Pari sanaa Nokian Renkaiden Q1/2013 analyytikkopuhelusta

Osallistuin salkkuyhtiöni Nokian Renkaiden Q1/2013 osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä järjestettyyn konferenssipuheluun pari viikkoa sitten. Koostin tähän merkintään blogin lukijoita varten toimitusjohtaja Kim Granin tulosesityksen keskeisimmän annin. Merkintä sisältää lisäksi havaintoja analyytikoiden esittämistä kysymyksistä yritysjohdolle.

Nokian Renkaat on ollut julkinen rakkaani jo vuosikausien ajan. Olen käsitellyt yhtiön kehityskaarta blogissa useaan kertaan, kenties kattavimmin vuonna 2011 OMXH:n parhaita yhtiöitä koskevassa kirjoitussarjassa. Aiemmin tänä vuonna kirjoitin yhtiöstä sekä tammikuussa että maaliskuussa potentiaalisena lisäosingon maksajana. Yhtiö toimi myös esimerkkinä siitä, miksi laatuyhtiön pörssiosake nousee pitkällä aikavälillä.

Edellä mainitut kirjoitukset riittänevät nopeaksi kertaukseksi, joten siirryn alkuvuoden 2013 tarkasteluun. Nokian Renkaat ohjeisti vuoden 2012 tilinpäätöksessään, että Q1/2013 tulee olemaan selvästi heikompi kuin Q1/2012, mutta parempi kuin Q1/2011. Tämä ennuste toteutui, joskin Granin mukaan aavistuksen odotuksia heikommalla kannattavuuden tasolla.

Päättynyt kvartaali oli putkeen kolmas vuosineljännes, jonka aikana yhtiön tulosmuutos oli negatiivinen suhteessa edellisvuoden vertailukauteen. Yritysjohdon mukaan osa heikosta suorituksesta selittyy alkuvuoden 2013 osalta kuitenkin kesärengassesongin ajoittumisella, joten ”ennustevirhe” korjaantunee meneillään olevan Q2/2013 aikana.

Q1/2013 aikana yhtiön liikevaihto laski viime vuoden 384,3 mEUR tasosta 333,1 mEUR tasoon, mikä vastaa 13,3 prosentin pudotusta euromääräiseen myyntiin. Liikevaihdon supistuminen ja myöhäinen kevätsesonki vaikuttivat merkittävällä tavalla myös tuloskuntoon. Yhtiön liikevoitto laski Q1/2012 nähden 27,3 prosenttia päätyen lopulta 76,3 mEUR tasolle Q1/2013 osalta. Osakekohtaista tulosta Nokian Renkaat sai aikaan alkuvuonna 0,48 EUR osaketta kohden. Vuotta aiemmin tulosta kertyi 0,67 EUR, joten pudotusta tuli siihenkin noin 28,5 prosenttia.

Yleinen taloudellinen aktiviteetti oli Granin mukaan vaisua koko alkuvuoden ajan kaikilla Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla. Tässä viitekehyksessä Venäjän suhteellisen hyvä kehityskaari kohosi kuitenkin yhtiön myynnin ja tuloksen kehitystä tukevaan asemaan. Venäjä on muutoinkin osoittautunut eurokriisin eri vaiheissa siunaukselliseksi markkinaksi rengasvalmistajalle, sillä maan länsimaisen autokannan kasvuvauhti on pitänyt pintansa varsin hyvin ympäröivien alueiden heikkouksista huolimatta.

Alkuvuonna 2013 Venäjä muodosti Nokian Renkaiden valmistustoiminnan liikevaihdosta jopa 55 prosenttia. Itänaapurin merkitys on kasvanut yhtiölle kahden mekanismin kautta: ensinnäkin Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa ja muualla Euroopassa myynti on laskenut selvästi. Toisaalta samanaikaisesti yhtiön myynti on kasvanut Venäjällä ja sen lähialueilla. Vuonna 2013 Nokian Renkaat on monella tavalla venäläinen yhtiö.

Toimitusjohtajan tuloskatsauksessa mielenkiintoisin yksityiskohta oli se, että yhtiö odottaa markkinatilanteen paranevan Q2/2013 aikana ja asteittain myös loppuvuonna 2013. Päättyneen huhtikuun aikana markkinoilla oli Granin mukaan havaittavissa joitakin positiivisia merkkejä kuluttajakäyttäytymisen osalta. Toimitusjohtajan mukaan maaliskuun lopun lumisateiden vuoksi pitkittyneeltä talvikaudelta siirtyi liikevoittoa noin 7 – 8 mEUR Q2/2013:lle kesärengassesongin ajoittumisen vuoksi. Kun varovaisesti positiiviset kuluttajakäyttäytymisen havainnot yhdistää kesärengassesongin ajoittumiseen Q2:lle, on yhtiöltä lupa odottaa vahvaa puolivuotisraporttia kesän loppupuolella.

Positiivista vuoden alussa oli omasta mielestäni erityisesti se, että yhtiö jatkoi markkina-asemansa vahvistamista Venäjällä, joka on yhtiölle merkittävin kasvumarkkina nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi huomionarvoista on, että Nokian Renkaat kykeni säilyttämään myyntinsä keskihinnan huolimatta kasvaneesta hintakilpailusta kaikilla markkinoilla.

Mahdollinen myyntihintojen lasku ja siitä johtuva automaattinen katetason kuihtuminen parhaalla kasvumarkkinalla on ollut monen analyytikon huolenaiheena, koska yhtiön Venäjän-liiketoiminnan kannattavuus on pysytellyt verrattain korkealla tasolla. Toistaiseksi yhtiö ei ole Granin mukaan havainnut Venäjällä mitään merkkejä hintasodasta kesä- tai talvirenkaiden kategorioissa.

Näin ollen tuoreimman tiedon mukaan huhut rengasvalmistamisen voittomarginaalien kaventumisesta ovat ennenaikaisia: Venäjän markkinoilla on edelleen tilaa lisäkapasiteetille kuin sormelle porttikongissa. Tähän asti julkistetut kilpailijoiden tehdashankkeet Venäjälle eivät ole kokoluokaltaan mahdottomia, jos Nokian Renkaiden arvio venäläisen rengasmarkkinan euromääräisestä kaksinkertaistumisesta seuraavien kuuden vuoden aikana toteutuu edes suunnilleen. Eivätkä kilpailijoiden tehtaat ja jakelukanavat nouse paikoilleen yhdessä tai edes kahdessa vuosineljänneksessä, joten sijoittajan kannattaa pysytellä housuissaan lähivuosina. On lisäksi merkittävää, että uudesta Venäjälle rakentuvasta kapasiteetista valtaosa liittyy Granin mukaan vanhojen tuotantolinjojen uusintoihin ja alemman hintaluokan renkaiden valmistamiseen.

Kannattavuuden säilyttämisen teemaan liittyy Granin mukaan myös yhtiön tuotevalikoiman uudistuminen, joka nousee erityisesti tänä vuonna merkittävään rooliin keskihinnan puolustamisessa. Nokian Renkaiden myyntiä tukee tulevana syksynä uusi talvirengasmallisto Hakkapeliitta 8, jonka katetaso antaa osakkeenomistajalle mitä oletettavimmin aihetta maireaan hymyyn. Tosin kokonaisuutena yhtiö kuitenkin arvioi hinnoittelutilanteen pysyvän loppuvuoden aikana haastavana, joten koko tilikauden osalta Nokian Renkaiden valmistamien lopputuotteiden keskihinta tuskin merkittävästi nousee.

Vuonna 2013 koko rengastoimiala nauttii Granin mukaan edullisista raaka-ainehinnoista, jotka ylläpitävät hyvää kannattavuuden tasoa heikosta myyntikäyrästä huolimatta. Jos renkaiden keskihinnat säilyisivät entisellään, kohentaisi vuodentakaiseen nähden alhaisempi raaka-ainelasku Nokian Renkaiden vuositulosta tilikaudella 2013 noin 30 mEUR. Muuttuvien raaka-ainekulujen merkitys Nokian Renkaiden kannattavuudelle on hyvin merkittävä, sillä rengasvalmistuksessa kuluvien ainesosien hinta vastaa Granin mukaan 66 prosenttia koko tuotantotoiminnan kustannuskertymästä.

Toimitusjohtaja ohjeisti analyytikoita esityksensä loppupuolella varsin selväsanaisesti loppuvuoden tulosennusteita silmällä pitäen. Granin mukaan Q1 on yleensä Nokian Renkaille vuoden heikoin ja Q2 selvästi parempi, siinä missä Q3 ja Q4 ovat yleensä talvirengassesongin kulta-aikaa.

Tänä vuonna Gran ennustaa liiketoiminnan kulkevan varsin normaalia rataa edeltävään viitaten. Merkillepantavaa on kuitenkin se, että Gran ohjeisti yhtiön parantavan suoritustaan Q2/2013 – Q4/2013 aikana jokaisella kvartaalilla suhteessa vertailuvuoteen 2012. Tähän kohtaan kannattaa pysähtyä ja sisäistää arvion merkitys kumulatiiviselle tulokselle. Jos arvio toteutuu, oli päättynyt Q1/2013 Nokian Renkaille tämän suhdannesyklin kolmas ja samalla viimeinen vuosineljännes, jonka aikana yhtiön tulos laski edellisvuoteen nähden. Tuloskäänteen ensimmäiset merkit ovat siis luettavissa rivien välistä.

Listaan seuraavaksi Nokian Renkaiden kvartaalitason osakekohtaisen tuloksen kehityskaaren, joka uskoakseni havainnollistaa edellä esitettyä hahmotelmaa tulostrendin kääntymisestä valoa kohti. Muutosprosentit olen laskenut suhteessa vuotta aiempiin vastaaviin ajankohtiin.

Q1/2012: +38,3%
Q2/2012:
+26,7%
Q3/2012:
-25,3%
Q4/2012:
-8,0%
Q1/2013:
-28,5%
Q2/2013 – Q4/2013: tj. Granin mukaan jälleen tuloskasvua

Jatkan osakekohtaisen tuloksen tarkastelua myös 12 kuukauden kumulatiivisen tuloskertymän näkökulmasta seuraavasti:

Q1/2010 – Q4/2010: 1,34 EUR
Q2/2010 – Q1/2011:
1,51 EUR
Q3/2010 – Q2/2011:
1,82 EUR
Q4/2010 – Q3/2011:
2,15 EUR
Q1/2011 – Q4/2011:
2,39 EUR
Q2/2011 – Q1/2012:
2,57 EUR
Q3/2011 – Q2/2012:
2,73 EUR (käänne laskuun)
Q4/2011 – Q3/2012:
2,58 EUR
Q1/2012 – Q4/2012:
2,52 EUR
Q2/2012 – Q1/2013:
2,33 EUR
Q3/2012 – Q2/2013: tj. Granin mukaan käänne takaisin tuloskasvuun

Toimitusjohtaja Granin mukaan Nokian Renkaat arvioi tekevänsä koko tilikauden 2013 liikevoitosta 43 – 45 prosenttia H1/2013 aikana. Vähennyslaskun matematiikalla tämä tarkoittaa sitä, että liikevoitosta 55 – 57 prosenttia muodostuu H2/2013 aikana. Tehdään seuraavaksi pieni ajatusleikki yritysjohdon antamilla ennusteilla. Yksinkertaistuksen vuoksi teen laskelman osakekohtaisen tuloksen näkökulmasta, vaikka teknisesti Gran ohjeistaakin liikevoittoriviä (ei siis tuloslaskelman alinta eli nettotulosriviä).

Kuten merkinnän alussa esitin, saavutti Nokian Renkaat vuoden 2013 ensimmäisten kolmen kuukauden aikana osakekohtaisen tuloksen 0,48 EUR. Vuonna 2012 vastaava lukema oli 0,19 EUR korkeampi eli 0,67 EUR. Viime vuoden toisella kvartaalilla Nokian Renkaat teki osakekohtaista tulosta 0,73 EUR, joten H1/2012 osakekohtainen tulos asettui tasoon 1,40 EUR.

Toimitusjohtaja Granin ohjeistuksen mukaan Nokian Renkaat tekee tänä vuonna Q2 aikana vähintään 0,74 EUR osakekohtaista tulosta, joten H1/2013 kerryttää yhteenlaskun kaavan mukaan yhtiölle vähintään 1,22 EUR osakekohtaista tulosta (0,48 EUR + 0,74 EUR). Jos H1/2013 tulos osuisi konservatiivisesti laskettuna toimitusjohtajan antaman haarukan alalaitaan ja muodostaisi 45 prosenttia koko tilikauden 2013 tuloksesta, kohoaisi Nokian Renkaiden kuluvan vuoden osakekohtainen tulos noin 2,71 EUR tasolle. Tämä sisältää lisäksi Granin antaman haarukan viitekehyksessä ”äärikonservatiivisen” oletuksen, että Q2/2013 olisi vain nipin napin parempi kuin Q2/2012 (0,74 EUR vastaan 0,73 EUR).

Viime vuonna yhtiö sai kasaan osakekohtaista tulosta 2,52 EUR, joten noin 7 – 8 prosentin tulosparannus istuisi erinomaisesti annettuun ohjeistukseen, joka kuuluu Q1/2013 tulosraportissa seuraavassa muodossa:

”Vuonna 2013 yhtiöllä [Nokian Renkailla] on edellytykset kasvattaa maltillisesti liikevaihtoa ja liikevoittoa vuoteen 2012 verrattuna. Ensimmäisen neljänneksen tulosten vuoksi ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kuitenkin olevan heikompia kuin vuonna 2012.”

Haarukoinnissa saatu H1/2013 EPS 1,22 vastaa ohjeistuksen mukaisesti alhaisempaa tulosta kuin H1/2012 aikana saavutettu 1,40 EUR osakekohtainen tulos, joten mitään ristiriitaa laskelma ei aiheuta.

Granin maalaamien suuntaviivojen mukaan laskettu ”varovainen” tulosarvio vastaa osakkeen nykyiseen markkina-arvoon laskettuna velatonta P/E-lukua 12. Lukema on yhtiölle historiallisesti tarkasteltuna todella alhainen – erityisesti tilanteessa, jossa yhtiön johto syöttää sijoittajille orastavia signaaleja tulosuran kääntymisestä jälleen nousukulmaan. Tarkasteluhetkellä yhtiö on myös poikkeuksellisesti nettovelaton. Lisäksi suuret investoinnit tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi jopa 50 prosentilla lähivuosien aikana on enimmäkseen jo suoritettu. Gran myös kommentoi, että uutta tehdasta ryhdytään rakentamaan Serbiaan aikaisintaan vuonna 2014.

Osakkeenomistajan näkökulmasta on suotuisaa, että yhtiö siirtää jatkuvasti toimintaansa kasvavassa määrin Venäjälle. Sieltä löytyvät esimerkiksi verohelpotukset, halvempi työvoima, edullisemmat raaka-aineet, investointituet, verohelpotukset ja kasvava keskiluokka, joka haluaa ostaa yhtiön tuotteita.

Vuoden 2013 alussa yhtiö valmisti Granin mukaan Nokialla kappalemääräisesti vähemmän renkaita kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Gran myös kertoi, että yhtiö on ottanut maaliskuussa käyttöön Venäjällä kahdennentoista tuotantolinjan, minkä lisäksi kolmattatoista ollaan parhaillaan asentamassa ja miehittämässä. Tällä hetkellä noin 80 prosenttia Nokian Renkaiden tuotannosta valmistuu Pietarissa, joten Nokian-tehtaan osuus on valahtanut jo 20 prosenttiin – ennen kuin uudet tuotantolinjat Venäjällä laskevat Suomen osuutta entisestään.

Tämä on selvä viesti siitä, missä tuotantokapasiteettia ja työvuoroja kasvatetaan siinä vaiheessa, kun kysyntä ennemmin tai myöhemmin saavuttaa jälleen ripeän kasvuvauhdin. Kokonaisuutena huokeamman valmistustoiminnan osuuden kasvu kohentaa yhtiön tuottavuutta myös tänä vuonna. Suomalaisten työntekijöiden lohduksi Gran arvioi, että Nokian-tehtaalla palataan ”normaaliin” viisipäiväiseen työviikkoon toukokuun puolivälin aikoihin. Osaltaan myös tämä antaa hienoisen signaalin kysyntätilanteen asteittaisesta kohenemisesta.

Vuonna 2012 Nokian Renkaat valmisti 15,8 miljoonaa rengasta. Tänä vuonna yhtiö arvioi valmistavansa Granin nuottien perusteella korkeintaan 17 miljoonaa rengasta, mikä merkitsee toteutuessaan markkinaosuuksien voittamista kilpailijoilta. Yhtiö odottaa Venäjällä saavuttamansa erittäin vahvan markkina-aseman lisäksi kohentavansa selvää markkinajohtajan asemaansa jonkin verran myös Pohjoismaissa.

Kokonaisuutena Nokian Renkaat katsoo mielestäni varovaisen luottavaisena loppuvuoteen 2013. Kiistatta tämä on mahdollista havaita myös yhtiön julkistamista tulevaisuuden näkymistä: Nokian Renkaat ohjeistaa virallisissa dokumenteissaan edellytyksiä sekä liikevaihdon että liikevoiton maltilliseen kasvuun.

Kaikki markkinatoimijat eivät kuitenkaan ole yhtä optimistisia yhtiön ja vallitsevan markkinatilanteen suhteen. Esimerkiksi Inderesin veljekset ennustavat kuluvalle vuodelle lievää osakekohtaisen tuloksen vajoamista tasolle 2,48 EUR. Suhtautuvatko he Granin positiiviseen viestiin epäileväisesti kenties siksi, että toimitusjohtajalla on salkussaan 1,7 mEUR arvoiset 2010 A-sarjan optiot, jotka erääntyvät tasan vuodesta päästä?

Kirjoittajan toisen sijoituskirjan Hajauta tai hajoa (311 s.) ennakkomyynti on alkanut!

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja omistaa kirjoitushetkellä Nokian Renkaiden osakkeita. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Kuvamateriaalin lähde www.aamulehti.fi.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit