Siirry pääsisältöön

Revenio Group

Tokaisen ystävilleni usein, että Suomen pitkittyneen laman ja “negistelynkin” keskellä useiden suomalaisten yhtiöiden tuotteet valtaavat markkinoita: missä päin maailmaa tahansa liikkuukaan, on KONE omistautuneesti tarjoamassa liikkumisratkaisujaan. Kun nauttii take away -kahviaan Mumbaissa tai New Yorkissa, on kahvikuppi todennäköisesti Huhtamäen valmistama kahvikuppi. Kun seilaa rahtialuksella Atlantin yli, ulisee konehuoneessa Wärtsilän moottorit. Kun näkee säänmittauslaitteen, on kyseessä todennäköisesti Vaisalan mittari. Unohtamatta kun lähtee kalastamaan Rapalan uistimilla. Tai kun mittaa silmänpaineensa tarkistaakseen ovatko lukemat liian korkeat tai normaalit, on kyseessä suomalaisen Icaren mittari.

 

Revenio Group yhtiönä

Icare Finland Oyj muodostaa ytimen osana suomalaista terveysteknologiakonsernia Revenio Group Oyj:ta. Revenio Group (myöhemmin Revenio) on sijoituksena alla olevan kirjoituksen kiinnostuksen kohteena. Koska Icare tekee tällä hetkellä käytännössä koko tuloksen ja myynnin, on hyvä tiedostaa että Revenio on omistajan näkökulmasta yhtä kuin Icare, ainakin toistaiseksi.

Revenio on alunperin alkanut taipaleensa vuonna 2001 Done Solutions -nimisenä monialayhtiönä. Vuosien varrella yhtiöön on kuulunut mm. erikoisveneiden, puhelinpalvelujen kuin logistiikkasysteemien tarjoamista sekä jo varhain Icare. Revenion kehitystä voisi vuosien varrella kuvailla niin, että kun Icare kasvoi pienestä yhtiöstä suuremmaksi ja teki yhä suurempaa voittoa, pilasi joku muu tytäryhtiöistä koko konsernin tuloksen. Niinpä Revenio pysyi suuremman sijoitusyleisön tutkan alla vuosia, kunnes pallo ei pysynyt enää pinnan alla. Syntyi päätös panostaa täysillä terveysteknologiaan. Siihen liittymättömät tytäryhtiöt on nyt myyty pois ja tämän päivän Revenio on huomattavasti fokusoituneempi, tehokkaampi ja määrätietoisempi kuin sen aiempi taival ehkä antaa ymmärtää.

 

Revenio jakautuu nykyään käytännössä kolmeen osaan: Icare, Oscare sekä Revenio Research Oyj jotka esittelen lyhyesti. Icare valmistaa vahvasti patenteilla suojattua silmänpainemittaria, jolla mitataan silmänpainetta. Silmänpainetauti eli “glaukooma on näköhermoa vaurioittava sairaus, joka hoitamattomana voi johtaa merkittävään näön heikkenemiseen.” Kansainvälisesti glaukoomaa arvioidaan sairastavan noin 150 miljoonaa ihmistä, joista arviolta puolet ovat tietämättömiä sairaudestaan. Pitkälle kehittyneenä glaukooma voi johtaa sokeutumiseen.

Oscare on Revenion 53%:sti omistama osteoporoosin mittaamiseen ja seulontateknologiaan keskittyvä yhtiö. Oscaren myynti on lähtenyt hitaasti käyntiin, mutta juuri edellisellä viikolla olleessa yhtiökokouksessa annettiin ymmärtää että hidasta lämpenemistä markkinoilla on havaittavissa.

Revenio Research Oyj keskittyy uusien kasvuaihioiden kehittämiseen, joiden yhteisenä nimittävänä tekijänä on seulonta, seuranta ja sitä kautta maailmanlaajuisten terveydenhuoltokulujen kasvun taklaaminen ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kautta. Tällä hetkellä Research kehittää astman sekä ihosyövän tunnistamiseen liittyvää teknologiaa.

Revenion liiketoiminta on todella pääomakevyttä ja strategia ostaa lisenssit ja teknologia vielä suhteellisen aikaisessa vaiheessa, mutta lupaavassa ja vuosien sisään kaupallistettavassa tuoteaihiossa ei vaadi suhteettoman kalliita ostoja ja riskit epäonnistumisen osalta siten rajalliset.

 

Revenion myynti ja tulos tulee tällä hetkellä eksklusiivisesti Icarelta. Siksi kohtelen muita osia yhtiössä lähinnä hypoteettisina lisäoptioina kasvuun enkä ota niitä tässä kohtaa huomioon sen enempää. Mikäli esimerkiksi Oscare alkaa osoittamaan menestystä myynnissään, tilanne muuttuu välittömästi. Sen lisäksi Icare on kehitellyt uuden HOME -mittarin, jolla glaukoomaa voidaan seuloa vallankumouksellisesti kotona. Koska HOME:n myynti ei ole vielä merkittävää, en ota sitäkään huomioon tässä kirjoituksessa. HOMEn lupahakemus sai juuri Yhdysvaltojen terveysvirastolta FDA:lta kielteisen vastauksen ja yhtiö aikoo laittaa uutta hakemusta perään mahdollisimman nopeasti. On hyvä ymmärtää, että 40% maailman terveyslaitemarkkinoista on Yhdysvalloissa ja Revenion liikevaihdosta peräti puolet tulee sieltä. Yhdysvalloissa lääkärit määräävät yleensä itse budjetistaan ja siten myynti heille suoraan on helpompaa kuin muualla, missä usein eri henkilö kuin lääkäri tekee budjetin ja ostopäätöksen. Siksi läpimurto Yhdysvalloissa on yhtiölle tärkeää.

 

Revenion omistajakunnan rakenne on erinomainen. Kotitaloudet ja yritykset omistavat peräti 76,7% osakkeista. Ulkomaalaiset ja hallintorekisterin takana piilottelevat omistavat 8,9%. Insitutionaalisia sijoittajia on, mutta ei vielä merkittävästi. Toisin sanoen suuri rynnistys omistajakaartiin on vielä tulematta, mikäli kasvu jatkuu tulevaisuudessa edes suurin piirtein samalla tavalla. Mainittakoon myös että mm. toimitusjohtaja omistaa 1,3% osakkeista ja hallituksen puheenjohtaja yhtiönsä kautta 7,4%, eli johdon ja omistajien edut ovat yhtenevät.

 

Liiketoiminnan kehitys

Revenion tuloksen muodostaa siis Icare. Alla olevassa taulukossa listattu Icaren liikevaihdon kehitys ja tulos viimeiseltä seitsemältä vuodelta. Viimeiseltä kahdelta vuodelta on myös anturimyynnin liikevaihto. Icaren bisnesmalli on yksinkertaisen nerokas: jokainen silmänpainemittauskerta vaatii kertakäyttöanturin. Mitä suurempi laitekanta ja enemmän mittauksia kun tietoisuus glaukoomasta leviää, sitä enemmän myös luonteeltaan toistuvaa liikevaihtoa. Tällaiseen liiketoimintamalliin Revenio pyrkii myös muissa yllä mainituissa tuoteaihioissaan jotka ovat kehitteillä.

 Liikevaihto M€  Muutos  Liikevoitto M€  Muutos  Anturit Muutos
2015 20,3 +27% 7,4 +37% 5,1 +38%
2014 16,0 +19% 5,4 0% 3,7
2013 13,5 +22% 5,4 +23%
2012 11,1 +25%  4,4 +26%
2011 8,9 +27% 3,5 +19%
2010  7,0 +15% 2,9 +27%
2009  6,1  +42%  2,3  +69%

 

Liikevaihto on kasvanut seitsemän vuoden jaksolla noin 25% annuaalisesti. Liikevoittomarginaali on ollut keskimäärin 38% vastaavalla ajanjaksolla. Huomattavaa on, että Icaren kasvu on ollut vuosien varrella suhteellisen tasaista vaikkakin vauhdikasta. Anturimyynnin osuuden voi odottaa kasvavan johdon mukaan vuosien varrella kun laitekanta joka on nyt n. 50 000 kappaletta globaalisti, paisuu.

 

Koska konserni tuo kulunsa sekä kasvupanostukset Icaren päälle, on konsernitasolla liiketoiminnan kehitys viimeiseltä kolmelta vuodelta jatkuvien toimintojen osalta seuraavanlaiset:

Liikevaihto M€ Liikevoitto M€ ROE ROI
2015 20,3 5,8 48,0% 55,0%
2014 16,0 4,4 (5,1%) 1,1%
2013 13,5 4,3 25,7% 29,7%

 

Konsernitasollakin liikevoittomarginaali on ollut keskimäärin 29,7% viimeiseltä kolmelta vuodelta. Oman pääoman tuotto (ROE) sekä sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ovat todella korkeita. Huolimatta kasvupanostuksista Revenio on epätyypillinen kasvuyhtiö siinä mielessä, että se pystyy rahoittamaan kasvun omalla kassallaan sekä vielä lisäksi maksamaan osinkoakin. Viimeisen kolmen vuoden osingot ovat olleet 0,42, 0,45 ja 0,70 euroa. Sen lisäksi Revenio on pystynyt generoimaan vapaata kassavirtaa eli sitä todellista rahamäärää mikä jää yhtiön kassaan pakollisten investointien jälkeen.

 

Sijoittajan on myös syytä olla perillä yhtiön taseesta, eli mitä yhtiö omistaa ja mitä se on velkaa. Revenion tase on vahva ja lähes velaton. Laitan tähän muutamia oleellisia lukuja, kuten ne oli 31.12.2015 tilinpäätöksen mukaan (on hyvä huomata, että osinkoon lähti kassasta viime viikolla noin 5,6 miljoonaa euroa eli likvidit varat eivät ole niin suuria kuin alla oleva taseen referointi väittää):

 

Kassa ja likvidit varat: 8,319 M€

Lyhytaikaiset varat: 12,636 M€

Liikearvo: 1,191 M€

Lyhytaikaiset velat: 2,895 M€

Velat: 0,496 M€, joista 16 teur verovelkoja sekä 480 teur pääomalainoja sekä pankkilainaa.

OPO: 15,033 M€

Koko tase: 18,425 M€

 

Yhtiöllä on vähän liikearvoa. Velkaa on todella vähän ja sen voisi maksaa likvideillä varoilla oitis pois. Yhtiö ei vaadi paljoa käyttöpääomaa liiketoiminnan pyörittämiseen eikä investointeihin, joten kassasta suuri osa voidaan jakaa osinkoina omistajille ellei parempaa käyttöä rahoille keksitä.

 

Revenion avainluvut 

Tähän mennessä olemme käyneet läpi Reveniota yhtiönä. Kuten voimme todeta, kyseessä on sähäkkä suomalainen kasvuyhtiö erinomaisella ja kilpailukykyisellä tuotteella. Valitettavasti voimme seuraavaksi myös todeta, että markkinat ovat hinnoitelleet osakkeen suhteellisen täyteen. Listaan alle relevantteja osakkeen tunnuslukuja osakkeen hinnan 22.3.2016 mukaan 23,75 euroa.

 

EPS, jatkuvat toiminnot: 0,61

EPS, sis. lopetetut: 0,85

BVPS: 1,96

Osinko: 0,70

Osakkeiden dilutoitu lukumäärä: 7 946 428

Markkina-arvo: 188 727 655 euroa

Kassavirta per osake: 0,62

FCF (free cash flow, vapaa kassavirta) per osake: 0,36

 

P/E, jatkuvilla toiminnoilla: 38,9

P/S: 10,8

P/B: 9,3

P/OCF: 38,3

P/FCF: 66,0

PEG: 1,56 (25% kasvulla)

Osinkotuotto: 2,9%

 

Revenion P/E -luku eli kuinka monta kertaa yrityksen markkina-arvo kertoutuu tuloksella, on korkea mikä kertoo siitä että sijoittajat odottavat merkittävää tuloskasvua tulevaisuudessa. Otetaan mielikuvaharjoitus. Jos yrityksen tulos olisi suhteellisen vakio tai kasvaisi hitaasti ja sijoittajat vaativat n. 10% tuottoa sijoitukselleen, käytäisiin yrityksen osakkeella kauppaa n. 10 X sen nettotulos eli P/E luku olisi n. 10. Reveniosta saatava tuotto on nyt kuitenkin n. 2,5% eli sijoittajat eivät todellakaan hinnoittele osaketta sen tämän hetken tuloksen mukaan, vaan odottavat suurempia tuottoja tulevaisuudessa.

 

Varoituksen sana kasvuyhtiöiden hinnoittelusta

Tekstin venymisen uhallakin haluan pyöritellä hetken kasvuyhtiöiden arvottamisen problematiikkaa. Osakemarkkinoiden P/E luku on historiallisesti ollut noin 15. Osakemarkkinat ovat Suomessa tuottaneet sadan vuoden aikana n. 5,41% vuosittain inflaation jälkeen. Jos yhtiön P/E luku olisi vakio 15, tuottaisi osake juuri tuloskasvunsa verran vuosittain. Tällä kertoimella sen ollessa vakio Revenio voisi tuottaa peräti 25% annuaalisesti, viisinkertainen ylituotto markkinoiden historialliseen tuottoon nähden. Koska markkinoilla potentiaaliset ylituotot syödään nopeasti (jos markkinat ovat tehokkaat, seikka mikä jättää usein arvailun varaa), Revenion P/E luvun tulisi nousta tasolle jossa ylituotto otetaan pois. Onhan niin, että mitä enemmän maksaa osakkeesta, sitä pienempi on sen tulevaisuuden tuotto-odotus, riskit huomioon ottaen. Nyrkkisääntönä siis kasvuyhtiön P/E kuuluu olla korkeampi. Mutta kuinka paljon korkeampi?

Mitä korkeampi P/E osakkeella on nyt, sitä pidemmälle yleensä joudutaan projisoimaan sen kasvua jotta kallis arvostus on perusteltua. Yleensä näemme sitä pidempiä ennustuksia tulevaisuuteen  (ehkä höystettynä monimutkaisella matematiikalla tuomaan vakuuttavuutta), mitä korkeampi P/E on tänä päivänä. Mutta tässä piilee merkittävä riski. Esimerkiksi, jos ennustamme kasvua seuraavaksi viideksi vuodeksi 25% per annum, muuttuisi euron osakekohtainen tulos 3,05 euron tulokseksi. Mutta jos tuloskasvu onkin “vain” 15%, jää tulos 2,01 euroon. Mitä pidemmälle ajassa ja suuremmalla kertoimella ennuste tehdään, sitä suurempi virhemarginaali. Tässä esimerkissä tulos oli 33% pienempi alemmalla tuloskasvulla kuin suuremmalla jo viidessä vuodessa. Sen lisäksi lähes aina osakkeen hinta reagoi muuttuneeseen kasvunäkymään.

Kuvitellaan että meillä on Yhtiö A, jonka osake maksaa 25 euroa ja P/E on siis 25 ja kasvumittarina kätevä PEG-luku 25% kasvuun siis 1. Toteamme, että yritys ei kasvuun nähden ole kallis (PEG lasketaan siis P/E luku 25 jaettuna tuloskasvu 25 = 1. Mitä suurempi PEG, sitä enemmän sijoittajat maksavat oletetusta kasvusta, nyrkkisääntönä). Kuitenkin, yhtiö tuottaakin pettymyksen seuraavana vuonna ja sen tulos kasvaakin vain 15% eli 1,15 euroon. Osakemarkkinat rankaisevat yhtiötä “päättämällä” sen uudeksi P/E luvuksi vain 15, jolloin osake laskee 17,25 euroon. Toisin sanoen, tulos kasvoi 15% mikä sekin on paljon, mutta koska markkinat odottivat enemmän, jää sijoittajien tuotto osakkeella -31%:iin. Lyhyellä välillä. Jos pitkän aikavälin kasvutarina on kunnossa ja realisoituu, osake tulee kyllä pomppimaan suuressa vaihteluvälissä mutta sijoittaja palkitaan. Mutta pitkän aikajänteen kasvutarinoita on lähes mahdoton ennustaa.

Kasvuyhtiöiden tapauksessa ostetaan pääasiassa kasvua, jolloin P/B luku eli hinnan suhde tasearvoonkin on korkea tai jopa merkityksetön. Menestynyt sijoittaja Walter Schloss ohjeisti aikoinaan ostamaan ennemmin tasetta kuin tuloksia, sillä sen arvo heiluu vähemmän kuin tulokset. Kasvuyhtiöiden kanssa saa olla sitäkin varovaisempi sillä mikäli yhtiön kasvu tyrehtyy, ei tasearvo ole jarruttamassa pudotusta. Lähtökohtaisesti emme voi ennustaa tulevaisuutta. Finanssimarkkinoilla laitetaan valtavasti aivokapasiteettia ennustamiseen eikä track record ole kovin vakuuttava. Siten sijoittajan on ymmärrettävä minkänlainen riski on intrisiittisesti rakennettu korkeisiin P/E -lukuihin ja tulevaisuuden odotuksiin.

Otan vielä ontuvan analogian: kuinka monta baari-iltaa teillä on ollut hauskoja, joita olette odottaneet viikon? Entä kuinka monta verrattuna iltoihin, joihin olette lähteneet ex tempore? Minulla ainakin jälkimmäisiä verrattomasti enemmän (huom. suhteessa, tästä ei voi tehdä päätelmiä kuinka usein olen ulkona), koska sellaisia iltoja kohtaan minulla ei ollut mitään ennakko-odotuksia. Sama pätee osakkeisiin, ja yleensä preferoin osakkeita joita kohtaan ei ole ladattu suuria odotuksia. Edelliset paragraafit voi tiivistää seuraavaan lainaukseen Benjamin Grahamilta:

“Nevertheless, the future itself can be approached in two different ways, which may be called the way of prediction and the way of protection.”*

Kunkin sijoittajan täytyy itse pohtia, kuinka paljon korkeissa odotuksissa on mukana ennustetta ja toisaalta kuinka moni seikka voi suojata mahdollisilta pettymyksiltä ja kuinka paljon tilaa ylipäätään on pettymyksille.

 

Revenion hinnoittelu

Takaisin Revenioon. Yhtiö on eittämättä erinomainen: ylivoimainen tuote, joka on suojattu patentein vielä vuosiksi eteenpäin. Loistava historiallinen kasvu, osaava johto jolla on jalat maassa (toimitusjohtaja kättelee kaikki osallistujat yhtiökokouksessa läpi ovella, kertoen oikeasta asenteesta kuka työskentelee ja kenelle). Korkea voittomarginaali houkuttelee varmasti kilpailijoita, mutta samaan aikaan täytyy muistaa että Revenio myy tuotteitaan konservatiiviselle asiakaskunnalle joka ei aikoinaan ole hevin vaihtanut Revenionkaan silmänpainemittareihin. Menee siis vuosia saada terveysviranomaisten luvat ja rakentaa maine sekä vakuutettua lääkärit tai julkisen puolen byrokraatit tuotteen tarpeellisuudesta. Yhtiöllä voi kuvata siis olevan merkittävää vallihautaa, jota ei voi ylittää heti tuotteensa ympäriltä. Nämä seikat tukevat korkeaa arvostustasoa. Riskeinä on muistettava, että Revenion myynti on tällä hetkellä aikalailla yhden tuotteen varassa. Icare lanseerasi päivitetyn mittarin alkuvuodesta 10 vuotta vanhan mittarin korvaajaksi, mutta niin kauan kuin Oscare tai Icaren  HOME -mittari eivät murra läpi, yhtiö ratsastaa käytännössä yhdellä tuotteella ja sen anturituotoilla. Muut kehitysalkiot ovat vuosien päässä kaupallistamisesta, jos ylipäätään onnistuvat joten konservatiivinen sijoittaja ei laske niitä mukaan.

 

Kuten yllä todettu, Revenion osake on tällä hetkellä kallis P/E -lukua katsoen. Vielä kalliimpi se oli edellisellä viikolla kunnes HOME -luvasta tuli hylsy ja osake putosi -23% yhdessä päivässä, korjaten arvostusta alaspäin. Jos kuitenkin mietin, mitä tarjoaisin yhtiöstä jonka annuaalinen kasvu on ollut vakaasti 25% useita vuosia ja voi suhteellisen turvallisesti odottaa sen kasvavan samalla radalla vielä vuosia (ylläoleva varoitus muistaen), sen liikevaihto on osittain toistuvaa, sillä on 38% liikevoittomarginaali, voisin sanoa että ainakin 25 X EBIT kertoimia. Icaren tapauksessa tämä tarkoittaisi 185 miljoonan arvoa. Revenion tytäryhtiön arvo olisi 185 miljoonaa verrattuna koko yhtiön markkina-arvoon 189 miljoonaa euroa. Markkinat näyttävät hinnoittelevan yhtiötä suhteellisen samalla logiikalla, sillä tällä tavalla laskettuna muiden osien arvo olisi vielä lähes olematon kuten kuuluukin olla niiden ansaintapotentiaalin ollessa epäselvä. Tämä arvo tosin edellyttää, että kasvu ja kannattavuus jatkuvat myös tulevaisuudessa samalla radalla.

Vaikka yllä toin esille varauksellisen asenteeni ennustamista kohtaan, uskallan Revenion vakaaseen historialliseen kasvuun pohjaten peilata +25% annuaalista kasvua seuraavat viisi vuotta. Tämä tarkoittaisi, että tilivuoden 2020 myynti olisi 62 miljoonaa ja nettotulos 14,8 miljoonaa. Kahdeksalla miljoonalla osakkeella EPS olisi siis 1,85. Mikäli P/E laskisi 25:iin, olisi osakkeen hinta 46,25 euroa eli +95% tuotto viidessä vuodessa, hyvinkin tyydyttävä tuotto. Tällainen skenaario pohjaa mekaanisesti menneeseen kasvuun, eikä ota huomioon esimerkiksi HOME:n tai Oscaren potentiaalia lisätä liikevaihtoa jo lähivuosina saati varhaisemmassa vaiheessa olevien aihioiden potentiaalia. Ennusteilla voi leikkiä kuitenkin mielin määrin: jos kasvu onkin 30% olisi EPS vuonna 2020 2,26 euroa ja osake vastaavasti 56,5 euroa. Jos kasvu taas hidastuu 15%:iin, olisi EPS enää 1,16. Tällöin P/E 25 olisi melko korkea jolloin P/E 20 olisi oikeutetumpi ja täten osakkeen hinta 23,2. Tuloskasvu olisi silti erinomaista ja saisi useimmat yritysjohtajat kateellisiksi tässä taloustilanteessa, mutta sijoittajalle skenaario tarkottaisi nollatuottoja viideksi vuodeksi. Ja ennemmin tai myöhemmin kasvu tulee hidastumaan: maailma ei tarvitse Icaren silmäpainemittareita määräänsä enempää, vaikkakin kenties huomattavasti enemmän kuin niitä tänä päivänä on liikenteessä. Siten konservatiivinen sijoittaja varautuu myös P/E luvun laskuun yhdessä tuloskasvun hidastumisen kanssa ajan myötä. En kuitenkaan usko, että nämä päivät olisi Reveniolla edessä vielä vuosiin.

 

Teksti on pidentynyt rönsyilevästi, mistä pahoittelut lukijalle. Tarjoan lopuksi muutamia päätelmiä. Perustuen Icaren arvoon, Revenion osake on korkeista kertoimista huolimatta suhteellisen realistisesti arvostettu n. 23 eurossa (markkina-arvo 185 miljoonaa) perustuen minun subjektiiviseen näkemykseen. Kunhan kasvu jatkuu. Vaikka menestynyt sijoittaja Peter Lynch sijoitti paljon pieniin kasvuosakkeisiin, hänkin varoitti ettei ainakaan yli 25% vuotuinen kasvu voi jatkua kovin kauaa. Revenion kasvu kulkee tuossa peukkusäännössä rajamailla. Konservatiivinen sijoittaja lätkäisisi yhtiöön vielä turvamarginaalia ja tuskin ostaisi osaketta ainakaan ennen kuin alta 20 euron. Reveniolla ei ole kirja-arvoa kuin 1,96 euroa per osake tukemassa kurssia epäonnistumisen sattuessa, ja vaikka tämä mahdollisuus näyttää nyt etäiseltä, ovat markkinat yleensä mestareita yllättämään meidät sillä mitä vähiten odotamme. Revenion voi nähdä nykyarvossaan kasvuosakkeena, jonka mukana kaupan päälle tulee lisäkasvuoptiot Oscare, Icaren HOME -mittari sekä Revenio Researchin kasvuaihiot. Jos Revenio osuu yhdenkään kanssa kultasuoneen kuten se on Icaren kanssa osunut, osakkeen hinta noteerataan aivan eri luvuissa. Tällaista ei voi kuitenkaan tässä vaiheessa vielä ennakoida mitenkään, joten on perusteltua arvottaa osake pelkän Icaren tuloskyvyllä.

 

Näkemykset yhtiöstä ovat minun omiani eikä kirjoitus ole sijoitussuositus. Jokaisen on hyvä tehdä omat kotiläksynsä. Omistan Revenio Groupin osakkeita.

 

*Graham, Benjamin: The Intelligent Investor. Harper, New York 2006, s. 364.

 

/Verneri Pulkkinen

 

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
8 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
23.03.2016 12:18

Erinomainen kirjoitus, tälläisiä soisi olevan enemmänkin tarjolla useammistakin yrityksistä. Hakkaa esim. ”ammattitoimittajan” (http://blog.kauppalehti.fi/80-plus-paivassa-osakesijoittajaksi/voiko-revenio-saaga-jatkua) analyysin ns. sata-nolla.

Ainut kohta mikä jäi vannoutunutta revenio-piensijoittajaa kaivelemaan on: ”Muut kehitysalkiot ovat vuosien päässä kaupallistamisesta”.
Eikös ole kuitenkin niin, että 2016 (tai ehdottomasti viimeistään 2017) odotetaan jo jotain kaupallistamisia, ei siis vuosien päässä? Menestys tosin kaupallistamisessa ei ole kirkossa kuuluttettua.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
26.03.2016 10:37

Hei Jan Kulberg.

Käytin hyvin konservatiivista ilmausta. Useimmiten lupaavissakin tapauksissa tuotekehittelyssä ilmenee yllättäviä viivästyksiä etc. Harvemmin on ns. “upside” yllätyksiä että kehittely kävisikin nopeammin. Jokatapauksessa, onhan Oscare jo kaupallistettu vaikka hitaasti on lähtemässä käyntiin. Samoin HOME, vaikka jenkeissä ei saakaan vielä myydä. Astmasta on kuulunut lupaavia uutisia ja kenties jo ensi vuonna voi olla kaupallistaminen ajankohtaista, mutta suhtaudun lähtökohtaisesti konservatiivisesti aikatauluihin.

Nimetön
Nimetön
23.03.2016 19:22

Iso ongelma tuossa teknologiassa on, että silmänpaineen mittaaminen onnistuu muutenkin aika helposti. Optikko tekee sen jollain ilmaa käyttävällä laitteella niin ettei edes huomaa. Nämä ovat mikroskooppiin pultattuja, mutta harvoinpa silmänpainetta muualla mitataan.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
26.03.2016 10:40

Hei Marko. Puhunet airpuff mittauksesta. Tässä lainaus Revenion sivuilta: “Icare’s major competing technology is currently air-puff tonometry, which was developed in the 1990s and is also based on open technology. This method does not require anesthesia or contact with the eye. This is a clear advantage in, for example, countries where opticians are forbidden from touching patients’ eyes by law. The method measures intraocular pressure using the effects of a puff of air on the cornea. However, the strong puff of air directed at the eye is very unpleasant for patients. The other disadvantages of air-puff tonometry are: the typically… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
27.03.2016 11:18

Icare-mittaus on todella helppo, nopea, eikä juurikaan tunnu. Tuntee vain että jotain ehti silmän pinnalla tapahtua.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
26.03.2016 15:30

Kuulostaa mainospuheelta. En tosiaan itse sitä ilmavirtaa ole edes tuntenut ja hankala kuvitella, että jos mittaustavassa korvaa ilman pienellä tikulla niin homma muuttuisi jotenkin vähemmän tuntuvaksi.

Optikko tai silmälääkäri olisi tähän parempi vastaamaan, mutta muutenkin mikroskooppi ja silmän tutkiminen on kokonaisuus. Joka tapauksessa sitä mikroskooppia tarvitaan moniulotteisesti silmän tutkimiseen eikä glaukooman tutkimus ole pelkkä paine. Melkoisia erikoistapauksia ne ovat, joissa pelkän paineen tietämisellä mitään tekee.

Nimetön
Nimetön
12.07.2016 10:57

Näin kesällä kun on ollut hiljaista tiedotteiden suhteen niin olen mietiskellyt tätä Icarea, kirjoitin tästä myös blogiini. Allekirjoitan täysin kirjoittajan näkemyksen maaliskuisesta osakekurssista – ”kunhan kasvu jatkuu.” Aloitin oman tutkimukseni sillä, että selvitin millä hinnalla Revenio myy mittarit ja anturit tällä hetkellä. Noin niinkuin keskimäärin, koska en tiedä eri mittareiden osuuksia. Laskelmat eivät siis sisällä mahdollista FDA lupaa HOME mittarille. Vuosiraporteista kaivoin että 2014 ja 2015 vuosina on yhteensä myyty noin 20000 mittaria. Ja että vuonna 2014 myytiin noin 7-7,5 miljoonaa anturia. Tämä siis arvio, vuosiraportin maininnasta ”the whole-year probe sales volume exceeded 7 million probes.” Lisäksi löysin tiedon, että… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
15.07.2016 14:13

Suunnilleen noin itsekin haarukoisin. Eri mittareiden myyntiä ei tosin tiedetä. Esim. HOMEahan myydään jo Euroopassa ja Japanissa. Segmenttiin kuuluu myös Oscare jonka myynti oli viime vuonna reilu 100k mutta tappio 600k. Mittareita myydään netissä kalliimmalla mutta myyjä ottaa varmasti omansa välistä. Tuo voipi hyvin olla Icarelle tilitettävä summa.