoran tapauksessa kyseessä on ollut markkinoiden räikeä väärinhinnoittelu ja ylenkatsominen laadukkaasta liiketoimintaa kohtaan, joita olemme kyenneet hyödyntämään. Stonesoftissa puolestaan yhtiössä piilevä arvo purkautui yritysoston kautta. Myös nykyisistä salkkuyhtiöistämme useampi on poimittu osittain yritysostokorttia silmälläpitäen.

Onnistumisten sekaan on myös luonnollisesti osunut epäonnistumisia, joista esimerkkeinä voidaan nostaa Talvivaara ja YIT sekä Applen ja UPM:n osakkeiden myynti liian aikaisin. Talvivaarassa ja YIT:ssä kyseessä oli raskas virhearvio yhtiöiden liiketoimintojen tulevaisuuden kehityksen ja riskien osalta, kun taas Applen sekä UPM:n tapauksessa pidimme yhtiöille hyväksyttäviä arvostustasoja liian matalina.

Kokonaisuutena olemme hyvin tyytyväisiä salkkumme ensimmäisen vajaan neljän vuoden kehitykseen. Olemme saaneet vajaan neljän vuoden aikana nauttia pääosin suotuisasta markkinatilanteesta. Olemme luottavaisia, että kykenemme myös jatkossa poimimaan salkkuumme analyytikkotiimimme ideoiden pohjalta yhtiöitä, joilla arvostustasot ovat painettu liian alhaiselle tasolle ja liiketoiminnat kehittyvät kilpailijoita paremmin niiden kilpailuetujen ansiosta. Nykyisistä salkkuyhtiöistämme näemme edelleen selkeää nousuvaraa liiketoiminnan hyvän kehityksen ja arvostuskertoimien nousun kautta mm. Restamaxin, Okmeticic, Siilin, Cargotecin ja Etteplanin osakkeissa muutaman vuoden tähtäimellä. Vastaavasti Baswaren, Okmeticin ja Revenion osakkeissa näemme merkittävää yritysosto- tai yritysjärjestelypotentiaalia ja pidämme epätodennäköisenä, että kaikki kolme yhtiötä olisivat enää pörssissä muutaman vuoden tähtäimellä.

Omistamme seuraavia osakkeita: Etteplan, Cargotec, Restamax, Okmetic, Siili, Basware, Revenio ja Sampo

-Inderes

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit