Pari sanaa suhteellisesta p/e-luvusta / Tikkurila ostohinnoissa

Edellisessä blogimerkinnässä tarkastelin osakehinnoittelua absoluuttisen p/e-luvun kautta. Tällä kertaa havainnollistan suhteellisen p/e-luvun hinnoittelumallia esimerkkitapauksella. Helsingin pörssissä noteerattu, salkkuyhtiöihinikin lukeutuva Tikkurila on ansainnut paikkansa esimerkissä, koska sen osake on perinteisin arvostusmittarein sijoittajalle selvästi huokeampi vaihtoehto kuin kansainväliset kilpailijansa.

Maailmanlaajuisesti kymmenen suurinta maalinvalmistajaa edustavat lähes 60 prosenttia markkinaosuudesta. Kolme suurinta yksittäistä toimijaa (PPG, Akzo Nobel, Sherwin Williams) ovat kaikki pörssilistattuja.

Keskimmäisenä mainitun osakkeella käydään kauppaa enimmäkseen Amsterdamissa, kahdella muulla New Yorkissa. Yhtä kaikki, jokainen näistä on suomalaiselle sijoittajalle ostonapin päässä omistussuhteen alkamisesta.

Kuitenkin myös Helsingin pörssissä noteerataan maaliyhtiö, joka on omalla maantieteellisellä kotialueellamme (naapurialueineen) selvä markkinajohtajayhtiö. Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Suomessa (markkinaosuus ylittää 50 prosenttia), Ruotsissa (markkinaosuus 37 prosenttia), Baltiassa (markkinaosuus ylittää 20 prosenttia) ja Venäjällä (markkinaosuus 16 prosenttia).

Huomioiden maalimarkkinoiden kilpailussa paikallisesti korostuvat vahvat tavaramerkit, on Tikkurila omassa rajauksessaan erittäin vahva yhtiö – ja 2010-luvun pörssihistoriansa track recordin mukaan myös vakaa sellainen, niin tuloksentekokyvyltään kuin osingonmaksultaankin.

Listaan seuraavassa Tikkurilan ja maailman kolmen suurimman maalinvalmistajan yleisimmät arvostuskertoimet: tuloskertoimen eli p/e-luvun ja osinkotuoton.

Tuloskerroin (p/e-luku):

Sherwin-Williams 26,08
PPG Industries 24,08
Akzo Nobel 21,25
Tikkurila 13,64

Osinkotuotto-%:

Tikkurila 5,71 %
Akzo Nobel 2,44 %
PPG Industries 1,49 %
Sherwin-Williams 1,05 %

Kotikutoinen Tikkurila hinnoitellaan tarkasteluhetkellä selvästi huokeimmin suhteessa nykytulokseensa osaketta kohden. Vallitsevaan tuloskuntoon nähden toimialan ”kallein” on lähes kaksi kertaa hintavampi kuin Tikkurila.

Samoin Tikkurila kohoaa nykyosinkotuotolla mitattuna ylivoimaisesti vertailuryhmänsä kärkeen. Kolme muuta maalinvalmistajaa eivät tuota edes yhteenlaskettuna samaa osinkotuottoa kuin Tikkurila.

Koska edeltävät listaukset johtavat helposti ja vaarallisesti yksioikoisiin johtopäätöksiin, on syytä todeta, että osalla vertailuyhtiöistä on maaliliiketoiminnan ohella myös muita liiketoimintoja samassa yhtiörakenteessa.

Toisaalta ”hyväksyttävään p/e-lukuun” vaikuttaa toki moni muukin asia: esimerkiksi tulosmuutoksen suunta, trendin voimakkuus sekä sen kesto, riskitaso ja ennustettavuus. Vertailut ovat siten suuntaa antavia, ja esimerkiksi osinkotuottoa saattavat hieman kohentaa omien osakkeiden takaisinostot.

Myös taseriski, kuten kiinteän omaisuuden maantieteellinen sijainti ja velkaantuneisuus on otettava huomioon p/e-luvun ja osinkotuottoprosentin takaa. Tosin näistä tekijöistä Tikkurilalla voidaan todeta olevan vahva tase, joka saadaan tarvittaessa vain muutamassa kvartaalissa nettovelattomaksi.

Tikkurilaa saa nyt kauhean rangaistuksen Venäjä- ja Suomi-riskeistä

Oletettavasti Tikkurilan osakekurssia painaa nyt Venäjän markkinariskin kohouma. Yhtiöllä on siellä merkittävää valmistustoimintaa, ja ainakin toistaiseksi myös hyvin kannattavaa liiketoimintaa (myyntiä). Toisaalta osa arvostuskertoimien masennuksesta voitaneen laittaa myös kotimarkkinoiden, Suomen, heikon suhdannetilanteen piikkiin.

Henkilökohtaisesti tarkastelen potentiaalisia ostokohteita kolmen ulottuvuuden kautta. Ne ovat liiketoiminnan laatu, osakkeen arvostustaso ja kasvu. Tikkurilan kohdalla koen ainoastaan viimeisen kohdan puuttuvan nykytilassa ideaalisesta ostoasetelmasta. Muutoin yhtiö täyttää monet ostokriteerit, kuten vahvan brändin ja hinnoitteluvoiman (kilpailuedun), vankan taseen, korkean pääoman tuottoasteen ja hyvän johdon.

Olen viime aikoina lisännyt useammassa erässä omistustani Tikkurilassa, sillä ”puuttuvan kasvun” näen kompensoituvan osakkeen kurssilaskun myötä ”kasvaneena” turvamarginaalina. Olen varustautunut kärsivällisyydellä Venäjä-riskin sietämiseen (sen kääntöpuolellahan on korkea tuotto-odotus, mikäli pahimmat skenaariot eivät toteudu), enkä odota ihmeitä tapahtuvan lähikvartaalien aikana itämarkkinoilla.

Pitkässä juoksussa näen kuitenkin Tikkurilassa kaksinkertaisen tuottopotentiaalin. Tällä tarkoitan sekä tuloksen (e) kasvuvaraa että p/e-luvun kasvupotentiaalia.

Uskon, että aikanaan ympäröivän markkinatilanteen piristyessä Tikkurila saa jälleen volyyminsä kasvu-uralle. Kun myyntimäärät kasvavat, levenee todennäköisesti myös voittomarginaali, ja yhtiö saavuttaa uusia ennätystuloksia operatiivisesti. Ja mikäli geopoliittiset riskit aikanaan lieventyvät, on Tikkurilalla nähdäkseni selvä potentiaali kuroa umpeen edellä esitettyä eroa p/e-arvostuksessa suhteessa kilpailijoihinsa, joiden suhteellinen Venäjä-riski on selvästi Tikkurilan nykyistä rajallisempi.

Tuplavipu ylöspäin vaatii siis ennen kaikkea malttia, ja luonnollisesti sitä, etteivät huolestuttavimmat skenaariot toteudu sijoitusaikana. Osakekohtaisella 0,80 euron osingolla laskettuna Tikkurila tarjoaa odotusaikana 5,3 prosentin osinkovirtaa, mikä on erittäin hyvä lähtötaso.

Kolikon varjopuolelta on kuitenkin mainittava, että Tikkurilan liiketoiminnan tuloskunto ei saa radikaalisti notkahtaa, jotta osinko voidaan laittaa edelleen maksuun suoraan tulorahoituksesta. Tosin tässä tapauksessa nykyosinkoa olisi mahdollista jakaa taseen puolesta tuloksen tilapäisessä notkahduksessakin.

Alleviivaan vielä, ettei sijoittajan tule koskaan tehdä lopullisia sijoituspäätöksiä pelkästään suhteellisen p/e-tarkastelun perusteella. Tämä olisi ollut katastrofaalinen strategia esimerkiksi it-kuplan huipulla. Osakkeen ”edullisuus” vertailuryhmään nähden ei lohduta sijoittajaa, jos koko markkina tai toimiala on kuplassa, joka puhkeaa.

Mutta vaikka suhteellinen valuaatio ei olekaan koskaan itsenäinen peruste tehdä mitään, on se kuitenkin erinomainen peruste alkaa tarkastella sijoituskohdetta absoluuttisin p/e-mittarein. Tämä pätee luonnollisesti sekä mahdollisiin osakeostoihin että -myynteihin.

Tämänkertainen merkintä saakoon loppunsa arvosijoittamisen isän, Benjamin Grahamin, sanoin.

”If we assume that it is the habit of the stock market to overvalue common stocks which have been showing excellent growth or are glamorous for some other reason, it is logical to expect that it will undervalue – relatively, at least – companies that are out of favor because of unsatisfactory developments of a temporary nature.”

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Tikkurilan osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: markchadwickart / Foter / CC BY-NC-ND

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit