Osakkeiden vaihteleva riskisyys

Moni osakekaupoille mielivä pelkää osakkeiden lyhyen aikavälin riskisyyttä. Totta onkin, että osakkeiden yksittäisen vuoden tuotto voi olla mitä vaan maan ja taivaan väliltä. Osakkeiden kesken on kuitenkin havaittavissa selkeitä eroja siinä, miten herkkiä ne ovat hintatason nousuille ja laskuille.

Sijoittajan kannattaakin aina pohtia, kauanko on mahdollista osakkeitaan pitää. Jos on tarkoitus vuoden tai parin päästä asunto, ei osakemarkkinat ole asuntoon tarkoitetuille rahoille oikea paikka.

Beeta mittaa perinteisesti

Osakkeiden riskisyyttä on perinteisesti mitattu beeta-kertoimella, jolloin yksittäisen osakkeen kurssiheilahteluita verrataan markkinoiden keskimääräiseen heiluntaan.  Jos osakkeen arvo vaihtelee yhtä paljon kuin vertailuna oleva markkina-indeksi, saa beeta arvon yksi. Jos beeta saa arvon kaksi, heiluu valitun yhtiön pörssikurssi kaksinkertaisesti vertailuindeksiin nähden. Tämäntyyppistä heiluntaa esittävän osakkeen voidaan sanoa olevan korkeariskinen.

Beetan käytössä on kuitenkin tiettyjä ongelmia  Suomen markkinoilla.  Yleisindeksimme, jota vasten beetaa tutkitaan, ei kuvaa kovinkaan hyvin tyypillistä sijoitusportfoliota eikä edes tyypillistä osakemarkkinoiden tuottoa.

Toinen beetan ongelma on autokorrelaatio. Beetan estimointiin kun vaikuttaa osakkeen tuottoaikasarjojen perättäisten havaintojen riippuvuus toisistaan.

Volatiliteetin salat

Jos halutaan mitata osakkeen päivätuottojen vaihtelua indeksistä piittaamatta, on volatiliteetti ratkaisu tähän ongelmaan. Päivätuottojen keskihajonta kertoo volatiliteetin eli ”volan” määrän.  Volatiliteetti lasketaan tyypillisesti vuoden ajalta prosentteina.  Jos osakkeen tuotto-odotus on  10 %/vuosi ja volatiliteetti on 20 %, tarkoittaa tämä sitä, että todennäköisesti kyseinen osake tuottaa kahtena vuotena kolmesta jotain -10 %:n ja +30 %:n välistä.

Tarkista aika ajoin!

Pitkäjänteisen ja valistuneen sijoittajan on syytä kerran tai kaksi vuodessa avata omaa salkkuaan hieman tarkemmin ja tutkia salkun beeta-kerrointa ja volatiliteettia. Oleellisinta on vastata kysymykseen: ”Vastaako oma riskinsietokyky salkun sisältöä?”

Petre Pomell, www.valistunutsijoittaja.com

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit