Ostimme Nokian Renkaita salkkuumme

Ostimme tänään 160 kappaletta Nokian Renkaita keskihinnalla 25,25 euroa. Rahoitimme ostomme myymällä salkustamme pois kulta ja hopea ETF:t. Oston jälkeen Nokian Renkaiden paino-arvo on salkussamme noin 5 %. Näkemyksemme mukaan osake on tällä hetkellä räikeästi aliarvostettu ja tulemme jatkamaan ostojamme, mikäli osakekurssi jatkaa laskuaan.

Nokian Renkaiden osakekurssi on ollut laskusuunnassa keväästä asti. Näkemyksemme mukaan kurssilaskun taustalla on ensisijaisesti ollut Venäjän kärjistynyt poliittinen tilanne. Nokian Renkaiden kapasiteetista valtaosa sijaitsee Venäjällä ja mahdolliset vientirajoitukset Venäjällä valmistetuille kulutustuotteille aiheuttaisivat yhtiölle tuhoisia seurauksia. Lisäksi yhtiön jatkuvat tulospettymykset ja Venäjän markkinan heikkous ovat saaneet osakemarkkinat varovaisiksi yhtiön suhteen. Varsinkin ulkomaiset sijoittajat ovat pienentäneet salkkuriskejään Venäjän osalta merkittävästi ja tämä on heijastunut myyntipaineena Nokian Renkaiden osakekurssissa.

Kurssilaskun myötä yhtiön arvostustaso on painunut huomattavan alas ja näkemyksemme mukaan nykyinen kurssitaso ei millään tavoin heijasta yhtiön pitkän aikavälin ansaintakykyä. Ennusteillamme lasketut P/E-kertoimet ovat vuosille 2015 ja 2016 noin 10x ja 9x. On tärkeä huomata, että ennusteemme ovat varsin varovaisia, emmekä ennusta Venäjän markkinan ripeää elpymistä. Pitkällä aikavälillä näemme Nokian Renkaiden täyden tulospotentiaalin olevan yli 3 euroa per osake. Kun tähän sovelletaan yhtiön historiallista noin 14x P/E-kerrointa, saadaan yhtiön käyväksi arvoksi yli 40 euroa osake.

Nokian Renkaissa matalan tulospohjaisen arvostuksen lisäksi houkuttelee myös yhtiön osinkopotentiaali. Nokian Renkaat joutui vuonna 2013 maksamaan ylimääräisiä veroja yli 100 MEUR ja näin ollen yhtiö jätti osinkonsa edellisvuoden tasolle 1,45 euroon. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että yhtiö tulee voittamaan verottajaa vastaansa käymän taistelun ja tämä +100 MEUR tulee palautumaan takaisin yhtiölle. Yhtiön tase on tällä hetkellä nettovelaton ja Venäjän tehtaan ylimääräisestä kapasiteetista takia yhtiöllä ei ole lähivuosille merkittäviä investointitarpeita. Tämän vuoksi odotammekin, että yhtiö tulee lähivuosina nostamaan osingonjakosuhdettaan merkittävästi. Osinkoennusteemme kahdelle seuraavalle vuodelle ovat 1,65 euroa ja 1,85 euroa ja näillä lasketut osinkotuotot ovat 6,5 % ja 7,2 %. Näin ollen Nokian Renkaat tulee ensi keväänä olemaan yksi pörssin parhaista osingonmaksajista. Pidämme myös hyvin mahdollisena, että yhtiö jakaa verottajalta takaisinsaamansa rahat lisäosinkona sijoittajille.

Arviomme mukaan markkinat ylimitoittavat Nokian Renkaisiin liittyvät riskit raskaasti. Vaikka Venäjän kriisi onkin kärjistynyt, pidämme kulutustuotteisiin ulottuvia pakotteita äärimmäisen epätodennäköisiä. Lisäksi Nokian Renkaat kärsii ruplan heikentymisestä vain rajallisesti, sillä yhtiön tuotantokustannukset ovat osittain ruplissa. Myös Venäjän markkinaympäristö on säilynyt kohtuullisena kriisin kärjistymisestä huolimatta. Esimerkiksi Pirelli kertoi keskiviikkona Venäjän kohtuullisista näkymistä.

Uskomme, että kriisin helpottaessa Nokian Renkaiden riskipreemiot supistuvat nopeasti, mikä heijastuu arvostuskertoimien normalisoitumisena. Kun tähän yhdistetään yhtiön elpyvä tulos, on osakkeessa näkemyksemme mukaan huomattavaa nousuvaraa.

Kaupan rahoittamiseksi olemme myyneet kultaan ja hopeaan sijoittavat ETF:t. Sijoitukset olivat meille suuria pettymyksiä ja teimme molemmista selkeät tappiot, kullassa noin 20 % ja hopeassa tuplat tästä. Onneksemme absoluuttiset summat olivat kuitenkin kohtuullisen pieniä eivätkä siten vahingoittaneet salkkuamme pahasti. Ostimme arvometalleja aikoinaan enemmän “vakuutuksena” keskuspankkien rahan painamista vastaan. Keskuspankkien setelipainokoneet ovatkin käyneet kuumana, mutta valitettavasti näiden vakuutuksien hinnat ovat kuitenkin laskeneet samaan aikaan. Käytännössä ainoa positiivinen asia sijoituksissa on ollut hajautusvaikutus. Kullan ja hopean asema salkussa on ollut aikaisemminkin tarkastelun alla, sillä ne eivät selvästikään ole täyttäneet niille asetettua tehtävää salkussa. Nyt kun salkkumme käteispaino on alhainen, päätimme luopua sijoituksista. Ajoituksellisesti myyntiaika on siinä mielessä huono, että tällä hetkellä geopoliittiset jännitteet ovat erittäin korkealla, jolloin arvometallit ovat perinteisesti pärjänneet hyvin. Samaan aikaan uskomme kuitenkin, että euron heikentyminen dollaria vastaan jatkuu, mikä syö dollaripohjaisesti arvostettujen arvometallien tuottoa. Uskomme siis, että rahat tuottavat paremmin muissa kohteissa.

Omistamme osakkeita Nokian Renkaissa. Emme omista kultaa tai hopeaa arvopaperimuodossa.

-Inderes

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit