Pörssi 2011

Kukaan ei voi sanoa, että pörssissä olisi ollut pitkäveteistä viime vuosina. IT-kuplan jälkeen seurasi useita vuosia kestänyt hyvä kausi, joka kuitenkin loppui kuin veitsellä leikaten vuonna 2007. Lähinnä USA:ssa tehdyt talouspoliittiset virheet ja amerikkalaisten investointipankkien heikko riskienhallinta synnyttivät kaikkialle maailmaan levinneen finanssikriisin. Sen seurauksena koimme Helsingin pörssin 98-vuotisen historian jyrkimmän pörssiromahduksen vuonna 2008. Raju käänne parempaan tapahtui maaliskuussa 2009. Toipuminen osakehinnoittelusta, jossa ei enää ollut mitään järkeä, on johtanut kahteen erinomaiseen pörssivuoteen. Meitä kaikkia kiinnostaa luonnollisesti, löytyykö eväitä vielä kolmanteen perättäiseen nousuvuoteen pörssissä.

Vuoden 2010 pörssinousu Helsingissä oli painorajoitetun hintaindeksin mukaan 25 prosenttia. Edellisen vuoden vastaava luku oli 36 prosenttia. Luvut aliarvioivat todellisen tuoton osinkojen puuttumisen vuoksi. Tuottoindeksi, johon sisältyy yritysten voitonjako, antoi vuoden 2009 kokonaistuotoksi 44 prosenttia ja nyt päättyvän vuoden tuotoksi 30 prosenttia. Luvut ovat huomattavasti keskimääräistä parempia.

Vuosina 1990–2010 suomalaisen indeksisalkun vuotuinen arvonnousu oli 8 prosenttia. Osingot mukaan lukien tuotto nousee lähes 12 prosenttiin. Kauden inflaatio oli vain 1,7 prosenttia, joten reaalituotto oli hurja. Kuitenkin mainittuun 20 viime vuoden kauteen mahtuu niinkin traumaattisia ilmiöitä kuin 1990-luvun lama, IT-kupla sekä finanssikriisi.

Toisena perättäisenä vuotena eksperttisalkkumme kehittyi keskimääräistä indeksisalkkua huomattavasti suotuisammin. Salkkumme arvo oli vuoden 2010 päättyessä peräti 46 prosenttia korkeampi kuin vuoden alussa. Menestys johtuu noudattamastamme arvosijoitusstrategiasta, jonka toimivuuteen erityisesti pitkällä aikavälillä uskomme, sekä myös siitä, että panostimme määrätietoisesti sellaisiin toimialoihin, joiden uskoimme toipuvan nopeimmin finanssikriisin jälkeen. Lisäksi meillä on ollut ripaus onnea mukana matkassa.

Ennen kaikkea panostimme konepajasektoriin, joka on erinomaisesti asemoitunut nopeasti kasvavaan Aasiaan ja jota edustavat osakkeet ovat olleet vuoden 2010 pörssivoittajia. Niistä salkussamme on edustettuina Fiskars (vuoden 2010 kurssinousu 63 prosenttia), Konecranes (62 prosenttia), Metso (70 prosenttia) ja Outotec (87 prosenttia). Muista salkkuosakkeistamme iloitsimme ennen kaikkea Cramosta (59 prosenttia), Kemirasta (oikaistuna Tikkurilan vaikutukselta 52 prosenttia) ja PKC Groupista (133 prosenttia!). Selkeitä pettymyksiä oli onneksi vähän, lähinnä vain Tieto ja Uponor sekä tietysti myös Nokia.

Vielä vuosi sitten oli helppoa löytää aliarvostettuja osakkeita, tänä päivänä sen sijaan se on huomattavasti vaikeampaa. Silti on hyvä muistaa, että vuosien 2009 ja 2010 komeat pörssinousut peittävät alleen vähemmän miellyttävät faktat. Lähes kaikki vuosien 2006 ja 2007 aikana hankitut kotimaiset indeksisalkut ovat edelleen tappiolla. Mikäli tavoitteena on saavuttaa sama kurssitaso kuin pörssihuipun aikana heinäkuussa 2007, kurssien täytyy nousta vielä 34 prosenttia.

Hyvä pörssikehitys vuoden 2010 aikana johtui ennen kaikkea talouden kääntymisestä varovaiseen nousuun vuoden 2009 BKT-katastrofin jälkeen. Tämän ansiosta pörssiyhtiöiden tulokset alkoivat jälleen kasvaa, joskin vertailutaso oli toki äärettömän alhainen. On mitä ilmeisintä, että tulosten kasvu jatkuu vuonna 2011 ja ehkä senkin jälkeen, joten siltä osin pörssin yleiskuva on varsin lohdullinen. Ensiarvoisen tärkeätä tulevan pörssikehityksen kannalta on noteerattujen yhtiöiden liikevaihdon kasvu. Kululeikkausten tie on kuljettu loppuun, nyt tarvitaan myyntilukujen normalisoituminen samalle tasolle kuin ennen finanssikriisiä.

Kannattavuuden paraneminen heijastunee jo ensi keväänä osinkoehdotuksiin, mikä kohentanee markkinoiden tunnelmaa. Itse arviomme, että karkeasti joka toinen pörssiyhtiö maksaa enemmän osinkoa nyt päättymässä olevalta tilikaudelta kuin vuodelta 2009. Taso jää kuitenkin sekä tulos- että osinkomielessä roimasti alle edellisen syklin huippuvuoden 2007.

Tumma pilvi sijoittajan taivaalla on kuitenkin Hetemäen verotyöryhmän ehdottama lyhytnäköinen 53 prosentin shokkikorotus pörssiyhtiöiden osinkojen verotukseen. Kuten kirjoitimme kommentissamme joulukuun alussa (Lisäosinkojen virta jo ehtymässä, 3.12.2010), uskomme, että uudistettu pääomatulojen verotus astuu voimaan vasta vuoden 2013 alussa, eikä vuoden 2012 alussa kuten analyytikot odottavat. Tähän liittyvät mahdolliset lisäosingot tulisivat siten kyseeseen vasta vuoden 2012 aikana. Yhtiöiden hallitukset eivät päätä osingoista huhujen tai odotuksien perusteella vaan tosiasioiden perusteella, joten niillä pitää olla tiedossa miten osinkoverotus muuttuu ennen kuin siihen reagoidaan. Tämä tosiasia saattaa tulla kielteisenä yllätyksenä tulosjulkistusten yhteydessä niille, jotka odottavat muhkeita lisäosinkoja.

Kun mietimme pörssivuoden 2011 näkymiä, on hyvä tiedostaa, että poikkeuksellisen alhainen korkotaso ei ole normaali olotila. USA:ssa taloudellinen kasvu on lähtenyt tahmeasti liikkeelle ja useita Euroopan maita vaivaa ylivelkaantuminen. Sekä USA:n keskuspankki että EKP Euroopassa pyrkivät helpottamaan tilannetta tuomalla lisää likviditeettiä kansantalouksiin. Näistä syistä korkoja on pidetty ja ehkä vielä jonkin aikaa pidetään historiallisesti katsottuna ennennäkemättömän matalina, mikä ajaa pörssiosakkeisiin sellaisiakin varoja, jotka toisissa olosuhteissa ohjautuisivat korkosijoituksiin.

Korkoinstrumenttien tarjoama tuotto ei ole tällä hetkellä houkutteleva. Vielä tällä hetkellä pörssiyhtiöiden pelkkä osinkotuottokin on toista luokkaa kuin potentiaaliset korkotuotot. Kun korkotason kääntyminen nousuun on vain ajan kysymys, pitkiin korkopapereihin on lisäksi luvassa pääomatappioita. Nykyistä selvästi korkeampi korkotaso on kuitenkin uhka pörssin arvostustason kannalta.

Varsinkin euromaiden velkakriisi pitää myös euron arvon heikkona, mitä euroalueen vientiteollisuus tuskin pitää ongelmana. Yksittäisten pienten maiden taloudelliset vaikeudet eivät juurikaan vaikuta globalisoituneiden suuryritysten toimintaedellytyksiin, joten kevään 2010 jyrkkää joskin väliaikaista kurssilaskua Kreikan kriisin yhteydessä ei voi pitää kovin perusteltuna. Velkakriisin kärjistyminen saattaa kuitenkin aiheuttaa paineita yhteisvaluutan koko olemassaololle. Sellainen kehitys olisi luonnollisesti huomattavasti suurempi uhka pörssien kannalta.

Yhteenvetona uskomme, että pörssissä vallitseva nousutrendi jatkuu myös vuonna 2011. Osakeindeksin nousu jäänee kuitenkin selvästi viime vuodesta ja vastannee suuruudeltaan pitkän aikavälin keskiarvoa. Suurin uhka tälle ennusteelle tulee maailmantalouden tasapaino-ongelmista, kun monet kehittyneet maat ovat ylivelkaantuneita ja toisilla mailla, ennen kaikkea Kiinalla, on valtavia ylijäämiä.

Uskomme konepajayhtiöiden alkavan vähitellen lunastaa niiden kursseihin leivottuja tulosodotuksia investointitavaroiden kysynnän piristymisen myötä. Siitä huolimatta uskomme, että syklisen konepajasektorin osakkeiden voittokulku pörssissä alkaa olla ohi. Sijoittajat pyrkinevät löytämään yhtiöitä, joilla on vahva ja vakaa kassavirta sekä terve rahoitusrakenne, mutta joiden osakekurssit ovat kehittyneet keskimääräistä heikommin viime aikoina. Tällaisia yhtiöitä löydettäneen monelta defensiiviseltä alalta ja tunnusomaista niille on todennäköisesti mm. keskimääräistä korkeampi osinkotuotto.

Omistamme myös itse osakkeita kaikissa edellä mainituissa yrityksissä.

Kim ja Tom Lindström

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit