Parikauppa

Pörssikurssit liikkuvat sattumanvaraisesti ja seuraavat ennalta arvaamatonta polkua random walk -teorian mukaan. Moni rahoitusmatematiikan malli perustuu kyseiseen teoriaan. Tästä huolimatta random walk -teoria ei ole koskaan ollut rahoitusalalla työskentelevien suosiossa. Suosion puutteeseen on ehkä vaikuttanut se, että teoria kumoaa strategiat, jotka perustuvat niin analyysiin kuin osakepoimintaan.

Meidän käsityksemme mukaan kurssimuutokset ovat ennalta arvaamattomia, mutta pitkällä aikavälillä kursseilla on ollut hienoinen taipumus hakeutua tiettyyn keskiarvoon (mean reversion). Keskiarvoon hakeutuminen esiintyy erityisesti pörssissä kokonaisuudessaan ja likvideissä osakkeissa. Finanssikriisin aikana kursseissa ilmeni mielenkiintoinen ilmiö, ne vaihtelivat enemmän kuin mitä niiden pitäisi sattumanvaraisen mallin mukaan (anti-persistent). Erot random walk -prosessiin on kuitenkin sen verran pieni, että tietoa on todellisuudessa vaikea hyödyntää sijoitustoiminnassa.

Vaikka päivittäiset kurssimuutokset ovat sattumanvaraisia on osakekursseilla taipumus liikkua samaan suuntaan. Mielestämme vaikutus on vain voimistunut ajan myötä. Oletamme, että hedgerahastojen ja robottikaupan kasvava osuus pörssikaupasta on lisännyt osakkeiden välistä kovarianssia, mikä johtuu siitä, että parikauppa (pair trading) lienee olevan yleinen strategia näille sijoittajille.

Parikauppa perustuu siihen, että valitaan kaksi osaketta, X ja Y, joilla on korkea korrelaatio. Jos X:än kurssi nousee (laskee) enemmän kuin Y:n, myydään (ostetaan) X:ää ja ostetaan (myydään) vastaava määrä Y:tä. Toisin sanoen sijoittajalla on sekä lyhyt että pitkä positio. Teoreettisesti katsottuna position pitäisi olla markkinaneutraali. Kun osakkeiden välinen hintaero häviää toisen osakkeen noustessa tai laskiessa, positio suljetaan ja kaupasta kuitataan pieni voitto.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan kaupankäyntistrategia voidaan ilmaista matemaattisesti yhtälöllä Z=(E[Y/X]*X)/SD(Y-E[Y/X]*X), missä E[Y/X] on odotusarvo osakekurssien väliselle suhteelle ja SD(∙) vastaa keskihajontaa. Jos Z≥2, Y:n osaketta myydään lyhyeksi samalla kun X:än osaketta ostetaan, ja jos Z≤-2, tehdään päinvastoin. Positio suljetaan kun Z menee nollaan. Strategian myönteinen puoli on, että tuotto on riippumaton pörssitrendeistä ja mitä korkeampi volatiliteetti sen paremmin strategia tuottaa.

Alla olevassa kuvassa näytetään esimerkki SEB A ja Swedbankin A osakkeilla. Swedbankin kurssi on tehty vertailukelpoiseksi SEB:n kurssin kanssa yllä olevan yhtälön mukaan E[SEB/Swedbank]∙Swedbank. Tulos näytetään ylemmässä kuviossa. Alemmassa kuviossa Swedbankin kurssi on piirretty X-akselilla ja SEB:n kurssi Y-akselilla. Pisteet kerääntyvät tasaisesti punaisen viivan molemmin puolin, mikä osoittaa, että Swedbankin osakkeen kurssimuutoksilla voi selittää suurimman osan SEB:n osakkeen muutoksista.

SEB A - Swedbank A

Tämän kuusi vuotta pitkän aikavälin aikana strategia aiheutti kaiken kaikkeaan 100 kauppaa SEB:n ja Swedbankin osakkeissa. Tänä aikana sijoittajalla oli positio osakkeissa 212 päivän aikana, mikä on noin 14 prosenttia ajasta. Strategian tuotto oli 864 euroa koko kaudelta, jos niin lyhyeen kuin pitkään positioon sijoitettiin 1000 euroa kerralta. Positiot osakkeissa olivat suurimmillaan 3000 euroa. Suurin osa niin tuotosta kuin kaupoista syntyi ensimmäisen kolmen vuoden aikana korkeamman volatiliteetin seurauksena. Jälkimmäisen kolmen vuoden aikana kulut söivät suurimman osan tuotosta.

Pörssistä löytyy monia potentiaalisia ehdokkaita parikaupalle. Mainitaksemme muutamia päätimme käydä läpi large cap -osakkeita rahoitussektorilta Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä. Hyviä ehdokkaita kaikkien 24 yhtiön joukosta ovat

  • Castellum Fabegen, Hufvudstadenin ja Lundbergföretagenin kanssa,
  • Danske Bank Jyske Bankin ja Sydbankin kanssa,
  • Nordea SEB:n ja Swedbankin kanssa,
  • Industrivärden Investorin, Kinnevikin ja Ratoksen kanssa.

Parikauppa ei ole riskitön strategia. Tuottojen odotusarvo on pieni positiivinen luku. Tappioita kertyy harvemmin, mutta ne ovat sitäkin suurempia, miksi riskinhallinnan merkitys korostuu. Suurimmat riskit strategiassa on, että osakekurssit alkavat erkaantua sen sijaan, että ne hakeutuisivat keskiarvoon. Muita riskejä syntyy kun historia, jonka perusteella sijoituspäätökset on tehty, ei sovellu tulevaisuuden ennustamiseen.

Parikauppastrategia toimii ja sitä voi käyttää vaihtoehtoisena sijoitusstrategiana. On kuitenkin hyvä muistaa, että kilpakumppaneina on hedgerahastojen matemaatikot ja salamannopeat tietokoneet. Niillä on niin tietotaitoylivoima kuin tekninen ylivoima. Tästä huolimatta esittämämme parikauppastrategia on toiminut yllättävän hyvin. Kauppojen keskivertotuotto on selvästi plussalla, mutta vaihtelut tuotossa on kuitenkin suuria.

Emme omista tekstissä mainittujen yhtiöiden osakkeita.

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

Jarno Lönnqvist28 Joulukuu, 2012

Kyseinen ilmiö ei johdu korrelaatio vaan co-integration: http://en.wikipedia.org/wiki/Cointegration

Juopolla ja sen koiralla on taipumusta palata aina yhteen vaikka reitti saattaa hyvinkin erilainen.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit