Pitkän salkun osakkeita

Osakemarkkinoilla menestyminen on teoriassa hyvin helppoa. Ostat osakkeen eli osuuden hyvästä yhtiöstä, minkä jälkeen annat vain ajan kulua ja varot myyntinapin painamista. Mahdolliset osingot voit sijoittaa takaisin saman yhtiön osakkeisiin, jolloin saat vuosi toisensa jälkeen osinkoa aiempaa suuremmalle osakemäärälle. Sijoittamisen ongelmallisuus liittyy kahteen osaketuottoa selittävään kriittiseen tekijään, jotka ovat pitkä sijoitushorisontti sekä oikean sijoituskohteen valitseminen.

Jokainen sijoittaja etsii ajoittain vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin. Tulisiko nyt ostaa edellisen vuoden aikana parhaiten nousseita vai heikoimpia osakkeita? Pitäisikö salkusta myydä osakkeita, jotka ovat nousseet jo liian paljon? Kannattaako myydä tappiolla olevaa osaketta vai odottaa hetkeä, kun sijoituksesta saa vähintään omansa pois? Onko yhtiövalinnoilla mitään merkitystä, jos sijoituksen aikahorisontti on riittävän pitkä? Entä uskaltaako osaketta ostaa ennen vai jälkeen seuraavan tulosjulkistuksen? Eräs uskoakseni hyvä perusta sijoituskohteiden valinnalle on Warren Buffettin filosofia, joka tarkastelee pitkän salkun tuotto-odotusta sijoituksen ajallisen keston kautta. Hänen mukaansa ”aika on laadukkaan yhtiön paras ystävä mutta keskinkertaisen vihollinen”. Tulkintani mukaan hyvän yhtiön ostamisen ajoituksella ei ole mainittavaa merkitystä, kun sijoitus on pitkäaikainen. Sen sijaan edes vuosikymmenien odotus ei tee osakkeen tuottokehitykselle ihmeitä, jos yhtiö on perusteiltaan heikko. Yhtiövalinnan merkitys kasvaa siten samassa suhteessa sijoitushorisontin pituuden kanssa.

Millaisista tuntomerkeistä voisi sitten tunnistaa pitkän salkun laatuyhtiön?
Erityisesti suurimpien yhtiöiden valinnassa sijoittajan käytettävissä on runsaasti materiaalia yhtiöiden menneisyydestä ja nykyhetkestä, mikä auttaa karsimaan epätoivoisimmassa tilanteessa olevat kohteet ostoslistalta. Ongelma kohdataan kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun tulisi ennustaa yhtiöiden tulevaisuutta. Sijoittaja joutuu jälleen kysymään itseltään useita kysymyksiä. Ovatko yrityksen nykyhetken kannattavuuslukemat kestävällä tasolla? Edustaako P/E –luvun earnings tällä hetkellä laskukauden vai nousukauden tulostasoa? Pitääkö yrityksen laajentua valtaamalla markkinaosuutta vai kasvaako koko toimiala nopeasti? Ovatko yhtiön visio ja tavoitteet uskottavia? Entä tarvitaanko yhtiön tuotteita 10 tai 20 vuoden päästä? Mitkä oletukset, maantieteelliset alueet tai markkinat ovat yhtiön tulevan menestyksen kannalta kriittisiä?

Arkikokemuksen mukaan edellä esitettyihin kysymyksiin ei ole mahdollista saada varmoja vastauksia, mikä sijoittajan onneksi heijastuu osakkeisiin riskitason kasvuna selittäen vaihtoehtoisia sijoituskohteita paremman pitkän aikavälin tuotto-odotuksen. Toisin sanoen, mitä suurempi on yhtiön tulevaisuuden kehitysnäkymien eli tulosennusteiden vaihteluväli, sitä parempi on osakkeen tuoton odotusarvo parhaassa tapauksessa.

Mielestäni sijoittaja voi kuitenkin turvautua tiettyihin kriteereihin, joiden varassa on mahdollisuus kartoittaa pitkän salkun tukijalkoja. Ensimmäinen ja kenties tärkein tekijä on johdon ja omistajien intressien yhteneväisyys. Onko yritysjohdolla todellista osakeomistusta yhtiössä, vai onko johdon intressinä hyödyntää pitkäaikaisen osakesijoittajan tuottoa verottavaa optio-ohjelmaa? Toinen kriteeri liittyy myös yrityksen johtoon, jonka tulee luonnollisestikin olla mahdollisimman osaavaa. Kolmas kriteeri on sijoittajan mahdollisuus ymmärtää yhtiön liiketoimintaa eli sitä, mistä yhtiön ja siten myös osakkeen tuotto lopulta muodostuu. Jos yhtiön toimialassa ja toimintamallissa on esimerkiksi huomattavan paljon teknologiaa, saattaa pitkän aikavälin näkymä olla hyvinkin epävarmalla ennustepohjalla. Nopeassa teknologisessa murroksessa edes yritysjohto ei välttämättä tiedä, mihin toimiala on kehittymässä seuraavaksi.

Neljäntenä tekijänä sijoittajan tulisi pyrkiä ymmärtämään yhtiön tuloslaskelmaa ja tasetta vähintäänkin velkaantumisen ja kannattavuuden tunnuslukujen osalta. Etenkin velattomat ja samanaikaisesti vahvaa oman pääoman tuottoa tahkoavat yhtiöt ovat varmoja valintoja pitkään salkkuun. Viides ja viimeinen kriteeri liittyy osakkeen hintaan markkinoilla, mikä tarjoaakin ikuisen haasteen jokaiselle sijoittajalle. Yhtiön osakkeesta ei tule maksaa mitä tahansa, vaikka yhtiö olisi ensiluokkainen kaikilla muilla kriteereillä. Lopulta yksittäisen sijoittajan tuotto määräytyy suhteessa siihen hintaan, minkä hän on omista osakkeistaan maksanut. Valitettavasti osakkeen arvostustasoa ei kuitenkaan näe suoraan kurssikäyrästä, sillä laadukkaimpien yhtiöiden osakkeet nousevat vuosi ja suhdanne toisensa jälkeen uusiin huippuihin, mikä saa useat sijoittajat ajattelemaan yhtiöiden olevan liian kalliita.

Kaiken kaikkiaan erilaisten kriteeristöjen hyödyntämisen lisäksi pitkän salkun sijoittajan kannattaa tehdä omien yhtiövalintojensa osalta perusteelliset riskianalyysit. Kriittisyys ja valmiiksi annettujen oletusten kyseenalaistaminen voivat olla arvokkaita, sillä esimerkiksi Nokian viimeiset vuodet osoittavat, että kestäviksikin oletetut kilpailuedut saattavat murentua melko nopeasti. Yleisestikin markkinoilla ja pörssiyhtiöiden sijoittajamateriaaleissa painotetaan lähinnä vain valoisia näkymiä ja kasvusuunnitelmia. Aloittelevan sijoittajan tulee pitää mielessä se, että noususuhdanteen huipulla myös huonot yhtiöt tekevät tulosta ja ennustavat jonkinlaista kasvua. Pitkässä sijoitushorisontissa matkan varrelle mahtuu kuitenkin varmuudella myös laskukausia, jolloin koittaa osakevalintojen ja salkun todellinen testi, kun laadukkaat yhtiöt pysyvät pinnalla muiden sukeltaessa. Hyvien yhtiöiden laadun ilmeneminen nimenomaan vaikeina aikoina kiteytyy myös Warren Buffettin sanoihin: ”vuoroveden vaihtuessa paljastuu se, kuka ui housuilla ja kuka ilman”.

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit