Päätöksistä, malleista ja päätösmalleista

Minun on toisinaan todella vaikea tehdä kauaskantoisia päätöksiä, koska pohdin joskus liikaakin eri vaihtoehtoja ja niiden seurauksia. Silloin tällöin jopa myöhemmin pieniltä vaikuttavat päätökset tuntuvat juuri kriittisellä hetkellä hankalilta, kun tietoa ja aikaa tuntuu olevan liian vähän. Tämä kaikki johtaa lopulta ylimääräiseen viivyttelyyn, joten lopulta itse päätöksenteon hetkellä tarjolla olevat vaihtoehdot tuntuvat muuttuneen ratkaisevalla tavalla tai ilmaantuu täysin uusia vaihtoehtoja.

Päätöksentekoa voi kuitenkin mahdollista tietyillä menetelmillä ja keinoilla parantaa, helpottaa ja nopeuttaa.

Mikael Krogerus & Roman Tschäppeler (2012). “Pieni suuri päätösten kirja: 50 toimivinta ratkaisumallia”. Helsinki: Atena

Päätöksenteko ei kuulosta ainakaan heti kovinkaan hyvältä kirjan aiheelta, koska jokainen ainakin luulee tietävänsä, miten erilaisia päätöksentekotilanteita pitää lähestyä. Päätöksenteko tuntuu kuitenkin tästä huolimatta usein varsin vaikealta, koska rajallinen tieto ja aika aiheuttavat suuria ongelmia ympäröivän maailman järjellistämiseksi. Hyvin usein päätöksenteossa asetetaan myös täysin aiheetta järki ja tunteet vastakkain. Mikael Krogeruksen ja Roman Tschäppelerin pienikoinen taskuopas Pieni suuri päätösten kirja: 50 toimivinta ratkaisumallia (2012) tarjoaa lukuisia käytännöllisiä, yksinkertaisia ja yleisiä päätöksentekomalleja eri tilanteisiin ja tarpeisiin. Kuulostaa helpolta ja kätevältä, mutta valmiita vastauksia on turha odottaa.

Jokainen enemmän tai vähemmän tunnettu päätöksentekomalli esitellään ytimekkäästi parilla-kolmella sivulla. Jokaisen mallin pääperiaatteet on kirjoitettu erittäin tiiviisti ja pääsääntöisesti niihin on liitetty mukaan myös havainnollinen kuvaesitys. Kuvaesitystä voi soveltaa suoraan käytäntöön esimerkiksi täydentämällä kirjaan tai kuvittamalla sen esimerkiksi tietokoneella. Käännös on hyvä ja vanhatkin päätöksentekomallit saavat uutta eloa. Olen aiemmin muutama vuosi sitten lukenut Ethan M. Rasielin ja Paul N. Frigan varsin raskaan The McKinsey Mind: Understanding and Implementing the Problem-Solving Tools and Management Techniques of the World’s Top Strategic Consulting Firm (2001), jossa esitellään erittäin vakuuttava konsulttimaailmasta tunnettu kokonaisvaltainen kuusiosainen strateginen ongelmanratkaisumalli.

Krogeruksen ja Tschäppelerin esittelemät päätöksentekomallit eivät kuitenkaan itseään ole oikotie parempiin tai nopeampiin päätöksiin, vaan työkirja toimii ennemminkin hyvänä lähdeteoksena ja eräänlaisena oman ajattelun sulattona. Yksittäiset päätöksentekomallit eivät siis muodosta kokonaista työkalupakkia, vaan niiden tehokas hyväksikäyttö vaatii myös menetelmien koettelemista omassa arjessa ja vapaalla – lisäksi niitä kannattaa omatoimisesti tarvittaessa parantaa. Toisaalta esimerkiksi filosofi Lauri Järvilehdon Tee itsestäsi mestariajattelija (2012) on puolestaan selvästi vakavammanpuoleinen yritys koota yhteen erilaisia (tietoisia) menetelmiä ajattelutapojen, toimintamallien ja näkökulmien rikastamiseksi ja muuttamiseksi.

Krogeruksen ja Tschäppelerin työkirja jakautuu neljään päälukuun: (1) Kuinka teen parempia päätöksiä, (2) Kuinka ymmärrän itseäni paremmin, (3) Kuinka ymmärrän toisia paremmin ja (4) Kuinka motivoin toisia. Kirjan lopussa on GDI-järjestön tutkimusjohtajan Karin Frickin puhuttelevat jälkisanat “kivikautisista lineaarisista malleista” ja niiden käytön ilmeisistä rajoitteista nykyaikana. Kirjan lopussa on lyhyet ohjeet päätöksentekomallien soveltamiseksi ja hyvin työkirjan loppuun sopivaa ylimääräistä kirjoitustilaa omille muistiinpanille. Mukana on lisäksi hieman liian lyhyt ja pintapuolinen kirjallisuusluettelo, jonka sisältöä ja ajankohtaisuutta myös kustantajan olisi ehkä ollut syytä hieman pohtia ennen viimeisimmän version painamista. Luettelosta puuttuu useita hyviä kansantajuisia kirjoja päätöksenteosta. Osa päätöksentekomalleja on myös kätevästi liitetty toisiinsa “Katso myös” -tekstillä, joten eri mallien välisiä yhteyksiä voi tutkia. Kirjan ensimmäisellä aukeamalla on kuitenkin erittäin havainnollinen nelikenttä, josta lukija voi valita itselleen parhaiten sopivat päätöksentekomallit.

Avasin kirjan täysin satunnaisesta kohdasta (s. 64-65). “Mitä puolueet edustavat”, yläotsikko kertoo ja sivun oikeaan aukeamaan on piirretty amerikkalainen Nolanin poliittinen kartta (osa alkuperäisistä saksankielisistä teksteistä on jäänyt suomentamatta?). Aukeaman vasemmalla sivulla on selitetty Nolanin kartan teoreettiset ja käytännölliset perusteet. Lisäksi mukana on joitakin hyviä havaintoja ja kehotus soveltaa kartta-ajattelua suomalaisiin puolueisiin. Valitettavasti itse ajatuskuvion taustaoletuksiin ei tartuta riittävän kriittisesti eikä mallin alkuperäisiin lähteisiin pääse tässä tapauksessa kovinkaan helposti käsiksi, koska lähdeviitteitä ei ole kirjattu suoraan työkalun esittelytekstiin.

Eräs asia, johon olisin itse kiinnittänyt enemmän huomiota, on eri päätöksentekomallien sovellettavuus erilaisien merkittävien rajoitusten ja epävarmuuden vallitessa. Merkittäviäkin päätöksiä joudutaan usein lopulta tekemään vähäisen tiedon varassa, joten esimerkiksi  strategisen viitekehyksen olemassaolo tai hyvät heuristiset päätössäännöt voivat olla äärimmäisen tärkeitä epävarman maailman monimutkaisuuden hallitsemiseksi. Malleja ei siis käytetä vain, koska ne nyt sattuvat olevaan yksinkertaisia tai havainnollistavia, vaan koska ne vähentävät merkittävästi päätöksentekoon käytettyä aikaa ja vaivaa. “Pieni suuri päätösten kirja” sopii hyvin kaltaiselleni keskeneräisyyttä ja prosesseja arvostavalle tekijälle, koska nautin suunnattomasti erilaisten ajattelumallien ja -kehikoiden pyörittelystä jäsentääkseni paremmin omaa ajatteluani. Sijoittajan kannalta on myös tietysti hyödyllistä ymmärtää malliajattelun mahdollisuudet ja rajoitteet, koska esimerkiksi osto-/myyntipäätösten teon helpottamiseksi on hyvä olla olemassa mekaanisia päätöksentekosääntöjä (“Kun osake on saavuttanut hinnan X, niin tapahtuu Y.”) ja ratkaisumalleja (mm. BCG-matriisi, projektiportfoliomatriisi). Mallit voivat myös auttaa kogniivisten harhojen tunnistamisessa ja hallinnassa. Erityisen hyödyllinen malli onkin ns. reikäjuustomalli, jonka avulla virheiden tyypit, tasot ja syyt hierarkisoituvat erittäin käytännöllisellä tavalla.

Suurin osa esitellyistä päätöksenteko-/ratkaisumalleista on tietysti peräisin liiketaloustieteen ja (työ-/organisaatio)psykologian puolelta, joten ne eivät välttämättä sellaisenaan sovellu kaikkiin tilanteisiin ilman omatoimista tutkimista. Mallivetoisessa ajattelussa on tietysti monenlaisia vaaroja ja kuoppia, joita käsitellään jonkin verran myös kirjan “käyttöohjeissa” ja Frickin jälkisanoissa. Eräitä ilmeisen ongelmallisia malleja ovat esimerkiksi Maslow’n tarvehierarkia (muistuttaa lähinnä inhimillisten tarpeiden moninaisuudesta ja kytkeytyneisyydestä) ja vangin dilemma (amerikkalaiset William Press ja Freeman J. Dyson ovat puolestaan mielenkiintoisessa tänä vuonna ilmestyneessä tutkimuksessaan osoittaneet, ettei pelitilanne olekaan aivan niin yksiselitteinen kuin aiemmin on uskottu).

Krogeruksen ja Tschäppelerin pieni työkirja sopii tyylikkyytensä ja käytännöllisyytensä vuoksi ennen kaikkea referenssiteokseksi työpöydän kulmalle tai aiempaa toimivimpien Powerpoint-esityksen suunnitteluun.

Hyvää

+ Mallien käyttötarkoitus ja sovellusala käyvät varsin ilmeiseksi kätevän neliluokittelun ansiosta
+ Huomio kiinnittyy olennaisiin asioihin (lue ajatuksella käyttöohjeet, erityisesti s. 6)
+ Tyylikäs, musta ja kovakantinen taskuopas, jossa on hieno lukunauha (!)
+ Helppolukuinen ja käytännöllinen johdatus erilaisiin päätöksenteko-/ratkaisumalleihin
+ Toimii hyvänä referenssiteoksena: kaavioiden omatoimiseen purkamiseen ja piirtelyyn menisi ikä ja terveys, joten kaikki löytyy kätevästi yksistä kansista
+ Hyvä suomennos ja runsaasti havainnollistavaa kuvitusta
+ Sopii joko nopeaan pikaläpilukuun tai selailtavaksi silloin tällöin
+ Hyvä johdanto ja jälkisanat
+ Marginaaleissa on riittävästi tilaa ja lopussa kirjan tyyliin hyvin sopiva muistiinpano-osio omille huomautuksille ja kehitelmille
+ Aktivoiva kirjoitustyyli, joka kannustaa kokeilemaan ja testaamaan eri malleja

Huonoa

– Kaikki ratkaisumallit esitellään hieman liian yksinkertaistavasti, joten lisätietoja joutuu etsimään muualta
– Kärsii luettelomaisuudesta, koska eri ratkaisumallit esitellään vain osana jotain yläkategoriaa
– Sovellusesimerkkejä olisi voinut olla enemmän ja ne olisi voinut jäsennellä jotenkin erikseen
– Kirjallisuusluettelo löytyy lopusta, mutta se on hyvin pinnallinen ja puutteellinen
– Jos opiskelet kauppa- tai liiketaloustieteitä, niin kirja ei välttämättä tarjoile juuri mitään uutta – aseta lukuodotuksesi kohdilleen!

Arvosana: 9/10

Muut arvostelut/näkemykset:

– Onnen lähteet: Päätösten kirja päättämättömälle
– Kirjaveräjä: Mikael Krogerus ja Roman Tschäppeler: Pieni suuri päätösten kirja
– Opettaja eLehti: Päätösten sudenpentujen käsikirja (Hyvin pohdittu arvostelu!)
– Breathe Business: Ajattelun työkaluja (kirjavinkkinä Henry Hazlittin Thinking as Science)
– Even Butterflies Think: Review: The Decision Book by Mikael Krogerus and Roman Tschäppeler
– ASK Europe:  Book Review: The Decision Book

Lisäykset:

– Kirjailijoiden blogi: 50topmodels

Tämäkin kirja saatavilla Bookplus-kirjakaupasta

Kirjoitus sisältää mainoslinkkejä.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit