Siirry pääsisältöön

Pari sanaa eri sijoitusfilosofioista

Pörssi on markkinapaikka, jossa eri sijoitusfilosofiat kohtaavat. Yksi yrittää voittaa yleisen kurssikehityksen ennustamalla kahvinpuruista, toinen lukemalla yhtiöiden osavuosikatsauksia ja kolmas vilkaisemalla lähihistorian kurssikäyrää. Pyrkimykset ennustaa oikein osakekurssien tulevaisuuden kehityskulku ja sitä kautta tavoitteet löytää oikeat osto- ja myyntihetket motivoivat erilaisten strategioiden soveltamiseen. Tarkastelen tässä merkinnässä eroja fundamenttianalyysissä ja teknisessä analyysissä.

Tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan mikään sijoitusstrategia ei takaa sijoittajalle markkinoiden keskituoton voittamista. Osa strategioista tarjoaa siihen mahdollisuuden, mutta samalla ne tarjoavat mahdollisuuden myös markkinoiden keskimääräistä huonompaan tuottoon. Toisin sanoen tuotto ja riski kulkevat teorian mukaan käsikkäin.

Teorian mukaan salkun tuottokäyrä voi kohota yli markkinoiden keskituoton, kun sijoittaja erottautuu riittävällä tavalla indeksistä. Käytännössä tämä tarkoittaa kolmea asiaa: selvästi indeksiä rajallisempaa yhtiövalikoimaa, osakekaupan ajoittamista ja/tai viimeisenä tekijänä riskitason nostamista rahoittamalla osa sijoituksista velkarahalla.

Todettakoon, että mikään edellä mainituista ”erottautumistekijöistä” ei takaa ”lisätuottoa ilman lisäriskiä”. Toisin sanoen teorian mukaan keskimääräistä parempi tuottomahdollisuus perustuu siten lähtökohtaisesti keskimääräistä suuremman riskin kantamiseen sijoittajan salkussa.

Luonnollisesti teorian vahvistaminen ”ainoaksi oikeaksi totuudeksi” vaatisi ainakin sijoittajakohtaisen riskin määrittelyn. Yhdelle se on osakkeiden ja koko salkun markkina-arvon lyhyen aikavälin hintaheilahtelu, toiselle salkkuyhtiöiden liiketoimintatason pitkän aikavälin osinkovirtakehitys. Sijoitushorisontin pituudesta riippuu paljon se, millainen on kurssiheilahtelun todellinen riski sijoittajan varallisuudelle. Toisaalta myös juoksevien tuottojen, kuten osinkojen, tarve sijoittajan muissa hankkeissa määrittää riskiä.

Esimerkiksi indeksiä kapeampi yhtiövalikoima altistaa salkun yleensä indeksiä voimakkaammin lyhyen aikavälin kurssiheilahteluille, mutta saako sijoittaja kuitenkin vastineeksi paremmat todennäköisyydet ennustaa yhtiöiden osingonmaksukykyjä tutustuessaan rajattuun joukkoon liiketoimintoja syvällisesti?

Karkea valinta: sijoitanko osakekurssiin vai yhtiöön?

Moni sijoittaja valitsee strategiakseen joko yhtiökohtaisen fundamentti- eli perusteanalyysin soveltamisen tai osakekurssin liikehdintää (ja kauppavolyymien kehitystä seuraavan) teknisen analyysin harjoittamisen.

Karkeassa jaottelussa tekninen analyysi perustuu menetelmään, jossa sijoittaja pyrkii ennustamaan oikeaa aikaa myydä tai ostaa valittua osaketta. Menetelmään uskovat näkevät osakekurssien muodostuvan psyykkisen prosessin kautta. Teknisen analyysin harjoittaja pohtii esimerkiksi sitä, miten muut sijoittajat tulevat käyttäytymään tulevaisuudessa. Tämän arvion hän pohjaa osakkeen lähihistoriaan kehitykseen, vaihtoon ja kurssiliikkeiden muotoon sekä voimakkuuteen.

Kärjistäen ilmaistuna teknisen analyysin harjoittajaa ei kiinnosta yhtiön pitkän aikavälin tulosnäkymät ja viiden vuoden päässä hahmotettavissa oleva osingonmaksukyky, vaan hänen kiinnostuksensa liittyy ennakointiin osakkeen tulevasta arvostusmuutoksesta suhteessa vallitseviin tietoihin ja uskomuksiin. Teknisen analyysin mestari onnistuu ennakoimaan muiden sijoittajien, niin sanotun suuren lauman, innostuksen tai masennuksen yhtiön osaketta kohtaan ennen kuin se alkaa.

Edeltävälle analyysimenetelmälle vaihtoehtoinen fundamentti- eli perusteanalyysi keskittyy siihen, mitä sijoituskohde – tässä tapauksessa liiketoiminta – itsessään tuottaa. Tällöin sijoitustuoton ”kivikova pohja” rakentuu itse yhtiön suorituskyvylle ja osingonmaksulle, ei muiden sijoittajien mielialojen vaihtelulle. Siinä missä teknisen analyysin menetelmä pohjautuu osakekurssikaavioiden tulkintaan, perustuu perusteanalyysi osavuosikatsausten tulkintaan kasvun, riskin ja sijoitukselle vaihtoehtoisen korkotason arviointina.

Molemmissa lähestymistavoissa sijoittaja luonnollisesti pyrkii löytämään vastauksen kysymykseen, mikä on osakekurssin tuleva muutossuunta?

Mikä on järjen ja tunteiden suhde markkinoilla?

Kahden edellä lyhyesti esitellyn näkökulman kannatettavuus riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon sijoittaja uskoo osakemarkkinoiden hinnoittelussa olevan järkeä ja kuinka paljon tunnetta. Toki molemmissa strategioissa on mahdollista pyrkiä hyödyntämään kumpaakin ulottuvuutta.

Henkilökohtaisesti harjoittamassani perusteanalyysissä sijoituskohteen todellinen arvo pohjautuu vahvoihin fundamentteihin itse yhtiöstä, sen konservatiivisesti arvioidusta tulevasta kehityksestä ja osingonmaksukyvystä (diskontattuna riittävällä tuottovaatimuksella). Osakkeiden optimaalinen ostohetki kuitenkin koittaa vain harvoin ja yleensä silloin, kun markkinoilla tunteet ottavat tilapäisesti vallan ja hinnat erkaantuvat hetkellisesti rationaalisesti lasketusta ”todellisesta arvosta”.

Tämän jälkeen fundamenttisijoittaja luottaa siihen, että järki palautuu aikanaan markkinoille, ja osakekurssi palaa jälleen seuraamaan yhtiön tosiasiallista kehityskaarta. Todettakoon kokemusten kuitenkin osoittaneen, että mitään pikavoittoja perusteanalyysi ei lyhyellä tähtäimellä tarjoa, eikä se joka tilanteessa ole edes suositeltavin vaihtoehto, jos sijoitushorisontti on useita vuosia lyhyempi. Itse noudatan filosofiaa “älä kuvittele omistavasi osaketta edes kymmentä minuuttia, jos et ole valmis omistamaan sitä kymmentä vuotta”. Siksi jätän teknisen analyysin suosiolla väliin.

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: mokolabs / Foter / CC BY-NC-ND

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
2 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
07.08.2015 19:45

Otan molemmat. Perustan teknisen analyysini yhtiön fundamentteihin tavoitteenani ostaa hyvää yhtiötä mahdollisimman alhaiseen hintaan (esim laman aikana tai ns. dipistä) ja myymään mahdollisimman hyvään hintaan (esim nousukaudella tai euforisen rallin päätteeksi). Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa osakkeen hinnan vertaamista 200 päivän liukuvaan keskiarvoon – jos hinta on 50% keskiarvoa alempana, mikä ei ole tavatonta, on osake erittäin halpa ja täten hyvä ostokohde – jos hinta on 50-100% keskiarvon yläpuolella on osake erittäin kallis ja täten hyvä myyntikohde (olettaen että haluat päästä osakkeesta eroon ylipäätään). Osakkeen hinta palaa AINA liukuvan keskiarvon suuntaan. Tämä on yhtä varmaa kuin auringon nousu aamulla. Mitään muuta vaihtoehtoa… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
16.08.2015 01:55

“Osakkeen hinta palaa AINA liukuvan keskiarvon suuntaan. Tämä on yhtä varmaa kuin auringon nousu aamulla. Mitään muuta vaihtoehtoa ei matemaattisesti ole olemassa.”

Tämä on hölynpölyä. Osakkeen hinta ja 200 päivän liukuva keskiarvo ovat kaksi eri funktiota. Osakkeen hinta ei välttämättä palaa leikkaamaan liukuvaa keskiarvoa. Hintojen leikkaus voi tulla hinnan muutoksella TAI liukuvan keskiarvon muutoksella TAI molempien muutoksella. Tässä hyvä case, jossa ne kyllä leikkaavat mutta osakkeen hinnan muutoksella ei ollut juurikaan tekemistä asian kanssa:

http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/porssikurssit/osake/index.jsp?klid=1964&days=365&graafi=true&startdate=16.08.2014&enddate=16.08.2015&comp_index=&relative=&comp_stoid=&vaihto=&mov_avg=200&x=12&y=15