Siirry pääsisältöön

Pienyhtiöt kiinnostavat nyt isosti – haastattelussa Aktia Nordic Micro Cap -rahaston salkunhoitajat

Tämä artikkeli on kaupallinen tiedote.

Kerroimme joulukuussa solmineemme Aktian kanssa jakelusopimuksen, jonka myötä asiakkaamme voivat nyt sijoittaa kymmeneen Aktia Varainhoidon hallinnoimaan rahastoon Nordnetin palvelun kautta.

Kaikki kymmenen rahastoa ovat saaneet hyvän vastaanoton, mutta selväksi suosikiksi on Nordnetin asiakaskunnassa noussut pienyhtiöihin keskittyvä Nordic Micro Cap. Rahaston kehitys on ollut viime aikoina vahvaa, mutta mitä muuta pienyhtiöihin keskittyvän rahaston suosion taustalla on? Miten rahastoon ostetaan osakkeita ja millä kriteereillä niitä aikanaan myydään? Haastattelimme rahaston salkunhoitajia Janne Lähdesmäkeä ja Jan Brännbackaa.

Kertokaa tiimistänne ja tiimiläistenne taustoista!

Pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittava osakesijoitustiimimme koostuu kolmesta henkilöstä. Vastuullisina salkunhoitajina toimimme me – Janne Lähdesmäki ja Jan Brännback. Lisäksi tiimissämme työskentelee analyytikko Sami Räsänen, joka osallistuu aktiivisesti yhtiötapaamisiin ja analyysityöhön. Kaikkiaan vastuullamme on neljä eri rahastoa, joiden yhteenlasketut varat ovat noin 800 miljoonaa euroa.

Tiimimme on varsin kokenut; Janne on työskennellyt rahoitusalalla 17 vuotta, Jan 20 vuotta ja analyytikkomme Sami yli 10 vuotta. Tiimityöskentelyn lisäksi teemme usein yhteistyötä Aktian eurooppalaisiin yhtiöihin sijoittavan, kolmesta salkunhoitajasta koostuvan osaketiimin kanssa. Hyvässä sijoitustiimissä tulee olla kokemusta, numeerista osaamista, riittävästi ”sparrauspartnereita” ja kyvykkyys tehdä päätöksiä – joskus varsin nopeastikin. Oma analyysitoiminta tulee suunnata siihen osaan markkinasta, jossa se tuottaa rahaston omistajille eniten lisäarvoa. Me fokusoimme analyysimme pohjoismaisiin pienyhtiöihin ja niiden kasvupotentiaalin arvioimiseen.

Millaista on työ Aktia Varainhoidon salkunhoitajana? Kuvailkaa tyypillisiä työpäiviänne.

Työmme on monipuolista ja kiinnostavaa. Tyypillinen päivä koostuu useista yhtiö- ja analyytikkotapaamisista sekä erilaisten analyysien tekemisestä ja koostamisesta. Tapaamme niin uusien potentiaalisten sijoituskohteiden kuin jo salkussa olevien yhtiöiden edustajia. Yhtiötapaamiset ja oma analyysityö korostuvat markkina-arvoltaan pienempiin yhtiöihin sijoitettaessa, sillä ulkopuolisten tarjoamaa, ostettavaa analyysia ei ole tarjolla yhtä paljon kuin suurempien yhtiöiden kohdalla.

Hallinnoitte Aktia Nordic Micro Cap -rahastoa, joka on selvästi suosituin Aktian rahasto Nordnetin asiakaskunnassa. Mitä tarkoittaa Nordic Micro Cap -rahasto?

Aktia Nordic Micro Cap on pohjoismaisiin pienyhtiöihin sijoittava osakerahasto, jonka varoista vähintään 80 % pyritään sijoittamaan yhtiöihin, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle 500 miljoonaa euroa. Rahaston omistusten mediaanimarkkina-arvo on tällä hetkellä noin 200 miljoonaa euroa. Rahaston sijoituksista noin 50 % on ruotsalaisissa, 30 % suomalaisissa, 11 % tanskalaisissa ja 9 % norjalaisissa micro cap -yhtiöissä. Rahaston varoista 10 % voidaan sijoittaa listaamattomiin yhtiöihin, mutta toistaiseksi tätä mahdollisuutta on käytetty rajallisesti.

Kuvakaappaus 29.3.2021: Aktia Nordic Micro Cap B Nordnetin verkkopalvelussa

Kertoisitteko vielä tarkemmin rahaston sijoitusprosessista – miten ja millä kriteerein löydätte sinne uusia sijoituksia? Entä milloin päätätte myydä?

Sijoitamme pohjoismaisiin vahvan kasvunäkymän pienyhtiöihin, jotka toimivat pääomakevyesti ja täyttävät laadulliset sijoituskriteerimme. Lisäksi kyseisten yhtiöiden on täytettävä Aktian vastuullisen sijoittamisen edellyttämät kriteerit. Toimimme näissä yhtiöissä pitkäjänteisenä omistajana ja olemme valmiita tukemaan rahallisesti myös uusia kasvuhankkeita, kuten yritysostoja. Näin saamme parhaan korkoa korolle -efektin sijoituskohteemme kasvulle ja siten myös siitä syntyvälle tuotolle. Usein olemme pohjoismaisen listatun pienyhtiön ensimmäinen institutionaalinen omistaja; hyvä esimerkki tällaisesta yhtiöstä on ruotsalainen eläimille terveysvaikutteisia tuotteita valmistava Swedencare. Uusia sijoituskohteita löydämme oman tutkimustyön ja siihen liittyvien yhtiötapaamisten kautta. Lisäksi saamme osan uusista sijoitusideoistamme laajan pohjoismaisen yhteistyöverkostomme kautta.

Laadukasta ja kannattavasti kasvavaa, vahvan kasvunäkymän yhtiötä ei kannata myydä kevyin perustein, sillä myydyn yhtiön tilalle tulee löytää tätä parempi sijoituskohde. Tyypillisesti myyntipäätöksemme tiivistyvät kahteen eri pääkriteeriin – yhtiön strategian uskottavuuteen tai liian korkeaan arvostukseen suhteessa yhtiön pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin. Joissakin tapauksissa yhtiö jää toistuvasti strategisista tavoitteistaan, eikä yhtiön johto osaa tai halua avata liiketoiminnan ongelmakohtia. Tämä kertoo usein strukturaalisista kasvun haasteista, jotka eivät korjaannu nopeasti. Joidenkin yhtiöiden kohdalla arvostus voi nousta liian korkeaksi suhteessa kasvunäkymään. Jälkimmäisessä tapauksessa omistusten myynti ja siirtäminen uuteen sijoituskohteeseen tapahtuu vaiheittain, kun taas ensimmäisessä tapauksessa ei.

Miten koronapandemia on näkynyt pohjoismaisessa pienyhtiökentässä?

Koronapandemia näkyy sekä pohjoismaisessa pienyhtiökentässä että globaaleissa yhtiöissä niiden toimintaympäristön kahtia jakautumisena. Joidenkin yhtiöiden osalta pandemia on vaikuttanut liiketoimintaan paljon pahemmin kuin vuoden 2009 finanssikriisi, kun taas toisten yhtiöiden liiketoiminnan kasvu on vauhdittunut.

Valtaosa salkkuyhtiöistämme selvisi koronavuodesta 2020 selvästi keskimääräistä pörssiyhtiötä paremmin, mikä on osaltaan tukenut vuoden suhteellista tuottoa. Esimerkiksi salkkuyhtiöidemme liikevaihtojen kasvu vuoden 2020 Q3-tuloskaudella oli noin 15 % verrattuna vuoteen 2019 samanaikaisesti, kun pohjoismaiset pörssiyhtiöt raportoivat keskimääräisesti selvästi negatiivisesta myynnin kehityksestä.

Miksi pohjoismaiset pienyhtiöt kiinnostavat yksityissijoittajia niin paljon tällä hetkellä?

Jos tarkastellaan pohjoismaisten pienyhtiöiden kehitystä pitkällä aikavälillä, ovat ne tuottaneet todella hyvin. Tyypillisesti sijoittajaa, oli hän sitten pien- tai suursijoittaja, kiinnostaa tuotto.

Vaikka mennyt tuotto ei ole tae tulevasta, on sijoittajan hyvä muistaa, että pohjoismaisten pienyhtiöiden suuret tuotot ovat olleet hyvin pitkälti seurausta vahvasta tuloskasvusta. Pohjoismainen koulutusjärjestelmä, yliopistotutkimus, poliittinen vakaus ja jatkuvasti kohentuva pääomamarkkinatilanne ovat luoneet hedelmällisen ympäristön pohjoismaisten pienyhtiöiden kasvulle. Koska kotimarkkinamme pohjoismaissa ovat rajalliset, tähtää valtaosa yhtiöistä heti kansainvälisille markkinoille.

Aktiviteetti pohjoismaisilla pääomamarkkinoilla oli koronasta huolimatta vahvaa myös vuoden 2020 aikana. Pohjoismaiset yhtiöt hakivat omanpääomanehtoista rahoitusta yhteensä noin 17,6 miljardin euron edestä, uusia yhtiöitä listattiin pohjoismaisiin pörsseihin noin 70 kappaletta ja keskimääräinen markkina-arvo listautumisannissa oli 52 miljoonaa euroa. Kaikki vuonna 2020 perustetut uudet yhtiöt tuskin ovat tulevaisuuden menestyjiä, mutta vilkas pääomamarkkina takaa sen, että aktiivisille osakepoimijoille riittää tutkittavaa ja sijoituskohteita myös jatkossa.

Ammattimaisina salkunhoitajina meillä on ollut ilo huomata myös yksityissijoittajien määrän selvä kasvu. Yksityishenkilöt keskustelevat ja vaihtavat mielipiteitään eri yhtiöistä aktiivisesti erilaisilla viestintäalustoilla. Osa piensijoittajista paneutuu jopa hämmästyttävän tarkasti sijoituskohteidensa liiketoimintaan.

Miksi pohjoismaisiin pienyhtiöihin kannattaa sijoittaa juuri Aktia Nordic Micro Cap -rahaston kautta?

Aktian Nordic Micro Cap -rahastoon kannattaa sijoittaa, jos haluaa päästä varhaisessa vaiheessa mukaan laadukkaiden ja kasvavien pohjoismaisten micro cap -yhtiöiden omistajaksi. Uskomme, että osakesijoittajilla on paras mahdollisuus kartuttaa pääomiaan pitkällä aikavälillä, kun vahvan kasvupotentiaalin yritykset löydetään jo aikaisessa vaiheessa. Yksi tiimimme päivittäisen työskentelyn keskeisistä tavoitteista onkin uusien menestyjien löytäminen pienyhtiökentästä – mielellään paljon ennen kuin ne ovat laajemmin markkinoiden fokuksessa.

Aktia Nordic Micro Cap -rahaston avulla pienyhtiöiden kasvuun liittyvää riskiä voi myös hajauttaa järkevästi. Pienyhtiörahastojemme historialliset tuotot ovat erittäin hyviä ja pidämme tätä erinomaisena vahvistuksena niin sijoitusprosessimme kuin tiimityömme toimivuudelle.

Toivotamme menestystä sijoitusvuodelle 2021!

Janne Lähdesmäki & Jan Brännback

Artikkeli on julkaistu alun perin 11.1.2021 ja päivitetty 29.3.2021. Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Yhteistyökumppani
YhteistyökumppaniKumppani
Yhteistyökumppaniemme kirjoituksia

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit