Salkkukatsaus vuoteen 2012

Vuodesta 2012 muodostui osakesalkkumme kannalta kokonaisuutena melko onnistunut vuosi. Salkkumme nousi vuoden aikana noin 16 %, kun OMXHCap Tuotto -indeksi nousi saman verran ja S&P500 13 %. Tuotto saavutettiin suhteellisen pienellä riskitasolla, sillä olemme painottaneet hieman vakaampien energia-, finanssi- ja päivittäistavarasektorin yhtiöitä. Lisäksi salkussamme on ollut jalometalleja, jotka ovat toimineet suojana keskuspankkien rahanpainamista vastaan. Aloituksesta salkkumme on noussut noin 10 %, kun vertailuindeksi on laskenut toistakymmentä prosenttia. Käymme ohessa läpi näkemyksiämme salkkuyhtiöistämme.

Tanskalainen koruvalmistaja Pandora on ollut ehdottomasti salkkumme suurin tähti viimeisen vuoden aikana. Yhtiön osakekurssi nousi 12kk jaksolla noin 80 %. Ostimme yhtiötä alun perin 42DKK hinnalla ja pidimme yhtiötä todella raskaasti aliarvostettuna. Olemme keventäneet omistustamme muutamaan otteeseen johtuen aliarvostuksen purkaantumisesta ja pidämme yhtiötä nykyhinnalla jo melko haastavasti arvostettuna.

Myös finanssisektoriin osakkeet kehittyivät positiivisesti. Sampon kurssi nousi vuoden aikana noin 30 % ja Nordea noin 20 %. Molempien yhtiöiden osalta mielenkiintomme tulee kuluvana vuotena kohdistumaan etenkin mahdollisiin toimialan rakennejärjestelyihin. Markkinatilanne on viimein rauhoittunut, mutta etenkin finanssisektorin riskipreemiot ovat edelleen hyvin korkeat. Näin ollen nykyinen toimintaympäristö tarjoaa Sampon kaltaiselle toimijalle hyviä mahdollisuuksia, joissa Nordea toiminee keskeisenä pelinappulana. Molempien yhtiöiden arvostus on edelleen hyvin houkutteleva, mikä tarjoaa hyvät lähtökohdat vuodelle 2013.

Kesällä salkustamme pois myymämme Walmart kehittyi alkuvuoden aikana erinomaisesti ja tammi-heinäkuun aikana yhtiön kurssi kohosi noin 15 %. Walmartin tilalle hankkimamme Tescon kurssikehitys on ollut sitä vastoin heikompaa ja yhtiön osake on suunnilleen ostotasoilla. Näkemyksemme Tescosta ei ole muuttunut ja luotamme yhtiön strategiaan. Pidämme osaketta erittäin edullisena ja uskomme vuodesta 2013 kehittyvän erinomainen vuosi Tescon osakkeenomistajien kannalta.

Cityconin osakekurssi nousi viime vuonna yhteensä noin 11 prosenttia. Yhtiön operatiivinen suorituskyky oli tammi-syyskuussa positiivista. Taloudellinen vuokrausaste säilyi korkealla tasolla ja vuokratasot nousivat selvästi. 2011 alussa valittu toimitusjohtaja Marcel Kokkeel on toteuttanut Cityconin kasvustrategiaa aikaisempaa agressiivisemmalla tavalla. Yhtiö teki useita merkittäviä yrityskauppoja, joista suurin oli Tukholmassa sijaitsevan Kista Gallerian ostaminen noin 526 miljoonalla eurolla. Yhtiö laajeni myös maantieteellisesti Tanskaan yrityskaupalla. Kauppoja rahoitettiin syksyllä osakeannilla sekä lainojen uudelleenjärjestelyllä. Uskomme Cityconin keräävän jälleen lisää rahaa osakeannilla heti alkuvuodesta. Suhtaudumme Cityconiin ja mahdolliseen osakeantiin edelleen positiivisesti. Yhtiön kasvustrategia on mielestämme mielenkiintoinen ja yhtiön track record vahva. Yhtiö on mielestämme edelleen maltillisesti hinnoiteltu ja uskomme vuoden 2013 tarjoavan hyvät lähtökohdat kannattavalle kasvulle.

Stonesoftin kurssi nousi viime vuoden aikana yli 60 %, vaikka yhtiö antoi vuoden aikana tulosvaroituksen. Osake on mielestämme edelleen erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus päästä kiinni kybertietoturvan megatrendiin. Mikäli yhtiö pystyy ylläpitämään vahvaa liikevaihdon kasvua myös vuonna 2013, näyttää yhtiön kestävä käänne entistä todennäköisemmältä.

Applen vahva kurssinousu hyytyi syksyllä, kun sijoittajat huolestuivat kilpailun kiristymisestä eikä iPhone 5 riittänyt vakuuttamaan kaikkia uutuusarvollaan. Odotamme Applen tehneen ennätyksellisen vahvan neljännestuloksen joulumyynnissä, mutta kuluvaa vuotta katsottaessa olemme huolissamme toimialaa uhkaavan hintasodan vaikutuksista myös Applen marginaaleihin. Reilun 10:n P/E-luvulla emme pidä osaketta kuitenkaan liian kalliina.

Stockmann kärsii edelleen heikosta kuluttajaluottamuksesta päämarkkinoilla Pohjoismaissa. Etenkin Ruotsin muotimarkkinan heikkous jarruttaa tuloskone Lindexiä. Nopeaa käännettä ei mielestämme ole realistista odottaa nykyisessä taloustilanteessa, mutta osake on pitkäjänteiselle sijoittajalle edelleen hyvä valinta.

Okmetic kärsi viime vuonna edelleen puolijohdemarkkinan heikosta tilanteesta, vaikka yhtiö kasvaa edelleen kilpailijoitaan nopeammin ja on hyvin kannattava. Vuodesta 2013 tulee Okmeticille arviomme mukaan melko samankaltainen kuin vuodesta 2012, sillä solar-liiketoiminnan lasku tulee todennäköisesti syömään piikiekkoliiketoiminnan kasvun.

Revenio Groupin viime vuosi lukeutuu meille lievien pettymysten joukkoon, sillä Done Logisticsin ongelmat osoittautuivat vuoden aikana paljon odotettuja suuremmiksi. Muut segmentit ja etenkin Icare ovat suoriutuneet kuitenkin suhteellisen hyvin ja kokonaisuutena Revenion vuosi 2013 näyttää hyvältä.

Fortumille vuosi 2012 oli haastava, kun sähkön hinta oli pohjalukemissa. Ostimme osaketta kahteen otteeseen kesällä, ja varsinkin toisella kerralla ajoitus onnistui hyvin (hinta 13,00 e / kpl). Fortumin osakekurssi on edelleen alamaissa, mutta sijoituksemme on kuitenkin jo plussalla ja näkymät vuodelle 2013 positiiviset. Yhtiössä meitä kiinnostaa erityisesti korkea ja vakaa osinkotuotto. Pitkällä tähtäimellä uskomme yhtiön osinkotuoton olevan vähintään euron osakekohtaisella tasolla (osinkotuotto nykykurssilla noin 7 %), vaikka ensi kevään osinkoon liittyykin epävarmuutta velkaantuneisuuden noustua raskaan Venäjän investointiohjelman ja heikohkon tuloksen takia. Yhtiön kassavirran pitäisi vahvistua lähivuosina selvästi, kun Venäjän investoinnit alkavat myös tuottamaan. Pitkällä tähtäimellä Fortumin on yksi Helsingin pörssin turvallisimmista osinkokoneista.

Salkun selkeiden alisuorittajien puolella esiin nousee kaksi nimeä. Tanskalainen tuulivoimayhtiö Vestas ja Talvivaara ovat molemmat olleet salkussamme selkeitä pettymyksiä. Talvivaaralla on ollut jatkuvia ongelmia tuotannon ylösajonsa kanssa ja syksyllä kärjistyneet ympäristöongelmat ovat ajaneet yhtiön taloudellisesti ahtaalle. Tämä näkyy myös yhtiön osakekurssissa, joka on romahtanut viimeisen vuoden aikana noin -50 %. Yhtiö tulee hakemaan lisärahoitusta markkinoilta alkuvuoden aikana, todennäköisimmin osakeannin muodossa. Näemme Talvivaarassa edelleen potentiaalia, mutta olemme samalla huolissamme yhtiön kyvystä selvitä sen jatkuvista ongelmista. Näin ollen olemme odottavalla kannalla ja harkitsemme osakeantiin osallistumistamme antiehtojen tullessa selville.

Toinen selkeä alisuorittaja on ollut Vestas, jonka kurssi romahti vuoden aikana noin -45 %. Yhtiön tilanne on vaikea johtuen alan ylikapasiteetista, Kiinalaisten kilpailijoiden jossain määrin epäterveestä kilpailusta, valtioiden leikkauksista vihreän energian tukimuotoja kohtaan ja yleisesti energian hinnan laskusta. Yhtiön kilpailukyky on myös heikompi mitä alun perin odotimme ja olemme tyytymättömiä siihen, että toimitusjohtajaa ei ole vaihdettu. Tarkastelemme kriittisesti Vestasin omistustamme.

Omistamme osakkeita Nordeassa, Sampossa, Talvivaarassa, Applessa, Cityconissa, Okmeticissa, Reveniossa, Stockmannissa, Stonesoftissa, Tecnotreessä, Fortumissa, sekä Tescossa.

-Inderes

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit