Siirry pääsisältöön

Potentiaalinen ostokohde Getinge tarkempaan seurantaan

Viime lokakuussa julkaisemassani sijoituskirjassa Hajauta tai hajoa listasin parin sivun mittaisen ”listan laatuyhtiöistä”. Yksi listan tuntemattomista suuruuksista on ruotsalainen Getinge, jonka olen ottanut viime päivinä lähempään tarkasteluun ostokiikarilla. Kerron tässä merkinnässä yhtiöstä yleisellä tasolla ja kuvailen lyhyesti omaa kiinnostustani yhtiöön sijoituskohteena.

Getingen yleisesittelyn löytää tästä linkistä.

Säästän lukijalta kuitenkin vaivaa tarjoamalla lyhyen tiivistelmän: Getinge on terveydenhuoltoalan laitteita ja ratkaisuja toimittava yhtiö, jonka osake on ollut listattuna Tukholman pörssissä vuodesta 1993. Yhtiön liikevaihto on 24 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 2,75 miljardia euroa. Voittoa ennen veroja yhtiö ansaitsee 3,5 miljardia Ruotsin kruunua, noin 400 miljoonaa euroa. Kaikkiaan Getinge liiketoiminta on hyvin kannattavaa, sillä myynnistä muodostuu voitoksi ennen veroja 15 %.

Getinge jakaa liiketoimintansa kolmeen divisioonaan, jotka ovat suuruusjärjestyksessä Medical Systems (54 % myynnistä), Extended Care (25 % myynnistä) ja Infection Control (21 % myynnistä). Osakkeenomistajan kannalta on erinomaista, että suurin liiketoimintayksikkö Medical Systems on divisioonista kannattavin.

EBITA:lla tarkasteltuna Medical Systemsin marginaali on 22,5 % ja Extended Caren 21,3 %. Liiketoiminta-alueista pienin, Infection Control, jää ”vain” 12,2 %:iin. Kokonaisuutena Getingen EBITA-marginaali on pyöreät 20 %, mikä viestii varsin kiistattomasti yhtiökohtaisesta laadusta.

Getingen konsernitason myynti jakautuu globaalisti lähinnä länsimaihin. Länsi-Eurooppa on suurin yksittäinen markkina-alue, muodostaen 37 % liikevaihdosta. Seuraavana on Pohjois-Amerikka 32 %:n osuudellaan myynnistä. Loput 31 % myynnistä tulevat muilta markkina-alueilta, joista osa on laskettavissa jonkin asteen kehittyviksi markkinoiksi.

getingesalesandprofits

Getingen kehityskaari (SEK) pörssilistautumisesta vuoteen 2012 (lähde: Getinge)

Yhtiön myynnin selvä kasvutrendi on mahdollistanut myös tuloksen kasvun, mikä puolestaan on välittynyt Getingen osakekohtaisen tuloskunnon trendinomaiseen kohentumiseen. Toisin sanoen kannattavuutta ei ole tarvinnut kohentaa ainoastaan säästötoimenpiteillä. Myynnin kasvattaminen onkin lähtökohtaisesti suotavin menetelmä paisuttaa tulosriviä laadultaan kestävällä tavalla.

getingeeps

Getingen osakekohtainen tulos 2008–2013 (SEK)

Getingen osakekohtainen tulos on kasvanut vuodesta 2008 tasan 50 %. Tuloksellisuuden huippuvuosi on toistaiseksi tilikausi 2011, jonka jälkeen Getinge on raportoinut – osin valuutoista ja osin suhdanteesta johtuen – kaksi viimeistä tilikautta hienoisesti laskevaa osakekohtaista nettotulosta. Kolmantena mahdollisena tuloskunnon laskua selittävänä tekijänä ovat yhtiökohtaiset, oletattavasti luonteeltaan tilapäiset haasteet, joista lisää seuraavassa.

Getingen osake laski viime perjantaina -21,4 %, ja nähdäkseni lasku johtui täysin tästä tiedotteesta. Tiedotteen tiivistäen kyse on yhtiön laadunhallintajärjestelmän merkittävästä kohentamisesta lähikvartaalien aikana, mikä syö tuloskuntoa selvästi.

Yhtiö itse muotoilee “ongelman” seuraavasti:

“As announced earlier, the Medical Systems business area is currently implementing significant efforts to strengthen its quality management system. External consultants have been retained to enhance the quality management system for the business area at its manufacturing facilities around the world. The costs of consultant support for both the business area management and the manufacturing units affected are expected to amount to approximately SEK 125 million per quarter from the first quarter of 2014. Consulting costs are anticipated to remain for a period of six to seven quarters.”

Nämä osavuositason kulut siis alkavat jo kuluvalla kvartaalilla (Q1/2014) ja kestävät vuoden 2015 puoliväliin asti (vähintään Q2/2015) – ainakin tämänhetkisen arvion mukaan. Konsernitasolla nämä kertaluonteiset kulut vievät nettotuloksesta lyhyellä tähtäimellä 15–20 % riippuen hieman siitä, miten operatiivinen liiketoiminta kehittyy lähiaikoina. Tästä näkökulmasta katsoen kurssilasku on looginen seuraus tiedotteesta.

Kuitenkin pitkän aikavälin tulosnäkymiin nähden Getinge halventui reilusti, jos laadunhallintajärjestelmän kohentamiskulut jäisivät todella kertaluonteisiksi. Konsultin kuluthan lakkaavat yleensä sillä hetkellä, kun hänen palveluksiaan ei enää tarvitse – ja konsulttikuluja vastaava määrä rahaa siirtyy seuraavana vuonna tulosriville normaalitilanteessa, mikä kohentaa yhtiön tulostasoa välittömästi ongelmien ratkettua.

Aivan riemunkiljahduksiin ei ole vielä syytä ryhtyä, sillä Getinge ei ole pitkään aikaan ollut perinteisillä arvostusmittareilla katsoen halpa osake. Arvostustasoa on kannatellut havainto siitä, että yhtiö on kasvanut viimeisten 20 vuoden aikana keskimäärin 14 % vuodessa. Havainto ilmenee myös tämän merkinnän ensimmäisestä kuvasta, joka kuvaa yhtiön liiketoimintaa pörssihistorian aikana.

Getingen historiallinen kasvuvauhti on tarkoittanut bisneksen kaksinkertaistumista keskimäärin hieman yli viiden vuoden välein. Myös kannattavuusmarginaalit ovat olleet todella hyviä, joten kasvu on ollut pääosin kannattavaa.

Koska sijoitustoiminta on erityisesti kasvuyhtiöiden kohdalla paitsi hyökkäämistä myös puolustamista, on täysin selvää, että Getingen viime perjantainen tiedote kasvattaa riskitasoa yhtiön liiketoiminnan tulevaisuuden arvioinnissa.

Sijoittajan pitäisi pohtia vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin:

1) Kertooko konsulttipanostus siitä, että yhtiö on menettänyt kilpailukykyään toimialansa sisällä?
2) Kertooko konsulttipanostus siitä, että asiakkaat ovat reklamoineet ja odotettavissa on myös vahingonkorvausvaatimuksia?
3) Ovatko 125 miljoonan Ruotsin kruunun kvartaalikulut todella vain kertaluonteisia, vai jatkuvatko ne myös vuoden 2015 puolivälin jälkeen osin kiinteinä ja pysyvinä kuluina?

Uhkakuvat ovat ilmeiset, mutta kaiken kaikkiaan Getingen markkina-asema on vahva, kannattavuus korkea, toimiala erinomainen ja kasvun historiallinen track record suorastaan loistava. Jokainen lukija varmasti ymmärtää, mihin perustuu terveydenhuoltoalan tarvikkeiden ja ratkaisujen kasvava kysyntä tulevaisuudessa. Sellaisessa liiketoiminnassa olisi mukavaa olla mukana omistajana, jos toimialan kärkiyhtiön osakkeita saisi ostettua kohtuuhintaan.

Jos Getinge saa laatunsa kuntoon tähän mennessä kerrotuilla investoinneilla seuraavien 6–7 kvartaalin aikana ja 125 miljoonan Ruotsin kruunun suuruiset osavuositason konsulttikulut lakkaavat yhtiön ydinliiketoiminnan kasvaessa ennakoidusti, tekee yhtiö 2–3 vuoden kuluttua pikaisen laskelman mukaan 15 SEK vuositulosta osaketta kohden.

Mainittakoon, että kuluvana vuonna 2014 nettotulos jäänee kertaluonteisten kulujen vuoksi alle 10 SEK tasolle osaketta kohden, joten tulitikkuaskin kanteen piirretty laskuharjoitus sisältää merkittävää epävarmuutta, joskin se kuvastaa myös potentiaalia.

Tänään Getingen osakekurssi on 174,70 SEK. Osake on laskenut miltei 30 % huippulukemistaan, joten skenaariossa jossa yhtiön historiallinen kasvu-ura jatkuu edelleen, on juuri nyt mitä todennäköisimmin erinomainen hetki hypätä kyytiin. Pörssi tuskin vihaa mitään muuta enempää kuin lyhyen tähtäimen merkittävää epävarmuutta, jota juuri nyt Getingessä on.

getingeosake

Getingen osakkeen hinta 2008–2014 (SEK, kalenterivuoden viimeiset kaupat)

Getingen P/E-luku on ollut viime vuodet haarukassa 20–25. Laskien tulitikkuaskin kanteen piirretyllä tulevaisuuden 15 SEK osakekohtaisella nettotuloksella, tulisi osakkeen maksaa 2-3 vuoden päästä optimistisessa skenaariossa 300–375 SEK.

”Tulisi maksaa” -sanamuoto olettaa, että yhtiön tulosperusteiset arvostuskertoimet eivät laske pysyvästi viime vuosien tasostaan. Todettakoon, että tämä olisi optimitilanne, minkä tarkoituksena on konkretisoida, että sijoitus Getingeen muodostuisi muutaman vuoden aikajänteellä varsin todennäköisesti hyväksi myös skenaariossa, jossa kaikki ei menisi kuin elokuvissa.

Getinge on jakanut kasvavaa osinkoa jo usean vuoden ajan, mikä on yksi laatuyhtiön tuntomerkeistä. Vuonna 2008 yhtiö maksoi osaketta kohden 2,40 SEK. Tänä keväänä summa on jo 4,15 SEK. Kuluvan vuoden osinkotuotolla mitattuna Getingen osake tuottaa 2,4 %, sillä yhtiön osingonjakosuhde on alle 50 % nettotuloksesta yhtiön investoidessa tulevaan kasvuun.

getingeosingonjakosuhde

Getingen osingonjakosuhde 2008–2013 

Getingen tämän hetken P/E-luku on kuluvalle tilikaudelle 2014 noin 19. Ensi vuodelle arvioitu tuloskerroin laskee oletetun kasvun vuoksi tasolle 17. Osake noteerataan maaliskuussa 2014 noin 2,6 kertaa osakekohtaisen kirja-arvonsa (P/BV). Arvostuksen suhdetta myyntiin kuvaava P/S-luku on kuluvan tilikauden luvuilla 1,7.

Yhtiön seurantaa potentiaalisena ostokohteena tulee ehdottomasti tehostaa lähiaikoina.

KIRJOITTAJAN SIJOITUSKIRJAT OVAT TARJOUKSESSA MAALISKUUN AJAN!

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 213 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista Getingen osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
8 Kommenttia
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
14.03.2014 12:11

Olen seuraillut Getingeä aina sillöin tällöin viime vuosina ja välillä ollut jo sormi ostonapillakin. Ostot ovat jääneet tekemättä lähinnä siitä syystä, että Getinge on käyttänyt kasvuunsa välillä aika kovaakin velkavipua. Minkälaisena näet Getingen johdon kyvykkyyden velan ja pääoman allokointiin ja hallintaan? Onko velkavivun käyttö ollut mielestäsi hallittua ja järkevää?
Kiitos kirjoituksestasi, ajoitus oli täydellinen. 🙂 Tein juuri tänään tilannepäivitystä länsinaapurin Getingestä ja myös Elektasta, joka on tehnyt vakuuttavaa tulosta viime vuodet.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.03.2014 20:11

eps on kasvanut 2001-2013 vuosittain 11%, osinko 13%, ei paha. 177kr hinnalla saisin tästä varovaisella omalla arviolla noin 10% vuotuisen tuoton jos homma ei kuse täysin, ei paha. 8kr epsillä e/p 4,5 muistuttaa tuoton perustuvan vahvasti toiveisiin paremmasta huomisesta, enpä tiedä. seuraillaan.

Nimetön
Nimetön
14.03.2014 13:51

Vesku: Yritysjohdon laatu on Getingen osalta pohtimisen arvoinen ulottuvuus. En ole nähnyt yhtiön taseessaan hyödyntämää vipua ongelmana, mutta viime aikoina Getinge on mielestäni jäänyt kohtuudella odotettavasta tuloskunnosta useamman kerran. Se voi viestiä osin myös yritysjohdosta. Kuten tässä merkinnässä totesin, yhtiö siirtyy nyt tarkempaan seurantaan, ja siinä prosessissa laskevaa markkinahintaa tulee arvioida myös laadullisten tekijöiden, kuten johdon kyvykkyyden valossa. Mielestäni itse liiketoimintamalli on kuitenkin erinomainen pitkän aikavälin salkkuun.

Nimetön
Nimetön
14.03.2014 23:39

Ostin Getingeä jo vuosia sitten n. 100 kr hinnalla. Itseasiassa osinkoa ei nyt nostettu, vaan sama 4,15 kr maksettiin myös viime keväänä.

Itse kyseenalaistan yhtiön johdon laadun, sillä tulosvaroitus ei suinkaan ollut ensimmäinen, vaan tulosvaroituksia on tullut kolme reilussa vuodessa ja viisi kappaletta runsaan kahden vuoden aikana.

Toisaalta Getinge ei myöskään antanut koko vuotta koskevaa tulosohjeistusta, joten näkymät lienevät jossain määrin sumeat yrityksen ylimmälle johdollekin?

Nimetön
Nimetön
15.03.2014 12:42

Sami: Osinko tosiaan säilyi vakaana tilikausien 2012 ja 2013 välillä. Sitä ennen yhtiö kuitenkin kykeni vuosi toisensa jälkeen selvään osinkotason nostoon, ja näkisin, että trendi on edelleen nouseva. Tulevaisuuden ohjeistuksen osalta olen täsmälleen samaa mieltä siitä, että se herättää kysymyksiä ja kasvattaa riskiprofiilia. Tässä merkinnässä viittasin juuri tähän numeroimalla keskelle merkintää kolme kysymystä, joihin sijoittajan kannattaa pohtia vastauksia yhtiön viikko siten antaman tiedotteen valossa.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
15.05.2014 22:47

Hallo Hanna, First picture, first csihuon. I’d like to buy please. Can you email me with a snail mail address, and send me details of costs of item and postage. I will then send you payment through post. Let me know soon.

Nimetön
Nimetön
15.03.2014 13:27

Getinge on tekemässä ison satsauksen laatujärjestelmänsä parantamiseksi. Tällöin ei välttämättä ole kyse mistään asiakkaalle näkyvistä asioista vaan FDA:sta, sen vaatimusten täyttämättä jättämisestä ja pelosta, että FDA kieltää tuotteiden myynnin USA:n markkinoille. Ja jos viranomainen kieltää tuotteiden myynnin USAn markkinoille, sillä on vaikutuksensa muillakin markkinoilla. FDA:n antama Warning letter löytyy Getingen sivulta: http://www.getingegroup.com/en/press/Press-releases-Active/Getinge-receives-warning-letter-from-the-FDA-concerning-its-production-unit-in-Wayne/ Yritys on saanut aiemmin samaisia kirjeitä, jotka ovat julkisia: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/warningletters/wlSearchResult.cfm?qryStr=Getinge&sortColumn=&Go=Go&webSearch=true Kaikkia FDA:n aiheuttamia asioita tuolla ei ole. Yritykset välttävät julkisuutta ja päättävät kesken FDA tarkastusten laittaa itse yksikkönsä kiinni laittaakseen itse asiansa kuntoon oma-aloitteisesti. Yksiköt voivat olla tuhansien ihmisten kokoisia. Tulos on sama, mutta julkisuuskuva ei saa yhtä… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
19.07.2014 19:06

Hyvä huomio Getingen kurssin laskusta, joka on bloggauksen jälkeen jatkunut muodostaen nyt head and shoulder -kuvion.

Tuntuisi oleelliselta käydä yhtiökokouksessa tutustumassa johtoon live. Millä viiveellä esimerkiksi sellainen fundamentti, josta nyt ei ole kyse, kuten juoppous, näkyy talouden fundamenteissa? Eräs analyytikko kirjoitti puhuttelevasti yhtiökokouksista sijoitusnäkemyksen muokkaajina:

http://www.loncarblog.com/#!brads-blog-annual-meetings/cs6j.

Med devices on toimialana vähäriskisimpiä, ok, Ruotsin finanssipolitiikan suunnanmuutos suosii tällaisia vientiyrityksiä, ok, mutta entäpä… Elekta, samanasteiselle PE-luvulla, tai Reveniolle analoginen Aerocrine, joka on transformaatiovaiheessa.

Mainittakoon, että Novo Nordisk sai myös FDA:sta kylkeensä ennen kuin menestysputki alkoi.

🙂